Mofa/moped=no op barrier=bollard

Ik zat eens te kijken naar “mijn” lijst van Osmose issues en die was een stuk langer geworden o.a. doordat deze regel actief geworden is.

Ik denk erover semi–geautomatiseerd mofa=yes/moped=yes toe te voegen bij mij in de omgeving en voor osmose warnings die bij mij in de lijst voorkomen. Goed idee?

1 Like

Misschien in een los topic bespreken, dit heeft namelijk niks te maken met de mapcss regels in JOSM, dit is gewoon een Osmose analyse ;).

Ja, prima om dit in een apart/nieuw topic te bespreken, ik had voor dit topic gekozen omdat ik daar de bovenstaande quote in tegen kwam.

Kan één van de moderators deze discussie afsplitsen naar een topic “mofa/moped=no op barrier=bollard”?

Je kunt in het vervolg ook een topic als off-topic of something else flaggen. Dan krijgen moderators een melding. Toevallig dat ik even in dit topic keek.

1 Like

Lijkt me een beetje onzinnig om alle bollards te moeten gaan taggen. Ik denk dat veronderstelt mag worden dat mofa’s en mopeds langs bollards kunnen, tenzij anders aangegeven.

3 Likes

Ik denk dat het idee om oneway:mofa en oneway:moped toe te voegen is gebaseerd op deze zin op de Tag:barrier=bollard wiki.

By default access=no, foot=yes, bicycle=yes and similar are implied.

Wat mijn betreft komt daar mofa=yes en moped=yes bij en zelfs motorcycle=yes lijkt me een goed idee, dat zijn tenslotte voertuigen die er fysiek langs kunnen.

1 Like

Een bollard blokkeert alleen maar verkeer dat een bepaalde fysieke grootte (voertuigen op meer dan 2 wielen) te boven gaat, de rest mag er gewoon langs, of uit borden moet anders blijken. Default access=no heb ik een beetje moeite mee. Default motorcar=no komt wat mij betreft dichter in de buurt.
Een bollard is dus eigenlijk een synoniem voor een C6 bord. En die taggen we ook niet met access=no en dan een hele riedel met wat er wel langs mag.

1 Like

Eens.
Wat ik nog wel eens doe (vooral als het niet je standaard paaltje op het fietspad is), is maxwidth:physical toevoegen. In JOSM kan je dat vrij makkelijk meten a.d.h.v. de luchtbeelden.

1 Like

Omdat “are implied” misschien niet duidelijk genoeg waren heb ik de tekst aangepast en ook mofa/moped expliciet genoemd.

@Famlam: Zou jij de actie willen ondernemen om deze mofa/moped en wat mij betreft ook motorcycle uit de lijst te halen die osmose-backend checkt?

1 Like

Ik ben eigenlijk even benieuwd naar @Allroads opinie, gegeven dat ik (zonder dat expliciet naar Osmose genoemd te hebben) deze check daar geschreven had geinspireerd door zijn verzoek hier: MapCSS regels voor Nederland (JOSM validator) - #3 by Allroads

Los daarvan:
Persoonlijk vind ik het prima om het de default te maken. Als deze wijziging op de wiki blijft staan (kun je 't ook in de rechterbalk toevoegen bij implied, 't staat nu best verstopt in een kopje waar ik geen toegangsdefinities zou verwachten en conflicteert momenteel met de lijst in de zijbalk, welke access=no voorschrijft voor niet-fiets&voetganger*), d.w.z. niemand maakt bezwaar, zal ik het binnenkort aanpassen in Osmose zodat Osmose de wiki volgt.

'* ik had er eerder overheen gekeken (bij “How to map” verwacht ik info over “als node op weg” of als lijn etc, niet wat het impliceert), en bijvoorbeeld OsmAnd rekent voor brommers 25 seconde om door een bollard te gaan, dus die zagen het waarschijnlijk ook niet (of misschien is 't in sommige landen verboden een bollard te passeren).

1 Like

Grappig, daar had ik weer overheen gelezen maar het is inmiddels aangepast.

Prima om het nog wat tijd te geven, ik vraag me af of het een goed idee is om er ook nog horse=no en motorcyle=no bij te zetten.

Dankje! Betreffende horse/motorcycle:

Die zijn wel een stuk breder (en een stuk ongebruikelijker om los getagd te zijn op wegen die paaltjes e.d. hebben). Dus tenzij maxwidth wereldwijd een toevlucht neemt op bollards… (Ik fiets nog steeds zonder lineaal)

Plus, het zou ook voor Nederland (e.a.) implicaties hebben om de definitie om te gooien. Denk bijvoorbeeld aan gewone residentials met een bollard tegen sluipverkeer en 'doodlopend uitgezonderd (brom)fietsers. Moeten ze dan motorcycle=no hebben (tot nu toe de norm, dus tot nu toe onnodig te taggen)? Hoe vinden we die bollards?

Dus persoonlijk zou ik motorcycle en horse niet vergelijkbaar stellen aan fietsen. I.i.g. niet op basis van een enkel-NL discussie.

Ik had het al eerder aangehaald.

Toen besloten om het niet te doen na reactie daar en via pm.
Per locatie bekijken.

Het is het een of het ander.
Wel met horse en motorcycle.
Eigenlijk staat gebruik van access=no ter discussie.
Wheelchair, scootmobiel etc. Daar moet je ook aan denken.

Eenzijdig vanuit Nederland veranderen is denk ik niet goed doordacht.
Al die andere pagina’s in andere talen zullen dan ook moeten worden aangepast. Om een algehele lijn te krijgen. Het is, meen ik zo te begrijpen, niet eerst wereldwijd besproken.

Een bevestiging met *=yes is op vele plaatsen niet verkeerd.


Dit bord is een informatief bord, is geen verbod of gebod, gebruikt om doorgaand te ontmoedigen. Inrijden af te raden, Heeft ook mogelijk met slecht keren te maken. Vooral groter vervoer.
Op veel plaatsen kan je er wel langs met enkel sporig verkeer/smal verkeer.
Daar hoor je geen *=no te gebruiken, wanneer het fysiek kan.

1 Like

Die “doodlopend uitgezonderd (brom)fietsers”, is dat een bord? Zo ja dan volgens het bord taggen maar voor de defaults zou je moeten kijken naar de situatie zonder bord en paarden en motoren kunnen dan makkelijk langs z’n paaltje.

Bedankt voor de link, of ik heb die thread nooit gelezen of ik was hem vergeten. Als ik hem nu nog een keer nalees lees zie ik daar twee mensen die ook op de default waarden wezen.

Er is wat mij betreft niets specifiek Nederlands aan om voor de defaults bij een paaltje te kijken naar de fysieke werkelijkheid in plaats van wat er in de rechter kolom van de Wiki stond. Die tekst was altijd al duidelijk wat mij betreft:

Standaard wordt toegang=nee, voet=ja, fiets=ja en soortgelijke zaken geïmpliceerd. Als iets dat gewoonlijk niet door paaltjes wordt geblokkeerd (fietser, paard, enz.) wel wordt geblokkeerd, vermeld dit dan expliciet.

Als de behoefte is dit wereldwijd te bespreken dan stel ik voor een aparte thread te openen met de “tag” tagging.

Ik zit even hardop te denken:
Eigenlijk zou je een standaardbreedte willen suggereren – tenzij anders aangegeven (wat natuurlijk de voorkeur heeft) – in plaats van standaardtoegang.
Maar ja, waar zou je die dan weer op baseren…?

Misschien peil ik het geheel verkeerd, maar een bollard is aan een highway gekoppeld. De tagging en (default) toegang van de highways voor en na de bollard geven vaak voldoende duidelijkheid. Als er aan minstens een zijde sprake is van een footway, path, cycleway, dan mag er wat mij betreft een mammoettanker langs de bollard.

1 Like

Vaak genoeg wel, maar er staan soms ook bollards op een residential of woonerf puur om doorgaand (auto)verkeer te blokkeren. Verder niks aan het wegprofiel te zien, dus highway=path + bijbehorende lijst access-restricties is niet van toepassing (en met een lengte gelijk aan de breedte van een metalen paaltje, ~10cm, waarschijnlijk ook onmogelijk te selecteren in JOSM :smiley: )

Maar ik lees jouw antwoord als: bollard moet niks impliceren; alle restricties moeten getagd worden (zoals barrier=gate).

(Wordt lastig wereldwijd aan te passen :see_no_evil:)

1 Like

Zo bedoelde ik het niet helemaal; ik kan me situaties voorstellen waar dat nut kan hebben, zonder dat die me direct te binnen schieten, maar in een extreem geval: een bollard midden (in lengterichting) op een voetpad: daar doen de access tags op de bollard er totaal niet toe.

Default access restrictions zouden moeten gelden voor de meest voorkomende situaties. Ik was wel benieuwd naar hoe vaak een paaltje onderdeel is van een weg en wat voor soort weg dat dan is, dus een python script gemaakt en wat osmium queries gedaan op een planet file.

Paaltjes staan regelmatig op de overgang van bijv. een residential naar een cycleway en dan is altijd de “de zwakste verkeersdeelnemer” gekozen.

Wereldwijd              Nederland
stand_alone  : 180000  31.1%   cycleway    : 11714  29.4%
footway    : 125766  21.7%   footway    :  7987  20.0%
path      : 77035  13.3%   stand_alone  :  6445  16.2%
service    : 48466  8.4%   path      :  3635  9.1%
cycleway    : 42981  7.4%   pedestrian   :  2902  7.3%
residential  : 27860  4.8%   residential  :  2900  7.3%
pedestrian   : 27005  4.7%   service    :  1802  4.5%
no_highway   : 17881  3.1%   unclassified  :  961  2.4%
track     : 16395  2.8%   living_street :  541  1.4%
living_street :  6874  1.2%   no_highway   :  483  1.2%
other     :  8540  1.5%   other     :  499  1.3%


stand_alone = bollard geen onderdeel way
no_highway = bollard onderdeel van way zonder highway=*

Er is dus zeker iets voor te zeggen voor:

Voor Nederland geldt dat voor 66% van de plaatjes en wereldwijd voor 47% van de paaltjes.

1 Like

Hoe je aan de percentages komt is me niet helemaal duidelijk, maar als 47% afleidbaar uit de highways (of gebrek daaraan) is, dan is er 53% oftewel meer dan honderdduizend van de paaltjes die bekeken moeten worden of een aangepaste definitie gevolgen heeft, nietwaar?
(En zelfs al zou er maar 4% niet afleidbaar zou zijn, is 't nog steeds een gigantische klus in absolute aantallen)

P.s. ik ben zeker niet tegen een (internationaal geaccepteerde) definitieverandering, liefst zonder geimpliceerde tags inderdaad, maar er moet een goede overgangsstrategie zijn en die zie ik niet zo voor me (behalve een nieuwe tag starten wellicht, of alle bestaande bollards de huidige defaults meegeven en alles met access tags nog steeds bekijken)