Обележавање назива улица и повезивање са Адресним регистром

Како се актуелизовала тема улица, да подсетим на ово упутство:

Уједно у овој теми можемо да договарамо како даље да се ради, а нарочито ако иам неких нејасноћа са подацима или стањем на терену.