G13 Onverplicht fietspad, electric_mofa, cycleway:both, etc

bicycle=use_sidepath betekent bicycle=yes als de fiets breder is dan 75cm. Daarom is het goed om alleen bicycle=no te gebruiken als er een expliciet verbod is. En niet als er een fietspad in de buurt is.

Het moeilijke daarvan is constructies als :forward. Na ‘mofa’ kan een conditional komen. Dus dat kan voor parsers vervelend worden als ze opeens mofa:combustion:forward moeten parseren.

niet alleen voor parsers; ik vind doorgaas die geneste tags ook een drama voor onderhoud.

In het proposal wordt er gesproken ove electric_mofa

4 posts were merged into an existing topic: Mofa yes of designated bij G11 bord

Als je die logica volgt zou op het highway=cycleway met G11 bord waar mofa in principe verplicht gebruik van moet maken, maar in Amsterdam met onderbord word verwezen naar de hoofdrijbaan, ook een mofa=use_sidepath moeten zetten.

Met alle respect voor de Wiki pagina; maar ik denk zomaar dat dia geschreven is door iemand die in een land woont, waar fietspaden zeldzaam zijn en vaak slechts een aanwijzing.

Neem Frankrijk als voorbeeld; daar zijn fietspaden nagenoeg niet bestaand en kijkt niemand ervan op dat je met de fiets op een doorgaande weg rijdt waar men 80/90/100 km/u rijdt. Alhoewel? de meeste Franse verklaren je voor gek dat je de fiets pakt voor iets anders dan je rondje wielrennen.

In de afgelopen jaren zie je dat sommige gemeenten fietspaden aanleggen, maar je kunt niet spreken van een landelijk dekkend fiets infrastructuur. Dat je dan voor die 100m fietspad aangeeft op de hoofdrijbaan dat fietsers geacht worden op de linker- of rechterzijde het fietspad te volgen vind ik nog enigszins te verdedigen.

Nota Bene in diezelfde wiki staat bij een foto van een Nederlands verplicht fietspad (G11):

image

Nederland is in die zijn hét gidsland voor gescheiden infrastructuur (met Denemarken). Uniek in de wereld met de integrale aanpak in het ontwerp met veiligheid voor weggebruikers in gedachten. Tot en met de keuze voor de verharding kleuren aan toe. Maar ook dedicated over- en doorsteken.

En dus is er voor bijna elke route met auto’s óók een fietspad te vinden. Sterker nog, vaak is de route op de fiets van a naar b korter dan die met de auto. En daarom ook dat het zin heeft om highway=cylceway als aparte infrastructuur in te tekenen.

Dan ga je niet toch óók nog op de al dan niet naast gelegen autoweg taggen (zoals de wiki zou suggereren):

cycleway:left=seperate (of zelfs met bicycle:forward=use_sidepath / bicycle:backward=use_sidepath)
cycleway:left:mofa=use_sidepath
cycleway:left:foot=yes
cycleway:left:oneway=yes
cycleway:left:surface=asphalt
cycleway:right:surface=paving_stones
cycleway:left:sidewalk=right
`cycleway:left:sidewalk:right:surface=paving_stones’
etc…etc…

Een véél simpeler aanpak is om voor de highway aan te geven dat fietsers (en foot/mofa/moped) geen gebruik moeten maken van de weg, maar van de voor hen specifiek aangelegde infrastructuur door middel van een use_sidepath en met de designated tag aan te geven dat een weg wel of niet gebruikt dient te worden? En dan kan je al de attributen van de naastgelegen infrastructuur lekker daar laten.

Bovendien zouden routers ook als regel kunnen hebben "bij aanwezigheid van een highway=cycleway, geef voorkeur voor die route.

Neem nu als voorbeeld de Europaboulevard bij de RAI:

Er staat bij de doorsteek van de Maaslandstraat naar de RAI toe geen bord ‘verboden voor fietsers/voetgangers’ toch is er geen Nederlander die te voet of met de fiets ook maar enig moment denkt; “goh, laat ik hier eens oversteken”. Nee die volgt het fietspad naar de Groene Zoom, om daar onder de Europaboulevard door te gaan en dan via het fiets/voetpad naar de RAI te lopen. Of loopt door naar de President Kennedylaan en steekt daar over.

Nu staat er op de doorstek een bicycle=no en foot=no; maar eigenlijk is dat voor “de router”; en net zoals dat we niet expliciet voor “de renderer” zouden moeten mappen; zou dat ook voor de router niet nodig moeten zijn. En de uitzondering voor fietsers die breder zijn dan 75 cm die hebben we nog niet verwerkt :slight_smile:

En een use_sidepath is eigenlijk ook gek; want er is helemaal geen sidepath om te gebruiken. De bedoeling van de wegbeheerder is namelijk dat je het fietspad Europaboulevard gebruikt om danwel via het fietspad President Kennedylaan (waar toevallig wel ook een autoweg naast ligt) of via het fietspad De Groene Zoom (waar überhaupt geen autoweg naast ligt - ok het ligt naast de A10).

Er staat nog heel veel bicycle=no wat er eigenlijk niet zou moeten staan. Bij jouw voorbeeld denk ik dat je gewoon nergens komt als je bij het verlengde van de Maaslandstraat die bicycle=no weg zou halen. Dus een router raakt er niet van in de war.

Ik heb wel een keer in Amsterdam-Noord gehad dat we gewoon geen idee hadden waar het fietspad zou moeten zijn. De hebben we gewoon de weg maar genomen. En de weg had ook geen verboden voor fietsers. Dus dan kan je zelfs twijfelen over de use_sidepath.

Je kúnt vanuit de Maaslandstraat de Europaboulevard oversteken om via de brug en de rotonde naar het NHOW hotel te fietsen. :wink:

Het is niet wenselijk en zeker niet de bedoeling van de wegbeheerder.
En met de aanwezigheid van het verplichte fietspad via de Europaboulevard en De Groene Zoom, impliciet ook niet toegestaan. Ook al staat er geen verbodsbord.

Even iets anders over wel of niet taggen van moped=yes of designated op G12a en mofa=no en moped=no op G13

De meest bekende fietskaart de Openfietsmap laat in de rendering zien om welk soort fietspad het gaat.
G12a is dikker en G13 dunner dan een G11 fietspad.
Je kunt dus aan de kaart zien welke accessregels er gelden. De router (kaartenmaker) maakt dus ook gebruik van de mogelijkheden in de accesstagging.

aanvulling www.openfietsmap.nl - Legenda

Een verplicht fietspad is alleen verplicht (t.o.v. de rijbaan) als het deel uitmaakt van dezelfde weg. Er is in Nederland geen regel dat je om moet fietsen omdat er ergens ook een fietspad is.

Dus het verlengde van de Maaslandstraat heeft geen fietspad, en dan is de rijbaan de juiste plaats voor een fiets. De wegbeheerder kan er altijd voor kiezen om een verbodsbord te plaatsen.

Daarvoor maakt mofa=yes of mofa=designated toch niet uit?

G12a heeft moped=designated, G13 heeft mofa=no. Dan maakt de waarde van mofa op G11 niet meer uit.

Tegelijkertijd is er wel degelijk beleid om mensen via de meest veilige weg te laten gaan en dat ze dit zo min mogelijk middels borden willen sturen. Omdat een overvloed aan borden weer voor onduidelijkheid zorgt.

De weginrichting zou je moeten leiden om de meest geschikte weg te nemen. En als ik een fietsrouteplanner gebruik zou ik ook de voorkeur geven voor het fietspad over de autoweg :wink:

Een access tag geeft aan wat mag, niet wat wij als OSM community wenselijk vinden.
Als de wegbeheerder bewust het verbod weggelaten heeft, dan is het dus toegestaan.

Natuurlijk een router dan allerlei factoren gebruiken om te bepalen wat de beste route is. Ik heb sinds kort een Garmin horloge met navigatie. Die komt met de meest creatieve routes. Prima als je recreatief wil rijden, maar je haast heb is het minder handig.

Nu zal er naar dat hotel niet verkeer zijn, maar ik woon vlak bij een weg waar fietsers fors om moeten rijden omdat de rijbaan wel een kruispunt heeft en het fietspad niet. Ontzettend treurig. En zonder access tags zouden denk ik de meeste routers de mist in gaan en fietsers gewoon over de rijbaan sturen.

1 Like

Ff checken.


Een highway=tertiary met links en rechts oneway verplichte fietspaden en trottoirs, beide hebben stoeptegels, geen kleurverschil, gescheiden van de weg door een verhoogd putrandje met stoeprand.
Rechts is het trottoir met een stoeprand verhoogd t.o.v. het (zelf al verhoogde) fietspad.
Links is het trottoir samen met het fietspad verhoogd met tussen beide in alleen een rij stenen, vlak met fietsgedeelte en stoepgedeelte.
Hier en daar is een parkeervak, het fiets/wandel-pad loopt daaromheen aan de huizenkant.

De weg is gemapt als 1 lijn, tegen de kijkrichting in. Links en rechts zijn alleen footways gemapt, in de rijrichting.

De tertiary is nu getagd:

 • highway=tertiary
 • oneway=no
 • foot=use_sidepath
 • bicycle:both=shared_line

Dat laatste ken ik niet maar bedoelt denk ik aan te geven dat in beide richtingen er een gecombineerd voet/fietspad is.

Het rechterpad (in de kijkrichting) is nu getagd:
highway=footway
foot=yes
bicycle=no
horse=no
mofa=designated
moped=no

Het linkerpad (tegen de kijkrichting in) is ook getagd:
highway=footway
foot=yes
bicycle=no
horse=no
mofa=designated
moped=no

Ik denk dat het zo zou moeten:
De weg:

 • highway=tertiary
 • foot=use_sidepath
 • bicycle=use_sidepath
 • mofa=use_sidepath

Het rechterpad (in de kijkrichting):

 • highway=cycleway
 • oneway=yes
 • segregated=yes
 • mofa=designated /* of yes, maar ik vind designated passender
 • moped=no

Het linkerpad (tegen de kijkrichting in):

 • highway=cycleway
 • oneway=yes
 • segregated=yes /* Hier twijfel ik - is de stenenrij plus de positie van het fietsbord tussen de twee delen in voldoende voor segregated? Wat anders?
 • mofa=designated /* of yes, maar ik vind designated passender
 • moped=no

foot=yes lijkt me niet nodig op de cycleway, want de nl default access is dat voetgangers erop mogen. Segregated=yes geeft aan dat ze een apart gedeelte moeten gebruiken.

Of zou je hier moeten zeggen: foot:right=use_sidepath en foot:left=no op de tertiary, en dan segregated=yes op het platte fietsvoetpad en foot=use_sidepath op het fietspad met de eigen stoep?

Of nog anders…

Wat betreft de fietspaden zou het goed zijn traffic_sign=NL:G11 toe te voegen.

Voor iedereen die fietspaden mapt zie JOSM Presets voor NL en creëer een NL-Fiets button met Preferences → Toolbar. Daarmee is het een kwestie van:

Screenshot_20240206_222926

Wat betreft de stoep naast/onderdeel van het fietspad, sidepath=right. Zie ook Tagging of adjacent cycleway + footway (sidewalk) en Tag:highway=cycleway.

De preset staat op mofa=yes maar je kan gewoon het .xml bestand aanpassen

Oude foto, situatie is nu anders.

pdf Eindverslag inspraakprocedure Herinrichting Koudekerkseweg

Aha! Dus die footways zijn goed.
Hoe tag je de situatie op de foto was mijn vraag, vooral omdat aan de ene kant het fietspad een stoep heeft en aan de andere kant de weg een gedeelde stoep heeft, maar de actuele tagging van die weg is ook interessant.

Met bicycle_both=shared_line op de weg zal dan wel shared_lane bedoeld zijn. In het ontwerp zie ik niet dat er op de weg uberhaupt nog iets van een baan speciaal voor fietsers zichtbaar is. Fietsers rijden gewoon op de rijbaan, die max 30 intuur geworden is (is het met deze inrichting nog wel een tertiary?). Dus helemaal geen tag nodig voor bicycle/moped/mofa denk ik?

foot=yes, moped=no en bicycle=no op de footways lijken me juist maar overbodig, want highway=footway is van zichzelf designated voor voetgangers en verboden voor fietsen en brommers.
mofa=designated is fout, snorfietsen moeten gewoon op de max 30 rijbaan.

(ik kwam op die plek door de osmose lijst van mofa-errors, de mofa tag past niet bij de bicycle en moped tags)

Ja, want let op, weginrichting zegt niets over de plaats in de wegenhiërarchie. Er veranderen nu veel wegen van 50 naar 30 km/h, en van 80 naar 60 km/h, maar de wegenhiërarchie verandert daar meestal niet door. De functie (en vermoedelijk het gebruik) van de weg blijven gelijk, maar de inrichting is anders en de snelheid lager.

Soms wordt een weg wel degelijk omlaag gezet in de hiërarchie, maar dan is er ook een alternatieve route die die taak overneemt.

1 Like

bicycle_both-shared_lane klinkt me StreetComplete achtig
De juiste tagging is cycleway=shared_lane

Ja, en dan op basis van markering op de weg toch?

Ik zie geen fietsmarkering op dat deel van de Koudekerkseweg. Wel een paar chicanes, waar de fietser rechts van het obstakel blijft, en op de plek waar echt een fietspad begint een korte geleidestreep met een fiets op het wegdek getekend.