G13 Onverplicht fietspad, electric_mofa, cycleway:both, etc

Dit is een draadje over hoe we onverplicht fietspaden taggen. Het bord van een onverplicht fietspad word ook wel G13 genoemd.

400px-Nederlands_verkeersbord_G13.svg

En het is de vraag of e-bikes wel of niet horen bij mofa=

Onverplicht fietspad.
Zou ik taggen met highway=path en bicycle=designated.

De NL cycleway pagina zegt:

Onverplicht fietspad (verkeersbord G13)
Gebruik highway=cycleway met traffic sign=NL:G13; moped=no ; mofa=no.

moped=no houdt in: geen brommers geen speedpedelecs
mofa=no houdt in: geen snorfietsen en e-fietsen
Toch?

Of mogen gewone e-fietsen er gewoonlijk wel op?

1 Like

e-fietsen mogen gewoon op een G13. Ik dacht dat e scooters ook toegestaan zijn op een G13.
Maar dat is allemaal theoretisch geneuzel. In de praktijk maken alle tweewielers gebruik van een G13.
In mijn omgeving liggen nogal wat G13’s, deels langs redelijk drukke smalle wegen, zoals de Oerdijk, de Cröddendijk en scooterrijders hebben liever geen confrontatie met een trekker + aanhang of vrachtwagen.
Zo ligt langs de Kanaaldijk Oost een G13, die een keurige rechtstreekse verbinding vormt en scooterrijders gaan echt geen omweg via Schalkhaar maken als ze van/naar Comschate rijden.

Nee, verboden voor snorfietsen met ingeschakelde verbrandingsmotor. E-snorfietsen mogen er wel komen.
Zie G13: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Overzicht_Nederlandse_Verkeersborden#G:_Verkeersregels

Klopt, maar veel meer doen dan juist taggen kunnen we niet.

Behalve als het expliciet verboden is, zoals tegenwoordig is in heel Amsterdam binnen de ring.

1

2
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:mofa

A mofa is a low powered motorcycle or bicycle with auxilary motor (combustion or electric), usually with a maximum design speed of around 25 km/h.

3
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Cycleway#Type_fietspaden_in_Nederland

Gebruik highway=cycleway met traffic sign=NL:G13; moped=no ; mofa=no.

4
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Netherlands

mofas follow largely the same access restrictions (including compulsary use of cycleways) as bicycles,
except for cycleways with a G13 sign,

1 lijkt mij strijdig met 2+3+4.

De eerste: prima, ik zou me ook niet tegen laten houden, maar als het officieel niet mag moeten we dat taggen denk ik.

De tweede: een e-fiets valt 100% onder die definitie van mofa.

De derde: bij G13 geen mofa, dus geen e-fiets

De vierde lijkt mij ook neer te komen op: alles wat een fiets mag, alleen niet e-biken op een onverplicht fietspad.

PS

Veilig verkeer nederland zegt: Het onverplichte fietspad is alleen toegestaan als de snorfiets een elektrische aandrijving heeft . Let op: in sommige gemeente zijn snorfietsers soms verplicht om op de rijbaan te rijden.
Dus dat klopt weer met Dick. Moeten onze wiki’s aangepast worden?

E-bikes mogen (normaal gesproken) op G13 fietspaden (een verbrandingsmotor mag niet, artikel 5.3 van de RVV), maar ze lijken inderdaad onder mofa te vallen. Daarom lijkt electric_mofa=yes ook toegevoegd te zijn aan de overzichtspagina. Ik heb me daar verder niet mee bezig gehouden, maar wellicht dat @Allroads dit ook in de JOSM-preset mee gaat nemen?

(En mocht er nog geen consensus over de tagging van G13 zijn, dan moet daar wellicht even een overlegthread over gemaakt worden.)

Wat bedoel je nu precies met e-fiets?
Want voor een e-bike gelden exact dezelfde regels als voor een normale fiets (bron). Oftewel een e-bike mag gwn voorbij een G11 of een G13 bord rijden, dit in tegenstelling tot een snorfiets die soms d.m.v. een onderbord wordt geweerd.

1 Like

Het is compleet nieuw voor mij, dat een e-bike onder mofa zou vallen.
Ik heb mofa altijd beschouwd als de scooter of snorfiets.
In de wiki staat ook: In Dutch mofas would be translated as “snorfietsen”;
En een snorfiets is geen e-bike
Een e-bike heeft dezelfde rechten als een gewone fiets.Hij heeft een motor, maar dat maakt hem nog geen snorfiets

Snorfietsen zijn mofa, maar dat maakt nog niet expliciet dat alle mofa snorfietsen zijn. De wiki schrijft in de eerste paragraaf ook:

A mofa is a low powered motorcycle or bicycle with auxilary motor (combustion or electric), usually with a maximum design speed of around 25 km/h.

Maar de documentatie is niet overal even volledig. E-bikes zijn eigenlijk electric_bicycle (wiki), en die vallen volgens dat goedgekeurde voorstel onder bicycle. Als we daar bij aansluiten dan is de gangbare tagging van een G13 prima, en sluit je met mofa=no e-bikes niet uit.

Wanneer zou een mofa dan geen snorfiets zijn? Want snorfietsen kunnen ook een “elektromotor” hebben (volgens het RVV 1990):

snorfiets:
2. bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet;

Dat lijkt toch te wijzen op dat een e-fiets volgen hen een elektrisch aangedreven snorfiets is, zoals ook de mofa wiki zegt.

Ik snap steeds beter waarom ik er niks van snapte.

Dat van Veilig Verkeer gaat over de e scooter, die in opkomst is en ja dat is een snorfiets
E-bikes zijn definitief geen snorfietsen.

Belangrijk punten:

  • een snorfiets heeft een kentekenplaat en een e-bike heeft geen kentekenplaat.
  • voor een snorfiets moet je een rijbewijs hebben en voor een e-bike hoef je geen rijbewijs te hebben.
  • voor een snorfiets geldt helmplicht, voor een e-bike niet
1 Like

Snorfiets is als er een verbrandingsmotor op zit? Wel logisch, want die e-dingen snorren niet, die zoemen.

Dus voor NL als we het over toegang tot fietspaden hebben:
bicycle = fiets incl zoemfietsen, afgetopt op 25 intuur
mofa = snorfiets/snorscooter, met verbrandingsmotor, en e-scooter, afgetopt op 25 intuur
moped = bromfiets/scooter met verbrandingsmotor, afgetopt op 45 intuur

Klopt dat? Als het afwijkt van de OSM-definitie mogen we de NL-positie wel iets beter weergeven op de wiki’s. Want nu als je op de EN wiki-pagina’s kijkt ga je het anders mappen.

Vallen speedspedelecs qua bebording onder de mopeds of is dat echt een andere klasse?

Hoe hebben ze die uitzondering in Amsterdam bebord, is dat met een apart bord of met onderborden bij de fietspadborden?

Racefietsen en terreinfietsen vallen gewoon onder bicycle, qua bebording? Dus mtb= is geen access tag maar geeft een wens of bedoeling of fysieke uitvoering aan?

Aangepast: e-scooter bij mofa toegevoegd.

mofa zijn dus ook die elektrische scooters met een blauw kenteken. De strooiscooters van Check, GoSharing, en Felix bijvoorbeeld.

Voor de wet zijn het gelekentekendingesen (dus ‘brommers’ en ze mogen niet op G11 of G13), en voor OSM vallen ze ook onder moped met hun eigen subcategorie speed_pedelec.

Nee-ee-ee! Heb medelijden! Ik dacht net dat ik het begon te snappen!

Als jij met zoemfietsen e-bikes bedoelt, dan helemaal juist.

Deze kunnen beide ook een elektromotor hebben.

Deze vallen onder de bromfiets, oftewel mopeds idd.

afbeelding
Zo zien bijna alle G11 borden in Amsterdam er tegenwoordig uit.

En bedoelen ze dan met snorfietsen ook speedpedelecs? En gewone zoemfietsen (fietsen met elektrische trapondersteuning) mogen wel?

O, nou snap ik het verschil tussen een e-bike en een e-snorfiets - bij een snorfiets hoef je niet te trappen. Het is elektrische aandrijving vs elektrische trapondersteuning. Denk ik.