Unødvendige tags

Det har kommet inn en god del unødvendige tags den siste tiden. Mange av dem er fra StreetComplete. Eksempler som det er mye av:

 • motor_vehicle=yes (på vanlig kjørevei uten access=*)
 • cycleway:both=no
 • cycleway:right=lane or cycleway:left=lane, der det allerede finnes cycleway=lane
 • sidewalk=no
 • sidewalk=separate, der det allerede er tegnet en highway=footway ved siden av veien
 • foot=yes (på vanlige kjørevei, på highway=cycleway og på sti/traktorvei)
 • bicycle=yes (på vanlig kjørevei, på highway=footway og på sti/traktorvei)
 • horse=yes (uten access=*)
 • oneway=no
 • cycleway=no
 • lit=no
 • crossing:island=no
 • tactile_paving=no

En annen vanlig feil er å tenke at access-taggene angir om veien er egnet for f.eks. sykkel, men access-taggene angir bare om det er lovlig eller ikke (f.eks. om det er skiltet som forbudt å sykle der).

I tillegg er lanes=* mye brukt der standard/default verdi allerede dekker uten å tagge spesifikt (lanes=1 for enveiskjørt vei og lanes=2 for vei med begge kjøreretninger). Strengt tatt bør vel ikke lanes=2 brukes på en vei som ikke har gul midtstripe, og lanes=1 bør vel ikke brukes på en vei som har begge kjøreretninger, selv om den er smal (uklart da hvordan taggen skal tolkes).

Slike tags som ikke gir mening synes jeg gjerne kan slettes, men først og fremst ville det være greit å unngå å legge dem inn.

Synspunkter?

Vedr. lanes så er det vel dette som “skal” brukes for veier uten midtstriper: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:lane_markings

Min egen mening er at hvis det ikke er streker på veien så er det ingen lanes. Å merke lanes=2 på en “normal” vei er egentlig ikke nødvendig, men det kan jo være greit å ha hele veien fyllt opp også dersom det er masse lane-endringer langs veien (i kryss etc).

Absolutt, access-tags som f.eks. foot=* og bicycle=* bør kun brukes på steder hvor det er omvendt av forventet verdi.

F.eks. er både foot=yes og bicycle=yes noe man kan anta om samtlige stier i Norge, så de bør utelates når de er “yes”, men hvis det f.eks. er i en nasjonalpark med sykkelforbud kan du sette bicycle=yes på enkeltstier hvor det spesifikt er tillatt å sykle, og sette bicycle=no på selve området. Utenfor slike områder kan du kun sette bicycle=no på steder hvor det er forbudt å sykle (dette er gjerne langt færre enn folk tror eller skiltinga tilsier…).
Hvorvidt bicycle=no bør settes på motorveier er jeg litt usikker på, for der følger det vel av motorveiklassifiseringa…

Jeg har vært litt tvilende til om det bør stå “no” eller “dismount” på sykkelforbud, ettersom det av og til er uklart om du f.eks. har lov til å leie sykkelen forbi. I typiske kirkegårder er det gjerne tillatt å leie sykkelen gjennom, og på motorveier og i enkelte tunneler er det ikke tillatt – men i nasjonalparker er det gjerne ikke definert i det hele tatt…

(Grunnen til at jeg bruker bicycle mest som eksempel her er at jeg har jobbet mye med denne ifbm. mtbmap.no, hvor vi oppdaget at bicycle=no var satt inn svært mange steder i Norge av folk som brukte den for å angi hvor egnet stien er med sykkel - altså en misforståelse. Jeg har oppklart sikkert et par hundre slike misforståelser hittil, så nå “kryr” det ikke lenger av bicycle=no på kartet. Mesteparten av feiltaggingen har vært på Sørlandet, og jeg ser nå at flere av dem har dukket opp igjen så problemet er nok likevel ikke heeelt borte.)

Ja, det blir fort mange tagger, men jeg er uenig i at sidewalk(:both)=no eller cycleway(:both)=no er unødvendig.
Argumentet er at det gjør det mulig å skille mellom at det mangler et fortau eller et sykkelfelt, og at fortauet eller sykkelfeltet ikke er kartlagt. Det betyr ikke grønt lys for oneway=no, junction=no, bridge=no eller tunnel=no.
Spørsmålet er egentlig når man kan anta en standardverdi og når man ikke kan det. Vi er ikke alene om å diskutere det, taggen electrification=no på jernbanelinjer ble diskutert på «talk» e-post lista i februar

For å forsvare Streetcomplete litt, så har den noen avgrensninger til spørsmålene sine. Appen spør ikke om det er sykkelfelt på en oppkjørsel, eller fortau på en motorvei, og man kan alltids foreslå forbedringer på Github.

Jeg er enig i at du kan fjerne «access» tagger. Her følger standardverdien med highway=* taggen, og de er godt dokumentert på wikien.

Jeg ser nytten med en sidewalk=separate tagg. Jeg vet ikke om du har misforstått den? Poenget er nettopp å indikere at fortauet er kartlagt separat som highway=footway.

3 Likes

I henhold til trafikkreglene så er man gående når man leier sykkelen. Det er ikke lov å gå på motorveg, og følgelig er det heller ikke lov å leie sykkel der. Det samme gjelder tunneler der det er forbudt for gående.

Stier i nasjonalparker faller utenfor virkeområdet for vegtrafikkloven og trafikkreglene. Om det ikke er spesifisert i forskriften for nasjonalparken at det er forbudt å leie sykkelen, vil jeg tro at det er lov, i alle fall om man gjør det på en skånsom måte.

Er skeptisk til tankegangen om at tags er unødvendige når verdien er den samme som det wikien mener er default. Riktig tolkning av manglende tags er opp til den som bruker dataene, og selv om default values i de fleste tilfellene er riktig antagelse tenker jeg at en manglene verdi gir et nyttig signal om at det faktisk er en antagelse man gjør (no vs no one checked som nevnt i e-posten Noen linket til).

I praksis ser jeg heller ikke poenget med å slette. Som du sier så kommer mye at dette naturlig nok fra StreetComplete, så hvis vi sletter tags så får de samme folka bare spørsmålene på nytt og taggene kommer tilbake.

2 Likes

Alle er ikke like ille, men noen av dem er bare tull. F.eks.

 • motor_vehicle=yes (på vanlig kjørevei uten access=*)
 • cycleway:right=lane or cycleway:left=lane, der det allerede finnes cycleway=lane
1 Like

Jeg la til noen flere eksempler i listen øverst:

 • oneway=no
 • cycleway=no
 • lit=no
 • crossing:island=no
 • tactile_paving=no

OSM fylles nå opp av et stort antall slike, for det meste fra StreetComplete. Gjøres dette bare for å samle “poeng” i StreetComplete?
Det er sikkert 100 ting man kan registrere at ikke finnes på en vei eller på et annet objekt, men dette er bare søppel i OSM, synes jeg. Jeg fjerner taggene om jeg kommer forbi.
Mange steder ser det slik ut nå, og det blir bare værre hver dag: https://www.openstreetmap.org/node/7099992923

Jeg skal innrømme at jeg er en av de som legger inn data via StreetComplete, mest med fokus på sykkel-tilrettelegging. Man samler ikke poeng der, selv om man for positiv tilbakemeldinger fra appen etter antall dager og type informansjon man legger inn. Tror det er viktig at man lager tickets til StreetComplete basert på konsensus over hva som skal inn eller ikke av spørsmål for Norge. (Ser andre land har noen slike restriksjoner.)

I den sammenheng ønsker jeg at dere her tenker litt over dataene i en sammenheng med byutvikling og bruk av informasjonen, og ikke bare sletter/stopper alt. Er det ikke noen av de taggene som vil kunne brukes relatert til universiell utforming (UU) og tilrettelegging og oppgradering for gående, syklende og kollektivreisende? Spesielt f.eks. crossing:island=no og tactile_paving=no. Dette vil vel være data som løsninger for de som ønsker bedre universiell utforming i samfunnet? Kommuner og interesseorganisasjoner vil også kunne bruke disse dataene til å finne ut hvor det mangnler UU-tilrettelegging.

1 Like

Da må noen komme med et konkret forslag. Men jeg tror det er en dårlig ide å basere en anvendelse på “no”-verdier siden det i hovedsak ikke er lagt opp til å tagge slik i wikien, og fordi 99% av f.eks. gangfelt ikke kommer til å være konsekvent tagget med “no” for trafikkøy.

Note: this was discussed also in https://github.com/streetcomplete/StreetComplete/issues/4191

In short, StreetComplete records =no values, as there is difference between “confirmed to be not existing” and “not surveyed or not present”.

Not marking “no” values makes impossible to coordinate survey between different mappers.

Marking “not present” state depends on object, for some like roads without name noname=yes has long tradition and is requested by Vespucci, JOSM and other editors.

Some tags were invented or heavily promoted by StreetComplete. For example marking bridges without weight limit signs is something relatively new. And while I was not entirely sure about it - I found multiple bridges with not mapped weight limits while testing it, in a well married area.

In some it would be really silly to ask (asking about oneway status on every single road).

Pointless questions can and will be disabled - for example just days ago toilet fee quest was disabled in USA and Canada.

4 Likes

Kan vi være enige om at vi ikke bruker lanes=* i Norge når veien ikke har oppmerkede kjørefelt (og heller ikke gul stripe for trafikk i begge retninger)?

En del brukere setter lanes=1 for f.eks. boligveier uten veimerking, men det tilsier egentlig at to biler ikke kommer forbi hverandre. Andre setter lanes=2 for smale boligveier (og andre veier) uten veimerking, men det gir et uriktig inntrykk av en bred vei.

Så det er bedre å ikke bruke lanes=* for veier uten veimerking. Man kan tagge lane_markings=no i stedet. Wikien beskriver mer om hvordan veier uten oppmerkede felt skal tagges.

Jeg sletter alt slikt jeg kommer over, men det flommer over av slike tags.

Det er forøvrig heller ikke nødvendig å tagge standardverdiene, dvs. lanes=2 for vanlig landevei med gul stripe og ett kjørefelt i hver retning eller lanes=1 for enveiskjørt gate med ett kjørefelt.

1 Like

Enig:
Når det ikke er midtstrek så skal det stå lane_markings=no og ingen lanes.

 • bortsett fra når de er borte ved slitasje
 • bortsett fra når det er 1 lane oneway=yes.

Jeg syns også det må ses som en feil med lanes på unpaved veier.

Uenig:
Derimot syns jeg jeg ikke det er feil å sette lanes der det er lanes (1 oneway eller 2 twoway) og jeg syns ikke du skal slette slikt.

1 Like

Det meste av dei access-relaterte taggene kan eg seia meg einig i, men lit=no er ingen søppeltagg som eg kan sjå.

At vegar som “standard” ikkje er lyssette er slett ingen sjølvfølgje, og sjølv i dei spreiddbygde delane av landet er ein stor del av vegane (i tal, ikkje kilometer) lyssette. Det er heller ikkje opplagt korleis ein skal kunne gjetta seg fram til om ein veg er lyssett eller ikkje ut i frå andre OSM-ojekt i nærleiken: Det er eit problem som kokar ned til uhandsambar ray-tracing.

3 Likes

Alt med oneway=no eller sidewalk=no må være på synsing. F.eks. gir ikke mening å sette sidewalk=no på motorveien - men det gir litt mening å sette sidewalk no på f.eks. en bru.

oneway=no gir bare mening steder der man ellers ville forventet en implisitt yes.

Jeg tenker at dette kan være et utmerket lite diskusjonspunkt for dagens webcall :smiley:

1 Like

4 posts were split to a new topic: Splittet tråd: Stier og Footways