Splittet tråd: Stier og Footways

Strava route planner (og kanskje andre rutingtjenester for sykling?) nekter å rute deg via footway dersom det ikke står bicycle=yes på den. Eksempel fra diskusjon på sykkel.org.

At vi i Norge har en lokal regel om at bicycle=yes er implisitt for footway, ser altså ikke ut til å bli fanget opp av slike rutingtjenester…

Av denne grunn er det nå noen som legger inn bicycle=yes på noen av stiene i Norge, de som står som footway.

Det finnes et par alternativ, er noen av dem bedre?

  • Be Strava og andre rutingtjenester om å endre sin tolkning av footway-taggen i Norge (et optimistisk anslag er at det kan skje hos Strava om 5-10 år, men mest sannsynlig skjer ingenting).
  • Gjøre om footway til path evt. cycleway? (må se an skilting m.m. for å vite hva som er mest riktig)
2 Likes

Path i Norge tilsvarer oftest STI, mens footway tilsvarer gangvei. Så, skog og mark vs urban. Men dette er nok ikke offisielt. Hva jeg forstår av historikken så er “path” analog med “road”, altså en basic tag som ikke sier noe, men det er jo ikke slik den brukes nå, i Norge.

Men jeg syns heller ikke at man skal overbruke “cycleway”. Det er ikke det samme som bicycle=yes, så det blir feil, og sykkelruting blir overhopet med forslag der det ikke blir mulig å finne den beste sykkelveien - fordi alt har samme verdi.

Det er Strava sitt ansvar overfor sine brukere. Hvis de ikke bruker data riktig så bør brukerne finne seg et nytt leketøy. :slight_smile: IMHO :smiley:

Problemet her er at alt eigentleg er riktig, men likevel blir det feil.

  • Det er snakk om “Sti, opparbeidet, typisk i boligområder, parker og kirkegårder”, altså er footway riktig.
  • bicycle=yes er implisitt på footway i Noreg.
  • Strava og sikkert dei fleste andre tolkar footway som gangveg, ikkje sykkelveg.

Etter mitt syn er den beste løysinga her å slutte å behandle bicycle=yes som implisitt på footway. Dersom ein footway ikkje har bicycle-tag, så må det bety at det er usikkert om det er lov å sykle der.

Alternativt, kanskje vi skulle gjere som dei fleste andre land, og la footway ha bicycle=no som implisitt, og endre anbefalinga av den til “Sti, opparbeidet, i utgangspunktet kun for fotgjengere, typisk i kirkegårder”. Dermed skal den aktuelle stien i denne diskusjonen endrast til path.

2 Likes

Er lagt på vei enig i dette. Jeg syns vi burde etterstrebe, så langt det er mulig, et globalt standardisert schema. Alle mulige nasjonale unntak og særregler gjør OSM-data vanskeligere å bruke for data consumers. Det blir også vanskeligere for oss som kartlegger i Norge, da vi må forholde oss til ulike regelsett på tvers av grenser. Jeg vil ikke bebreide Strava i dette tilfellet.

3 Likes

Jeg er enig i at det bør være bicycle=yeshighway=footway der man ønsker sykkelruting. Merk at dette gjelder også mange veisegmenter med footway=crossing der en sykkelvei er delt opp. (Det var nok en kopieringsfeil i det opprinnelige innlegget, skulle bare være “vanlig kjørevei” der).

Rent legalt så er det nok riktig at sykkel bør være implisitt for footway også, men ruterne ser ikke ut til å bruke den tabellen i wikien.

Ellers synes jeg vi har et greit skille mellom highway=footway og highway=path i Norge, etablert for mange år siden. Footway er opparbeidet gangvei, path er sti/tråkk.

Jeg antar at Strava også bruker mtb-tags for å rute sykler?

Ikke helt sikker på om de bruker de taggene (f.eks. mtb:scale, mtb:scale:imba og class:bicycle:mtb), jeg har ikke funnet mye info om hvordan de faktisk gjør rutingen.
Men de bruker i hvert fall surface-taggen og kombinerer dette med ditt valg av om det er “Ride”, “Mountain Bike”, “Gravel Ride”, “Run”, “Trail Run” e.l., og ditt valg av om det skal være “Prefer paved surfaces”, “Prefer dirt surfaces” eller “Any surface type”.

Jeg ser at det ofte blir ulik rute hvis man bytter mellom “Mountain Bike” og “Gravel Ride”, men jeg testet ruting fra Skistua til Grønnlia (i Bymarka, Trondheim) og legger merke til at de i begge tilfellene sender grussykkelen ned ei bratt og steinete rute (Henriksåsen-Grønnlia) hvor grussykler definitivt ikke har noe gjøre (mye mtb:scale=2 og et kort segment med mtb:scale=3). Her finnes det enkle grusstier og grusveger i nærheten som man heller bør følge (og som Strava bruker i rutinga hvis man flytter litt på starten eller legger inn et ekstra veipunkt).
Så jeg mistenker at de ikke kikker på mtb:scale i det hele tatt.

Rutinga til Strava er definitivt ikke perfekt, men den er likevel veldig god for både landeveissykling og terrengsykkel. Særlig via bruk av Strava map switcher så jeg kan ha mtbmap.no som kartlag (det foretrekker jeg uansett om jeg skal sykle terreng eller landevei, eller om jeg skal legge opp ei rute for en gåtur i fjellet…)

Så Strava behøver ikke bicycle=yes for highway=path for å lage en sykkelrute?

Nei, kun på footway.

Jeg ser ikke hvorfor ikke hva som følger “implisitt” av nasjonalt regelverk også kan stå som en tag. Ikke er det feil, og det er ikke realistisk at ulike leverandører av sykkel-apps lager ulike routing-regler for alle land i hele verden. Ingen av de OSM-appene jeg har installert som har sykkel-routing tillater ruter over footway uten bicycle=yes tag (Komoot, Mapy, Organic Maps, Bosch eBike Flow, Strava). Den enkleste løsningen er derfor å legge til en bicycle=yes tag på footways der en kan sykle (noe som gjelder de aller, aller fleste). Skulle de på et tidspunkt endre praksis skader det uansett ikke at det er en “implisitt” overflødig access tag.