Turborotonde nog maar eens een keer

Hm… dat is de situatie op de weg, er is één voorrangsmoment omdat het één weg is. Maar voor turbo’s tekenen we twee ways, dus de router ziet twee kruispunten en twee dwars inkomende verkeersstromen naar het invoegende voertuig. Hoe moet de router nu weten dat de tweede de voorrang van de eerste moet overnemen?

1 Like

Waarom zou die dat moeten weten?

Voor de router is het alleen handig te weten waar hij voorrang moet verlenen en dat is bij een highway=give_way node en (net geleerd) bij de overgang van een normale weg naar een junction=roundabout.

Maar dat komt overeen met de situatie. De binnenste ring heeft geen voorrang op het tussen stuk. Er is geen voorrangs moment bij het tussen stuk want dat is daarvoor dan (hopelijk) al gebeurd.

Wel degelijk, het inkomende voertuig moet toch alle rotondebanen voorrang geven?

1 Like

ja maar dat gebeurt daarvoor niet meer op het tussen stuk. Als je eenmaal op het tussen stuk staat kan je niet meer voorang verlenen, dan ben je al op de rotonde.

1 Like

Ja, dat klopt als de router alleen maar aan de bestuurder vertelt waar het voorrangsbord staat of waar de voorrang ingaat. En de router kan een penalty geven voor de weg waarop de give_way node staat of de weg ineens junction=roundabout krijgt. Dan wordt het redelijk overbodig om het tussenstukje ook nog een penalty te geven.
Ik zit in mjn hoofd met de gedachte dat de router iets met het kruispunt (de intersection van de ways) doet, en dat is eigenlijk helemaal niet zo. Hij ziet niet of er een auto aankomt op de binnenring om vervolgens te bepalen wie er eerst mag en dan NOODSTOP!!! te roepen. :smiley:

Sorry voor de afleiding. Ik ben weer rechtgezet!

Ik heb een issue geopend voor OSRM ondersteuning.
Het lijkt mij niet handig om drie ontwikkel-issues tegelijk te openen voor alle drie de routers op osm.org, dus ik heb willekeurig degene genomen met de letters van osm in de naam.
De andere komen ook, als we meer antwoorden hebben over wat er kan.