Turborotonde nog maar eens een keer

Hm… dat is de situatie op de weg, er is één voorrangsmoment omdat het één weg is. Maar voor turbo’s tekenen we twee ways, dus de router ziet twee kruispunten en twee dwars inkomende verkeersstromen naar het invoegende voertuig. Hoe moet de router nu weten dat de tweede de voorrang van de eerste moet overnemen?

1 Like

Waarom zou die dat moeten weten?

Voor de router is het alleen handig te weten waar hij voorrang moet verlenen en dat is bij een highway=give_way node en (net geleerd) bij de overgang van een normale weg naar een junction=roundabout.

Maar dat komt overeen met de situatie. De binnenste ring heeft geen voorrang op het tussen stuk. Er is geen voorrangs moment bij het tussen stuk want dat is daarvoor dan (hopelijk) al gebeurd.

Wel degelijk, het inkomende voertuig moet toch alle rotondebanen voorrang geven?

1 Like

ja maar dat gebeurt daarvoor niet meer op het tussen stuk. Als je eenmaal op het tussen stuk staat kan je niet meer voorang verlenen, dan ben je al op de rotonde.

1 Like

Ja, dat klopt als de router alleen maar aan de bestuurder vertelt waar het voorrangsbord staat of waar de voorrang ingaat. En de router kan een penalty geven voor de weg waarop de give_way node staat of de weg ineens junction=roundabout krijgt. Dan wordt het redelijk overbodig om het tussenstukje ook nog een penalty te geven.
Ik zit in mjn hoofd met de gedachte dat de router iets met het kruispunt (de intersection van de ways) doet, en dat is eigenlijk helemaal niet zo. Hij ziet niet of er een auto aankomt op de binnenring om vervolgens te bepalen wie er eerst mag en dan NOODSTOP!!! te roepen. :smiley:

Sorry voor de afleiding. Ik ben weer rechtgezet!

Ik heb een issue geopend voor OSRM ondersteuning.
Het lijkt mij niet handig om drie ontwikkel-issues tegelijk te openen voor alle drie de routers op osm.org, dus ik heb willekeurig degene genomen met de letters van osm in de naam.
De andere komen ook, als we meer antwoorden hebben over wat er kan.

Voor de geïnteresseerden, vermocht je weer een waarschuwing in JOSM tegenkomen dat er een tegengestelde richting conflict is, dan is het hoogstwaarschijnlijk dat de oneway of way in tegenovergestelde richting is gemapt (met de klok mee) terwijl met de junction=roundabout er aangenomen wordt dat de routing antiklokwijs is. Gister weer een tegen gekomen waar de junction tag ontbrak en de rotonde met de klok mee getekend was. Na toevoeging gaf de validator een waarschuwing. De (Mijn) werkwijze nu is te verifiëren dat de weg pijltjes goed staan, desnoods R drukken om te reversen en dan pas the junction tag toevoegen.

IIG na het reversen verdween de waarschuwing.

edit: typo

Je kunt erop wachten tot iemand een rotonde bedenkt die een Turborotonde combineert met een Fietsrotonde. Als je die laatste nog niet bent tegengekomen kijk dan bijvoorbeeld naar de Luchtfoto Actueel Ortho HR aan de oostkant van de Campenhoefdreef in Tilburg.

Turbo’s hebben het voordeel dat de naderende autochauffeur net als bij gewone rotondes weet dat hij (vooral) naar links moet kijken want daar komt het verkeer vandaan. Bij een Fietsrotonde mag je niet vergeten dat er ook fietsers van rechts kunnen komen.

Dat faat wel eens mis. Dus wil Tilburg naar verluidt meer van die dingen aanleggen zodat men eraan went.

Dit gedrocht is geen rotonde. Een rotonde heeft altijd 1-richtingsverkeer. Dit zijn gewoon een stelletje oversteekplaatsen in een rondje geordend.

In de Gemeente Tilburg leven ze in een andere namespace.

Hier gaat het over
https://www.tilburg.nl/gemeente/gebiedsontwikkeling/rotondes/

Als er gen D1 bord staat is het geen rotonde.

D1’s staan allen op het gras in het midden.

Ik denk dat ze met fietsrotonde niet bedoelen rotondes van fietspaden, maar rotondes met voorrang voor fietsers.
Dit voorbeeld is met tweerichtingsfoetspaden en weinig opstelruimte voor de auto’s, dat gaat alleen werken bij lage verkeersbelasting. Maar dat is niet OSM’s probleem. Er verandert voor OSM principieel niets. Map voorrang volgens de borden, als je het al doet.

Mvg Peter Elderson

Dit is een voorbeeld van een fietsrotonde: OpenStreetMap
Deze ligt er inmiddels al een aantal jaren.

yep. Dat is deze:

Helaas:

Rotondes met voorrang voor de fietspaden zijn er veel, eentje ligt vlakbij mijn huis. Fietsers zijn daar nooit helemaal zeker dat de auto’s ze gezien hebben en ook werkelijk stoppen. Omgekeerd weten de auto’s vaak niet welke kant de fietsers op willen gaan, want die geven bijna nooit richting aan en kunnen van alle kanten ineens opdoemen, ook tegen de verplichte richting in. De auto erachter heeft veel meer overzicht en snapt niet waarom de voorste maar niet opschiet.

Een andere leuke toestand is dat hier vaak een fietsoversteek ligt naast een zebrapad, waarbij de fietsers voorrang moeten geven en voetgangers voorrang hebben. Wat er dan gebeurt is dat de fietsers op het zebrapad oversteken. Niemand weet met zekerheid of ze dan voorrang hebben!

Volgens mij wordt er met de ‘fietsrotonde’ als in Zwolle een rotonde bedoeld die fietsers in zijn geheel als rotonde kunnen gebruiken, maar waarbij auto’s slechts een deel kunnen gebruiken (voor rechtdoor en rechtsaf).

De situatie in Tilburg is een normale rotonde met fietsers in de voorrang. Binnen de bebouwde kom is dat de richtlijn. Gemeenten kunnen wel van de richtlijn afwijken, waardoor er ook rotondes binnen de bebouwde kom voorkomen waar fietsers voorrang moeten verlenen.

Overigens is gaat dit forum over hoe we zaken (in dit topic turborotondes) in kaart moeten brengen, niet om de beste verkeersoplossing te bediscussiëren. Daar zijn andere fora voor.

De afgelopen tijd heb ik alle Nederlandse turborotonde-locaties op de website van Dirk de Baan gecontroleerd en zijn nu allemaal op de nieuwe manier getagd. Er waren vrij veel turbo-rotondes die niet met change:lanes=no|no of überhaupt met rijstrook-tagging waren getagd en gemist waren in de eerste rondes.

Die website is redelijk compleet, maar er staan ook turborotondes in OSM, die niet op die website staan. Ook zijn geeft die website een paar turborotondes aan, die niet (meer) turborotonde zijn. Het zou dus kunnen, dat er nog enkele incompleet getagde turborotondes zijn in OSM.

Zie hier voor een Overpass-overzicht van turbo- en turbo-lookalike-rotondes: overpass turbo

1 Like

Iemand heeft een note achtergelaten bij een turborotonde. Kijkend naar satellietbeelden ziet de rotonde er goed gemapt uit, maar misschien is er iets mis met restricties waardoor hij niet lekker routeert.

Zou iemand met meer ervaring van het mappen van turborotondes een kijkje kunnen nemen?

Ik heb gekeken en de 3 routers op osm.org getest. Alle routing is MI goed, alleen er is een punt met de exit-telling.
OSRM geeft aanwijzigen zonder exitnummers, maar Graphhopper en Valhalla tellen alleen exits waar je vanaf jouw turbobaan echt opmag. Voor linksaf wordt dat exit 2 ipv exit 3 wat op een niet-turborotonde zou gelden. Als je in je vrachtwagen de hele rotonde als 1 kruispunt overziet is dat gek, terwijl als je in je smartje vooral bezig ben met banen volgen, het helemaal klopt.

Ik had bij OSRM een issue aangemaakt voor navigatie over turborotondes, en kennelijk is de uitkomst daarvan dat er helemaal geen exitnummers meer worden genoemd in de navigatieaanwijzingen. Hij geeft nu aan dat je vóór de rotonde de linkerbaan moet nemen, en als volgende dat je rechtsaf moet naar de bedoelde weg.

Ik had ook gevraagd om aan de chauffeur aan te geven dat het om een turbo-rotonde gaat, en om aan te geven dat je in totaal over het hele kruispunt linksaf gaat, maar dat is kennelijk niet gelukt.