Позначення адрес в Україні - нові правила (обговорення)

За часів відсутності постанови :point_down: Кабінету міністрів України спільнота виробила настанови щодо позначення адрес – Uk:Адреси - OpenStreetMap Wiki.

На старому форумі була окрема тема в якій відбувалось обговорення цієї теми.

Здається настав час трохи вдихнути життя в цю гілку.

КМУ влітку видав Постанову “Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна”

Цей Порядок визначає процедуру присвоєння, зміни, коригування адрес об’єктів будівництва, будинків, будівель, споруд, окремих частин об’єкта, які є самостійними об’єктами права на нерухоме майно (квартир, гаражних боксів, машиномісць, інших житлових та нежитлових приміщень).

Тут є багато речей, які ми вже досить довго обговорюємо в спільноті: це і застосування літер в номерах будинків, і позначення корпусів, а також порядок слів в “назві вулиці” та багато чого іншого.

Прошу спільноту ознайомитись та висловитись з приводу положень з цього Порядку дотичних до ОСМ.

Як на мене, можна взяти його за основу та почати приводити дані в ОСМ то вигляду, який регламентується цим Порядком.

:bookmark_tabs: Обговорення адресації на старому форумі

Summary

This text will be hidden

1 Like

Доброго дня. Дякую за тему та посилання на постанову.

 1. У порядку не бачу як визначати номер об’єкта (будівлі), якщо було поєднання декількох номерів об’єктів в один. Таких об’єктів небагато, але вони є, особливо в історичних частинах міст. Вважаю, що це треба обговорювати, визначати та додати на wiki.
  Приклад 1
  Приклад 2
  Приклад 3
 2. Одразу бачу проблему з реквізитами адрес об’єктів, що розташовані на перетині вулиць, а саме з визначенням основної назви вулиці такого об’єкта. Якщо порядок приймати за основу, то треба буде дотримуватись додатку Ж-1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» (сторінки 160-161), який не збігається з класификацією доріг в OSM в України, та на землі може також не збігатись з вищезазначеним додатком. Також вважаю, що треба визначити, чи рекомендувати додаткову розмітку адресних тегів з номерами по декількох адресних об’єктах та яку саме.
 3. Якщо приймати порядок за основу, то вважаю, що було б непогано визначити, чи рекомендувати учасникам OSM:
 • додавати до назв адреснів об’єктів (вулиць, проспектів, мікрорайонів тощо) скорочені назви без імені та звання людей, на честь яких названі адресні об’єкти, у відповідні теги, наприклад short_name чи інший тег, чи, наприклад, додавати скорочену назву у тег name, а повну в official_name;
 • якщо треба змінити порядок слів у назві адресного об’єкту, то поточний варіант, де родове позначення адресного об’єкту було позаду назви, переносити у відповідний тег sorting_name чи інший тег.
 1. Також вважаю, що потрібно визначити, як позначати корпуси та ділянки у addr:housenumber — повністю «корпус» або скорочено (та як саме, якщо скорочено).

Дякую за увагу

1 Like

Зверніть увагу, що Порядок є підзаконним актом і сам посилається на Закон Про регулювання містобудівної діяльності. Він визначає процедуру, а не випадки коли треба присвоювати/змінювати адреси і що робити з адресами відмінними від настанов.


Пропоную почати з визначень.

Адреси утворюються на підставі даних про територіальний поділ (key:place) та дозволяють визначити знаходження місця (розташування місця на місцевості) не тільки за його координатами, а й використовуючи адресу.

Стаття 26³ “Адреса об’єкта нерухомого майна” Закону містить наступне:

1․ Адресою об’єкта нерухомого майна (далі - адреса) є унікальна структурована сукупність реквізитів, що використовуються для ідентифікації об’єкта та визначення місця його розташування на місцевості.

3․ Адреса присвоюється об’єктам будівництва, будинкам, будівлям, спорудам, квартирам, гаражним боксам, машиномісцям, іншим житловим та нежитловим приміщенням, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.

Адреса не присвоюється: 1) тимчасовим спорудам; 2) будівлям та спорудам, що є приналежністю відповідної будівлі або споруди або їх складовою частиною; 3) іншим об’єктам нерухомого майна, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України в Порядку присвоєння адрес об’єктів нерухомого майна (далі - Порядок присвоєння адрес).

Порядок присвоєння адрес, визначений цим Законом, не поширюється на земельні ділянки.

Стаття 26⁴.

Індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, які будуються (збудовані) на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (крім будинків, які містять дві та більше квартир, споруджених відповідно до законодавства), не потребують прийняття рішення про присвоєння адреси.Адресою такого об’єкта вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний будинок, згідно із відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

:point_up_2: Пропоную взяти цей текст із Закону для визначення адрес та обʼєктів яким присвоюються адреси.

Визначення реквізитів адреси

Відповідно до п.4 статті 26³ Закону адреса складається з:

 • назва держави (Україна) – це то що може бути в значенні теґу addr:country=UA

 • назва області (назва адміністративно-територіальної автономії у складі України – для об’єктів, розташованих на території Автономної Республіки Крим) – може бути в значенні теґу addr:state=*

 • назва району - для населених пунктів районного підпорядкування – може бути в значенні теґу addr:district=*

 • назва населеного пункту, а для об’єктів, розташованих за його межами, - назва найближчого населеного пункту (об’єднаної територіальної громади), розташованого у межах відповідного району (об’єднаної територіальної громади) – відповідно addr:city=*

  Однак, виходячи з принципу топологічної вкладеності територій – [Україна [Область [Район [Населений Пункт]]]] ми не використовуємо наведені вище теґи (addr:country=*, addr:state=*, addr:district=*, addr:city=*) для кожної окремої адреси. Ці компоненти адреси наслідуються з назв (name=*) відповідних полігонів, позначених теґами place=country/state/district/city/village/…, через те, що вони територіально входять в полігони вищого рівня (де найвищім з точки зору адреси є place=country), і мають використовуватись (автоматично оброблятись) геокодерами для прямого геокодування та складати адресу для заданих координат при зворотньому геокодуванні. Див докладніше Адміністративно-територіальний устрій України.

 • назва вулиці, площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо (далі - вулиця) (за наявності) – addr:street=*, значення теґу має збігатися зі значенням теґу name=* лінії вулиці, додається до об’єкта нерухомості, що має адресу.

 • номер об’єкта (будинку, будівлі, споруди) – addr:housenumber=*

 • номер корпусу – для об’єктів, які складаються з декількох корпусів – addr:unit=*

 • номер квартири, гаражного боксу, машиномісця, іншого житлового та нежитлового приміщення – addr:room=*, яке є самостійним об’єктом нерухомого майна (за наявності). (Діапазон квартир/приміщень, що знаходяться за дверима (підʼїзду) позначаєеться за допомогою теґа addr:flats=*.)

 • кімната в комунальній квартирі, окрема частина нежитлового приміщення, паркомісце – addr:door=*.

  Перелік гідрографічних, соціально-економічних, природно-заповідних або інших подібних об’єктів, які можуть використовуватися як реквізит адреси на певній території, затверджується відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської та районної у місті ради, місцевою державною адміністрацією. Для їх теґування використовується теґ addr:place=*.

Визначення реквізитів адреси “назва держави”, “назва адміністративно-територіальної одиниці”, “назва району”, “назва населеного пункту”, “назва об’єднаної територіальної громади”

Назва держави – Україна. Зазначається мультиполігону, що охоплює всю територію країни теґами place=country + name=Україна.

Назва адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, області, м. Київ та м. Севастополь), визначається відповідно до частини другої статті 133 Конституції України.

Назви району (для населених пунктів районного підпорядкування), населеного пункту, сільської ради визначаються відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженого наказом Мінрегіону від 26 листопада 2020 р. № 290 (із змінами) та постанов Верховної Ради України, згідно з якими створюються, змінюються, перейменовуються, ліквідуються райони.

Назва об’єднаної територіальної громади визначається згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26 листопада 2020 р. № 290 (із змінами). Докладніше дивись – Територіальний устрій у Wiki OSM.

Визначення реквізиту адреси “назва вулиці”

Визначення цього реквізиту стосується значення теґу addr:street=* та name=* відповідної вулиці.

 • Реквізит адреси “назва вулиці” складається з родового позначення (вулиця, площа, майдан, набережна, шосе, тупик, бульвар, проспект, просіка, алея, провулок, проїзд, узвіз, шлях, лінія, роз’їзд, кілометраж лінійного об’єкта тощо) та назви.

  У разі розташування об’єкта за межами населеного пункту реквізит “назва вулиці” може не застосовуватись.

 • У реквізиті адреси “назва вулиці” спочатку зазначається родове позначення, потім назва вулиці.

 • Для проспектів, бульварів, алей, шосе, проїздів, узвозів повне родове позначення зазначається після назви, якщо назва є прикметником. Зазначене правило може застосовуватись до реквізиту адреси “назва вулиці” за межами населених пунктів (просіка, лінія, проїзд тощо).

 • У назвах вулиць, які складаються з власного імені та прізвища, спочатку зазначається власне ім’я, а потім – прізвище.

 • Назви вулиць, які походять від псевдонімів, зазначаються у звичайному порядку.

 • У назві вулиці, яка складається зі звання та прізвища, спочатку зазначається звання, а потім – прізвище.

 • У назвах вулиць, які складаються із цифр і слів, цифри зазначаються перед словами (25 Північна просіка, вулиця 1 Травня, вулиця 993 стрілецького полку).

 • Для поіменованих об’єктів, що є лінійними об’єктами, у реквізиті адреси “назва вулиці” зазначається ділянка лінійного об’єкта між двома роздільними пунктами та значенням кілометражу об’єкта в межах відстані між роздільними пунктами та словом “кілометр” у відповідному відмінку (наприклад, назва поіменованого об’єкта – автомобільна дорога М06; назва вулиці – ділянка Київ-Житомир, 5 кілометр).

Остаточне формулювання правил запису «назви вулиці» дивіться в дописі нижче - Позначення адрес в Україні - нові правила (обговорення) - #82 by darkonus

Визначення реквізитів адреси “номер об’єкта (групи будівель та споруд підприємства (як єдиного майнового комплексу), будівлі, споруди)”, “номер корпусу об’єкта”

Для нумерування об’єктів використовуються арабські цифри. Номер об’єкта може також містити літеру. Літера використовується у разі, коли відсутня можливість забезпечити послідовну нумерацію будівель, розташованих вздовж вулиці (наприклад, у разі будівництва двох чи більше будівель замість однієї, поділу будівель на дві чи більше блоковані).

Для нумерації об’єктів використовуються великі літери українського алфавіту в такій послідовності: “А”, “Б”, “В”, “Г”, “Д”, “Е”, “Ж”, “И”, “К”, “Л”, “М”, “Н”, “П”, “Р”, “С”, “Т”, “У”, “Ф”, “Х”, “Ц”, “Ч”, “Ш”, “Ю”, “Я”.

Літера зазначається після номера через дефіс. ("-" HYPHEN-MINUS Unicode: U+002D, UTF-8: 2D)

addr:housenumber=1-Б
addr:housenumber=1-Ж

До адреси декількох об’єктів під одним номером (об’єктів, що складаються з декількох корпусів) додається номер об’єкта (корпусу, ділянки або будинку (садового, дачного), гаражу, елінгу, ангару тощо), який позначається арабською цифрою через пробіл після слова, що характеризує об’єкт (“корпус”, “гараж” тощо) (наприклад, № 12, корпус 1; № 4, гараж 112).

addr:housenumber=12 + addr:unit=корпус 1
addr:housenumber=4 + addr:unit=гараж 112

Реквізит адреси “номер корпусу” (addr:unit=*) може застосовуватися для існуючих об’єктів з поділом на корпуси та для об’єктів будівництва, що за проектною документацією визначені як єдиний (комплексний) об’єкт, та складається з окремо розташованих або зблокованих будівель. Наприклад, корпуси ликарень, навчальних закладів, установ та житлових будинків.

Для об’єктів, що є окремою частиною об’єкта (місце, паркомісце або машиномісце, вбудований гараж тощо), застосовується реквізит адреси “номер окремої частини об’єкта” (addr:flats=ʼ*) відповідно до розділу “Визначення реквізиту адреси “номер окремої частини об’єкта” Порядку. Для вбудованих та прибудованих приміщень, господарських будівель та споруд, гаражів, інших об’єктів у складі садиби, садового, дачного будинку не застосовується окрема нумерація.

Визначення реквізиту адреси “номер окремої частини об’єкта” (квартири, приміщення, й т.і.)

Окремі частини об’єкта (квартири, приміщення тощо) нумеруються арабськими цифрами.

addr:room=1

Квартири, нежитлові приміщення та місця для паркування (машиномісця) у вбудованих автостоянках у багатоквартирних житлових будинках нумеруються окремо.

Для підземних споруд, підвальних підземних приміщень (зокрема для вбудованих автостоянок, паркінгів) перед номером ставиться літера “п” із зазначенням номера підвального поверху.

addr:room=п 1 + addr:floor=-1

Для вбудованих автостоянок, паркінгів тощо машиномісця нумеруються окремо від нежитлових приміщень та квартир із додаванням літер “п/м” перед номером.

addr:room=п/м 23

Для існуючих комунальних квартир та приміщень у гуртожитках у разі потреби до реквізиту адреси “номер окремої частини об’єкта” додається номер кімнати, яка позначається арабською цифрою через пробіл після слова “кімната” (наприклад, квартира 12, кімната 1; приміщення 6, кімната 3).

addr:room=12 + addr:door=1
addr:room=6 + addr:door=3

Обʼєктам переліченим в Додатку Положення адреси не призначаються.


Upd. Додано тлумачення теґування квартир/приміщень. Потрібно розширити прикладами теґування різноманітних наявних варіантів адрес, які все ще зустрічаються в Україні та які не відповідають вимогам Положення.
2 Likes

@andygol, дякую за дуже детальний допис. Хочу собі краще зрозуміти. Наприклад, є територія якогось університету з двома будівлями під одним номером але з додатковим поділом на корпуси:

1 будівля: вулиця Шкільна, 4, корпус 1
2 будівля: вулиця Шкільна, 4, корпус 2

Якщо я правильно зрозумів:

1 будівля: addr:housenumber=4, addr:unit=корпус 1
2 будівля: addr:housenumber=4, addr:unit=корпус 2

Мене трохи хвилює що треба додавати однакове значення для ключа addr:housenumber на обидві будівлі. Тоді виходить що рушії рендерингу треба налаштувати так щоб вони над будівлями, як варіант, «дописували» значення addr:unit через кому після addr:housenumber, а геокодери запрограмувати дивитися не лише на addr:housenumber а й на addr:unit і сприймати дві адреси як різні.

Реквізит адреси “номер корпусу” (addr:unit=* ) може застосовуватися для існуючих об’єктів з поділом на корпуси та для об’єктів будівництва, що за проектною документацією визначені як єдиний (комплексний) об’єкт, та складається з окремо розташованих або зблокованих будівель. Наприклад, корпуси ликарень, навчальних закладів, установ та житлових будинків.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/addr_keys_(2011-04)

https://taginfo.openstreetmap.org/keys/?key=addr%3Aunit

Why would you want to tag these keys

Often bigger buildings like office blocks, shopping malls may have one general house number, but the different offices, flats or shops inside are addressed through a door number, floor number or unit.

addr:unit

While a big building could have only one entrance, sometimes the way inside divides into different units or staircases, where certain apartments/flats/offices can only be reached though a specific unit. An information necessary for postmen, for example.

Чи є впевненість, що використання тегу addr:unit для визначення корпусу як частини адреси окремо розташованих будівель виправдано, звертаючи увагу на опис цього тегу у Proposal та на wiki:

The number, letter, or name of a single unit or flat that exists within a larger complex. While a big building could have only one entrance, sometimes the way inside divides into different units or staircases, where certain apartments/flats/offices can only be reached through a specific unit. Useful for apartment, suite, or office numbers. Information necessary for postmen, for example.

?

Тут є два варіанти, перший – це так, як ти написав, другий – на територію кампусу ([мульти]полігон) додається addr:housenumber=4, а вже на кожну окрему будівлю addr:unit=корпус 1, addr:unit=корпус 2; знов таки ж, використовуємо принцип топологічної вкладеності.

1 Like

У пропозалі яким були затверджені теґи addr:unit, addr:floor, addr:door досить чітко зазначено що ключі призначені для адресації усередині великої будівелі (частина будівлі → поверх → двері).

addr:unit, наскільки я зрозумів, має застосовуватися для назви та/або номера конкретної секції/частини великої будівлі до якої можна дістатися лише конкретним шляхом чи через певні сходи.

Короткий зміст
Ця пропозиція вводить нові ключі для простору імен addr. Вона призначена лише для роботи з інформацією на мікрорівні (сама будівля). Це не є пропозицією для обробки всіх інших додаткових ключів addr, які люди хотіли б бачити включеними до простору імен. Вони повинні розглядатися в окремих пропозиціях. Ось чому назва цієї пропозиції включає рік і місяць, щоб її можна було відрізнити від майбутніх адресних пропозицій.

Навіщо потрібно позначати ці ключі
Часто великі будівлі, такі як офісні блоки, торгові центри, можуть мати один загальний номер будинку, але різні офіси, квартири або магазини всередині них адресуються через номер дверей, номер поверху або підрозділу. Оскільки відстань між такими типами точок інтересу може бути більшою за пару футів, важливо мати цю інформацію для точнішої маршрутизації (можливо, у поєднанні з associated_entrance).

У постанові реквізит «номер корпусу» потрібен щоб розрізнити саме окремі будівлі а не частини однієї будівлі.

addr:room, здається, незадокументований і малопопулярний теґ. Хоч за постановою машиномісця й можуть мати конкретні адреси, для них, як на мене, більше підходить ref а не addr:room чи addr:door.

Спробую навести пару прикладів для наочности, щодо застосування addr:unit=* для позначення корпусів та топології комплексів будівель.

*Блакитний прямокутник репрезентує абстрактну будівлю, яка складається з корпусів.

 1. Комплекс будівель, що складається з корпусів зі спільним входом.
  Вхід до комплексу здійснюється через Корпус Б. Дістатись до корпусів А та В можна через коридори з корпусу Б. Весь комплекс знаходиться за адресою “Міська вулиця 1”, а корпуси, відповідно мають адреси “Міська вулиця 1, корпус А”, ….

 1. Комплекс будівель, що складається з корпусів з власними входами.
  Дістатись до кожного корпуса можна пішохідними доріжками, що ведуть до входів кожного корпусу. Весь комплекс знаходиться за адресою “Міська вулиця 1”, а корпуси, відповідно мають адреси “Міська вулиця 1, корпус А”, ….

Єдина відмінність між цими двома прикладами це те, що в першому випадку корпуси зʼєднані переходами зі стінами та дахом, а в другому стін та даху на переходах (пішохідних) доріжках немає.

Може бути й третій випадок, похідній від випадку 2 – це коли корпуси дотичні один до одного (мають спільні стіни), але мають окремі входи.

Можливо є й інші варіанти, але їх всі можна звести до цих трьох.

Мені здається що ті хто писав постанову приблизно щось таке собі і уявляли. Загалом, зваживши всі за і проти, я за те щоб використовувати addr:unit. Не бачу щоб така схема яку пропонує andygol зашкодила в інтерпретації даних, до того ж, на осм-карто addr:unit уже рендериться:

Щодо addr:room маю сумніви. Можливо indor-мапінг room=* + name=*?

addr:room=* – це такий заділ на майбутнє для indoor мапінгу, коли будемо мапити плани приміщень і треба буде вказувати номер кожного окремого приміщення (офісу чи квартири). Не думаю, що це буде поширеною практикою, особливо для житлової забудови. А от для різноманітних бізнес-комплексів – чому б й ні.

1 Like

Викачав всі унікальні значення (≈ 15 тисяч) addr:housenumber що є в базі даних ОСМ для України. Замінив всі цифри на нулі і видалив рядки що дублюються. Вийшло десь тисяча варіантів, можливо будуть корисними для дискусії:

?
'0
/0
00
0
0 б
0 - г
0 ?
0 (?а)
0 (0)
0 (00)
0 (000)
0 (п0-п0)
0 (п0-п00)
0 (п00-п00)
0 / 0
0 / 00
0 / 0а
0 0/0
0 А/00 А
0 а/б
0 Б/0
0 бараки
0 будинок
0 володіння 0
0 Е ЛИСКИ
0 к 0
0 к.0
0 к.00
0 к0
0 к0-0
0 к0-00
0 к0/0
0 к00
0 к00-0
0 к000
0 к000а
0 к00а
0 к00А
0 к00б
0 к0а
0 к0А
0 к0б
0 к0Б
0 кв. 0
0 кв0
0 Кв0
0 киоск
0 км
0 корпус
0 корпус 0
0 корпус Котельня
0 корпус Машзал
0 корпус ТТЛ
0 л
0 літера Р-0
0 М
0 Н
0 не 0
0 оф0
0 п.0
0 п00
0 прив.
0 РЭС
0 С
0 с0
0 с00
0 СИЗО
0 уточнить
0 ч/с
0-
0-0
0-0/0
0-0/00
0-00
0-00-00
0-0а
0-0А
0-0б
0-0Б
0-0в
0-0В
0-А
0-а, к 0, 0-а
0-А/0
0-Б
0-Г
0-й километр
0-к
0-К
0-М
0-О
0-СТО
0-ф
0-Ф
0-Х
0-я
0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0
0, сектор 0, дом 00
0,0
0,00
0; 0
0; 0; 0
0; 0; 0; 0; 00; 00; 00
0; 0а
0; 0А
0; 0а; 0б; 0в
0;0
0;00
0;0А
0?
0.00
0.д
0""Б-0""
0""Н""
0(0)
0//0
0/0
0/0 б
0/0 г
0/0 Г
0/0 к0
0/0 к00
0/0 кВ
0/0 проверить
0/0-0-0
0/0-0/0
0/0-а
0/0-А
0/0-г
0/0-Е
0/0, 0/0
0/0,0
0/0,0/0
0/0; 0
0/0/0
0/0/0/0
0/0/00
0/00
0/00 А
0/00 Б
0/00 В
0/00 Ж
0/00 к0
0/00 к00
0/00 кв0
0/00-Ж
0/00/00
0/000
0/000а
0/000в
0/000к0
0/00а
0/00А
0/00б
0/00Б
0/00в
0/00г
0/00з
0/00к0а
0/0а
0/0А
0/0а ТЦ
0/0а/0б
0/0б
0/0Б
0/0б к0
0/0в
0/0В
0/0г
0/0Г
0/0д
0/0Д
0/0е
0/0ж
0/0к
0/0К
0/0л
0/0a
0/0A
0/З
0\00
0`0
00
00 А
00 - 00
00 , 00/0
00 «а»
00 (0 корпус)
00 (00)
00 (0Б)
00 (А,Б,В,Г,Д)
00 (А,Б,В)
00 (изменено)
00 (п0-п0)
00 (п0-п00)
00 (п00)
00 / 0
00 / 00
00 /00
00 /00А
00 0/0
00 00
00 00 00
00 00а 00
00 А/0
00 а/б
00 Б/0
00 буд 0
00 будинок 0
00 будинок 00
00 володіння 0
00 к Б
00 к.0
00 к0
00 к0-0
00 к0; 00 к0
00 к0; 00 к0; 00 к0
00 к0/0
00 к0/00
00 к00
00 к00а
00 к00А
00 к0а
00 к0А
00 кА
00 кБ
00 кВ 0
00 кв0
00 кв0; 00 кв0
00 км
00 корп 0
00 корп.0
00 кФ
00 кG
00 литА
00 литА к0
00 литБ
00 литВ
00 литЗ
00 литО
00 МПС
00 н/0
00 П
00 п.0
00 п.00
00 П0-П0
00 паркинг
00 Покраска
00 прив.
00 с0
00 с00
00 склад
00 х
00 ч/д
00 ч/с
00 Щ
00 k0
00 k00
00_Ж
00_проверить
00_уточнить
00_A
00-
00- Б
00- 00
00-0
00-0-A
00-00
00-00-00
00-00; 00
00-00?
00-00/0
00-00/00
00-000
00-00а
00-00А
00-00а-00б
00-00б
00-00a
00-00A-00
00-0а
00-а
00-А
00-А к.0
00-б
00-Б
00-Б'
00-й км
00-К
00-К/0
00-К0
00-Л
00-Л/0
00-М
00-Н
00-П
00-Р
00-С
00-У
00-Х
00-A
00, 00
00, 00, 00, 00, 00, 00, 000, 000
00, 00а
00,0
00,00
00,00,00,00,00
00,00/0
00,00а
00,склад 0/0
00; 0; 0
00; 00
00; 00; 00
00; 00; 00; 00
00; 00/0
00; 00/0; 00/0
00; 00а
00; 00А
00; 00б
00;0
00;0/0
00;00
00;00;00
00;00а
00;00б;00в
00;кв.0
00?
00.
00.0
00.000
00'
00(0)
00(00)
00(000)
00(а)
00(блок0)
00*0
00/
00//00
00/0
00/0 - 00/0
00/0 00/0
00/0 00/В
00/0 00/Д
00/0 а
00/0 Б
00/0 буд0
00/0 буд00
00/0 ж
00/0 к0
00/0 к00
00/0 к00а
00/0 к0а
00/0 кА
00/0 кв0а
00/0 e
00/0-0
00/0-00/0
00/0-а
00/0, 00/0
00/0,0
00/0,00/0
00/0; 00/0
00/0; 00/0; 00/0
00/0/0
00/0+00/0
00/00
00/00 а
00/00 А
00/00 к а
00/00 к б
00/00 к0
00/00 к00
00/00-А
00/000
00/000 А
00/000 Б
00/000а
00/000г
00/00а
00/00А
00/00б
00/00Б
00/00в
00/00г
00/00д
00/00a
00/00a к0
00/00C
00/0а
00/0А
00/0б
00/0Б
00/0в
00/0В
00/0г
00/0Г
00/0д
00/0Д
00/0е
00/0ж
00/0к0
00/0к00
00/0a
00/0A
00/а
00/б
00/M
00\0
00+
000
000 - 000
000 (00)
000 (000)
000 / 000А
000 0/0
000 000 а
000 А.Б.В
000 б/в
000 Д-0
000 Д-З
000 к0
000 к00
000 кв0
000 кв0; 000 кв0
000 км
000 корпус 0
000 М-Л
000_000
000-0
000-00
000-000
000-000, секція «С», будівля літера «Я»
000-000а
000-А
000-К
000,
000, А0-0
000, блок Г
000, блок М
000,0
000,00
000,000
000,000/0
000,000а
000; 000
000; 000а
000;0
000;0/0
000;000
000?
000(0)
000(П)
000/
000/0
000/0 - 000/0
000/0 буд. 0
000/0 В
000/0 кЕ
000/0-0
000/0-00
000/0-a
000/0,000/0
000/00
000/000
000/000 к0
000/000а
000/000А
000/000Ф
000/00а
000/00А
000/00в
000/0а
000/0А
000/0б
000/0в
000/0г
000/0д
000/0е
000/А
000/д0
000/a
0000
00000
000000
000а
000А
000а блок г
000а к0
000А к0
000а-000б
000а-б
000А-Б
000а; 000б
000а;00
000а;000б
000а;000б;000в
000а/0
000А/0
000а/00
000а/000
000А/000
000а/00а
000А/0А
000А/0Б
000а/б
000а0
000б
000Б
000б к0
000Б к0
000б-0
000б/0
000Б/0
000б0
000в
000В
000в к0
000в-000г
000в-г
000в/0
000В/0
000г
000Г
000г к0
000д
000Д
000д/0
000Д/0
000Д/00
000е
000Е
000е к0
000е/0
000є
000ж
000Ж
000з
000З
000и
000И
000і
000І
000ї
000й
000к
000К
000к 0
000к/0
000к0
000км
000км+000
000км+000м
000л
000Л
000л/0
000м
000М
000н
000Н
000о
000О
000ОГ
000п
000П
000р
000Р
000с
000С
000т
000Т
000у
000У
000ф
000ц
000ч
000ш
000ю
000a
000À
000c
000k
000l
000M
000x
00а
00А
00а́
00а / 00б
00а блокА
00а буд0
00а будинок 0
00А д0
00а к0
00А к0
00а к00
00а к0б
00а кА
00а кБ
00а кв0
00а л.Б
00а літера Г
00А с0
00а_проверить
00а-0
00а-00
00а-00а
00А-00А
00а-00б
00А-00Б
00а-б
00а-д
00А-Е
00А, 0Г
00а; 00б
00а; 00б; 00в
00А; 00Б; 00В
00а; 00в
00а;00а
00а;00б
00а.00
00а'
00а/0
00А/0
00а/0 - 00а
00а/0 ЗТП-00
00а/00
00А/00
00а/000
00а/00а
00а/00б
00а/00в
00а/0а
00а/б
00а/б/в
00а0
00А0
00аа
00аб
00АБ
00абв
00ав
00автомийка
00Ак0
00б
00Б
00б / 00в
00б 0к
00б к0
00Б к0
00б к00
00б к0а
00Б кв0
00б-0
00б-00в
00б;00г
00Б'
00б/0
00Б/0
00б/00
00Б/00
00б/00а
00б/00в
00б/0а
00б0
00бб
00бк0
00Бк0
00в
00В
00в 00г 00д
00в к0
00в кб
00в літера А
00в; 00г
00в/0
00В/0
00в/00
00в/00г
00в/г
00в0
00ва
00г
00Г
00г к0
00Г-0
00г/0
00Г/0
00Генерала Провалова улица
00гк0
00гь
00ґ
00д
00Д
00д к0
00д-е
00д; 00е
00д; 00е; 00є
00д/0
00Д/0
00д/00
00дк0
00е
00Е
00е-0
00е/0
00є
00Є
00ж
00Ж
00з
00З
00и
00И
00и/0
00і
00І
00ї
00й
00Й
00к
00К
00к/0
00к0
00к00
00к0а
00кб
00кв0
00КВ0
00кГ
00км+000м
00л
00Л
00л/0
00литГ
00м
00М
00м/0
00н
00Н
00Н-000
00н/0
00о
00О
00п
00П
00п0
00П0
00р
00Р
00с
00С
00с/0
00т
00Т
00т-0
00т-0/0
00у
00У
00у0
00уточнить
00ф
00х
00Х
00ц
00ч
00ш
00Щ
00ьь
00э
00ю
00Ю
00я
00Я
00a
00Á
00À
00Â
00a; 00/0a
00A/0
00A/00
00b
00B
00bis
00c
00e
00f
00G
00g/0
00i
00r0
00v
00w
0а
0А
0а 0к
0а буд00
0а гуртожиток
0а к.0
0а к0
0А к0
0а к00
0а кб
0а-0
0А-0
0а-00а
0а-0а
0А-0Г
0а-д
0а, 0
0а, 0б
0а, 0б, 0в, 0г
0а, 0г, 0ж, 0з, 0к, 0л, 0м, 0н, 0п, 0р, 0с, 0т
0а,0
0а; 0б
0а;0б
0а/0
0А/0
0а/00
0А/00
0а/00а
0а/0а
0А/0А
0а/0б
0а/б
0а/к0
0а0
0А0
0АБ
0АВС продукти
0б
0Б
0Б ?
0б (старий)
0б / 0в
0б к0
0б-0
0Б-0В
0б-в
0б-К
0б/0
0Б/0
0б/00
0б/000
0б/00а
0б/0а
0Б/0А
0б/а
0б/б
0б/в
0б0
0б00
0ба
0в
0В
0в літЕ
0в-0
0В-0
0в, 0г
0в, 0г, 0д, 0е, 0є, 0ж
0в; 0д; 0е; 0є
0в/0
0в/0а
0в/0б
0В/0Г
0г
0Г
0г к0
0г Eleks
0г-0в
0Г-0С
0г/0
0г/0д
0Г0Д/0
0д
0Д
0д к 0
0д к А
0д к Б
0д к Б0
0д к В
0д к Г
0д к Д
0д к Ж
0д к З
0д/0
0Д/0
0Д/0Е
0Д/Е
0д0/0
0е
0Е
0Ё
0Е/0
0є
0Є
0ж
0Ж
0Ж к0
0ж-0
0ж/у
0Ж0
0з
0З
0и
0И
0і
0І
0ї
0й
0й км
0к
0К
0к 0-0
0к кв00
0К/0
0к0
0К0
0к00
0ка
0кв0
0КВ0
0км
0л
0Л
0Л/0
0м
0М
0н
0Н
0о
0О
0п
0П
0р
0Р
0р к0
0р/0
0с
0С
0с к0
0С/0
0т
0Т
0у
0У
0уточнить
0ф
0Ф
0х
0ц
0Ц
0ця
0ч
0ш
0Ш
0ь
0ю
0Ю
0я
0Я
0a
0a/0, 0б/0
0b
0B
0D
0e
0E
0f/0
0H
0k
0k00
0u
0V
а/с 00
а0
А0
б/н
Б/Н
Б/Н (Бобров)
біля 0
біля 0 б
БОС 0
БОС 00
БОС 000
г0
ё0
ИТР0
і
й
йй00
ййй00
ЙЙЙ000
к0
к00
кв.Алексеева 00Д
КИП 0
корпус 0
Крупськой вулиця
Львівські круосани,гуртовая торгівля
магаз.
магазин бытовлй техники
МПС 00
Н-00
недостроен
О 000000-0
Офис 0
поликлиника #0
почта №0
причал №0
ПТУ 0
пч-00
РОФ-0
СЕС
ТМ Шоколадно
ТП
тп-000
Урочище Вишни, 000
УТП0
уч0
Уч00Б
Фартуна N 00
цех00
Червона Гора 0
TP - 0000

Пропоную покищо розділити питання на два:

 • Правила теґування, та
 • Проєкт по приведеню наявних адрес до нових правил теґування.

Треба тут дописати прикладів теґування різних випадків за новими правилами, спираючись на те що вже описано в https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Uk:Адреси

Можна додати прикладів у правила теґування і деталізувати нарощення порядкових числівників:

 • У реквізиті адреси «назва вулиці» спочатку зазначається родове позначення, потім назва вулиці.
  • вулиця Шевченка
  • вулиця Хрещатик
  • вулиця Лугова (а не Лугова вулиця)
  • вулиця Молодіжна (а не Молодіжна вулиця)
 • Для провулків, проспектів, бульварів, алей, шосе, проїздів, узвозів повне родове позначення зазначається після назви, якщо назва є прикметником. Зазначене правило може застосовуватись до реквізиту адреси «назва вулиці» за межами населених пунктів (просіка, лінія, проїзд тощо).
  • провулок Лесі Українки, проспект Свободи, бульвар Вацлава Гавела, вʼїзд 2-й Тараса Шевченка але 2-й Вишневий вʼїзд, Вишневий провулок, Український проспект, Київське шосе, Каштанова алея.
 • У назвах вулиць, які складаються з власного імені та прізвища, спочатку зазначається власне імʼя, а потім — прізвище.
  • вулиця Романа Ратушного, проспект Степана Бандери
 • Назви вулиць, які походять від псевдонімів, зазначаються у звичайному порядку.
  • вулиця Миколи Хвильового, провулок Лесі Українки
 • У назві вулиці, яка складається зі звання та прізвища, спочатку зазначається звання, а потім — прізвище.
  • вулиця Гетьмана Івана Виговського, вулиця Генерала Сергія Кульчицького
 • У назвах вулиць, які складаються із цифр і слів, цифри зазначаються перед словами (25 Північна просіка, вулиця 1 Травня, вулиця 993 стрілецького полку).
  • «провулок 2 8 Березня, вʼїзд 2 Тараса Шевченка» чи «провулок 2-й 8-го Березня, вʼїзд 2-й Тараса Шевченка»

Як писати порядкові числівники? Пропоную якщо після числівника йде назва місяця, числівник не нарощувати а назву місяця писати з великої літери: «провулок 2-й 8 Березня», «2-й Зелений проїзд).

FYI, всі назви вулиць з addr:street в Україні з цифрами у складі:

"00-го МЮДу вулиця, 0-й проїзд"

"а/д Київ-Чоп, 000км лівруч"

"а/д Київ-Чоп, 000км праворуч"

"Авдіївська вулиця, 0-й проїзд"

"автодорога Київ-Харків-Довжанський, 000км+000м"

"автошлях Київ-Одеса, 000км + 000м (праворуч)"

"Бакинських Комунарів вулиця, 0-й проїзд"

"бухта Казачья, Аллея защитников 00-й батареи"

"Ватутина улица, 0-й проезд"

"ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 00, корпус Б"

"г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А. С. Пушкина, 0"

"ГК ""Транспорт-0"""

"Евпаторийское шоссе, 00 км"

"Західна вулиця, 0-й проїзд"

"Карачівське шосе, 00"

"Кв.00, виділ 0"

"Київська, 000-Ж"

"Кільцева дорога на Бібрку, с. Давидів, Lviv oblast, 00000"

"Клубная, пер.0"

"Краматорська вулиця, 0-й проїзд"

"Леваневського вулиця, 0-й проїзд"

"Лисичанська вулиця, 0-й проїзд"

"Лісовий Кордон, 00 вулиця"

"Лісовий Кордон, 00-а вулиця"

"Луначарского улица, 00-й переулок"

"Луначарского улица, 0-й переулок"

"Луначарського вулиця, 0-й провулок"

"Луначарського вулиця, 00-й провулок"

"м-н ""00 лет Победы"""

"М. Грушевського, 00 вулиця"

"магістральна а/д державного значення Київ-Чоп, км 000+000 (праворуч)"

"Менделєєва вулиця, 00 лінія"

"мкр-н 00 лет Победы, д. 00"

"Млинна вулиця, 0"

"Незалежності вулиця, Н-00"

"Ольховская улица, 0-й переулок"

"Ольховская улица, 00-й переулок"

"Парковая улица, 0-й переулок"

"Парковая улица, 0-й переулок0"

"пгт Гурзуф, Набережная им. А. С. Пушкина, 0"

"Пугачова вулиця, 0-й проїзд"

"Республика Крым,р-н Симферопольский,,с Новоандреевка,шоссе Москва-Симферополь,0000 км"

"Рунге вулиця, 0-й проїзд"

"с.Сычавка, Проектна вулиця, 00, Одеса, Одеська область, 00000"

"с/р Василівська а/д Київ-Чоп, 000км"

"с/р Великоомелянська а/д Київ-Чоп, 000км"

"с/р Козинська а/д Київ-Чоп, 000км+000"

"Свободи бульвар, 0"

"село Лучистое, трасса Симферополь-Алушта, 00 км"

"Соборна, 0"

"Сокольники, 0"

"Солтиса, 0"

"Стадіонна вулиця, 0-й проїзд"

"ул.Ак.Павлова 00, б ТРЦ Фрунцузкий Бульвар, Kharkiv, Харківська область, 00000"

"улица Генерала Острякова, 0 с. Оползневое"

"улица Курнатовского, 00"

"улица Октябрьской Революции, 000 г"

"улица Удовицкого, 0"

"Харківськая обл., Чугуївський р-н, смт. Есхар, вулиця 000-й Стрілецької Дивізії, буд. 00"

"Шкуринці, Вінницька область, 00000"

"Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А. С. Пушкина, 0"

"Ярошенка вулиця, 0-й провулок"

"Ярошенко улица, 0-й переулок"

"Strilky, Lviv Oblast, 00000"

000

0

0 Воєнна вулиця

0 Грудня вулиця

0 мая улица

0 Мая улица

0 Поперечна вулиця

0 Травня в’їзд

0 Травня вулиця

0 Травня провулок

0 шахтерский тупик

0- Метростроевский

0- Набережна вулиця

0-а Азовська вулиця

0-а Біломорська вулиця

0-а Будівельна вулиця

0-а Вірьовчина вулиця

0-а Воєнна вулиця

0-а Галатовка вулиця

0-а Горіхова вулиця

0-а Горська вулиця

0-а Дамбова вулиця

0-а Дорожная

0-а Екіпажна вулиця

0-а Ентузіастів вулиця

0-а Залізнична вулиця

0-а Заміська вулиця

0-а Замостянська вулиця

0-а Зелена вулиця

0-а Инженерная улица

0-а Ізотова вулиця

0-а Кальчик вулиця

0-а Керамическая улица

0-а Кожевна вулиця

0-а Кооперативна вулиця

0-а Кордівка вулиця

0-а Левада вулиця

0-а лінія

0-а лінія вулиця

0-а Лінія вулиця

0-а Лісова вулиця

0-а Лугова вулиця

0-а Матросова вулиця

0-а Мирна вулиця

0-а Мурейки вулиця

0-а Набережна вулиця

0-а Набережна р. Стрілка вулиця

0-а Нова вулиця

0-а Новопоселенська вулиця

0-а Озерна вулиця

0-а Олександрівка вулиця

0-а Отрадна вулиця

0-а Першотравнева вулиця

0-а Південна вулиця

0-а Північна вулиця

0-а Піщана вулиця

0-а Повздовжня вулиця

0-а Ползунова вулиця

0-а Приміська вулиця

0-а Продольна вулиця

0-а Проектна вулиця

0-а Радіозаводська вулиця

0-а Річкова вулиця

0-а Річна вулиця

0-а Садибна вулиця

0-а Садова вулиця

0-а Слобідська вулиця

0-а Слов’янська вулиця

0-а Сортувальна вулиця

0-а Станційна вулиця

0-а Степова вулиця

0-а Суворівська вулиця

0-а Товщ вулиця

0-а Трамвайна вулиця

0-а улица Менжинского

0-а Цементна вулиця

0-а Червоносільська вулиця

0-а Юрʼївська вулиця

0-а Ялтинська вулиця

0-ая Пирогова улица

0-го Грудня вулиця

0-го Листопада вулиця

0-го Мая площадь

0-го Мая улица

0-го Травня вулиця

0-го Травня провулок

0-ї Гвардійської Армії вулиця

0-й 0-го Березня провулок

0-й Аеродромний провулок

0-й Аеродромний проезд

0-й Академический переулок

0-й Академіка Вернадського проїзд

0-й Андріївський провулок

0-й Антона Турчановича провулок

0-й Балтійський провулок

0-й Барашівський провулок

0-й Белорусский проезд

0-й Бердичівський провулок

0-й Березівський провулок

0-й Бестужева провулок

0-й Богунський провулок

0-й Богунський проїзд

0-й Болгарський проїзд

0-й Ботанічний провулок

0-й Брестський провулок

0-й Верейського проїзд

0-й Винокурний провулок

0-й Вишневий провулок

0-й Вишневського провулок

0-й Відпочинку провулок

0-й Вільський провулок

0-й Вінницький провулок

0-й Водопійний провулок

0-й Водопровідний провулок

0-й Володимира Свідзінського провулок

0-й Волочаївський провулок

0-й Г.Морозової провулок

0-й Г.Морозової проїзд

0-й Гагаріна провулок

0-й Газетний провулок

0-й Гайдамацький провулок

0-й Гетьмана Сагайдачного провулок

0-й Глінки провулок

0-й Гната Юри проїзд

0-й Гоголівський провулок

0-й Гоголя провулок

0-й Голландский переулок

0-й Горького провулок

0-й Госпітальний провулок

0-й Громова провулок

0-й Далекий провулок

0-й Данила Нечая провулок

0-й Дачний провулок

0-й Добролюбова провулок

0-й Дружби провулок

0-й железнодорожный переулок

0-й Житній провулок

0-й Жовтневий провулок

0-й Заводський провулок

0-й Завокзальний провулок

0-й Залізничний провулок

0-й Замковий провулок

0-й Заозерний провулок

0-й Зарічний провулок

0-й Західний провулок

0-й Зелений провулок

0-й Зоологічний провулок

0-й Івана Богуна провулок

0-й Івана Хоменка провулок

0-й Ігоря Костецького провулок

0-й Інгульський провулок

0-й Індустріальний провулок

0-й Інтернатський провулок

0-й Іподромний провулок

0-й Істомінський провулок

0-й Калиновий провулок

0-й Кам’янецький проїзд

0-й Капітульний провулок

0-й Кар’єрний провулок

0-й Каракульний провулок

0-й Карбишева провулок

0-й Карбишева проїзд

0-й Кармелюка провулок

0-й Каспийский проезд

0-й Каховський провулок

0-й Каховський проїзд

0-й Квітневий провулок

0-й Керченський провулок

0-й Кибальчича провулок

0-й Київський провулок

0-й Київський проїзд

0-й Кирпичний тупик

0-й км Новомиколаївської дороги

0-й Книжковецький проїзд

0-й Ковальський провулок

0-й Колективний провулок

0-й Колеусівський провулок

0-й Комарова провулок

0-й Комсомольський проїзд

0-й Коновальця провулок

0-й Константиновича провулок

0-й Константиновича проїзд

0-й Кооперативний провулок

0-й Короленка провулок

0-й Корольова провулок

0-й Короткий тупик

0-й Котельникова провулок

0-й Котляревського провулок

0-й Коттеджный проезд

0-й Кривий Брід провулок

0-й Кривий провулок

0-й Кривоноса провулок

0-й Кримський провулок

0-й Кришталевий провулок

0-й Кронштадтський провулок

0-й Крошенський провулок

0-й Купайла проїзд

0-й Курганний провулок

0-й Курортний провулок

0-й Курсовий провулок

0-й Кушніра провулок

0-й Лазаретний провулок

0-й Левадний тупик

0-й Ленинский переулок

0-й Ленінський провулок

0-й Леонтовича провулок

0-й Лермонтова провулок

0-й Леся Курбаса провулок

0-й Ливарний провулок

0-й Лісовий провулок

0-й Лісопарківський провулок

0-й Ломоносова провулок

0-й Льва Толстого провулок

0-й Магазинний провулок

0-й Макаренка провулок

0-й Макаренка проїзд

0-й Макаренко провулок

0-й Максимовича проїзд

0-й Мар’янівський провулок

0-й Марії Литвиненко-Вольгемут провулок

0-й Маршовий провулок

0-й Матросова провулок

0-й Маяковського провулок

0-й Метеорологічний провулок

0-й Метростроевский проезд

0-й Механізаторів провулок

0-й Механізаторський провулок

0-й микрорайон

0-й Мирний провулок

0-й Миру провулок

0-й Мисливський провулок

0-й Мічуринський провулок

0-й Міщенка провулок

0-й Молодогвардійський провулок

0-й Морской переулок

0-й Москвіна провулок

0-й Мрії проїзд

0-й Набережний провулок

0-й Нагірний провулок

0-й Надії провулок

0-й Насосный тупик

0-й Нахімова провулок

0-й Незалежності провулок

0-й Незнайка провулок

0-й Нескучний в'їзд

0-й Нижній провулок

0-й Ніжинський проїзд

0-й Новогоголівський провулок

0-й Новопівнічний провулок

0-й Новоселівський провулок

0-й Одеський провулок

0-й Озерний тупик

0-й Омеляна Грабця провулок

0-й Онезький проїзд

0-й Оружейний провулок

0-й Осипенко провулок

0-й Осінній провулок

0-й Офіцерський провулок

0-й Павликівський провулок

0-й Паравозний провулок

0-й Парковий провулок

0-й Паровозний провулок

0-й Партизанський провулок

0-й переулок Мичурина

0-й переулок Энгельса

0-й Першотравневий провулок

0-й Пестеля провулок

0-й Петера Новотні провулок

0-й Петра Волинця провулок

0-й Петра Сагайдачного провулок

0-й Печерський провулок

0-й Пирогова провулок

0-й Південний провулок

0-й Піщаний провулок

0-й Піщаний тупик

0-й Полубудкіна провулок

0-й Польовий провулок

0-й Польового Майдану проїзд

0-й Поперечний провулок

0-й Портовый переулок

0-й Праці провулок

0-й Приморський провулок

0-й провулок

0-й провулок Волi

0-й Продольний провулок

0-й проезд 00-го МЮДа

0-й проезд Бабушкина

0-й проезд Верхоянской улици

0-й проезд Восточной улицы

0-й проезд Восточной улицы

0-й проезд Репина

0-й проезд улицы Бойкая

0-й проезд улицы Сеченова

0-й Просужого провулок

0-й Професора Голуба провулок

0-й Прудний провулок

0-й Пушкіна провулок

0-й Пушкіна провулокь

0-й Радищева провулок

0-й Раднаркомівський провулок

0-й Раскової провулок

0-й Рахматуліна провулок

0-й Рембудівський проїзд

0-й Республіканський провулок

0-й Рилєєва провулок

0-й Рівний провулок

0-й Річний провулок

0-й Робочий провулок

0-й Руданського провулок

0-й Руднянський провулок

0-й Саговський провулок

0-й Садовий провулок

0-й Садово-проїзний провулок

0-й Санаторний провулок

0-й Свято-Миколаївська провулок

0-й Сінний провулок

0-й Січових стрільців провулок

0-й Січових Стрільців провулок

0-й Скнилівський провулок

0-й Слов’янський провулок

0-й Смілянський провулок

0-й Смоківський провулок

0-й Смолянський провулок

0-й Соколовський провулок

0-й Соляний провулок

0-й Соляной переулок

0-й Сосновий провулок

0-й Старокиївський провулок

0-й Старокиївський проїзд

0-й Староленківський провулок

0-й Староруднянський провулок

0-й Степной переулок

0-й Степной проезд

0-й Степовий провулок

0-й Стеценка провулок

0-й Стрийський провулок

0-й Таганський провулок

0-й Танкістів провулок

0-й Танковий проїзд

0-й Тараса Шевченка провулок

0-й Театральний провулок

0-й Текстильників провулок

0-й Терновий провулок

0-й Тетерівський провулок

0-й Товариський провулок

0-й Топольського провулок

0-й Тракторний провулок

0-й Трамвайний провулок

0-й Транзитний провулок

0-й Тропініна провулок

0-й Трублаїні провулок

0-й Трудовий провулок

0-й Тупик провулок

0-й тупик улицы Боженко

0-й тупик улицы Гоженко

0-й Тухачевського провулок

0-й Удянський в’їзд

0-й Украинский переулок

0-й Український провулок

0-й Упорний провулок

0-й Устима Кармелюка провулок

0-й Учительський провулок

0-й Фабричний провулок

0-й Фланговый переулок

0-й Франка провулок

0-й Фруктовий провулок

0-й Хвойний провулок

0-й Хлібний провулок

0-й Хмельницького шосе провулок

0-й Хмельовий провулок

0-й Ходорівський провулок

0-й Хорольський тупик

0-й Цегельний провулок

0-й Цимлянський тупик

0-й Червоний провулок

0-й Червонопрапорний тупик

0-й Чернишевського провулок

0-й Чернігівсьуий провулок

0-й Черняховського провулок

0-й Черняховського проїзд

0-й Чехова провулок

0-й Чехова проїзд

0-й Чумацький провулок

0-й Чумацький проїзд

0-й Шатрищанський провулок

0-й Шахтарський тупик

0-й Шевченка провулок

0-й Шевченка проїзд

0-й Шевченківський провулок

0-й Широкий провулок

0-й Шкільний провулок

0-й Щасливий провулок

0-й Ювілейний провулок

0-й Юності провулок

0-й Юрія Гагаріна провулок

0-й Якова Степового провулок

0-й Ялтинський провулок

0-й Яснополянський провулок

0-Травня вулиця

0-ый Спартаковский переулок

0-я Бастионная улица

0-я бригада улица

0-я Голландская улица

0-я Октябрьская улица

0-я Равелинная улица

00

00 Квітня вулиця

00 лет Независимости Украины улица

00 микрорайон

00-а Воєнна вулиця

00-а лінія

00-а Лінія вулиця

00-а Олександрівка вулиця

00-а Повздовжня вулиця

00-а Садова вулиця

00-а Слобідська вулиця

00-а Суворівська вулиця

00-го Квітня вулиця

00-го Квітня площа

00-го Лютого вулиця

00-ї Гвардійської Дивізії вулиця

00-ї Дивізії вулиця

00-ї Окремої Гірсько-Штурмової Бригади вулиця

00-ї річниці Незалежності України вулиця

00-й Аеродромний проїзд

00-й Дачний провулок

00-й Заярний провулок

00-й квартал

00-й Ленінський провулок

00-й микрорайон

00-й Озерний провулок

00-й провулок

00-й Скнилівський провулок

00-й Хорольський тупик

00-та Лінія вулиця

00-я Радарная улица

00-я Садовая улица

000 років Нафтовиків вулиця

000-й квартал

000-річчя Червоного Хреста вулиця

0000-ліття Дубровиці вулиця

000-ї Кременецької Дивізії вулиця

00-а Козацька вулиця

00-а станція Люстдорфської дороги

00-а Суворовська вулиця

00-й Аеродромний провулок

00-й Лутугінський проїзд

00-я станция Люстдорфской дороги

00/00

0000-річчя Полтави вулиця

000-ї Дивізії вулиця

000 Полеглих Революціонерів вулиця

00-го Грудня вулиця

00-го Грудня провулок

00-й километр

000-а Садова вулиця

000-й км трассы Киев-Чоп

000-ї Окремої Гірсько-Піхотної Бригади вулиця

00 Десантників вулиця

00 линия

00-го Ноября улица

00-й Чорноморський провулок

000-ї Таганрозької дивізії вулиця

000-я Садова вулиця

00 Гвардійської Стрілецької Дивізії вулиця

00 героїв Соціалістичної праці вулиця

00 Героїв соцпраці вулиця

00-а Північна вулиця

00-а Центральна вулиця

00-го Апреля улица

00-го Вересня вулиця

00-го Жовтня вулиця

00-ї Гвардійської Стрілецької Дивізії вулиця

00-Підпільників вулиця

00-річчя ЛКСМУ вулиця

00 Липня вулиця

00-а Героїв Майдану вулиця

00-го Апреля 0000 Года улица

00-го Липня вулиця

00-я улица коллективных садов

00 Березня вулиця

00 Вересня вулиця

00 Ноября улица

00-го Вересня провулок

00-го Партз’їзду вулиця

00-го Партійного З'їзду вулиця

00-я линия

00 квартал

00-го Мая улица

000-a Садова

0000 року вулиця

0000 Року вулиця

0000 року провулок

0000-го року вулиця

000 Стрілецької Дивізії вулиця

000-ї Стрілецької Дивізії вулиця

0 й квартал

0 линия

0 Лютого вулиця

0 Піщана вулиця

0 проезд 00 мюда

0- й проезд Бабушкина

0-а Берегова вулиця

0-а Білогорська вулиця

0-а Вапняна вулиця

0-а Дорожна вулиця

0-а Житомирська вулиця

0-а Заярська вулиця

0-а Ізюмська вулиця

0-а Коцюбинського вулиця

0-а Лесі Українки вулиця

0-а Лиманна вулиця

0-а лінія вулиці Громова

0-а Лісна вулиця

0-а Партизанская улица

0-а Підгірна вулиця

0-а Поперечна вулиця

0-а Радянська вулиця

0-а Свердлова вулиця

0-а Строительная

0-а Таращанська вулиця

0-а улица Менжинская

0-а улица Менжнского

0-а Харківська вулиця

0-а Червонопрапорна вулиця

0-го Вересня вулиця

0-го Українського Фронту вулиця

0-ї П’ятірічки вулиця

0-й Амундсена провулок

0-й Артилерійський провулок

0-й Балтийский переулок

0-й Богдана Хмельницького провулок

0-й Брестский проезд

0-й Ватутіна провулок

0-й Газетный переулок

0-й Гвардейской Армии улица

0-й Генерала Арабея проїзд

0-й Гніванське шосе провулок

0-й Горіховий провулок

0-й Гранітний провулок

0-й Далекий проїзд

0-й Дубовецький провулок

0-й Ентузіастів провулок

0-й Звягельський провулок

0-й Зінцевий провулок

0-й Івана Пулюя проїзд

0-й Калініна провулок

0-й Каховский проезд

0-й квартал

0-й Кирпичный переулок

0-й Кирпичный тупик

0-й Клубный переулок

0-й Комсомольский проезд

0-й Коопаретивный переулок

0-й Кооперативный переулок

0-й Кооперативный перулок

0-й Краснодарський провулок

0-й Крымский проезд

0-й Куликовський провулок

0-й Леваневського провулок

0-й Лермонтовський провулок

0-й Литовський провулок

0-й Лікарський провулок

0-й Лутугінський проїзд

0-й Мазепи провулок

0-й Марії Примаченко провулок

0-й Медовий проїзд

0-й Михайла Ломоносова провулок

0-й Мичуринский тупик

0-й Мічуріна провулок

0-й Мічурінський провулок

0-й Молдавський провулок

0-й Овражный переулок

0-й Озерний провулок

0-й Орхидейный переулок

0-й Партизанский переулок

0-й переулок Менжинского

0-й переулок Текстильщиков

0-й перулок Энгельса

0-й Північний тупик

0-й Польовий в’їзд

0-й проезд Бабаушкина

0-й проезд Западной улицы

0-й Проезд улица

0-й Райгородський проїзд

0-й Ракетний провулок

0-й Рокитнянський провулок

0-й Роменської вулиці провулок

0-й Сагайдачного провулок

0-й Саєнка провулок

0-й Северина Наливайка провулок

0-й Селецький провулок

0-й Старопоштовий провулок

0-й Стахановський провулок

0-й Ступіна провулок

0-й Суничний проїзд

0-й Тихий провулок

0-й Топольний провулок

0-й тупик Западной улицы

0-й тупик Парижской Коммуны

0-й тупик Проездной улицы

0-й Тургєнєва провулок

0-й Чуднівський провулок

0-й Ширшова провулок

0-я Персиковая

00 Гвардійської дивізії вулиця

00 Партсъезда первый

00 Партъезда 0

00 років Незалежності України вулиця

00 років Перемоги вулиця

00-а вулиця

00-го Березня вулиця

00-річчя Жовтня вулиця

00-річчя Перемоги вулиця

000-річчя Кривого Рога проспект

000-річчя Кривого Рогу проспект

000-річчя Херсона проспект

000-річчя Шевченка вулиця

000-річчя Шевченка провулок

000-річчя Яремче вулиця

0000-ліття Різдва Христового вулиця

00 Партсъезда улица

00-го МЮДу вулиця

00 Січня вулиця

00-го Січня вулиця

00-го Cічня майдан

00 Серпня вулиця

00-го Серпня вулиця

00-го Серпня провулок

00-я Лінія вулиця

00-я Садова вулиця

00 Серпня

00 Серпня 0000 року вулиця

00-а Східна вулиця

00-ї бригади ЗСУ вулиця

00 Жовтня вулиця

00-річчя РККА проспект

000 років Донбасу вулиця

000-річчя Донбасу проспект

000 км Киев-Одесса

00-й квартал

00-ти Бакинських Комісарів вулиця

000 квартал

000-ї дивізії вулиця

000-ої дівізії вулиця

00 Армії вулиця

00 Июня

00 Червня вулиця

00 Червня площа

00 Червня провулок

00-го Червня вулиця

00-ї Армії вулиця

00-а лінія вулиця

00-а лінія вулицяq

000-ї Херсонської Стрілецької Дивізії вулиця

0 Вересня вулиця

0 микрорайон

0 мікрорайон

0 Яснополянський провулок

0-ї П’ятирічки вулиця

0-й Балтийский

0-й Балтийский пререулок

0-й Верстатний в’їзд

0-й Запорізький провулок

0-й Каспійський проїзд

0-й кілометр вулиця

0-й Козацький в'їзд

0-й Котеджний проїзд

0-й Кривоноса переулок

0-й Майський провулок

0-й Метеорологічний проїзд

0-й Московський провулок

0-й Одоєвського тупик

0-й переулок Олега Кошового

0-й переулок Чернышевчкого

0-й проездулицы Западной

0-й Садовопроїзний провулок

0-й Смоківський проїзд

0-й Сонячний провулок

0-й Тимірязєва провулок

0-й Штепіна провулок

0-й Ярмарковий провулок

0-я Азовська вулиця

0-я Білогорська вулиця

0-я Біломорська вулиця

0-я Будівельників вулиця

0-я Воєнна вулиця

0-я Дамбова вулиця

0-я Донецька вулиця

0-я Кожевна вулиця

0-я Линия

0-я лінія

0-я лінія вулиця

0-я Лінія вулиця

0-я Лугова вулиця

0-я Маріупольська вулиця

0-я Набережна вулиця

0-я Нова вулиця

0-я Озерна вулиця

0-я Олександрівка вулиця

0-я Отрадна вулиця

0-я Першотравнева вулиця

0-я Повздовжня вулиця

0-я Приміська вулиця

0-я Проектна вулиця

0-я Радіозаводська вулиця

0-я Садова вулиця

0-я Сахарозаводская

0-я Слобідська вулиця

0-я Слов’янська вулиця

0-я Суворівська вулиця

0-я Ялтинська вулиця

00 лет Победы улица

00 років Жовтня вулиця

00 років Перемоги бульвар

00 Rokiv Peremohy

00-річчя Перемоги площа

00-рріччя Перемоги вулиця

000-летия Российского Флота площадь

000-річчя Возз’єднання вулиця

000-річчя вулиця

000-ї Донецької Дивізії вулиця

000-й Донецкой Дивизии улица

00-й Балтийский переулок

000 дивизии улица

000-й Дивизии

00 Років Перемоги вулиця

00-й Гвардейской Дивизии

000-ї Шахтарської Дивізії вулиця

0-а Донецька вулиця

0-а лінія провулку Громова

0-а Поздовжня вулиця

0-го Гвардійського Кубанського Кавалерійського Козачого Корпусу вулиця

0-ї Гвардійської мехбригади вулиця

0-й Басейний

0-й Братський провулок

0-й Краснознаменный тупик

0-й Нижньогиївський узвіз

0-й Ромашковий проїзд

0-й Слов'янський проїзд

0-й Успенсько-Троїцької провулок

0-я Садовая улица

00 лет Октября улица

00 лет победы

00 лет Победы

00 лет победы квартал

00 років Визволення України вулиця

00 років Перемоги квартал

00 років Перемоги площа

00 рокiв Перемоги квартал

00-річчя Визволення проспект

00-річчя ВЛКСМ вулиця

00-річчя Оборони Одеси вулиця

00-річчя Перемоги влця

00-років Перемоги вулиця

000-річчя Миколаєва вулиця

000-річчя Надвірної вулиця

00-ї Стрілецької Дивізії вулиця

000-ї Батареї вулиця

000 Стрілкової дивізії вулиця

00-я лінія

0000

00000

0 А квартал

0 Б квартал

0-а Інгульська вулиця

0-а Козацька вулиця

0-а Пересипська вулиця

0-го Лютого вулиця

0-й Авиагородок

0-й Беловский переулок

0-й Беловский переулок0

0-й Богуна провулок

0-й Босфорский переулок

0-й Лісний провулок

0-й Профсоюзный проезд

0-й Хомутов переулок

0-я улица

00 лет октября

00 лет Октября квартал

00 лет СССР улица

00 річчя Перемоги вулиця

00 років ВЛКСМ вулиця

00 років Жовтня квартал

00 років Жовтня проспект

00 років НЗФ вулиця

00 років Перемоги проспект

00 років СРСР вулиця

00 років утворення СРСР вулиця

00-летия Обороны Луганска квартал

00-летия Октября

00-летия СССР площадь

00-річчя Воз'єдання вулиця

00-річчя Оборони Луганська вулиця

00-річчя Перемоги квартал

00-річчя Слов’янської ТЕС вулиця

00-річчя СРСР вулиця

00-річчя Створення СРСР вулиця

00-річчя УПА вулиця

00-рiччя Перемоги вулиця

00-ти річчя Возз'єднання вулиця

00-ти річчя Перемоги вулиця

000-річчя Січі вулиця

00-й Армии улица

00 Стрілкової дивізії

00 стрілецької дивізії вулиця

0в

0-а Синьоозерна вулиця

0-а Східна вулиця

0-ї Гвардійської Дивізії вулиця

0-ї Стрілецької Дивізії вулиця

0-й Зірковий проїзд

0-й Омський проїзд

0-й Садовопроїзній провулок

0-й Танковий проезд

0-та лінія провулка Громова

0-я линия

0-я линия улица

0-я Радарная улица

00 лет ВЛКСМ улица

00 лет Образования СССР

00 лет октября улица

00 лет ссср

00 лет СССР прспект

00 років СРСР квартал

00 років Утворення СРСР квартал

00-летия Октября улица

00-летия СССР улица

00-років Жовтня вулиця

000-Річчя Ярмолинець площа

00а

00-ми Десантників вулиця

0 Серпня вулиця

0-а вулиця

0-а Центральна вулиця

0-го Жовтня вулиця

0-го Ноября улица

0-й Галицький

0-й Лутугинский проезд

0-й Максютова провулок

0-й Олімпійський провулок

0-й проїзд

0-й Танковий провулок

0-я Виноградная

000-річчя Львова площа

00-й Дивизии улица

00-ї Гвардійської дивізії вулиця

00-ї Бригади вулиця

0 Березня вулиця

0 Марта

0-а Гвардійська вулиця

0-го Березня в’їзд

0-го Березня вулиця

0-го Березня провулок

0-го Вересня бульвар

0-го З’їзду Рад вулиця

0-го Марта вулиця

0-го Марта улица

0-й квартал вулиця

0-й Малоомелянівський провулок

0-й Січовий проїзд

0-марта улица

0-ого Марта улица

0Марта

0 Мая

0 Поздовжня вулиця

0 Січня вулиця

0 Сiчня вулиця

0-го Мая

0-го Мая проезд

0-го Січня вулиця

0-го Січня провулок

0-го Января улица

0-ї Авіадивізії вулиця

0-й Аеродромний проїзд

0-й Славянский переулок

0-січня вулиця

0-ти Героев улица

000-річчя Бродів вулиця

000-річчя Буська площа

000-річчя Хуста вулиця

00 Стрілецької дивізії вулиця

00-го Прикордоннного загону вулиця

00-ї бригади вулиця

00 Танкової бригади вулиця

а/д Киів-Чоп 000+000 км

а/д Київ-Чоп 000 км (праворуч)

а/д Київ-Чоп 000км (ліворуч)

а/д Київ-Чоп км 000+000

а/д М-00 Київ-Чоп 000 км (праворуч)

а\ш Київ-Чоп 000км+000м

Автодорога С000000

автошлях Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя 000км + 000м (праворуч)

АК-0 вулиця

Банківська вулиця00

Бєлінського вулиця0

Буровиків вулиця 000

Бучми вулиця 0/0

Былинный переулок - 0 линия

вишневая 0

Військове містечко 000

Військове містечко №00

військове містечко №00 вулиця

Військове містечко-0

Військове містечко-0 вулиця

Військове містечко-00

Возни00чий провулок

Вокзальна вулиця0

Всебратське-0-а вулиця

Вулиці 00-го МЮДу 0-й провулок

Вулиці Західної 0-й тупик

вулиця 00 Червня

Выли 0

Гагаріна вулиця 00

Гагаріна проспект 00

Гайдара вулиця0

Георгія Кірпи вулиця0

Героїв 00-го батальйону вулиця

Героїв 00 ОМБр вулиця

Героїв 00 Бригади вулиця

Героїв 00-ї бригади вулиця

Героїв 00-ї Бригади вулиця

Дача 00 вулиця

Джерельна вулиця\Надія 0

Дніпровський проспект000

Дружби вулиця0

Залізнична вулиця00

кв-л 00

кв. 00 років Перемоги

кв. 00 лет октября 0

Квартал 0

квартал 00 лет Октября

Квартал 00 лет СССР

Квартал 00 років Перемоги

квартал 00-летия Обороны Луганска

квартал 00лет Октября

Квартал 00 лет октября

квартал Центральный/0

Кірова вулицяй0

Коцюбинського вулиця0

М-00

м-н 0

М-н Тополь 0

м-н. Тополь 0

Маяковського 0-й провулок

Менделєєва-0 вулиця

МИКРО 0

Мікрорайон 0

МПС 000 км

Мурейки 0 вулиця

Набережна-0 вулиця

Нагірний 0б провулок

Невского улица0

Новообуховское шоссе 0

Озерна-0-а вулиця

Ольховской 0 переулок

Палубна вулиця 00-А

Парковая 0-а улица

Пархоменка улица0

Пере00копська вулиця

переулок 0-го Мая

переулок 0-й маячный

переулок 0-й Маячный

переулок 0-й Почтовый

переулок 00-й Стрелковой Дивизии

Піонерської Слави вулицяd0e00dc00JFKDJH00f00sa0q0s0dkoh000

Пл. 00 Червня

площадь 0 Мая

Пожарского улица (0-ый проезд)

Полтавская 0/0

пос Тепличное улица 0-а Виноградная

Проезд Пионерский 0

проспект 00 лет СССР

проспект Фрунзе 0а

проулок 00-річчя Перемоги

Пушкіна вулиця0

Революції 0000 року вулиця

Рибаса Т.М. вулиця (0-я линия)

Рози Люксембург (00 лінія) вулиця

Садова-0 вулиця

садоводческое некоммерческое товарищество Скалистый-00

Слов’яно00гірська вулиця

Смілянський 0 провулок

Смілянський провулок 0

Т-00-00

Тельмана 0 переулок

Тельмана улица0

Технічна вулицяhttps://youtu.be/U0AMAiMOmkEhttps://youtu.be/U0AMAiMOmkE

Тополя 0

Тополя-0 ж/м

траса а/д Київ-Чоп 000км+000м (ліворуч)

ТСН СНТ Маяк-00 территория

ТСН СНТ Медик-0

ТСН СНТ ЭРА -0

тупик 0-го Мая

тупик 00 линии

Тургеневская 00-в

улица 0 Апреля

улица 0-го Мая

улица 0-й Конной Армии

улица 0-й Пятилетки

улица 00-го Апреля

улица 00-го Ноября

улица 00-я бригада

улица 00 Марта

улица 0-а Керамическая

улица 0-лесная

улица 00 лет Октября

улица 00 лет Октября/Киевская улица

улица 00 лет Октября/Первомайская улица

улица 00 лет Октября/Советская

улица 00 лет Октября/ул.Чапаева

улица 00 лет Октября/улица Островского

улица 00 Мая 0000 года

улица 0-го Интернационала

улица 0-го Кавалерийского Корпуса

улица 0-я Бригада

улица 000 Шахтерской дивизии

улица 0 линия (улица Яковенко)

улица 00 лет Победы

улица 0-го Декабря

улица 00-летия СССР

улица 00-й Армии

улица 00 лет ВЛКСМ

улица 00 Лет Октября

улица 00 лет СССР

улица 0 Ноября

улица 0-го Ноября

улица 00-й Дивизии

улица 0 Марта

улица 0-го Березня

улица 0-марта

улица 0 Героев

улица 0 Мая

улица Матросова-0

улица Мичурина-0

улица Набережная имени 00-летия СССР

улица Обуховское шоссе-0

улица Революции 0000 года

улица Солнечная 00

улица Театральная 0

улица Южная/ 00-я улица

Урицкого улица0

Фурсівська 0 квартал вулиця

Хортицьке шосе 0

Хоткевича-00В

Хрущёва улицахрущева0

Центральна 0

Центральної 0-й провулок

ЧИК-00

Шевченка площадь 00

Шишкина проезд 0

Шкільна (00 років Жовтня) вулиця

Шкільна вулиця 0а

Юрія Липы 0
4 Likes

Ще дещо спало на думку що можна деталізувати. У документах міської, селищної чи сільської ради можуть бути такі варіанти вулиць:

вулиця Коваленка
вулиця О. Коваленка
вулиця О. М. Коваленка
вулиця ім. О. М. Коваленка
вулиця ім. Героя України О. М. Коваленка

Пропоную не розшифровувати ініціали якщо це не зроблено у документах. Лише форматувати: ініціали ставити обовʼязково перед прізвищем, після крапки в ініціалах обовʼязково ставити пропуск, імені завжди скорочувати до ім.

1 Like

Якщо брати за основу порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, то:

У реквізиті адреси «назва вулиці» спочатку зазначається родове позначення, потім назва вулиці.

 • вулиця Шевченка
 • вулиця Хрещатик
 • вулиця Лугова (а не Лугова вулиця)
 • вулиця Молодіжна (а не Молодіжна вулиця)

Відповідає порядку.

Для провулків, проспектів, бульварів, алей, шосе, проїздів, узвозів повне родове позначення зазначається після назви, якщо назва є прикметником. Зазначене правило може застосовуватись до реквізиту адреси «назва вулиці» за межами населених пунктів (просіка, лінія, проїзд тощо).
провулок Лесі Українки, проспект Свободи, бульвар Вацлава Гавела, вʼїзд 2-й Тараса Шевченка але 2-й Вишневий вʼїзд, Вишневий провулок, Український проспект, Київське шосе, Каштанова алея.**

Не відповідає порядку:

Для проспектів, бульварів, алей, шосе, проїздів, узвозів скорочене або повне родове позначення зазначається після назви, якщо назва є прикметником. Зазначене правило може застосовуватись до реквізиту адреси “назва вулиці” за межами населених пунктів (просіка, лінія, проїзд тощо).
У назвах вулиць, які складаються із цифр і слів, цифри зазначаються перед словами (25 Північна просіка, вулиця 1 Травня, вулиця 993 стрілецького полку).

Отож згідно з порядком— без провулків та в’їздів:

Для проспектів, бульварів, алей, шосе, проїздів, узвозів скорочене або повне родове позначення зазначається після назви, якщо назва є прикметником. Зазначене правило може застосовуватись до реквізиту адреси “назва вулиці” за межами населених пунктів (просіка, лінія, проїзд тощо).

Згідно з порядком:

провулок Вишневий

А ось з цифрами порядок не дає чіткого розуміння, перед якими саме словами зазначаються цифри (та взагалі цифри, чи числа?), тому що єдиний приклад порядкового номеру вулиці у порядку це:

25 Північна просіка

де порядковий номер на початку назви, але це просіка з назвою у вигляді прикметника.

Крім того у прикладах немає літерних нарощень (-ша, -га, -тя та інших) у чисел, але це ніяк не затверджено у тексті порядку. Літерні нарощення для порядкових числівників рекомендують посібники та методичні вказівки з української мови. Тому можливо це:

в’їзд 2 Тараса Шевченка
в’їзд 2 Вишневий

а можливо й

вʼїзд 2-й Тараса Шевченка
в’їзд 2-й Вишневий

можливо й

2 вʼїзд Тараса Шевченка
2 в’їзд Вишневий

або

2-й вʼїзд Тараса Шевченка
2-й в’їзд Вишневий

Це тема для обговорення та прийняття рішення спільнотою.

У назвах вулиць, які складаються з власного імені та прізвища, спочатку зазначається власне імʼя, а потім — прізвище.
вулиця Романа Ратушного, проспект Степана Бандери
Назви вулиць, які походять від псевдонімів, зазначаються у звичайному порядку.
вулиця Миколи Хвильового, провулок Лесі Українки
У назві вулиці, яка складається зі звання та прізвища, спочатку зазначається звання, а потім — прізвище.
вулиця Гетьмана Івана Виговського, вулиця Генерала Сергія Кульчицького

Відповідає порядку.

У назвах вулиць, які складаються із цифр і слів, цифри зазначаються перед словами (25 Північна просіка, вулиця 1 Травня, вулиця 993 стрілецького полку).
«провулок 2 8 Березня, вʼїзд 2 Тараса Шевченка» чи «провулок 2-й 8-го Березня, вʼїзд 2-й Тараса Шевченка»

Теж саме, що й у №2 — чотири варіанти:

провулок 2 8 Березня
вʼїзд 2 Тараса Шевченка

провулок 2-й 8 Березня
вʼїзд 2-й Тараса Шевченка

2 провулок 8 Березня
2 вʼїзд Тараса Шевченка

2-й провулок 8 Березня
2-й вʼїзд Тараса Шевченка

 1. Щодо 8-го Березня, то згідно рекомендацій, посібників та методичних вказівок з української мови, нарощення порядкових числивників не додаються до чисел місяця, якщо після нього стоїть назва місяця. Але це також рекомендація — отож треба обговорити у спільноті та прийняти рішення: за рекомедаціями — 8 Березня та подібні, або не за рекомендаціями: 8-го Березня та подібні.

 2. Порядок не дає однозначної відповіді, як позначати адреси з назвами по елементах структури планування (по мікрорайонах, кварталах, масивах, селищах тощо). Включені вони у це тощо, чи ні:

Визначення реквізиту адреси “назва вулиці”

 1. Реквізит адреси “назва вулиці” складається з родового позначення (вулиця, площа, майдан, набережна, шосе, тупик, бульвар, проспект, просіка, алея, провулок, проїзд, узвіз, шлях, лінія, роз’їзд, кілометраж лінійного об’єкта тощо) та назви.

?
Вважаю, що це теж треба обговорити, та прийняти рішення спільнотою.

1 Like

З усіма зауваженнями згоден, тому й описав ті моменти які пропоную удосконалити. Щодо того на якому місці писати родове позначення. Пропоную вулиця писати завжди на початку. А всі інші родові позначення вже залежно від того чи є прикметником сама назва. Їх насправді буде більше ніж є у порядку, думаю що не варто обмежуватися лише офіційним переліком. Вибірка для України нашвидку:

автодорога
автомагістраль
автошлях
алея
балка
брід
бульвар
вивіз
ворочок
вулиця
вʼїзд
гать
гребля
дамба
долина
доріжка
дорога
жолоб
завулок
заїзд
зʼїзд
квартал
кільце
кладка 
коло
круг
кут
лінія
майдан
масив
мікрорайон
міст
містечко
місток
набережна
обхід
обʼїзд
пагорб
перевулок
переїзд
перехід
підйом
підʼїзд
площа
пляж
пристань
провулок
проїзд
проспект
прохід
пункт
розвилка
ряд
сектор
смуга
спуск
стежка
схил
тракт
траса
тунель
тупик
узвіз
урочище
хутір
шлях
шляхопровід
шосе

Це у тому числі те, про що я писав у попередньому пості.

вулиця Коваленка
вулиця О. Коваленка
вулиця О. М. Коваленка
вулиця ім. О. М. Коваленка
вулиця ім. Героя України О. М. Коваленка

Пропоную не розшифровувати ініціали якщо це не зроблено у документах. Лише форматувати: ініціали ставити обовʼязково перед прізвищем, після крапки в ініціалах обовʼязково ставити пропуск, імені завжди скорочувати до ім.

Особливо я вважаю, що у name=* треба вказувати відповідно до Uk:Назви та Names, тобто той варіанто, що common name — як адресний об’єкт відображають на табличках, вказівниках та як найчастіше його називають люди у відповідному населеному пункті.

Якщо common name не співпадає з офіційною назвою, то офіційну назву наполегливо рекомендувати (так і зазначити у Uk:Адреси) додавати у official_name=*.

Якщо є більш скорочений варіант назви, який використовується, але рідше за найчастіший common name — наполегливо рекомендувати (теж так і зазначити у Uk:Адреси) додавати його у short_name=*.

Це також тема для обговорення, якщо інші учасники вважають інакше, тому що зараз у wiki вказані саме ці рекомендації (без наполегливо, що пропоную додати; або максимально помітно якось позначити цю рекомендацію).

1 Like

Але це не буде збігатись з порядком, де чітко вказані шість (проспекти, бульвари, алеї, шосе, проїзди, узвози) типів вулиць та об’єкти за межами населених пунктів:

Для проспектів, бульварів, алей, шосе, проїздів, узвозів скорочене або повне родове позначення зазначається після назви, якщо назва є прикметником. Зазначене правило може застосовуватись до реквізиту адреси “назва вулиці” за межами населених пунктів (просіка, лінія, проїзд тощо).

При цьому назви ліній у межах населених пунктів порядок визнає як <родове позначення> <назва>, наприклад, лінія 1 / лінія Перша / лінія 1-ша (до речі теж тема для обговорення, як писати назву, якщо назва складається з одного числівника? — у порядку немає чіткої відповіді на це).

1 Like

Мені це формулювання одразу здалося дивним. Чому лише ці шість родових позначень? Чим проїзд так сильно відрізняється від вʼїзду? Чим гірші тупик, спуск? Якщо точно дотримуватися цього правила, за межами населеного пункту може бути на вибір Зелена просіка або просіка Зелена, а в межах населеного пункту — лише просіка Зелена. Не бачу жодної логіки в цьому правилі, хоча якщо згадати що цей порядок складали наші чиновники, стає все зрозуміло :slight_smile:

як писати назву, якщо назва складається з одного числівника?

Як на мене, було б найкраще 1-ша лінія

Якщо відійти від Порядку присвоєння адрес, я б запропонував одне просте правило для всіх родових позначень:

<назва яка? який?><родове позначення вулиця, провулок тощо>
Приклади: Зелена вулиця, Андріївська вулиця, Квітневий провулок, 1-ша лінія, 1-й Костянтинівський вʼїзд, Кривий узвіз, Камʼяний спуск тощо

<родове позначення вулиця, провулок тощо><назва що? кого? чого?>
вулиця Хрещатик, площа Свободи, проспект Героїв України, бульвар Гетьмана Богдана Хмельницького, проїзд Лесі Українки тощо

Так користувачі мапи краще сприйматимуть складені назви як от: 2-й провулок 8 березня, 1-ша лінія вулиці Громова, 25-та Північна просіка. Знаю що вже пропонував цей підхід на початку обговорення, але як на мене таке правило буде простіше запамʼятати і застосовувати.

В українському правописі є кілька прикладів де назви подаються за таким правилом:

§ 50. Географічні та адміністративно-територіальні назви

11. Назви вулиць (бульварів, провулків, проспектів), майданів (площ), парків, шляхів (залізничних, морських іт.ін.), каналів, течій (морських) і т. ін. пишемо з великої букви, а їхні родові найменування — з малої: Андрії́ вський узвіз́ , бульва́ р Тара́ са Шевче́ нка, ву́ лиця 295-ї Херсо́ нської Дивіз́ ії, Льві́вська пло́ща, майда́н Незале́жності, Музе́йний прову̀лок, Жито́мирська автостра́да, Стри́йський парк, Північ́ ний морськи́й шлях, Придніпро́ вська залізни́ ця, течія́ Куросіо́ .

1 Like