Taggen van polders

Nederland is een land met veel polders en het is interessant om deze in kaart te brengen. Er worden echter veel verschillende manieren gebruikt met voor- en nadelen. Het lijkt me een goed idee om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Landuses samenvoegen en daar de naam op taggen
Voorbeeld: https://www.openstreetmap.org/relation/8898235, Way: ‪Oude Campspolder‬ (‪268023042‬) | OpenStreetMap

Om dit werkend te krijgen wordt een groot deel van de landuses in de polder samengevoegd tot een (multi-)polygoon.

Ik krijg hier wel een sterk “tagging for the renderer” gevoel bij. De grenzen van de landuse zijn niet de daadwerkelijke grenzen van de polder. Ook moet er één soort landuse voor de hele polder gekozen worden. Zo worden akkers en wegen bijvoorbeeld getagd als landuse=grass/meadow.

Plaatsgrens met label
Voorbeeld: Relation: ‪Duifpolder‬ (‪11186381‬) | OpenStreetMap

Dit is een vergelijkbare tagging als de wijken. De grens klopt. De place-tag is wel discutabel. Er is geen goede place-tag voor een polder. De place=locality uit het voorbeeld is volgens de wiki een onbewoonde plaats, wat niet klopt bij een polder.

Eiland
Voorbeeld: Relation: ‪Haarlemmermeerpolder‬ (‪13108203‬) | OpenStreetMap

Een polder heeft meestal water rondom, dus het een eiland noemen is te beargumenteren. Het komt wel voor dat de ringsloot/ringvaart wordt onderbroken door duikers, vooral in stedelijk gebied. Dan is het dus een schiereiland en geen eiland.

De grote Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden worden ook aangeduid als eilanden. Een normale polder wordt over het algemeen niet als eiland gezien.

Man_made=polder
Voorbeeld: Way: ‪Kapellepolder‬ (‪1087604738‬) | OpenStreetMap

Een weinig gebruikte poging om een duidelijke tag te krijgen. Op dit moment slechts 8 keer gebruikt. Er is een draft-proposal van anderhalf jaar geleden, maar dat lijkt stil te liggen.

1 Like

Mijn voorkeur zou echt uitgaan naar place=polder. Een polder is een ding met een naam waar place=* volgensmij de beste tag voor is. Een polder is in mijn ogen ook echt wel een afzonderlijk iets wat best zijn eigen tag mag hebben.

Wat betreft de andere opties
Landuse
Dit lijkt me een erg onwenselijke situatie. Je krijg complexe MP’s die ook nog eens niet uitzien. Daarnaast, een polder is zoals je al aangeeft niet 1 type landgebruik

Eiland
Ik zou snappen waarom mensen dit denken maar wederom een polder is toch wel een speciaal type eiland wat ook best wel anders gemapt mag worden

man_made
Een polder is zeer zeker man made alleen een polder is een met naam bekend gebied. place=* omschrijft dit naar mijn mening beter.

Zie ook de eerdere discussie:

Persoonlijk lijkt mij place=polder ook het meest geschikt.

Mij lijkt place=polder ook het beste, alleen vraag ik me dan wel af wat we moeten doen als iets zowel een polder als een eiland is, zoals in het geval van de Flevopolder.

Is het dan niet gewoon alsnog een polder? Ik zou dan niet aangeven dat iets een eiland is. Zit een beetje in de definitie van een polder

Een polder is toch niet direct een eiland?

Dit is wat A67 schreef. Niet alle polders zijn een eiland inderdaad maar het valt best te beargumenteren dat omdat het wat water omsloten is, het een eiland wordt genoemd. Als het deels met water is omsloten is het uiteraard nooit een eiland.

Een polder heeft meestal water rondom, dus het een eiland noemen is te beargumenteren. Het komt wel voor dat de ringsloot/ringvaart wordt onderbroken door duikers, vooral in stedelijk gebied. Dan is het dus een schiereiland en geen eiland.

De Noordoostpolder is bijvoorbeeld niet geheel door water omsloten.

De Beemsterpolder wel, als je bruggen e.d. niet meetelt, maar om dat nou een eiland te noemen…

Er zijn niet heel veel eilanden die tegelijk 1 polder zijn, toch?
Breinstormend:
De polder als konstruktie mappen zou ik niet gauw doen, maar als, dan zou het man_made=polder zijn.
place=polder lijkt me prima als het puur om het benoemen van het gebied gaat.
Als het om een eiland gaat bestaande uit 1 polder (Tiengemeten of zo) dan wordt de ene een polygon of multipolygon en de andere een node. Maar meestal zal de polder dan hetzelfde heten als het eiland, dus dan hoef je niet allebei te doen!

Kenmerk: een eiland ligt als geheel boven waterniveau, terwijl een polder voor het grootste deel onder het waterniveau ligt.
Kan het zijn dat andere buiten Nederland, het ontstaan van een polder niet goed benoemen en alleen van de stelling uit gaan, het is omgeven door water dus een eiland, wat niet zo is. Zal men dit kenmerk ook moeten meenemen in de beslissing.

Dan zou Tiengemeten denk ik een polder zijn, maar het wordt toch algemeen als een eiland gezien.

Dat ben ik niet met je eens. Waarom zou een eiland dat (deels) onder waterniveau ligt geen eiland kunnen zijn?

De Van Dale zegt bijvoorbeeld “aan alle zijden door water omringd land”. Wikipedia zegt: “een landoppervlak dat aan alle kanten omringd is door water, maar kleiner is dan een continent en groter dan een rots of een zandbank.” Ik kan geen definitie vinden die spreekt over waterniveau.

Over het algemeen wordt iets pas een eiland genoemd, als het water rondom het eiland breed is ten opzicht van het eiland zelf. Tiengemeten en Texel zijn dus duidelijk eilanden. Een willekeurige polder met ringvaart niet. Een gebied als IJsselmonde zit op de grens. Door de breedte van de rivieren rondom is het duidelijk dat je het gebied binnengaat over water, dus eiland wordt soms gebruikt.

Lastig. Een polder heeft heel specifieke kenmerken die afzonderlijk al problematisch zijn om om te mappen.

Ook zijn er verschillende soorten polders die qua structuur al erg van elkaar verschillen.

Wikipedia:

Een polder is een relatief laaggelegen, door de mens permanent drooggelegd stuk land dat door een of meer waterkeringen wordt omgeven en waarvan de waterstand kunstmatig wordt geregeld. Een polder wordt beschouwd als een waterstaatkundige eenheid; het heeft geen verbinding met het buitenwater, behalve via waterbouwkundige kunstwerken.

Bovenstaande impliceert dat:

  • Een landuse op zichzelf geen enkele kenmerk is of een relatie heeft met de specifieke kenmerken van een polder.
  • Een plaatsgrens met label geeft enkel informatie over een geografische eenheid en haar grenzen maar heeft geen voorziening om de afzonderlijke gamapte onderdelen van de waterstaatkundige eenheid (betekenis)vol te groeperen
  • “Een polder heeft meestal water rondom” Is slechts een aanname en daarmee evenmin een uniek kenmerk. In ruime zin kunnen we hiermee een heel continent aanduiden en in enge zin is dit niet de omschrijving van een polder maar een droogmakerij: Een oppervlaktewater met daarin een ringdijk waarbinnen het het waterpeil gereguleerd wordt met als doel de bodem droog te leggen en deze droog te houden opdat deze door de mens in cultuur gebracht kan worden" Een eiland valt ook af omdat omdat het op zichzelf geen waterstaatkundige eenheid vormt.
    *Het man_made=polder verenigt het concept van een boundary en een eiland.

Ik zou zelfs kunnen betogen dat een polder mappen op gespannen voet staat met het "map what’s on the ground-principe omdat het bestaan van een polder enkel vastgesteld kan worden doordat de unieke kenmerken slechts een afgeleide zijn van de relatieve samenhang tussen specifieke fysieke opbjecten.

Volgen we deze incomplete en gemankeerde gedachteoefening dan kunnen we binnen OSM een polder enkel mappen als een place=polder.

Ik moet hier toch echt verder over nadenken.

Enige tijd terug liep ik tegen exact dezelfde problematiek aan toen ik mij het hoofd aan het breken was over hoe ik een inundatiegebied / bekken wilde mappen. Ik kwam toen ook al tot de uiterst onbevredigende conclusie dat dit feitelijk geen fysiek object op zichzelf is dat voldoet aan de criteria van “map what’s on the ground”

Wij herkennen een polder meestal wel, dus het is te verifiëren. Landuse is het niet, meer een kombinatie van onderdelen die je wel afzonderlijk kan meppen, dus een site-relatie bijvoorbeeld. Vraag is hoe zinvol dat is, als je de onderdelen al afzonderlijk gemapt hebt, om ze dan nog in een relatie samen te vatten.

En lost dat het naamgevingsprobleem dan beter op dan met place=polder op een node of een polygon?

Ik keek net naar de Noordoostpolder op Carto maar die heeft daar geen naam. Noordoostpolder bestaat alleen als grens op zoem 14 en hoger.

grens

Dan zie je dat Gemeente Urk, vergroot is, land afgestaan, binnen “de Noordoostpolder”, door de Gemeente Noordoostpolder.
Zo is in de loop der tijd Gemeente Urk meermaals vergroot.


2017-2018 laatste ingetekende verandering grens.

Urk ligt dan ook deels in de Noordoostpolder, de polder. Het drooggemaakte, ingepolderde.
Waar leg je de grens? Om het oude eiland Urk of inclusief het eiland.

Ha ja, dat is dan ook een interessante. En wat doe je met een polder op een eiland? Texel heeft een paar polders. En een polder op een eiland dat zelf ingepolderd is, en daardoor geen eiland meer is (Wieringen)? Vergelijkbaar met Urk…

Ik denk dat de oplossing ligt in het plaatsen van de naam, en geen grens te mappen. De meeste kaartgebruikers in Nederland zien dan wel welk gebied bedoeld word, en buiten Nederland zijn er een stuk minder polders.
Of je moet een echte toponiemenkaart willen maken…

man_made klopt sowieso niet. Die Key is voor bouwwerken, niet voor gebieden.

Polders zijn meestal ook geen eilanden.

Wat vinden jullie van place=region + region=polder?

Welke soorten regions komen er nog meer in aanmerking? Als het alleen polder is dan is de tussenstap niet nodig.

Wist niet dat die bestond. Ik denk echter dat de wiki deze tag mooi omschrijft

This is a tag from the earliest days of OpenStreetMap, is used in various ways, was never clearly defined and is rarely used by data consumers.

Als je dan met subkeys wilt werken dan lijkt mij place=locality + locality=polder beter.

Je kan altijd een naam op een place-node zetten en de grenzen als optioneel zien. De grenzen kunnen wel toegevoegd worden, want een polder heeft een duidelijke grens.

Vergelijk het met buurten en wijken. Veel daarvan zijn alleen als punt getagd, maar het komt ook veel voor dat de grenzen zijn getagd. Dan wordt het aan elkaar gekoppeld met boundary=place-relatie met de place-node als label.

In het geval van de Noordoostpolder bestaan er de polder Noordoostpolder en de gemeente Noordoostpolder. De polder bevat buiten de gemeente ook het gebied van de gemeente Urk dat niet op het voormalige eiland ligt. De gemeente bevat buiten de polder ook het water in het IJsselmeer en Ketelmeer en het voormalige eiland Schokland.

1 Like