Polder als place=island?

N.a.v. Note: 3305933 | OpenStreetMap vroeg ik me af of het wenselijk is om polders als place=island te taggen. Ook bijvoorbeeld de Relation: ‪Flevopolder‬ (‪13007119‬) | OpenStreetMap is zo getagd. De Noordoostpolder dan weer niet, die is niet volledig omsloten door water. Toch zou ik een met water omsloten polder niet direct een eiland noemen.

Of iets een eiland genoemd wordt, hangt meestal af van de breedte van het omliggende water ten opzichte van het mogelijke eiland. Een polder omgeven door sloten of vaarten is geen eiland. De Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, omgeven door brede riviermondingen zijn dat wel.

De Flevopolder zou je nog kunnen zien als een eiland vanwege de brede randmeren. De Haarlemmermeer niet.

Deze tagging lijkt vooral tagging voor de renderer, omdat place=region of iets dergelijks niet gerenderd wordt.

Eens. Ik por @JeroenvanderGun ook even, hij heeft de Haarlemmermeerpolder toegevoegd. Nog een mening hierover?

Iets kan tegelijk “polder” en “eiland” zijn, meestal wordt dat een “poldereiland” genoemd. Je moet dus eigenlijk aparte tags hebben voor “polder” en “eiland” die je evt. kunt combineren. Vooralsnog is er helaas nog geen gedocumenteerde tag voor “polder”.

N.a.v. een eerdere discussie hierover had ik ooit dit opzetje gemaakt, is dit wat?
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/man_made%3Dpolder

Wanneer iets wel of geen eiland is is natuurlijk voer voor semantische discussie maar de formulering van A67-A67 lijkt me in de praktijk goed bruikbaar zonder al te veel subjectiviteit.

1 Like

Goede toevoeging aan OSM wat mij betreft.

In geval van de Haarlemmermeerpolder zou ik zeggen dat het geen eiland is. Dus die wil ik dan veranderen in man_made=polder.

2 Likes

Ik zou eerder de tag place=polder of anders place=region gebruiken, met name omdat het hier veelal om gebieden (regio’s?) gaat die hun eigen naam hebben, en omdat man_made=* meer over individuele structuurobjecten gaat.

2 Likes

Ik ben het eens dat een polder in ieder geval (ook) een gebiedsaanduiding is en een place=* tag verdient.

Het zijn de fundamentele bouwstenen van het landschap in polder-/boezemgebieden en meestal al eeuwenlang in gebruik als gebiedsaanduiding. Voorheen hadden polders vaak ook een eigen bestuur. En de grenzen zijn -behoudens fysieke samenvoegingen- zeer duidelijk en stabiel in het veld.

Van alle nu gangbare place-waarden is -in ieder geval voor de typische geheel met water omsloten polders- island de meest toepasselijke, want die is nu eenmaal door water omsloten.

Inderdaad zal niet iedereen een polder vanuit het gewone spraakgebruik direct als een eiland zien, maar termen in OSM hebben wel vaker een wat afwijkende betekenis, zo gebuiken we natural=water ook voor een kunstmatige waterpartij in een betonnen bak.

En er zijn ook genoeg plekken die we in het gewone taalgebruik eiland noemen die niet in een meer of brede rivermonding liggen.

Ter illustratie bijvoorbeeld het Boterhuiseiland ; is ontstaan door het afsnijden van een bocht in een vaart.

Het vervangen van het bij datagebruikers gangbare place=island door het veel obscuurdere place=polder lijkt me pas een goed idee nadat er een voorstel is ingestemd om place=polder voortaan te gebruiken in plaats van place=island voor dergelijke gevallen.

Tot die tijd lijkt man_made=polder me een mooie toevoeging om aan te geven wat voor type island iets is. Daarmee kunnen datagebruikers die anders met polders willen omgaan dan met meer reguliere eilanden (in een meer / zee of brede monding) zelf hun keuzen maken.

Heb zelf veel werk gestoken in mappen van polders, en zou de place=island tags (die ik overigens niet zelf heb toegevoegd) daar niet graag van zien verdwijnen voordat er datagebruikers de kans hebben om kennis te nemen van een ingestemde alternatieve waarde voor place=*

1 Like

Dit is trouwens een schatkamer voor liefhebbers van het onderwerp:

De polderkaart van Hoekwater, met oa
-het boezemsysteem waar de polder in ligt
-boezemwater vs boezemland vs polders
-het polderpeil
-het jaar van inpolderen / droogmaken
-droogmakerijen met diepere tint weergegeven dan gewone polders

1 Like

Ik vind het een mooi voorstel om man_made=polder te introduceren als “object-gerichte” tag die je op alle polders kan zetten, dat ondersteun ik graag.

In samenhang daarmee zou ik dat zelf alleen niet positioneren in plaats van (het “gebieds/functie-gerichte”) place=polder, maar om tegelijk place=polder voor te stellen voor die polders die (a) wel met een eigen naam als “gebied” bekend zijn en (b) waar een andere place=* waarde (zoals place=island) niet van toepassing is, zoals in ieder geval de polders die niet geheel door water zijn omsloten zoals de NOP.

(en dan kan je nog kiezen of je de gelegenheid ook aangrijpt om discussie te voeren over wat je de grens vindt van toepassing van place=island / islet)

Dat zou dan een beetje een vergelijkbare constructie zijn als waterway=fairway :
dat gebruik je niet in plaats van een waterway=river of waterway=canal (een vaargeul in een rivier met betonning blijft een waterway=river), maar specifiek in die gevallen waarin die andere tags niet van toepassing zijn, en is “functie-gericht”.

Die functiegerichte tags (en in dit geval ook objecten) bestaan naast de object-gerichte seamark-tags van de boeien die de vaarweg vormen.