Skove med fri teltning

I forbindelse med nogle rettelser ud fra Sven Geggus’ kort over steder, hvor der (formentligt) fejlagtigt er tagget campsites inden i andre campsites, faldt jeg over dette skovområde øst for Kolding, der er tagget som ét stort campingområde (tourism=camp_site, backcountry=yes). Af noter fremgår det, at dette er en af statsskovene med fri teltning. Umiddelbart er dette dog det eneste eksempel på tagging af skove med fri teltning i DK som et helt område.

Jeg mindes svagt, at der tidligere har været en diskussion med en forklaring på, hvorfor det ikke er passende at tagge hele skove som et campsite på grund af fri teltning, men kan ikke finde diskussionen nu (var muligvis på maillisten). Er der stadig konsensus om, at dette ikke er korrekt tagging?

1 Like

Jeg tænker umiddelbart at brug af tourism=camp_site på hele skovområder med fri teltning virker som en ulden fremgangsmåde…

Selvom Key:backcountry - OpenStreetMap Wiki godt nok beskriver “Backcountry camping without facilities”, har 5/5 billeder enten synlige skilte, bålplads, eller lignende. Jeg tror ikke områderne med fri teltning har nogen form for markering i det hele taget? Det gør det naturligvis svært at opmåle/verificere dem. Det giver også Naturstyrelsen frie hænder til at definere og omdefinere områdene med et digitalt fingerknips. Området øst for Kolding er fx. markeret i OSM som dækkende områder af skoven, som ifølge https://udinaturen.dk ikke har fri teltning.

På den anden side, med de korrekte tags (tent=yes, maxstay=1 day, osv) ser det jo fx ud til at Open Camping Map fint kan forstå metoden…

Hvis man vil registrere fri teltning i OSM er det måske værd at overveje om:

  • områderne skal være selvstændige ways (som i Kolding) eller tags på forest-way
  • selvstændige ways skal dele noder med fx forest (som i Kolding) eller være helt selvstændige ways
  • områderne skal importeres og synkroniseres automatisk.

Nogle områder i England har lignende regler, fx Dartmoor, men jeg har ikke kunnet finde disse markeret i OSM… Måske værd at spørge i general talk om der findes en praksis, før man evt. går i gang i DK.

PS Tagging af privat vs offentlig skov er meget kort diskuteret i Tagging af Sommerhusområder, men ingen konklusion om metode.

Fandt den diskussion om Fri teltning, jeg mente at kunne huske (Det var faktisk mig selv, der startede den :flushed:)

Den førte mig dengang frem til https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:camping

Jeg synes stadig det virker som en mulig løsning at tagge Fri teltning skovområder med camping=yes. Men som det også nævnes i den gamle diskussion, er der muligvis problemer med dette ift Verifiability - OpenStreetMap Wiki
Camping=yes er desuden ikke ret brugt ifølge Taginfo.