Tagging af Sommerhusområder

Der er flere steder i DK, hvor områder er udlagt decideret som sommerhusområder.
De er normalt tagget som landuse=residential, men kunne i princippet tagges med:
place=allotments
allotments)=cottage_settlement
Områderne er jo rigtig nok beboet, men kun i få uger om året, så det virker mere som allotments end beboelse.

Er der nogen konsensus i DK om denne tagging?

1 Like

Jeg tror vi skal være lidt forsigtige her. Den almindelige oversættelse af en:‘allotments’ er da:‘kolonihaver’, og place=allotments bruges i Danmark i dag kun om kolonihaver, kan jeg se.

Måske kan allotments=cottage_settlement bøjes til at bruges om sommerhusområder, men det tag bruges kun i østeuropa lige nu. Og hvis man læser diskussionen i wiki’en om tagget, så er der ikke consensus om brugen, især i Skandinavien.

Jeg kan dog godt følge argumentet om, at det ville være rart at kunne tagge de områder, der efter Planloven er udlagt til sommerhusområde, i stil med andre administrative grænser. Måske findes der et tilgængeligt datasæt?

3 Likes

Måske også værd at have med i overvejelserne at ca. 10% af de danske sommerhuse benyttes som helårsbolig iflg. Danmarks statistik.

Sommerhus som helårsbolig:

Som der også står i dit link: "Der gælder dog få undtagelser – fx for pensionister, der har ejet sommerhuset i minimum ét år. "

Danmarks statistik:
“Pensionister, der har ejet deres sommerhus i mindst 1 år, har siden den 15. juni 2017 haft
ret til at anvende deres sommerhus som helårsbolig. Ifølge folkeregistret blev ca. 21.500 som-
merhuse, svarende til ca. 10 pct. af alle sommerhuse, anvendt som helårsbolig primo 2018.”

Jeg kan godt se, at det ikke vil være en god ide at benytte de tags, som jeg tog udgangspunkt i.

Man holder lidt styr på sommerhusområderne i SDFI Stednavne, og de manglende områder i OSM kan ses her osm.elgaard.net
Derfor var det nærliggende at få dem med ind på kortet. Om disse områder kunne markeres med et ekstra tag, gerne selvopfundet, så ville de kunne komme med ind.

På samme vis, som hvis man kunne angive om en skov var Statsskov eller Privatskov, så man vidste hvilke muligheder, man har for aktivitet her.

1 Like

F.eks:
landuse=residential
residential=cottage_area

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Joto/How_to_invent_tags

1 Like

Jeg kan se ud fra taginfo, at flere allerede har benyttet residential=cottage
https://taginfo.openstreetmap.org/tags/residential=cottage#map

Det er måske den vej man skal tagge dem.

Hvis det skal udbredes til hele DK, så bør der nok oprettes en wiki side.

Interessant ide! Har overvejet tilsvarende klassificering af veje/stier i skove ift adgang, men måske er det bedre at klassificere området stierne ligger i. Dermed kan også regler for adgang uden for stier, fri teltning, sankning, osv angives (videre diskussion af dette er nok mere passende i ny tråd).

1 Like