Request for assistance from the Norwegian community in the resolution of a mapping dispute

Ja, ja fantasien er i hvert fall på plass (sti i bekken). Nå MÅ du komme på befaring. Jeg har invitert deg flere ganger tidligere.
6.oktober 1995 var jeg på tomten. Vandret i lyng og stein med to små barn og fant ingen sti. Sender deg bilder senere.
Du har tegnet inn stien slik du TROR den var, ut fra diskusjonen her. Direkte manipulering.
Det er alt for dårlig kvalitet på flyfotoet til å tro at dette er en sti. Du kan like gjerne tegne inn flere stier ut fra dette fotoet. Dette blir Donald Duck opplegg fra din side. Usaklig og ren gjetting.
Turid Nordbye

whether path was present in 1995 does not matter at all for mapping it now (unless it has some legal implications for access now?)

if you have up to date photos from say 2013 then it would be quite useful

For anyone interested, Turid is here referring to a sofa mapping related mistake I did, not far from the contested path (hope you can forgive me @vibrog). I misread a stream as a path from photos, did not check other sources and uploaded this error. I was alerted to my mistake by @oarn, and subsequently corrected it.

I think Turid is trying to paint me in a bad light. No need – I’m perfectly capable of doing so myself.

Ja, helt enig. Dette er en lite seriøs stiftelse. Enkelte hevder seg over andre og tror de har rett. Systemet i denne sofamappingen (utført av NOEN) virker direkte useriøst på lik linje med Wikipedia.
Viser da til sti lagt inn på flyfoto fra 1962, direkte feil og manipulert for å få fram sin mening.
For meg blir dette dette svært useriøst. Fortsatt ser det ut som noen har mer informasjon om sti enn de som har vært her i 28 år.
Det er en jeg savner i denne diskusjonen nå! Hva kommer det av? Er det flere hester som er ute og rir? Harahu, jeg har både invitert deg hit og oppgitt mitt telefonnummer, men du reflekter ikke over det. Hvorfor?

Å bli personlig på denne måten bidrar ikke til noen løsning. Hold deg til å diskutere fakta.

Har dere som grunneiere gått til kommunen og bedt om en vurdering av allemannsretten for offentlig ferdsel på stien? Det ville gitt OSM-miljøet et objektiv grunnlag for å registrere riktige begrensninger på bruk av stien.

4 Likes

Ja det har du rett i. Det jeg mener er at det meste har blitt sagt allerede, mest i Changeset-kommentarer men det som mangler er konkrete fakta. Jeg retter meg til dette: Vi trenger ikke mere opinion i tråden, men argumenter som har støtte i bevis som andre kan ta del av.

Du må gjerne gjøre en sammenstilling av argumentasjon fra deres ståsted på samme måte som @harahu har gjort. Målet for meg som forum-moderator er å unngå ordkrig.

5 Likes

Hei
På spørsmål til kommunen fra en annen beboer i området om det er tillat å gå over privat område svarer kommunen følgende:
“Stien som fører en ut til Rubbegarnståne er lagt vekk fra hyttetomtene, dette ble gjort for omtrent ett år siden. Dette var i 2019.”

Som nevnt i et svar tidligere kommer et mer utfyllende svar på Harahus påstander og argumentasjoner, hvis det fortsatt er nødvendig.

1 Like

Slik jeg forstår det som står her, skriver kommunen at deres skiltede sti er lagt om. Altså handler den passasjen om hvor kommunens skiltede turstinett går.

Slik jeg forstår det, handler ikke denne diskusjonen om hvorvidt stien er en del av kommuens turstinett, men hvorvidt stien kan brukes av offentligheten eller ikke.

I brevet fra kommunen står det om ferdselsregler for innmark og utmark, men ingenting om hvorvidt denne stien går i innmark eller utmark, heller ikke om “god avstand” er oppfylt gitt at kommunen mener at stien går i innmark.

Det er de siste vurderingene som etterspørres.

3 Likes

Igjen, kommer (muligens) utfyllende svar senere.
Men som svar til din kommentar så ser jeg du tolker svaret fra kommunen slik det passer deg og ikke i konteksten det er skrevet av kommunen. At kommunen skriver at stien er lagt vekk fra eiendommene er da implisitt med at den stien skal ikke benyttes av offentligheten og derav at eiendommen er innmark. Det regner jeg med at du også forstår!
At du kanskje ikke liker dette svaret fra kommunen gir deg ikke noe grunnlag til å tolke svaret noe annerledes, det er utelukkende kun kverulerende og også en av årsaken til at jeg personlig vegrer meg noe for å skrive noe som helst i dette forumet. For alt som er skrevet til nå, og for alt som kommer til å bli skrevet, vil det alltid, uten unntak, være rom for å vri og vende på teksten og tolke og mene til sine egne oppfattelser og personlige meninger.
Og slik vil det alltid være i et slikt forum som dette. Ber du 100 personer om en mening får du gjerne 100 forskjellige meninger og er vanskelig å forholde seg til.

Hvis det er tilfellet, så vil det da være veldig enkelt å be kommunen om å stadfeste det eksplisitt i stedet for at man skal tolke et utsagn om skilting til å favne videre enn det som står. Det finnes tusenvis av uskiltede stier som er fritt frem for å benytte av hvem som helst.

De person-rettede beskyldningene dine kan du med fordel holde for deg selv.

1 Like

First I’d like to thank @qwertet for engaging with us. They are showing that they are taking my concerns seriously by publishing correspondence with the municipality. I appreciate it, and understand that this must feel like somewhat of an inconvenience. I don’t think any of us want to be having this conversation.

Yet, I feel like this is casting some doubt on if and when a proper response will come. I agree with @balchen that the document posted doesn’t clarify the position of the municipality in a useful way.

As such, if nothing more is put on the table within a reasonable time frame, say a day or two, I’d like to humbly ask the DWG to be allowed to reinstate the path and parking lot to the database. At least while we wait for further clarification. I think that is a reasonable ask given the discourse thus far.

Det kreves nok mer enn en en dag eller to for å få med alle momentene i et svar i denne saken, har et liv utenom så tar det meste av min tid iallefall.

Could you then at least accept that the data remains in the database until you’ve presented your response and the community has been allowed to form an opinion on it?

At this point I feel like I’ve presented a solid case, and thus far I don’t feel like anyone has pointed out any concrete mistakes in my reasoning.

Alternatively, you could briefly sketch out where you think I’m misunderstanding the situation. That is, where my line of reasoning breaks, as you see it. I’m not asking you to present evidence (yet). I’m just asking you to give us something to think about or explore while we wait. If you’re confident that I’m wrong I don’t think doing so should be so very difficult or time consuming.

If you’re not confident in your position that is ok too. You are allowed to make up your mind in your own time and come back to us later, once you’ve had time to build up your chain-of-reasoning. But in that case, I don’t think I should have to wait around for you.

1 Like

Just a few thoughts on this:

  • We map what is visible on the ground. “truth on the ground”
  • In my opinion, this path exists and seems to be in use. Thus, it should be mapped.
  • If it is just an unplanned path, then informal=yes should be added.
  • I cannot say whether it is legal to use this path. If it is not, then this should be indicated with access tags.
3 Likes

For what it’s worth, I’m fully behind tagging the path this way. I realised I hadn’t expressed so explicitly yet.

Irrelevant argumentasjon i denne sammenhengen. All tilgjengelig dokumentasjon om området som skilt, brosjyre og svarbrev samt lovverk må sees i sammen i forhold til forvaltningspraksis i området.

Hvis du skal legge inn igjen området som du kaller parkeringsplass som jeg la in feil først , så får du begynne å legge inn parkeringsplasser alle steder som det innimmellom står parkert biler.
Det ble feiaktig lagt inn som parkeringsplass av meg og da må jeg også ha rett til å gjøre om min feil, like mye som du kunne gjøre om stien/bekken din. ser også at det er mulig å slette andre objekter som er lagt inn feil.
Det må være behagelig å sitte som sofamapper å vite hvordan det er ute andre steder i landet, dette står ikke til troende

Her er jeg enig med deg. Det gir ikke mening å merke opp enhver plass som parkering i OSM. Hva jeg kan se på bildene så er det ingenting relevant å mappe for det arealet.

Denne meldingen ble skrevet før noen av dere hadde skrevet noen innlegg og det var på det tidspunktet ikke kjent om dere hadde tenkt delta.

Det er det :slight_smile: Men det betyr ikke at man dermed ikke kan bedømme en situasjon et annet sted i landet.


OSM sitt formål her er:

  • Tegne inn stier som finnes/brukes (det er f.eks. greit å tegne en tursti som går over bart fjell).

Deres ønske, fra hva jeg forstår er:

  • At ingen skal gå der, og at stiens eksistens i OSM gjør at folk går der

Så spørsmålet vi prøver å avdekke er:

  • Har dere lovhjemmel til å nekte folk å gå der?
2 Likes

This doesn’t matter for mapping the highway=path, only access tags. Even if someone has the authority to refuse access and has put up no access signs, we still map the trail, just with appropriate access tags.

9 Likes

Foreslår at noen lokale melder inn stien til Kartverket via rettikartet.no, og se hvordan Kartverket og kommunen vurderer det.

Beklager at jeg introduserte dere for begrepet “sofamapper”

  • I OSM tegner vi “det som er på bakken”.
  • Finnes det lover eller regler som tilsier at det ikke er tillat å gå der, altså at det ikke er utmark, så legger vi inn det med beskrivende tilleggsdata. Og om det finnes lovhjemmel til å nekte folk å gå en sti, så er det bedre at stien er lagt inn i databasen med tilleggsdata som beskriver dette, enn at det ikke er data der.
  • Og så er det interessant om det finnes tilleggsinformasjon som kan benyttes til å fortelle om noen opplever det som sjenerende at noen går der. Litt tilsvarende det å beskrive at en strand er en nudiststrand, slik at folk som ikke liker nakenhet plutselig havner i en situasjon de finner sjenerende.

Det er ganske interessant å se samfunnet endre seg: Før gikk ferdselsveiene rett over tunet på gårdene. I Markalitteraturen leser man at vandrerne fikk mat og drikke og et sted å sove på plassene i Nordmarka. I dag vil ikke bosetterne se andre mennesker. Og aldri før har man hatt så mye ensomhet i samfunnet.

4 Likes