Projektet med kortlægning af Danmarks kirkegårde er nu afsluttet

Det tog kun 8 uger (Sic!) for 26 OpenStreetMap frivillige at kortlægge Danmarks ca. 2440 kirkegårde og gravpladser. Her skal med det samme rettes en KÆMPE TAK til dem der deltog.

slutrapport

Denne imponerende indsats betyder nu, at OpenStreeetMap har den bedste oversigt af gangstier, trapper, adgangsveje på alle Danmarks kirkegårde. Du kan nu dykke ned på en tilfældig kirkegård rundt omkring i Danmark, og OpenStreetMap vil til enhver tid slå, hvad GeoDanmarks vejmidter og Google Maps har af linje-geometri.

Eksempel - Hampen Kirkegård ses i næste bilede med hvad SDFI Skærmkort (baseret på GeoDanmarks vejmidter) har af gangstier.

I næste billede ses Hampen Kirkegård hvad OpenStreetMap tilbyder af gangstier.

Der hersker vist ingen tvivl om, hvilken geodatakilde der er bedst her.

Kirkegårde hvor det har været muligt at spotte trapper fra SDFI luftfoto 2022/Quick 2023, SDFI Skråfoto et al er disse også blevet kortlagt. I GeoDanmarks vejmidter datamodel kan man slet ikke kortlægge trapper, så det bliver i deres regi til hovedstier eller mindre stier.

Eksempel på trapper kortlagt i OpenStreetMap ses i næste billede Reersø Kirkegård

I SDFI Skråfoto i næste billede. Her ses tydeligt hvor trapperne befinder sig.

Her kan kommer en oplistning af nøgletal for de sidste 8 ugers geodataproduktion for kirkegårdsprojektets ca. 2440 kirkegårde og gravpladser

  • 26 OSM frivillige deltog - 3 kvinder og 23 mænd - 3 fra udlandet har deltaget
  • Ca. 29.500 stk. nye gangstisegmenter - dvs ca. 1100 km i alt - dvs i gns. ca. 450 meter tilføjet per kirkegård
  • 1 kirkegård har i gennemsnit taget 8 min og 45 sekunder at kortlægge - Dvs samlet i alt er der brugt ca. 355 timer. Det vil sige 1 fuldtidsansat i 2,2 måned
  • Ca. 1700 nye låger/porte (barrier=gate)
  • I den kuriøse afdeling, så er ca. 800 flagstænger (man_made=flagpole) kortlagt

Hvis 26 OSM frivillige kan kortlægge, så meget på 8 uger, så tænk på hvad så 1000 frivillige med StreetComplete app ude i marken kunne udrette ude i Danmark (crowdsourcing på steroider).

Betyder det så er kortlægning af kirkegårde er helt afsluttet? - Det korte svar er NEJ - Sofakortlægning (remote mapping) giver ikke det fulde billede. Ting som belægningstype, stibelysning eller ej, gelænder på trapper eller ej, ramper på trapper, antal trin på trapper osv. Der skal man ud og besøge stedet. Heldigvis så findes der StreetComplete app, hvor disse ting kan laves på stedet.

Der udover er der mindre geografiske objekter som bænke, cykelparkering, vandposter, toiletter mm som nemt kan tilføjes med Every Door app

Så næste gang du kommer forbi en af Danmarks kirkegårde kan du hive en af ovenstående to apps frem og værdiberige OpenStreetMap endnu mere.

Geodata fra kortlægningen af kirkegårde er også begyndt at vandre ud til det kæmpe globale økosystem af 3. parts apps, hjemmesider, rutenavigations software osv som alle benytter OSM data og laver produkter oven på. Mit sidste eksempel er Wikipedias kort i dette indlæg, der viser Hampen Kirkegård set i Wikipedias OSM geodata baseret kort.

Appendix - Kilder som er benyttet af OSM frivillige til at kortlægge geografiske objekter efter :
SDFI Luftfoto 2022. SDFI Quick Luftfoto 2023, Mapbox Satellite, ESRI World fotos (Clarity) Beta, SDFI Skråfoto (2021, 2019, 2017), SDFI Terrain Shadow Map (40 cm), SDFI Skærmkort, Bing Maps Aerial

3 Likes

That is an impressive achievement! Congratulations to all participants. It would be great to see such coordinated actions more often :muscle:

2 Likes

Det giver nogle perspektiver på kortlægningen i DK

2 Likes

Må indrømme jeg har været lidt skeptisk i forhold til værdien i at tilføje enhver lille sti på en kirkegård set fra en kortbrugers synsvinkel. Men må medgive, at det har været et meget instruktivt projekt for nybegyndere og for alle et godt eksempel på, hvad et forholdsvist lille fællesskab kan opnå med en målrettet indsats.

Vil ligeledes opfordre til, at man “ude i virkeligheden” fortsætter kortlægningen af eventuelle toiletter og vandposter ved kirkerne, som bl.a. er nyttigt for cykel- og vandrefolket.

6 Likes