Udkast til Månedens OpenStreetMap Danmark kortlægningsprojekt 2024

Hej alle sammen

Jeg vil starte med at sige godt nytår til alle i OSM Danmark og 2024 bliver igen endnu et år med masser af kortlægning. Årets globale OSM event bliver, at OSM fylder 20 år i august måned og stil going strong.

Jeg tænkte at måske var ideen om et månedligt dansk kortlægningsprojekt en god ide, der var værd at tage op i Danmark? Nogle andre lande har kørt sådan et projekt, hvor man så har taget bestemte ting/emner op, der så kunne laves fælles kortlægning med i den måned.

Som en inspiration case kan nævnes - Vi havde i 2023 et kirkegårdskortlægningsprojekt af gangstier på Danmarks ca. 2440 kirkegårde, hvor ca. 26 frivillige deltog og 29.500 stk. nye gangstier blev tilføjet (sic!).

Jeg kaster i det følgende 7 forslag ud som evt. kunne være månedens kortlægningsprojekt, hvis der er stemning for forslagene. I kan også komme med andre forslag eller melde jer som interesseret tovholder for et månedsprojekt.

Tovholderen er den person der sætter et projekt op (måske i MapRoulette) og laver miniguide samt kommunikere ud på diverse forums og platforme at fx “Maj måned kortlægger vi bænke i Danmark”

Forslag til månedens kortlægningsprojekt

  • Vejnavnes ophav med wikidata tagget name:etymology:wikidata=* - Se eksempel med 'Inge Lehmanns Vej’ i OSM (tag name:etymology:wikidata=Q256839). - Skal DK over 100.000 tags? (pt. er lavet 73.500 )
  • Road completness Danmark - Maproulette opgave - finde ud hvad GeoDanmark har som OSM ikke har endnu kortlagt (T.O. OSM DK har pt. ca 7000 km mere vej/stinetværk end GeoDanmark vejmidter) (Tovholder AE35)
  • Belægningstyper og gadelys eller ej på veje/stier- pt. mangler ca. 93.500 km veje og stier at få angivet en belægningstype (surface=* tagget med værdier som fx asfalt, fliser, brosten, grus, jord osv). Vedr. gadebelysning eller ej så mangler ca. 176.000 km. Denne opgave kan med stor fordel laves med StreetComplete app (Tovholder AE35)
  • Findes det endnu? - Er dit lokalområde opdateret med om fx postkasser, butikker findes endnu. Smartphones apps som Every Door og StreetComplete er gode til den opgave ude i felten.
  • Tilgængelighed i byrummet og ude i naturen for blinde og kørestolsbrugere - En StreetComplete presset med relevante opgaver kan sættes op fx er der taktil markering ved fodgængerovergang, er der gelænder ved trapper osv.
  • Kunst og mindesmærker i det offentlige rum - Der pt indsamlet tourism=artwork = 2980 stk + historic=memorial = 1550 stk. Every Door app er god til at indsamle nye i marken eller til forbedringer med flere metadata for allerede kortlagte objekter
  • Cykel- og vandreturist i Danmark - Tilføje endnu flere relevante POIs geodata for en aktiv ferie i Danmark

Jeg har tilføjet mig som tovholder på 2 af ovenstående forslag - Disse vil jeg godt sætte op med guides osv såfremt I andre synes det kunne være relevant som et månedens projekt.

Så kom frisk og tilmeld dig som evt. tovholder eller et helt andet forslag du evt. vil være tovholder på. Måske vi allerede i februar kan have det første kortlægningsprojekt klar.

2 Likes

Vedrørende emne #3: kunne man ikke dele det op i flere typer/emner, fx cykelstier, gangstier, veje? Jeg har selv kortlagt cykelstier i Region Sjælland og mangler nu kun Lolland. Det ville være fantastisk at få alle cykelstier i DK kortlagt mht. belægning mv. Disse data bruges umiddelbart i mange apps for cyklister, og kommer derfor umiddelbart mange til gavn.
Tilsvarende med gangstier: med belægningstype osv. kan disse data umiddelbart bruges til at vurdere om stierne kan bruges til barnevogne, kørestole, osv.
Ved at putte alle veje/stier i en bunke, bliver det måske lidt uoverskueligt?

1 Like

Jeg havde også tænkt mig at lave et Overpass Turbo script for hhv. alm stier, gangstier og cykelstier - så folk kan se hvor henne i deres kommune der mangler belægningsangivelse og så kan de tage ud og kigge og evt. med StreetComplete ude i marken løse opgaven eller når de er hjemme igen ved computeren.

StreetComplete har nu en funktion hvor man kan se om der er sat belægning på eller ej. Hvis den er rød så mangler belægningstype og hvis man er i et område der hvor mange typer af veje/stier mangler angivelse, så kan man lige så godt løse alle opgaverne.

2 Likes

Nok lidt uden for emnet, men måske en del af årets kortlægningsprojekter kunne være også at gøre en målrettet indsats for at rekruttere helt nye OMS-bidragsydere.

Hvis for eksempel bare nogle få procent mere af de mange vandreforeninger og gruppers medlemmer brugte Streetcomplete eller Everydoor på deres ture, kunne det nok rykke en hel del på et par af de foreslåede projekter.

Ved dog ikke præcis hvordan man får dem med på vognen? Har tidligere prøvet med opslag og anbefalinger i diverse FB-grupper, men sådanne opslag bliver ofte hurtigt slettet igen af moderatorerne.

1 Like

Det er meget relevant for emnet vedr. nye bidragsydere. Håbet med nogle af de lette Månedens kortlægningsprojekt opgaver er at frivillige OSM ude i Danmark afvikler i deres lokalområde et begynderkursus til fx StreetComplete eller Every Door. Det kan være for deres sportsklub, vandreklub eller på deres arbejdsplads eller måske et arrangement på det lokal folkebibliotek.

Da OSM Danmark ikke har noget økonomisk støtte at give til arrangementer ude landet fx i form af pizza, kaffe, kage eller sodavand. Så er det meget op til lokale OSM frivillige at få sat i gang selv, måske de kan skaffe sponsorer. Jeg ville ønske at det var lettere at få lidt økonomisk støtte, så OSM DK kunne søsætte flere arrangementer. Det sidste er ikke kun et dansk problem men også et globalt .

Hos Dansk Vandrelaug holder de kurser i brugen af appen Outdooractive (som så vidt jeg husker er baseret på OSM-kort), og de har desuden en sektion på deres hjemmeside om ‘Apps og andre hjælpemidler’. Man skulle derfor mene, at det lå lige til højrebenet, at de også introducerede deres medlemmer til Streetcomplete og Everydoor.

Måske et forum som Outsite også kunne være interesseret i en artikel om OSM til deres gratis medlemsblad? (Mine OSM-indlæg på deres FB-side er dog blevet slettet.)

1 Like

Jeg er nu ved at skrive en artikel om OSM, der udover selve OSM introducerer StreetComplete og Every Door som en god måde at komme i gang med at bidrage.

Jeg kunne godt bruge lidt hjælp til at læse teksten igennem. Ikke blot for alm. korrektur, men også at nogle erfarne brugere lige tjekker rigtigheden af det, jeg skriver om grundideen bag OSM. Sig til, hvis du er frisk på det!

Jeg tænker, det er bedst at gøre i en privat beskedtråd her i systemet. Udgiveren (online) er næppe så interesseret i at bringe artiklen, hvis den allerede ligger frit fremme andetsteds.

1 Like

@Lostmonkey, er artiklen udgivet (og i så fald hvor?) eller er det stadig relevant med gennemlæsning?

Udgivet i Magasinet Outsite 37

1 Like

Super artikel! Virkelig godt arbejde!

2 Likes