OSM meetup 2023-11-09 (online)

Kratke natuknice tema kojih smo se dotakli na BigBlueButton online meetupu na (dopišite tko ima / koga zanimaju detalji):

3 Likes

Hvala na natuknicama! Ovog puta nisam uspio doći. I dalje sam raspoloživ za upis adresa u Hrvatsku, ali ovog puta malo manje žurno pošto nemamo potresa u zadnje vrijeme :smile:

1 Like

@Matija_Nalis hvala na sažetku.

Baš kao što si rekao ideja je svaki drugi četvrtak u mjesecu napraviti meetup, a od toga svaki treći bi bio u živo. Možda uhvatimo neki kontinuitet :slight_smile:

hrvatski je zeznut :joy_cat: , pod tim “svaki drugi četvrtak u mjesecu” se misli na:

  • opening_hours=Th[2] 19:00-20:00 (ref) (dakle jednom mjesečno, ali ne prvi četvrtak u mjesecu, nego onaj četvrtak iza njega – tj. “onaj četvrtak u mjesecu koji dolazi drugi po redu”)

a ne

  • opening_hours=week 1-53/2 Th 19:00-20:00 (četvrtak u svakom drugom [npr. neparnom tjednu] u mjesecu, tj. 2 puta mjesečno)

to bi bilo onda ako dobro parseam:

  • 09.11.2023. (online, završio upravo)
  • 14.12.2023. (online),
  • 11.01.2024. uživo,
  • 08.02.2024. (online),
  • 14.03.2024. (online),
  • 11.04.2024. uživo,

itd.

9 posts were split to a new topic: Import vektora (Rijeka i Zagreb buildings)

14.12.2023. smo preskočili, svima je bila gužva.
Hoćemo 11.01.2024. uživo, ili online a uživo prebacimo za sljedeći put?

A post was split to a new topic: OSM meetup 2024-01-11 (online)