När är enkelriktat egentligen inte enkelriktat?

Jag skulle dra en cykelrutt mha openrouteservce och upptäckte att den på vissa ställen envist vägrade vissa sträckor. Jag kom fram till att det beror på att de var taggade som enkelriktade. Ja, för bilar åtminstone…

Här har vi ett exempel, rastplats “Sandbäcken” längs E18 mellan Karlskoga och Örebro.


Ruttförslag från openrouteservice, korsa E18, cykla längs den några hundra meter, för att därefter ta gångtunneln från busshållplatsen tillbaka på södra sidan igen.

image
Sträckan markerad som “förbjuden färdriktning” i NVDB (och även i OSM)

Kollar man skyltningen är den bara markerad som “förbjuden infart” (C1), bilder från google maps.


Infarten i väster


Utfarten i öster

Finns det nåt sätt att tagga en sträcka som enkelriktad endast för fordonstrafik, som inte gäller för cyklar?

Nu har jag bara lämnat två korta stumpar enkelriktat vid in- och utfart, som gör att ruttberäkning inte kommer att leda in fordonstrafik från E18 fel väg men tillåta cyklar att färdas västerut på rastplatsen. Ja, jag vet att det är borderline “mappa för renderaren”, men finns det någon bättre/enklare/effektivare lösning?

Way: 194843859 | OpenStreetMap

Här står lite, huruvida det hörsammas av openrouteservice etc. vet jag inte: Key:oneway - OpenStreetMap Wiki

Alltså: oneway=yes + oneway:bicycle=no

1 Like

Tror att du letar efter:

cycleway=opposite

Den är vedertagen och används mycket i stadstrafiken iaf.

Många som undrar över sånt verkar det som :slight_smile: Hvordan tagge enveis sykkelvei med fortau der syklist også kan bruke fortau?

Noterade denna tråd som kändes relevant.

https://community.openstreetmap.org/t/rfc-feature-proposal-deprecate-cycleway-opposite-family/113560

Jag brukar vara restriktiv med att tagga enkelriktat om det bara är infartsförbud. In- och utfarter är sin sak, men som i fallet ovan blir det ju faktiskt missvisande att tagga hela vägsträckan när det bara är infartsförbud i ena änden. Då brukar jag lösa det med svängförbud på infartsnoden, eventuellt med undantag för cykel om det är skyltat motorfordonsförbud och inte infartsförbud.

1 Like