Mofa yes of designated bij G12a of G11 bord.

Via taginfo is te zien dat een paar honderd keer electric_car gebruikt wordt, al vind ik ergens electric_ voor zetten niet de meest elegante oplossing.

Zou eerder iets als mofa:electric of mofa:emission_free gebruiken.
Emission_free is dan neutraler en zou ook aandrijving via waterstof/mierenzuur/… omvatten en is ook generiek toepasbaar op andere vervoersvormen.

Dat klopt, maar misschien is het wel de minste van alle kwaden (ik heb het een wegbeheerder ook nog nooit correct zien uitleggen op een onderbord, het is of “dus bromfietsen verboden” (onvolledig dan wel te beperkt, afhankelijk of je snorfietsen met verbrandingsmotor in deze context wel/niet tot de bromfietsen rekent) of “dus brom- en snorfietsen verboden” (te uitgebreid, want met je elektrische snorfiets mag je er inderdaad wel in).

Ben het met Allroads eens dat “discouraged” hier niet correct zou zijn: voor veruit de meeste snorfietsen volgt uit dit bord immers gewoon een verbod.

Om bij elk G13 pad iets te gaan taggen als “mofa=yes / mofa:combustion=no” lijkt me ook niet echt fraai en niet in verhouding met het probleem.

Het lijkt me veel overzichtelijker (en minder fouten in de hand werken) als noot 5 op http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#The_Netherlands wordt uitgebreid. Dan kunnen routeerders zelf bepalen of ze aan hun gebruikers vragen hoe hun MoFa is aangedreven en kunnen ze aan de hand van de bord-code in de tags van de betreffende weg bepalen of de elektrische MoFa wel of niet door mag (een MoFa=no icm G13 geldt niet voor deze groep, maar een MoFa=no obv C9 /C13 / C15 geldt wel)

Ik wil die noot best wel uitbreiden door bijvoorbeeld aan het einde toe te voegen “when using a combustion engine”.

Ok wat jullie betreft?

De kans is groot is dat rond steden over een paar jaar de meeste mofa’s electrisch zullen zijn. Er is behoorlijk grote druk om wat aan luchtvervuiling te doen. En het verbieden van snor- en bromfietsen met verbrandingsmotor is een eenvoudige stap.

Op dit moment is een electrische mofa vrijwel gelijk aan een fiets. Dus mofa=no zou geen probleem zijn, iemand een een electrische mofa kan gewoon fiets navigatie gebruiken.

Maar als bijv. in Amsterdam alle mofa’s naar de rijbaan moeten, dan werkt dat natuurlijk niet meer.

Dus het wellicht het beste om toch een tag voor electrische mofa’s te verzinnen.

tussen droom en daad staan Europese toelatingseisen in de weg en politieke bezwaren ::wink:

Zelf zou ik dat denk ik inderdaad ook zo doen als ik een elektrische MoFa zou hebben, daarmee kom je praktisch gezien een heel eind.
Maar ook nu ga je fout als ergens een verbodsbord C13 staat: daar mogen fietsen wel door en snorfietsen (ongeacht de aandrijving) en overige bromfietsen niet.

Ik ben benieuwd naar die bezwaren. De huidige beperkingen voor auto’s, vrachtwagens en snor- bromfietsen zijn behoorlijk willekeurig.

Bijv. het verbod in Amsterdam per 1 jan. 2018 voor alle snor- en bromfietsen met een verbrandingsmotor van voor 2011.

Het lijkt erop dat alles kan op dit gebied. En iedere fietser wil natuurlijk die stink brommers de stad uit.

Ja dan ontkom je dus niet aan een speciale tag voor electrische snorfietsen.

De G12 was inderdaad G11…

De hele discussie volgende vrees ik dus weer voor een Poolse Landdag, net zoals de vorige discussie daaromtrent
We kunnen honderden uitzonderingen bedenken, want iemand van 14 op een elektrisch aangedreven bromfiets (in bezit van een invalidenparkeerkaart) mag ook op het trottoir rijden (max. 6 km/u).

Als we deze discussie nu eens zouden beperken tot fietsen en brom-/snorfietsen met verbrandingsmotor. Tegen de tijd dat er aparte tags komen voor elektrische snorfietsen en bromfietsen, kunnen we die weer oppakken…

De provincie Gelderland heeft besloten dat speed-pedelecs op een aantal plaatsen op de G11 paden in de bebouwde kom mogen langs provinciale wegen. Dan wel met een maximum snelheid van 30 km/h, wat IMHO nog veel te hard is. De speed-pedelec mag ook op de weg tussen de auto’s
Zie https://www.gelderland.nl/speedpedelec

In de praktijk ziet het er dan zo uit:

Plaatje is genomen in Twello; http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.23979/6.09375&layers=N

Dat betekent dat we tagging voor speed-pedelec’s nodig hebben.
Mijn voorstel is om het als speed_pedelec te taggen.
Bij het plaatje krijg je dan:

speed_pedelec=yes
speed_pedelec:maxspeed=30

Naar mijn idee is een maxspeed handig/noodzakelijk omdat dat een beperking is, die in het verkeersbesluit van de Provincie is opgenomen.

De Fietsersbond heeft een opdracht gekregen om voor de Provincie Gelderland een speciale speed-pedelec planner te ontwikkelen.
Daar is een speciaal kenmerk in het leven geroepen voor deze fietspaden.

Ik ben het eens om bij G12a voor mofa=designated te gaan gebruiken.
En zal de preset aanpassen.
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=668671#p668671

Nu kan met een edit de bestaande tags aangepast worden.

Edit:
Tevens wiki pagina aangepast.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging
verandering
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Overzicht_Nederlandse_Verkeersborden#G:_Verkeersregels
verandering

Geldt de mofa=designated in plaats van mofa=yes dan ook niet voor bord G11?

verkeersbesluit:

Als het algemeen is, geen extra beperking, dan zou er nu overal binnen de bebouwde kom maxspeed=30 op de fietspaden gezet kunnen worden.
Net zoals we 50 en 80 mappen op de rijbaan.

Bizar dat ze dan niet even die 30 km/h ook op het onderbordje zetten. Ik ben benieuwd hoe rechtsgeldig dit is als iemand vanuit Utrecht
op een speed pedelec op zo’n weg in Gelderland rijdt.

Volgens het verkeersbesluit gaat het om een beperkt aantal provinciale wegen die door de bebouwde kom lopen. Dus ik neem aan dat
het voor andere fietspaden niet geldt.

Edit: ah, er geldt al dat bromfietsen maar 30 mogen binnen de bebouwde kom als ze op het (brom-)fietspad rijden.

Die maxspeed geldt op fietspaden alleen voor brom- en snorfietsen, niet voor gewone fietsen.

Het ging mij bij de snelheid vooral om de tegenstelling, je kunt met je speed_pedelec kiezen voor max 45 km/h, maar dat moet je de rijbaan op of max 30 km/h op het fietspad. Ik heb ook zitten denken of je niet moped:maxspeed moet taggen.

Als we binnen de bebouwde kom maxspeed=50 taggen, wat ook niet geldt voor fietsers (of 80 buiten de bebouwde kom), dan kan maxspeed=30 op een fietspad toch ook?

edit

Nee, omdat de snorfiets bij G11 (itt G12a) er niet zozeer via het symbool van op verkeersteken is toegestaan (de aanduiding is de kern bij designated), maar indirect, namelijk door een verkeersregel die wordt aangeroepen door het regimebord.

Op G12a valt de snorfiets wel onder designated, omdat het snorfietssymbool zowel op snorfietsen als op “gewone” bromfietsen slaat (snorfietsen zijn een bijzondere subcategorie van bromfietsen, waarvoor in het RVV wel bepaalde verkeersregels gelden, maar niet de verkeerstekens

Dat hoeft niet op een verkeersteken, omdat het al is vastgelegd in een verkeersregel.
Net zoals er niet na elke kruising in de bebouwde komt een bord “maximumsnelheid 50” hoeft te staan

Inderdaad. Ik had alleen onthouden dat bromfietsen nu 45 km/h mogen. Totaal vergeten dat er op fietspaden andere limieten gelden.

Ik moet ook steeds nakijken hoe het ook alweer zit :slight_smile:

Dank voor de heldere aanpassingen!

De NL-road tagging https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging had onderaan ook een stukje over verbodsborden, heb dat aangepast conform de aanpassingen zoals net gedaan in de tweede genoemde wiki (Overzicht NL verkeersborden) en aangevuld met de tags voor bordnummers obv Bijlage I RVV.

En dan hebben we deze materie ook nog eens staan op https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Cycleway
Daar zal ik nu aan beginnen…