Hoe herken je een "echte" village_green (brink)?

Hallo allemaal,

Vanaf het begin van dit jaar ben ik bezig geweest met het specifieker maken van landuse=village_green. meestal naar: grass, trees, shrubbery, flowerbed of greenary.

Voor een grote lijst van meer specifieke groen tags zie:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:landcover%3Dgreenery

Alle leisure=village_green in Nederland: overpass turbo

In de afgelopen meeting hebben we afgesproken dat we aan de “echte” village_greens leisure=village_green of dat we de landuse=village_green vervangen voor een leisure=village_green. Zodat we de “echte” village greens kunnen onderschijden.

Nu is de vraag: Hoe herken je een “echte” village_green (brink)?

Zoals ik het heb begrepen zijn brinken vooral iets uit het verleden. Tegenwoordig werkt de gebiedsindeling van zulke plekken heel anders en hebben de meeste brinken hun originele functies verloren.

Kenmerken die ik op meerdere plekken tegen ben gekomen zijn bijv. een ligging in of bij een (oude) dorpskern, een open ruimte en vaak wat groen in meer of mindere mate. Zie bijvoorbeeld Schalkwijk.

Ik heb net een heleboel valse village_greens gedaan in de buurt van mijn woonplaats en omgeving, ook Rotterdam. Er zat niks bij wat ik nog een functionele brink of meent zou willen noemen. Grasveld, eventueel met bomen en/of struiken. Plantsoenen en tuinachtige stukken. Gemeenschappelijke tuinen of grasvelden met speelgelegenheden en banken, bij woningen en flats. Opvulgroen en scheidingsgroen, grassig en houtig.

In het oostelijk deel van het land, misschien ook in Noord-Brabant, zijn er mogelijk gebiedjes die er nog een beetje van weghebben, maar ik zou zeggen dat die ook prima als wei, grasveld, speelveld of plantsoen/park te mappen zijn, het huidige uiterlijk en de huidige functie dus.

Dit zou de belangrijkste factor kunnen zijn aangezien het een overblijfsel is van vroeger. Ook hebben de brinken vaar iets wat brink heet rondom, zoals straten.

Dit zou er ook een kunnen zijn (geweest), al heeft het niet de naam Brink en is het niet bij een dorpscentrum, maar bij een haven. De onderdelen zijn apart gemapt en de village_green ligt over het geheel. Dus die laat ik staan.

Als dit het is dan hoort het misschien eerder onder historic dan onder landuse?

1 Like

OSM wordt gekenmerkt door discussies die altijd minstens 4 x worden gevoerd :sunglasses:.
village_green heb ik in 2014 al eens ter sprake gebracht, maar in 2017 is het uitgebreid aan bod gekomen:

ook op de tagging list:
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2017-January/030788.html

Wees erop bedacht dat het probleem in veel landen speelt en dat er veel verschillende toepassingen zijn gekomen die min of meer zijn geaccepteerd, zoals in Spanje waar een Paseo als village_green kan worden aangemerkt.
Na bovenstaande, door mij begonnen discussies, zijn wereldwijd veel rotonde’s die als landuse=village_green waren getagd inmiddels met landuse/landcover=grass getagd, maar er moet nog veel werk worden verzet!

Ik beperk me in ieder geval tot Nederland. Inmiddels heb ik een paar “Gemeenteweides” gezien, dat lijkt me duidelijk.

Ik vind het prima dat de diskussie om de zoveel tijd opnieuw gevoerd wordt. Ik heb het idee dat we de afronding naderen. Als het klaar is zullen er weinig village_greens meer zijn in Nederland, en ik verwacht daarna weinig verandering meer. Dus dan heb je het doel uiteindelijk toch bereikt!

Ik maak me meer zorgen over alles wat ik rond de foute village_greens tegenkom, aan achterhaalde, inakkurate en soms kompleet verkeerd gemapte zaken.

1 Like

Nog een onderscheidend kenmerk, denk ik: een min of meer echte village_green (meent, brink) heeft een naam. Dat hoeft niet Brink of Meent te zijn, het zou nu een …plein, een …plantsoen, …park of een …tuin kunnen zijn.

“Gemeenteweide” ben ik een paar keer tegengekomen.
Helaas zijn zulke namen ook gegeven aan allerlei pleinen, parkjes etc. Maar het lijkt mij wel een minimale voorwaarde.

Ik raak er wel steeds meer van overtuigd dat het goed is om niet meer village_green als gemeentegroen/stadsgroen te gebruiken, maar ofwel specifiek te zijn, waarbij je soms een veldje moet opdelen in bv struikgewas en gras, en wat losse bomen, boomgroepjes of een bomenrij erop zetten. En dan greenery gebruiken voor echt gemengd groen óf als je het serieus niet kan onderscheiden dan wel weet dat het elk jaar weer wat anders is.

De redenen: a. Het klopt gewopn niet met de definitie én er zijn echte village_greens die je niet meer kan onderscheiden als je het voor elk reepje groen gebruikt.
b. Als je het voor dit snippergroen gebruikt, zou je het voor alle snippergroen moeten doen, maar dat gebeurt zelden. De meeste gevallen zijn losse reepjes temidden van allerlei andere groenaanduidingen. Heel vaak gewoon gras of struiken met een of twee bomen erin. Of gewoon geen zin gehad om de heg apart in te tekenen!

Terzijde, hoe taggen we een plantsoentje? Sommige zijn zo plantgericht met perkjes,dat ik het wel een tuin zou noemen, en andere zijn meer wandelgebieden met speelplekken, gebruiks-grasvelden en voorzieningen.
Als het een gemeenschappelijke voorziening is, om ff een luchtje te scheppen en de kinderen uit te laten, bij een aantal flats of huizenblokken, dan doe ik wel leisure=garden. Als het een naam heeft wordt het voor mij al gauw leisure=park.

Opvolg: de plekken waarvan ik denk okee, dat zou je met wat goede wil als een gemeenschappelijk centraal veld kunnen zien, die hebben een naam, zoals Brink, Meent, Gemeenteweide, De Weide, Landje van …, soms een plein, park of plantsoen met een naam.

Ik denk dat dat een bruikbaar kriterium is voor een werkmethode. Met overpass in een overzichtelijk gebied alle landuse=village_green zonder naam ophalen en kijken wat je ervan kan maken.
Ik ben ook tegengekomen dat er verschillende onderdelen gemapt waren als village_green, maar niet het geheel met een naam; simpel: samenvoegen, naam geven, en hij verdwijnt uit de query.

Deze query gebruik ik nu in overpass-turbo:

/*
Find all landuse=village_green without a name, in the area shown. Output JOSM-ready
/
area
[landuse=village_green][name!~".
"]
({{bbox}});
(._;>;);
out meta;

Voor een niet al te groot gebied; exporteren naar JOSM en daar zoeken op village_green, afhandelen (zit meestal nog wel wat snel correctiewerk aan vast), herhaal tot er niks meer gevonden wordt. Dan upload, ff wachten en nacontroleren met de overpass-turbo query.

Met bijna dezefde query kan je degenen mét naam ophalen, om ze te kontroleren. Ik laat vrij veel staan wegens “zou kunnen”, ik denk dat daar na overleg nog heel wat vanaf kan, door er een tuin, plantsoen, plein, sportterrein, speeltuin of dergelijke van te maken.

De echte winst vind ik dat er inderdaad echte village_greens zijn, die je uiteindelijk ook echt op de kaart kan zien en selecteren.

FYI, zag toevallig op mn Osmose lijst, waar ik niets meer mee doe, een nieuwe en wel twee tegelijk: village_green 968 m2 en 198 m2 als verdacht. Zal ooit een of meer nodes verschoven hebben om die vingerwijzing verdient te hebben. Wie dit aanstuurt en hoe dit in QA beland weet ik niet, maar recente toevoegingen als wood 22 m2 en farmland 98 m2 doen vermoeden de zelfde te zijn. IIG die brinks worden schijnbaar geacht een minimum grootte te hebben hoewel de wiki, in 3 talen, ook hier geen maat geeft.

T’is maar dat je het weet ;o)))

PS hard hoofd dat dit wiki voorbeeld 1000 m2 is

Welke, waar? Ik wil ze wel even zien.

Staat onder “bad tag” bij “small farm”
image

Blijkbaar was die check er al langer maar was de grote kleiner:

Euh… is dat in Osmose? Nooit gebruikt.
PS Is heel sloom, onduidelijke rubrieken, kaart wil niet blijven staan waar ik hem zet. Klaar mee!

Jup, linkje hier :wink:
lijst: Osmose
kaart: Osmose

Mocht de groottelimiet (die overigens nooit 968m2 omvat heeft) fouten opleveren, hoor ik het graag, dan kan de limiet naar beneden, ik ben tot nu toe alleen fout getagde items tegengekomen. 't Is een handig voorfilter, net als @Peter_Elderson’s “geen name-tag” voorselectie.

Aha, zo werkt het! De eerste die ik bekeek was echt een brink, maar in tweeën geknipt. Ik heb de delen aan elkaar geplakt en de naam Brink getagd, en in osmose afgevinkt.
Zo werkt het wel, denk ik.

PS De waarschuwing “kleine boerderij” zette mij niet direkt op het goede been… Misschien moeten we daar iets anders van maken? Gaat dit alleen over landuse of ook andere arealen?

Het is gewijzigd! Kudo’s!

Gefeliciteerd, maar “Small patches of maintained vegetation” kunnen nooit een “natural” zijn.

Een enkele struik is al een natural.

Zolang het om een enkele struik gaat ben ik het met je eens.

En twee struiken? Een rij bomen?

In het algemeen kan je in OSM niet volhouden dat natural=X staat voor “een natuurlijk(e) X”. Dat station is al lang gepasseerd.

Het betekent dat X een natuurlijk iets is. Dus dat het van nature vloeit of groeit. En dat geldt zelfs als het van begin tot eind door de mens opgezet en onderhouden wordt, zoals bomen in potten, aangelegde stranden en recreatiewater, boezems, kanalen.

Wel als het als categorie wordt gebruikt voor een gebied. Ik vind het vervelend om je hiermee lastig te vallen maar mijn opmerking was serieus bedoeld. Wat ik hier zie gebeuren is dat een hoofdtag voor iets anders wordt gebruikt. Het gevolg hiervan is dat zelfs aangelegde bloemenperken het risico lopen tot “natural” te worden bestempeld.