Hoe bewegwijzering invoeren

Als ik bewegwijzering wil invoeren, welke node kan ik dan gebruiken? Het gaat om wegwijzers, paddestoelen, portaalborden, borden langs de weg, enz. De node wegwijzers voldoet niet aan de omschrijving als het om portaalborden, besliswegwijzers e.d. gaat. Maar bewegwijzering zijn officieel verkeersborden, maar dekt dat dan de lading? Wie kan mij opweg helpen,

M.v.g.

Je hebt de node wegwijzers die je kan kiezen en verkeersbord. Welke is de juiste.

Ik wil dit gaan gebruiken voor alle ‘ANWB-borden’, al zijn ze al jaren van de NBd.

Hm… registreren alleen omdat het kan, kwenie… ik mag altijd graag iets van een doel, doelgroep, toepassing zien. De Nbd zal er hun onderhoudssysteem aan hebben hangen, dat is een goeie toepassing maar die zullen daar niet OSM voor gebruiken.

Ook bedenken hoe volledig het gaat zijn en wie het gaat bijhouden.

Maar zou je niet minstens een idee van een toepassing wilen hebben om die NBd-registratie te gaan overnemen? Het is niet niks, en er zijn niet heel veel synchronisaties die goed werken. Als het niet 100% werkt, zowel import als onderhoudssync, met behoud van mappersgegevens, blijft het onvolledig en daardoor een weinig bruikbaar/betrouwbaar gegeven.

Maar de vraag was, hoe map je wegwijzers, ik denk dat die vraag wel beantwoord is.

Hoi FM2441 welkom op het forum,

Ik snap de vraag niet helemaal,
maar voor bewegwijzeing word vaak: information=guidepost + tourism=information gebruikt.

Wat bedoel je met “De node wegwijzers”?

De plaats van het bord.
Op een node (los) Daar waar de paal staat.
Bij een portaal manmade=gantry (layer=1)
Dan een node op de way van de gantry. Zie ook variabele verkeersborden.
Met direction wordt de kijkrichting van het bord aangegeven ( Dat is het tegenovergestelde van onze rijrichting.) Er wordt ook traffic_sign:direction gebruikt.
Bij meerdere handwijzer op een paal, wordt vaak geen richting aangegeven.
Daar is discussie over (wereldwijd) want een guidepost op een berg, geeft veelal de rechtstreekse lijn aan naar het dorp.
Bewegwijzering, NL, geeft de te neme weg aan.

guide_type=destination
(guidepost=handwijzer)
information=guidepost
operator=Nationale Bewegwijzeringsdienst
tourism=information
traffic_sign=NL:K6

Dat in het kort over de plaatsing.
De keuze om iets wel of niet te taggen.
We taggen ook minder de verkeersborden, omdat er nu een mooie database is om te vergelijken.
Zo wordt er minder de bewegwijzering voor het algemene getagt, en wel de paddestoelen door wie dat wil, zo ook fiets/bromfietsbewegwijzering.

Bewegwijzeringskaart
Topic data
Open data
data

Dan de uitvoering, de uitwerking van de tekst.
Daar zetten we het op een way.
Met de tag destination en soms ook met :forward :backward waar nodig zo ook bij lanes.

Let wel op: Er kan ook de afstand worden aangegeven, dat geldt natuurlijk vlak bij die locatie, dan een klein stuk way taggen.

afbeeldingafbeelding

Ander topic over destination

Aanvullend:
Topic over fietswegwijzer en paddestoelen.
Zie ook de verandering in bebording.

wiki
afbeelding
aanvullend omdat het een officieel verkeersbord is.
traffic_sign=NL:K6 om de source aan te geven.
Of source:traffic_sign of/met destination, daar nog aan toevoegen.
Ander kan je veel traffic_sign op een way krijgen, wat een samenvoeg probleem geeft.
Bij maken presets en voor je zelf.

“alle”

De vraag, algemeen, hoe houden we het controleerbaar?

Data, onder aan de lijst
afbeelding

Zelf net bij een al ingevoerd kruising gekeken.
Bleek dat de benaming op de borden veranderd was.
Kijkend bij de publicatie. Stond daar de nieuwe benaming voor de richtingen.

Het kruispuntnummer met de daarbij behorende wegwijzernummer en deze heeft een publicatiedatumspecificatie, moet je zoiets opnemen, om te vergelijken als er een nieuwere datum in de database staat.
Een voorbeeld
afbeelding

m.a.w., hoe denk je het te gaan doen?

In het bovenstaande preset voorbeeld, vroeg ik mij dus af of ook de source van de signpost op de way getagt moet worden, met een toevoegingsdatum, publicatiedatumspecificatie.

Dank je wel voor de uitgebreide uitleg! Het bijhouden is altijd een uitdaging, immers, er zijn elke dag wijzigingen, maar ook dat wegbeheerders wijzigingen aan brengen en het niet doorgeven aan de NBd. Dat is voor de NBd ook een uitdaging heb ik inmiddels begrepen.

Niet alle info moet je overnemen. Meer dat er een bord staat en de juiste kruispunt- en bordnummers.

Waarom wil je die registreren?

Alles wat in het veld staat kan toch in OSM? En als je weet dat elk bewegwijzeringsbord in Nederland een uniek nummer heeft, dan is dat toch mooi om te registreren?

ref:NBd

Je hebt refs nodig om te vergelijken met de NBd database.
Nu of later.
Vandaar ook mijn opmerking over publicatiedatumspecificatie