NBd, bewegwijzering, open data.

Na contact NBd. https://www.bewegwijzeringsdienst.nl/home/producten-en-diensten/open-data/

Willen we weten wat waar op bewegwijzeringsborden staat?

CC-0 Licentie
https://data.overheid.nl/data/dataset/ngr-nationale-bewegwijzering—052016

Dan krijg je de volgende data
Folders met informatie
Onderaan is een bestand op te vragen .CSV waar de borden staan met de codes die je in de index kan opzoeken. Geopend in Qgis.

Daarbij kom je uit bij een png bestand met informatie borden.

Overzichtskaart

Maar ook,

NDd wil graag terugmelding bij schade vermissing of onterechte informatie.

Ik wilde graag een kaartje zien, waar ik via een popup snel de wegwijzer kon zien.
Makkelijker bij de informatie kan komen.

Hoe denken jullie daar over?

Wegwijzerkaart
Kaart gemaakt door derden met de open data

Hoe actueel is deze data?
Ik kom wegwijzers tegen die al 3 jaar niet meer op die positie staan.
(gekeken via google wegwijzerkaart)

Daar loop ik ook tegen aan.

De dienst is nog niet zo oud, data overgenomen van de ANWB. Alliantie van de wegbeheerders.
Ze hebben nog een inhaalslag te maken.
De wegbeheerders zouden het moeten melden.
De data beheerder gaf aan dat elke melding welkom is.
Dagelijks updaten ze zaken.

Druk help

Deze problematiek is besproken actualiteit, open data.

Wegbeheerders gebruiken Signweb
Ik had de vraag gesteld of routeerbedrijven ook inzicht in deze database hebben.