GGD corona test/vaccinatie locaties. Wat doen we ermee

Ook ten dele mee eens, in Haarlem wil men de lokatie’s reserveren als potentiële crisislokatie’s… Voor ons als OSM NL changesetnummers op een lijst zetten en weer opdiepen als de lokatie’s (misschien met dan toevoeging van een andere naam) weer weer laten geven… Of denk ik hierin te simpel ?

Je denkt niet te simpel, maar te moeilijk. Weg is weg en mocht er in de toekomst weer iets voor terug komen zetten we het weer op de kaart. Toch ?

Heb eens gekeken op openstreetmap.org maar het stikt van de ggd-test locaties op de kaart, wie is er handig met zo’n overpass(?) @Friendly_Ghost ?

4 Likes

Ik denk niet dat ik te moeilijk denk, ik denk altijd in parameter gestuurde modulen, het voordeel daarvan is dat een module zijn nut heeft bewezen en daardoor goed hergebruikt kan worden en alleen de aanstuur waarden soms veranderd dienen te worden om piek performance te leveren… Die tijd die je gewonnen hebt stop je dan weer in verfijning (kwaliteit) OF in volume (kwantiteit) al naar gelang de prioriteit op het moment van toepassen.

Met dezelfde snelheid waarmee de eerste locaties op de kaart gezet zijn kunnen we eventueel weer nieuw locaties mappen; want de vraag is of nieuwe locaties überhaupt weer op dezelfde plaatsen zullen komen. Ik zie geen noodzaak om ergens de oude locaties te bewaren.

2 Likes

Altijd al gedacht dat het land geregeerd werd door een stel hobbyisten :rofl:

Wat betreft het opruimen van voormalige GGD corona test/vaccinatie locaties, waarom niet omzetten in een disused: variant?

Dus bijv. van healthcare=centre naar disused:healthcare=centre

Zie:

Ik zie aankomen dat er later vele diskussies gevoerd worden over niet meer gebruikte tijdelijke ggd-lokaties, of je het nog kan zien aan de ontsmettendegelvlekken en gele afstandsstikkers, en of het belangrijk is die op de kaart te houden. Vgl de verdwenen spoorwegendiskussies.

2 Likes

In het tegenovergestelde geval was het gebruik van disused logisch. Dat ging om objecten die tijdelijk opgeheven waren vanwege corona, vooral busroutes die veel werk kosten om opnieuw in te voegen. In dit geval gaat het om tijdelijke objecten die opgeheven worden.

Waarom zou je voormalige tijdelijke objecten in OSM willen houden? Voor een mogelijke toekomstige pandemie? En moet dat dan 1 jaar in OSM blijven, of 5 jaar, of 10 jaar?

1 Like

Ik weet dat GGD Kennemerland de priklokatie’s zoveel mogelijk (deze zijn identiek kwa lokatie aan de testlokatie’s) open houdt om de huisartsen te ontzien… Bovendien tot die tijd weten de kwetsbare groep in regio Kennemerland dan waar ze hun prik kunnen krijgen…
Als je de lokatie’s ALLEEN maar ziet als Corona oplossingsplekken dan is het handig om ze weg te halen, echter: ik weet dat VeiligheidsRegioKennemerland deze lokatie’s wil aanmerken als CRISIS oplossingsplekken, in dat geval is het handig om bijv. Changesets op een lijst te zetten en te heractiveren als nood aan de man is…

Ik heb een overzicht met Overpass Turbo gemaakt van de GGD TEST-locaties.

Mochten deze locaties nog gebruikt worden voor vaccinatie doeleinden zoals @Dillen_GJ beschrijft, dan vind ik dat we de namen moeten veranderen naar GGD Vacccinatie locaties (of iets in die strekking) en de node moeten handhaven. De overige test-locaties kunnen dan weg. In mijn regio heb ik ze al verwijderd / aangepast (vaak op een adres nodie getagged die natuurlijk netjes moet blijven staan!).

EDIT:

Inmiddels een maproulette aangemaakt voor de eenvoudigheid.

https://maproulette.org/browse/challenges/38542

EDIT:

Diverse “GGD testlocatie” al veranderd naar “GGD vaccinatielocatie”

Een gerelateerde tag om naar te kijken is temporary=yes. De resultaten overlappen grotendeels.

Publiceert de GGD een overzicht van (nog) bestaande testlocaties? Zo ja, dan kunnen we dat overzicht gebruiken om te beoordelen welke locaties we al van de kaart kunnen verwijderen.

Zo te zien zijn de meeste locaties gemapt door @wvdp, maar die heb ik nog niet in dit forum gezien.

GGD Kennemerland hanteert deze prik lokatie’s: Coronavaccin | GGD Kennemerland, pagina is gister nog aangepast want er waren meer lokatie’s.

Ik snap de discussie niet helemaal. Als er inderdaad nog bestaande locaties zijn die dus nog open zijn, dan moet dat gewoon in OSM blijven staan. Als het van die tentachtige dingen zijn die nu weg zijn, of locaties als gymzalen die niet meer als GGD-locatie in gebruik zijn, dan moeten die gewoon uit OSM. De GGD’en kunnen volgens mij prima zelf bijhouden en terugvinden welke locaties ze destijds gebruikt hebben, als ze daar behoefte aan hebben ooit.

2 Likes

Precies de spijker op de kop & daarbij toevoegend: en dus niet een actie starten om in OSM alles weg te halen maar in ieder geval eerst GGD veiliheidsregio’s websites raadplegen… Ik heb de info voor veiligheidsregio Kennemerland al gedeeld met dit forum.

Mijn voorstel om de lokatie’s op te slaan is geboren uit het feit & ervaring dat aan het begin van Corona juist regio Kennemerland proactief priklokatie’s voorgesteld heeft en dit door ministerie Volksgezondheid afgewezen werd… Daardoor alleen al ruim 160000 inwoners van Haarlem werd geacht naar een priklokatie op Schiphol af te reizen… Toen dit een logistieke nachtmerrie bleek (waar Kennemerland vooraf voor gewaarschuwd had) was het antwoord van eerder genoemd ministerie: hebben jullie dan al lokale lokatie’s operationeel ?
Mijn poging nu is dit voor de volgende keer voor te zijn door lokatie’s die nu uit praktijk meer dan 2 jaar operationeel goed & kwa omgevingsoverlast voor omwonenden goed functionerend blijken te zijn te archiveren in OSM.
Dit om te voorkomen dat een regering die TOTAAL in hun eigen administratieve bubbel leven snel te hulp schieten met nuttige info…

Euh… er is niet voorgesteld om verifieerbaar bestaande ggd-lokaties weg te halen. Verder heeft Kennemerland kennelijk helemaal zonder OSM-informatie lokaties aangewezen, en zal dat voor ideeën in de toekomst ook niet nodig hebben. De danmalige minister zal in voorkomend geval vermoedelijk ook niet OSM raadplegen om lokaties voor te stellen.

De volgorde is: men bedenkt en besluit elders, OSM toont de zichtbare gevolgen. Dat laatste dan ook nog met enige terughoudendheid, want niet alle bordjes die een tijdelijke dienst aanbieden hoeven op de kaart te verschijnen. Het op de kaart zetten van een tweewekelijks spreekuur voor een prik tegen een ziekte vind ik zelf al aardig ver gaan.

2 Likes

Als ik op de regio Kennemerland adressen zoek zie ik weldegelijk priklokaties: Haarlem Node: ‪GGD-vaccinatielocatie Haarlem‬ (‪2714864113‬) | OpenStreetMap
Velsen
Changeset: 116513484 | OpenStreetMap
IJmuiden
Node: ‪GGD-vaccinatielocatie IJmuiden‬ (‪2775823346‬) | OpenStreetMap

De rest nog niet gechecked maar dit zijn sowieso 3 lokatie’s doe er je voordeel mee of niet…

Een hele groep Corona-zwakkeren in ieder geval wel…

Dat is mijn inziens een kwestie van mate van ambitie die wel of niet in een community leeft of niet

Het is andersom: GGD Kennemerland of elk ander toekomstig GGD veiligheidsregio vuurkracht geven om domme beslissingen van achter een comfortabel kantoor in een ministerie meteen corrigeren… Is vooral de bevolking bijgebaat.

Het is voornamelijk de vraag of een opgeheven GGD locatie over een paar jaar nog te verifieren valt.

Als we in de toekomst willen weten waar deze locaties waren, dan kunnen we de data tussen vandaag en een jaar terug downloaden en daar een query op uit voeren voor de GGD-locaties, daarvoor hoeven we ze niet in het OSM van nu te houden.

Dat zijn toch prima voorbeelden van vaccinatie centra, healthcare=vaccination_centre. Deze worden niet verwijderd als ze nog gewoon bestaan. Ik heb er gister ook een aantal omgezet.

Doel van dit topic is/ was om het meteen landsbreed toe te passen, inzichtelijk te maken, zodat alles in een keer netjes wordt opgeruimd en/of aangepast naar de huidige staat van zijn. “Map what’s on the ground” . Anders blijven dit soort nodes nog jarenlang rondzweven en weet niemand meer hoe of wat. Verder zijn we geen kantoorverlengde van afdeling TomTom en ook zeker niet van de GGD, Alles is terug te halen in OSM dus als je zelf een database wilt aanleggen en deze wilt delen met de GGD moet je dat zeker doen.

Mocht iemand zijn regio willen controleren, hier wat handige overzichtjes.

Overpass Turbo van vaccinatielocaties:

Overpass Turbo van testlocaties:

Maproulette van testlocaties om snel te kunnen bewerken:
https://maproulette.org/browse/challenges/38542