Algemeen Wandel-, fiets- en vaarroutetopic

Hier een algemeen topic over wandel- fiets- en vaarroutes en knooppuntroutes in NL, want volgens mij was dat er nog niet.

1 Like

En dan gelijk een concrete vraag:
Ik heb geconstateerd dat het trekvogelpad in het veld anders loopt dan nu op Openstreetmap staat. De route op Wandelnet komt overeen met het veld. Op zich makkelijk aanpassen.
De superroute Trekvogelpad is echter opgesplitst in subdelen (ik neem aan etappes uit een routeboekje), in dit geval deel 6 en (deel 7, en het punt waar op OSM deel 6 in 7 overgaat (in de buurt van metrostation Gaasperplas) niet meer in de actuele route ligt.

Waar leg ik nu de overgang van deel 6 naar deel 7?

De OSM-relaties volgen de etappe-indeling van Wandelnet, dus daar moet je de overgang kunnen zien!

Thx, die had ik niet gevonden. Aangepast!

1 Like

Als je een etappe op de weg gezien hebt, pas je dan de survey:date aan? Dan zet de sophox query hem weer netjes in de lijst. Dan kan je bv. in de filter zetten “Trekvogel”, sorteren op de naamkolom en dan heb je een (op het moment tamelijk droevig stemmend) beeld over de aktualiteit van het Trekvogelpad in OSM.

Waar moet ik die survey_date op zetten?

  • Op de individuele ways (lijkt me niet, want de wijziging is onderdeel van de route, niet de ways)?
  • Op de route (ook problematisch, ik heb namelijk maar 800 meter gesurveyd van deze deelroute van een km of 15)

Daarnaast: Ik had nog nooit van Sophox gehoord en ik uit de site wordt me geheel niet duidelijk waar het voor is (ik zie alleen een plaatje van sophox met de twee bezems en links en rechts wat menuknoppen die niets doen). Er hangen heel veel zaken aan OSM en ik kan niet van alles weten hoe en wat. Ik map gewoon de actuele situatie op de grond.

‘survey:date=*’ op de routerelatie, maar inderdaad alleen als je die helemaal gezien hebt en als hij klopt!
Probleem is dat veel mensen routes lopen maar niet mappen, en mappers lopen meestal geen hele etappes.

Sophox is een online querytaal die o.m. OSM kan bevragen, en die de resultaten in een dynamische tabel kan weergeven.

De sophox query duurt wat lang maar dan hoort hij dit te geven:

En als je dus een bepaalde LAW neemt kan je in de tabel daarop filteren en dan zie je de survey-status. Een geschikte tool voor dynamisch onderhoud dus, maar helaas zijn er uberhaupt te weinig mappende mensen die systematisch de lange wandelroutes surveyen.
Verslagen plus gpx-sporen van LAW-trekkers heb ik wel veel gekregen maar die wijken in de praktijk heel vaak van de gemarkeerde route af en vergeten dan wat en waar precies. Als het je puur om het wandelen gaat dan boeit de precisie ook niet zo erg; degenen die na je komen moeten het lekker zelf uitzoeken toch, dat is deel van de pret!

PS. Ik zet tegenwoordig type=superroute op de hoofdrouterelatie, dan geeft de continuïteitslijn in de JOSM relatiebewerker aan of de deelrelaties goed op elkaar aansluiten. Het laagste niveau, met de wegen erin, is type=route.
Voor de soms aanwezige relatie waarin alle varianten (tegenwoordig ook rondwandelingen met het padnaam en dezelfde ref) en de hoofdroute samengenomen zijn, met de juiste rollen, gebruik ik nog steeds type=route. Tegen de tijd dat data users en renderers iets aparts met die relaties gaan doen zou het kunnen dat er een ander type nodig is, route_master of zo. Maar dat kan nog wel even duren ben ik bang, voorlopig zijn er nog erg weinig toepassingen die de relatiehierarchie uberhaupt gebruiken.

1 Like

Ik ben bezig alle LAWen (wit-rood) en SPen (geel-rood) op foutjes in de relaties te kontroleren. Onderbrekingen, volgordefouten, niet aansluiten van deel-relaties etc.
Helaas maak ik daarbij zelf ook nog wel eens een beginnersfout, zoals het opknippen van een rotonde zonder de andere routes die eroverheenlopen bij te werken… (Sorry Leo, bedankt voor het herstellen van de busroutes).

Wat me opvalt is dat er heel, heel weinig fouten inzitten, en wat er inzit zijn bijna allemaal userfouten, geen editorfouten. En daar ben ik erg blij mee, want toen ik jaren geleden met dit werk begon was er bijna geen beginnen aan.

Verder ben ik ook erg blij met de verbetering van de sorteerfunctie in JOSM, die ook de forward en backward rollen in (vooral) fietsroutes perfekt afhandelt.
En ook de continuity lijn voor superroutes in de JOSM relatiebewerker, die laat zien of de members aansluiten.

Nu ik toch positief nieuws aan het brengen ben: Een medewerker van Utrechts Landschap gaat hun gekleurde paaltjes-routes in OSM mappen. De bestaande (letterlijk) nalopen en verbeteren, en de nog niet OSM aanwezige nalopen en nieuw invoeren. Ik werk hem in; op de wandelwiki is hij al lekker bezig.

Een groot voordeel is, dat inmiddels veel LAW’s en SP’s gelijk op lopen met het wandelnetwerk.
En als knooppuntnet dan een fout in het wandelnetwerk meldt, kijk ik altijd gelijk naar alle routes, die meelopen met de knooppuntroute en repareer die ook gelijk.
Laatst had ik dat ook nog. Een wandelmapper, die ID gebruikt had een LAW en een wandelnetwerkroute “aangepast”. De knooppuntroute werd door knooppuntnet gemeld en zo kon ik knooppuntroute en LAW tegelijk repareren.
En gelijk heb ik toen maar een aantal andere changesets van die mapper gechecked en kon ik ook nog flinke schade in een andere LAW herstellen.

1 Like

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit :slight_smile:

2 Overijsselse routes, de rode en de gele lopen deels over Gelders gebied en zijn op zijn Overijssels bewegwijzerd, maar nu is in Steenenkamer een Overijssels paaltje vervangen door pré Veluws wandelnetwerkbordjes:


Op het blauwe vlakje komt bij realisatie van het wandelnetwerk het nummer van het volgende keuzepunt te staan.

En het jongste klompenpad in Twello, het Posterpad heeft ook op wandelnetwerk voorbereidde bordjes gekregen:

De tekst “volgende keuzepunt” wordt bij realisatie van het netwerk vervangen door het keuzepuntnummer waar je naar toe gaat.

Dwars door Gelderland

Weet iemand of de route “Dwars door Gelderland” nog bestaat?
Ik kom die routes tegen, maar zoeken levert alleen een wandelzoekpagina op: Dwars door Gelderland en de links op die pagina zijn dood, wat er op wijst dat de route kennelijk niet meer bestaat.
In dat geval kunnen de routes verwijderd worden.

Ik val bijna van mijn stoel! Dat ik dit nog mag beleven!

Bij het nieuwe Veluws wandelknooppuntnetwerk, wordt bij elk paaltje of bordje het knooppuntnummer vermeld. Het lijkt daarmee heel erg op fietsknooppuntnetwerk.
Ja, zo moet het zijn, dit is klantvriendelijk.
Maar het staat daarmee ook mijlenver af van het Overijsselse model, waar het vanaf geleid is.
En op Mapallary staan ook een aantal knooppuntpalen, zoals deze bij Oosterbeek: Mapillary cookie policy use

Ik zie vooral overeenkomsten. Dat op elk tussenpijltje het nummer staat waar je heengaat, is niet noodzakelijk maar wel fijn, maar voor de OSM-mapping maakt het niet uit.

Het grote gebrek in Overijssel is dat op de knooppuntpaaltjes (“keuzepunten”) de nummercode van het bestemmingsknooppunt niet staat; je moet een routekleur volgen en dan zie je bij het volgende punt wel welk codenummer er opstaat. Onhandig. 5 jaar geleden kreeg ik al te horen dat ze bezig waren om dat te verbeteren, maar er is geen enkel teken van uitvoering, dus het zal wel in een la liggen, tezamen met het adviesrapport waaraan het volledige budget besteed is.
Wel is inmiddels (van ons afgekeken?) de Wandelnet routeplanner aangepast zodat hij (in knooppuntmodus) in de routebeschrijving de verbindingskleuren netjes laat zien, zoals de Knooppuntnet Planner al jaren doet.

O ja, over verschillen / overeenkomsten. In Overijssel begon het met de al bestaande en nog steeds bestaand kleurenrondwandelingen. Waar die elkaar ontmoetten/kruisten werden paaltjes met kleurenpijltjes gezet; dat waren de keuzepunten, want daar kon je kiezen op welke kleur je verder wilde wandelen. En dat is nog steeds zo. Die paaltjes hebben later een nummercode gekregen, waarmee het een keuzepuntennetwerk werd. Daarmee werd voldoende voldaan aan de landelijke opgave om provinciaal een wandelknooppuntennetwerk op te zetten. En zo hebben we het ook in OSM gezet.
In gebieden waar niet systematisch zulke kleurenrondwandelingen waren gemaakt, zijn knooppuntnetwerken uitgerold en vervolgens kunnen overal rondjes uitgezet worden, al dan niet nmet kleuren, via de knooppunten.

Het eindresultaat is in beide gevallen gelijk: een knooppuntnetwerk plus rondwandelingen via de knooppunten. Er lopen ook nog LAWen en SPen en andere doorlopende trektochten doorheen, maar dat is ook overal gelijk. Op de ene plek hebben ze het wat beter voor elkaar gekregen om de doorlopende tochten ook via de wandelpaaltjes te laten lopen, vooral waar er een aktief routebureau is, is er wat beter geïntegreerd. Maar ook dat maakt voor OSM niet uit.

Kortom, wat betreft OSM zijn er niet heel veel verschillen. Wel hebben we ten behoeve van de routebeschrijvingen voor de gebruiker, de kleurtjes in OSM moeten toevoegen, in Overijssel en een deel van Gelderland (maar daar zijn ze nummerhoedjes met pijlen op de palen gaan bevestigen); ook Noord-Holland maar die hebben hun leven inmiddels verbeterd, en nu in Utrecht kunnen we kleurtjes toevoegen maar het is niet persee nodig omdat de nummertjes er ook goed opstaan. In Noord-Brabant hadden ze vanaf het begin de pijlnummertjes op de paaltjes wel goed, maar onderweg alleen een kaal pijltje. Maar daar zijn ze aan de slag gegaan met het bijplakken van transparante nummertjes op alle pijltjes onderweg.

Kortom, Overijssel is niet zozeer (meer) een ander model als wel een gebrekkige uitvoering waar vooral de wandelaar last van heeft.

Even wat anders. Ik ga alle officiële Wandelnet/Nivon LAWen, SPen en de NL delen van de Europese E-routes weer eens nalopen, en neem daarbij de nieuwe Knooppuntnet Monitor in gebruik. Deze is ontwikkeld door onze Vlaamse Vrienden voor samenwerking met Grote Routepaden vzw, dat is zeg maar het Vlaamse Wandelnet. Inmiddels is die ook in regulier gebruik voor de Franse GRs en ook voor de internationale E-routes.

Ik heb de tool getest en (net als de Franse en Belgische routemappers) verbeteringen aangevraagd, en de meeste daarvan zijn nu beschikbaar. De tool is heel goed geworden. Twee voor mij belangrijke punten waren: hij moet om kunnen gaan met de hierarchie van de wandelrelaties; hij moet de OSM-kwaliteit van de relaties checken en problemen aangeven; en hij moet in te passen zijn in samenwerkingsworkflows, ook met niet-mappers, bijvoorbeeld mensen van Wandelnet / Nivon, centraal maar ook de padgroepen.

En dat is nu allemaal gerealiseerd door de onvolprezen vmarc.

De integriteit van de wandelrelaties wordt weergegeven in een soort verbeterde JOSM continuïteitslijn. Die kombineert de superroute-lijn met de lijn per deelroute. Zijn er problemen, dan kun je vanuit de tool meteen JOSM aanroepen (afstandbediening).
Wat hij ook kan is de huidige OSM-routerelatie vergelijken met een referentieroute. Dat kan zijn een gpx, of een “bevroren” OSM-route van een bepaalde datum.

Met de gpx-referentie kan je handig verschillen opsporen tussen een surveytrack en OSM, of tussen een officiële track (van Nivon of Wandelnet of een andere aanbieder bv klompenpaden) en OSM. Dan heb je dus een soort MapRoulette-idee, om de verschillen weg te werken.

Met de OSM-referentie kan je in de gaten houden of er verschillen ontstaan doordat mappers wijzigingen aanbrengen op basis van survey. Dat zou met name handig zijn voor de aanbieders, die zo een signaal krijgen dat hun digitale route-informatie bijgewerkt moet worden. De Fransen gebruiken dit nu om de vorderingen bij het technisch verbeteren van de routerelaties te volgen. Wij hebben die fase al een tijd achter de rug.

Wat ik straks dus ga doen, dat is de LAWen en SPen in die monitor zetten (ik heb -ja het zal weer eens niet!- een beheeraccount). Als referentie gebruik ik de officiële gpx-en van de Wandelnet Website, waar wij integraal toestemming voor hebben gekregen. Daarna kunnen mappers er gebruik van maken, hopelijk helpt hun dat. Ook niet-mappers kunnen de monitor bekijken, maar als ze echt wat willen doen moeten ze een account maken. Dat zou iets kunnen zijn wat we met Wandelnet kunnen bespreken, tenslotte wachten we ook nog steeds op hun toegezegde uitnodiging voor een gesprek met ons.

Hier is een link naar een pdf van het Routebureau Veluwe, waarin de verschillen tussen de diverse netwerken worden uitgelegd. Misschien ken je hem al.
Hybride Keuzepuntnetwerk (PDF)

Ja, best wel redelijk artikel, en ze geven zelf aan dat er grote verschillen zijn, maar het laat MI juist duidelijk zien dat het uiteindelijk dezelfde soorten routes ondersteunt: gelabeld punt naar gelabeld punt; themawandelingen of kleurenrondjes en doortrekwandelingen.
De keuze om de labeltjes op aparte schildjes onder de pijltjes te plakken maakt het niet anders dan als je de labeltjes op de pijltjes zet, of zo’n nummerdekseltje gebruikt. Als dat “hybride” is, dan zijn alle knooppuntnetwerken hybride want er lopen ook andere routes overheen of naast.

De verschillen zijn oppervlakkig: stijlkwesties, materiaalkeuze.
Hybride, in mijn idee, is bijvoorbeeld als je de knooppunten naar elkaar laat verwijzen, maar dat je dan onderweg de gekozen kleur moet volgen totdat je bij het volgende knooppunt bent. Overijssel dus, maar dan met de toevoeging dat je op de knoopkeuzepunten wél moet kunnen zien welke kleur (of kleuren) naar het volgende knoopkeuzepunt gaat, en welk label dat punt heeft.
Anders heeft de gebruiker op de weg die op een knoopkeuzelijstje loopt, geen idee waar zhij heenmoet. En dat noem ik dan een gemankeerd systeem.
Ik heb de indruk dat Overijssel ook niet wil dat je gewoon op de nummertjes gaat lopen.
Aan de andere kant vind ik hun Startpuntensysteem dan weer in zijn eenvoud heel goed, beter dan de Natuurpoorten wat inmiddels gewoon parkeerplaatsen bij de horeca en toeristenattracties zijn.

Ik heb alles in de Knooppuntnet Monitor gezet, in de groepen NL-LAW en NL-SP. De groepen in de monitor dienen alleen om landen en soorten routes per land te kunnen ordenen, dat is niet iets van OSM.

Bij de meeste routes heb ik nog geen gpx-en als referentie ingevoerd. Want: Het doel voor nu was om te hierarchie goed te krijgen en te kijken of alles goed aansluit en er geen ongewenste onderbrekingen zijn. In JOSM zou ik dan alles moeten downloaden, bovenaan de hierarchie beginnen en dan alle leden openen in een aparte relatiebewerker, recursief, en nalopen op onderbrekingen, dwz piepkleine rode bolletjes in de continuïteitslijn. In de knooppuntnet monitor kan je de superlijn bekijken met de hele hierarchie in beeld. Als deelrelaties niet op elkaar aansluiten zie je een bolletjes-gat tussen de delen; als er in een deelrelatie een onderbreking zit zie je bolletjes in het deel. Met een nummertje erbij, dat geeft hoeveel “segmenten” er in die relatie zitten. Bij 1 onderbreking heb je twee segmenten, bij 2 onderbrekingen 3 segmenten etc.

Vervolgens kan je doorklikken naar een probleemrelatie, die via een linkje in JOSM laden (afstandsbediening) en dan in JOSM die relatie repareren.

En helpt dat nou bij het onderhoud van de wandelrouterelaties?

Zeker. De vorige keren deed ik er vele uren over om de hele mikmak systematisch door te werken, en dan nog vond ik niet alles, er glipte er altijd wel eentje doorheen. Nu het eenmaal in de monitor zit kan ik in 5 minuten de hele mikmak checken en dan bij de probleemgevallen naar JOSM springen. Een beetje a la MapRoulette werkt het. Zo’n probleem is in een paar minuten opgelost, en tegenwoordig zijn er best wel weinig problemen in de lange wandelroutes.

Alleen wandelroutes?

Nee, alle recreatieve routes (waarbij ik doorfietsroutes en forenzenroutes ook meereken). Het is ook absoluut niet beperkt tot LAWen en SPen, je kan alle soorten wandelroutes erin monitoren.
Busroutes? Misschien wel, heb ik niet getest. Maar ik dacht daar daar genoeg andere tools voor bestonden.

Sommige routes hebben gpx-en als referentie. Hoe zit dat?
Dan krijg je een analyse van de routelijn, namelijk een verschillenlijst tussen OSM en de gpx. Bijvoorbeeld als je een route nagefietst hebt kan je de gpx uploaden en je krijgt een keurig lijstje met de verschillen tussen de survey en de OSM-relatie, waarbij je het per verschil direkt in JOSM kan laden en oplossen.

Ik bump even een oud onderwerp: een gesprek tussen Wandelnet en OSM over afspraken/samenwerking wb wandelroutes en dan met name de informatievoorziening.

We hebben het daarover gehad op het oude forum, in deze draad.

Er is inmiddels best veel veranderd, met name is Wandelnet veel beter bekend met OSM en aan de OSM-kant zijn er tools die ook voor Wandelnet interessant kunnen zijn, naast het doormelden van routefouten die wij eerder op de weg tegenkomen dan dat zij ze in hun informatie hebben staan.

Ik heb daarom de opvolger van de opvolgster van de toenmalige kontaktpersoon maar eens gemaild of die iets voelt voor zo’n gesprek. Vandaag belde Wandelnet mij hierover. De verantwoordelijke persoon die wij moeten hebben is even uit de roulatie maar in januari komt hij terug. Ondertussen zijn er meerdere personen bij Wandelnet op de hoogte en geïnteresseerd, dus gaan het vuurtje in januari aanwakkeren. Ik verwacht dat we eerst een videoafspraak gaan doen.

De vraag die ik heb is nog steeds: wie wil dit samen met mij doen? Volgens mij hadden Commodoortje en Peewee zich destijds opgegeven, maar na zoveel tijd wil ik het toch even opnieuw vragen.

1 Like

Heeft iemand een idee of Groene Haltes Maasduinen nog bestaan?

Ik heb vanmiddag een luswandeling gemaakt vanuit Mook-Molenhoek en bij het nachecken van Waymarked Trails blijkt het Maas-Niederrheinpad en Streekpad Nijmegen in deze hoek goed in OSM te zitten. Maar ik kom dus ook nog de Groene Haltes tegen, iets wat ik onderweg nergens heb gezien op stickers o.i.d.