Admin_level и административните единици

В последното обсъждане имахме съгласие районите на градовете да са 7мо ниво. Ако сложим и кметствата да са същото ниво ще са една и съща категория. Аз нямам против по принцип.

С @Пакко опитахме да намерим необичайни примери и ми посочи гара Елин Пелин. Южната част с кметството е в землището на Нови Хан (с отделно кметство), а северната е в землището на град Елин Пелин. Кметът си е един за населеното място и явно не е проблем, че е в две землища. Предполагам недопустим случай ще е ако е в две общини. В крайна сметка имаме примери за кметство в 2 землища, което наистина показва, че трябва то да е с по малко число категория от землищата.

Така изглежда предложението с последните промени:
3 - празно
4 - области (преди: 6)
5 - общини (преди: 7)
6 - райони на градове (преди: 8)
7 - кметства
8- землища на градове и села
9 и 10 не се променят: квартали, местности…

За районите на градовете може би е добре да са 6то ниво, макар че имахме разбиране да стане 7. Просто ще се показват от зум 10, а не 11, те са достатъчно големи. Другото е, че кметствата ще са само точки, а не полигони.

Също смисълът на кмета на селото и кмета на района един и същ ли е?

Използвам случая да осветя случая, при който @map-mastermind е променил статута на истински села към махали. Това се случва в Петричко.

Обаче кметствата ги дават като “подразделение” на районите. Виж Панчарево и Банкя за пример.

Ако селото е административен център на района, кмета е един и същ.

Да, аз си противореча в поста, понеже го редактирах няколко пъти. Последното от поста е с твоите забележки т.е. това
3 - празно
4 - области (преди: 6)
5 - общини (преди: 7)
6 - райони на градове (преди: 8)
7 - кметства
8- землища на градове и села и райони
9 и 10 не се променят: квартали, местности…

Ако и ти си окей с това може да го пуснеш като финален въпрос и да го одобрим.

1 Like

Без районите, понеже са на ниво 6.

1 Like

Надявам се това да е финално гласуване. В предното бях дръпнал землищата нагоре, без да искам.

3 - празно
4 - области (преди: 6)
5 - общини (преди: 7)
6 - райони на градове (преди: 8)
7 - кметства (преди: 8)
8- землища на градове и села
9 и 10 не се променят

  • За
  • Против
  • Въздържал се
0 voters
1 Like

Подкрепих го. Значи ти, аз, Пламен и Никола трябва да имаме мнение, понеже сме си казали забележките и сме стигнали до финален вариант.

2 Likes

Извинявайте за късния отговор. Подкрепям. Също съжалявам но разпространявах стара и неактуална информация относно кметствата. Според сегашната структура на регистъра на НСИ, който е официален, няма кметство към което е причилено административно повече от едно населено място.
Преди е имало и момента даже се занимавам да трия връзките в уикиданни.

Тоест няма да се наложи да окрупняваме нищо. Кметство е просто населено място с над 100 жители