[Aanmelden mogelijk] Extra moderator gevraagd voor de Nederlandse community

Hallo, medemappers,

Martin en ik zijn sinds het begin van dit nieuwe forum de moderators van de Nederlandse community. Nu zouden wij er graag een extra moderator bij willen hebben. Niet dat wij het moderatiewerk qua hoeveelheid niet aankunnen want het is juist best rustig. Het is meer dat er altijd voldoende moderators aanwezig zijn en omdat ik de laatste tijd wat periodes van inactiviteit binnen OSM heb.

Proces

 1. Als je interesse hebt om moderator te worden EN je aan de hier om schreven eisen voldoet, reageer dan op dit bericht.
 2. Als zich na 2 weken 1 of meer mensen hebben gemeld, dan zal er middels een stemming voor de moderator worden gestemd. Bij de stemming kun je dan 1 voorkeursstem aangeven en de persoon met de meeste voorkeursstemmen wordt de nieuwe moderator.
1 Like

Hallo. Ik heb interesse om moderator te worden. Ik heb ondertussen meer dan twee jaar ervaring als moderator van de globale OSM discord server.

1 Like

Stemming

Aangezien er maar 1 aanmelding is, is in overleg met @Friendly_Ghost het process iets aangepast. Het is een simpele ja/ nee gestem geworden voor Friendly_ghost als moderator.

Regels:

 • De stemming is annoniem
 • Je kunt tot 12-8-2023 je stem uitbrengen (2 weken)
 • Minstens 80% moet voorstemmen om Friendly_Ghost als moderator te accepteren (het zelfde als tijdens de moderator stemming vorig jaar)
Ga je er mee akkoord dat @Friendly_Ghost wordt toegevoegd aan het moderatorteam van de Nederlandse OSM community hier op het forum?
 • Ja, ik ga er mee akkoord
 • Nee, ik ga er niet mee akkoord (optioneel, laat een comment achter met een uitleg voor je nee stem)

0 voters

Ik zou liever voor iemand hebben gestemd dan tegen maar er is weinig keuze. In het conflict met avinet_ua moest ik graafwerk verrichten om aan te tonen dat de aanvaller door FG werd verdedigd terwijl degenen die de kaart probeerden te herstellen werden aangevallen. Een moderator moet onpartijdig zijn en het hoofd koel houden juist in dit soort situaties.

Ook in andere discussies vind ik dat FG zich soms onverzettelijk opstelt. zoals in de discussie over multipolygonen met één lid. Dit zijn niet de eigenschappen die je van een moderator zou verwachten.

Ook ik had liever ja gestemd op iemand anders…

De reden is dat het gedrag van FG wel erg ver verwijderd is van het gestelde criterium

*Good record of being exemplary, treating others with kindness.

Een -niet uitputtend- voorbeeld:

Zelfs nadat een van zijn comments hier was weggemodereerd ( reden: " 1. Speelt op de man 2. Gebruikt neerbuigende taal" ) bleef hij zich in die discussie misprijzend uiten richting @Tilia_J , ook nadat Tilia in glasheldere bewoordingen aangaf de discussie echt even te willen pauzeren omdat het ten koste ging van zijn gemoed.

Een moderator zou een verbindende, verzoenende rol moeten hebben in een gemeenschap, geen polariserende,

Een andere eis in de moderator criteria is :

*No active bans or sanctions because of past misbehavior or abuse.

Hoewel FG op dit moment geen actieve bans heeft, is zijn edting-gedrag eerder wel aanleiding geweest voor de DWG om tot tweemaal toe een block op te leggen, zie hier en vervolgens ook weer hier

En omdat ook op dit vlak er bepaald geen overdaad aan empathie, zelfreflectie en lerend vermogen aanwezig lijkt te zijn, zou het mij niet heel erg verbazen als er in de nabije toekomst weer een block volgt. Zie bijvoorbeeld de recente discussie (achteraf) over undiscussed mass-edits op multipolygonen waar @goedegazelle naar verwijst.

1 Like

Zie ook de reacties van @goedegazelle en @multimodaal

Ook op discord wordt denigrerende taal gebezigd:

Hier had Tilia_J laatst iets over geschreven. Liever niet doen, want dit soort losse 3dShapes stukken hebben vaak verschillende kenmerken, zoals boomtypen, plantdata, grondsoorten etc

Los houden is praktisch voor de gekken die ooit bedenken om deze details te mappen.

Met dit soort commentaar heb ik er ook geen zin meer in. Jullie vinden maar een ander die deze taak op zich wil nemen.

Oke duidelijk. Ik heb de stemming gesloten (80% had al nee gestemd).

Dat betekend dat het verzoek voor een nieuwe moderator weer open staat. Mensen die interesse hebben kunnen zich aanmelden.

1 Like

Gegeven de situatie, wil ik mij verkiesbaar stellen als moderator. Door de dag heen heb ik vaak het forum open staan in de achtergrond, daardoor zie ik snel nieuwe berichten. Mede daardoor denk ik dat geschikt ben voor deze taak.

Het zou wel fijn zijn als deze keer er wat meer mensen verkiesbaar opstellen, dan kan er echt gestemd worden.

7 Likes

Ofschoon ik de afgelopen tijd minder actief ben geweest op het forum, verwacht ik de komende tijd weer meer met het forum en Openstreetmap in het brede te gaan doen.

Ik heb op zich wel oren naar deze functie. Dat is met name ingegeven door mijn overtuiging dat dit forum een gemeenplaats zou moeten zijn waar eenieder zich gekend voelt. Een plek waar ruimte is voor stokpaardjes, maar waar medemenselijkheid altijd op nummer één zou moeten komen.

Toegegeven, ik weet niet wat nodig is om dat te bewerkstelligen. Het liefst zou ik willen inzetten op bevorderen van vriendelijkheid in plaats van het tegenwerken van nukken. We zijn een gemeenschap van vakidioten en liefhebbers, en dat is mooi! Dank voor al die prachtige bijdragen.

Maar… heb het er maar eens over op een feestje. ‘Jaha, ik bewerk landkaarten in mijn vrije tijd’: het is een tamelijk specifiek onderwerp, dat zelden resulteert in een geanimeerd gesprek. En dat, op z’n beurt, resulteert er voor velen van ons in dat je al gauw op je eigen eilandje belandt, waar je lekker je ding kan doen. En wat doe je dan met een verstekeling op je eiland? Nou? Dat gebeurt natuurlijk nog weleens want onze eilandjes staan allemaal op dezelfde kaart afgebeeld. Wanneer heb je een andere eilandbewoner voor het laatst gegroet?

Bruggen bouwen, dat lijkt me wel wat, en daarbij zo veel mogelijk mensen aan boord houden en krijgen. Een hels karwei, maar volgens mij broodnodig!

9 Likes

Aangezien er niet meer aanmeldingen komen, @Lachgast en @Tjuro, vinden jullie het prima als we de stemming tussen jullie 2 doen?

Ik stel dan de volgende keuze voor bij de stemming (in volgorde van aanmelden):

 • Tjuro
 • Lachgast
 • Geen van beide (optioneel, geef hieronder aan waarom niet)

Regels:

 • Het is dan een single choice waar mensen hun voorkeursstem kunnen aangeven voor wie de nieuwe Mod wordt. De gene met de meeste stemmen wordt dan de nieuwe mod.
 • Indien de optie geen van beide het meest wordt gekozen dan wordt geen van beide het (al verwacht ik niet in die situatie te komen gezien het aantal emoticon reacties op jullie aanmelding).
 • Ik zal de stemming weer annoniem maken
 • Er is 2 weken de tijd om te stemmen.

Als jullie beide akkoord geven dan zal ik de stemming starten.

1 Like

Ja, dat vind ik prima!

1 Like

Geen van beide, is dat dat je geen van de twee wil?
(Open vraag, ik bedoel er niks mee)

Ja, precies. Zie het maar als een blanco stem.

Voor de volledigheid dan… Waarom niet beide als optie?
Is een maximum aantal moderators?

2 Likes

Wat mij betreft zouden we ook beide kunnen stemmen, of is het handig om een oneven aantal beheerders te hebben?

Zelf ben ik nog maar sinds kort member en kijk alleen nog maar wat rond en ik blijf mij verbazen op dit forum:

 • Een moderator die nieuw moderators zoekt en de stemmers de gelegenheid geeft om een gegadigde publiekelijk af te zeiken…
 • En members die daar geen moeite mee hebben dat nog doen ook…

Mijn indruk tot nu toe:
Dit voelt niet bepaald als een community, maar meer als een verzameling einzelgangers die menen de wijsheid in pacht te hebben. Uitzonderingen daar gelaten…

2 Likes

Hoi NovarisOsm,
Welkom op het forum!

Ik snap je redenatie over de procedure die gevolgd is bij het stemmen, en dat het forum (nog) niet voelt als een veilige plek.

Bij een normale ledenvergadering/bestuursverkiezing zullen stemmingen over personen nooit met handopsteken of iets dergelijks gaan. Een stemverklaring is wel mogelijk; je mag altijd verklaren waarom je aldus hebt gestemd.

Het is fijn als iemand zich aanbiedt om een bepaalde functie te bekleden en daar ook tijd in te steken. Het is natuurlijk wel goed om te controleren of iemand voldoet aan de richtlijnen die gelden voor beheerders. Om te voorkomen dat een dergelijke publieke bevraging plaatsvindt, zou de ‘verkiezingscommissie’ van tevoren kritisch moeten kijken naar de kandidaten en waar nodig in gesprek treden over de voorwaarden waar mogelijk niet aan voldaan wordt. In dit geval was er wel iets aan de hand, dus dat had voor de verkiezing getackeld moeten worden. Dat voorkomt dat tijdens de verkiezing deze zaken alsnog aan de orde worden gebracht. Dát het gebeurt acht ik een logisch gevolg van het gebrek aan tackelen en daarmee ook begrijpelijk. Overigens ging het voornamelijk om het functioneren van het lid en was het niet zozeer op de man.

Je zou de stemverklaringen voortaan als privébericht met je stem kunnen meesturen en wellicht dat de moderator dan kort kan teruggeven wat er aan stemverklaringen is binnengekomen. Maar tornt dit niet te zeer aan openbaarheid? Het is dus balanceren tussen openheid en in bescherming nemen.

Over het algemeen geldt, denk ik, dat er veel einzelgängers/individuen zijn, en het zou mooi zijn als we die kunnen verenigen. Opdat we een vereniging van individualisten worden (vrij naar een boek over de NJN). Ik denk dat het goed is om te rade te gaan bij andere online gemeenschappen om te bezien hoe zij zorgen voor een vriendschappelijke sfeer op het forum en welke lessen we daaruit moeten trekken om wat meer gemeenschapszin te kweken.