Zebra på kryssene (Norway)

:hear_no_evil:

I don’t think this exists in Norway, so I can’t relate :slight_smile: Pedestrians always have priority (except with trams).

I am from Austria, our capitol hosted the Vienna Convention. Norway is part of that? Here pedestrians only have priority on marked crossings, whether signalled or not. When unsignalled, we still have to look and listen. Prudence says, always look :slight_smile: Vehicles have priority everywhere else, on roads that is. We also can cross wherever we please. We though have to do so in a manner not hindering vehicular traffic. In theory, I could map unmarked crossings by the volume. I only do so where there are lowered kerbs or crossing islands though. Tram is special here too.

Bare noen forslag til presiseringer i tagging for Norge her:

highway=crossing +

 • crossing=traffic_lights - Signalregulert gangfelt, som regel merket med skilt eller streker. Bilister har vikeplikt.
 • crossing=uncontrolled - Gangfelt merket med skilt eller streker. Bilister har vikeplikt.
 • crossing=unmarked - Tilrettelagte kryssingspunkt (egentlig ikke “gangfelt”) som ikke er merket med skilt eller streker og ikke har signalregulering. Bilister har ikke vikeplikt. (Brukes lite, men f.eks. der det er fysisk tilrettelagt for et kryssingspunkt eller hvor man eksplisitt vil angi at det ikke er skiltet gangfelt).

Dette støttes av iD. Taggen crossing=marked, som ikke er “approved”, ble fjernet fra iD for ca et år siden.

Endel eksempler i Håndbok 270.

Den alternative taggingen med crossing:markings=* + crossing:signals=* har en del utfordringer, f.eks. klarer jeg ikke se om det er vikeplikt dersom striper på bakken mangler for gangfeltet. Og uklart om taggingen noen gang vil overta for crossing=*.

Jeg tenker at hovedutfordringen hos oss er å få mappet highway=crossing i det hele tatt (de fleste, mange tusen, mangler), så la oss holde dette så enkelt og standardisert som mulig. Jeg synes ikke det er så viktig å angi om gangfeltet har streker på bakken eller ikke - det viktigste er å angi om det er et gangfelt der hvor bilister har vikeplikt.

Jeg er enig i at crossing=traffic_lights eller crossing=uncontrolled bør foretrekkes over crossing=marked der man er kjent med virkeligheten på bakken. Jeg ønsker ikke under noen omstendigheter å gjøre endringer av typen crossing=uncontrolledcrossing=marked.

Poenget mitt er bare at jeg ikke nødvendigvis ønsker at vi skal gjøre endringer av typen

 • crossing=markedcrossing=uncontrolled,
 • crossing=zebracrossing=uncontrolled eller
 • crossing_ref=zebracrossing=uncontrolled heller.

Jeg opplever at crossing=uncontrolled I tydeligere grad impliserer mangel på trafikklys enn disse tre taggene gjør, så å oversette alle til crossing=uncontrolled vil medføre å redusere påliteligheten til denne taggen.

Det er defor jeg foreslår crossing=zebracrossing=marked + crossing:markings=zebra. Da sitter vi i alle fall igjen med én ikke-approved verdi for crossing i stedet for to. Så kan vi heller ha en snevrere diskusjon rundt hvordan vi skal behandle crossing=marked etterpå.

Likeledes foreslår jeg crossing_ref=zebracrossing:markings=zebra uten tillegg av crossing. Ikke fordi jeg ikke ønsker en crossing-tag, men fordi jeg mener at man er nødt å surverye for å bestemme om denne skal være uncontrolled eller traffic_lights.

Oppsummert: Jeg er enig i at crossing bør holdes så standard som mulig. Men da må vi også være konservative når vi oversetter andre tagger til en av de tre godkjente crossing-verdiene.

Jeg vet ikke om jeg forstår hva du mener her med “dersom striper på bakken mangler for gangfeltet”. Altså crossing:markings=no? Det vil jo i så fall bety at biler ikke har vikeplikt. Eller mente du noe annet?

Om man mener at en eksisterende standard er uklar og burde erstattes, men er usikker på om alternativet vil vinne på sikt, så er den etablerte løsningen å dobbelt-tagge, slik jeg har forstått. Da sørger man for både bakoverkompabilitet og foroverkompabilitet. Jeg tror ikke der er noen av oss som er fan av å fjerne crossing=* før denne er overflødig. Og da mener jeg ikke bare i databasen, men også blant de fleste relevante consumere.

Om vi genuint mener at crossing:markings=* + crossing:signals=* er ryddigere og mindre skunke-utsatt, så mener jeg at det bare er å begynne å bruke disse taggene, side om side med crossing=*.

Dersom gangfeltet er skiltet, men ikke merket med sebra-striper på bakken, så vil det bli crossing:markings=no. Hvordan angir man da at bilene har vikeplikt (fordi det er skiltet)?

Aha, du tenker på Tromsø-eksempelet.

Det første jeg tenker er jo at det er et problem med dagens schema også. Det er ikke klart for meg om crossing=uncontrolled eller crossing=unmarked er riktig. Om det tagges fra flyfoto, som vi får tro de fleste gjør, så er det vel rimelig å tro at disse havner under crossing=unmarked. Likeledes ville man vel satt crossing:markings=no. Om noen tagger en slik crossing som crossing=uncontrolled etter survey, så står den likevel i kontinuerlig fare for å bli “rettet” på av sofamappere som observerer at det ikke er noe merking på asfalten.

I praksis betyr det at man ikke kan anta at fotgjenger har vikeplikt, hverken med crossing=unmarked eller crossing:markings=no. Og, om jeg forstår deg riktig, så mener du at dette er en av de mest sentrale tingene å formidle om en overgang. Kan stille meg bak det.

Jeg konkluderer med at vi enten trenger en tag for å informere om eksistensen av skilt, eller en tag som eksplisitt beskriver vikeplikt.

Noen mulige løsninger:

 • Utvide definisjonen av crossing:markings litt, slik at man kan tillate seg crossing:markings=signs. Dette er en veldig enkel løsning, men den gjør crossing:markings mer “skunkable”. Plutselig må du strengt tatt surveye før du kan sette crossing:markings=no, noe jeg ikke tror folk vil gjøre i praksis. Dermed må crossing:markings=no tolkes som “ikke veimerking, men kanskje skilt”, som gjør taggen mindre verdifull.

 • Innføre noe ala crossing:right_of_way=pedestrian/motor_wehicle som kan brukes på crossing=unmarked for å oppklare status. Vanskelig å si om det blir aksept for dette, men det er ikke utenkelig.

 • Benytte traffic_sign=crossing eller liknende for å si fra om skilt. Da mener jeg på selve crossingen, både vei og node. Kanskje det beste? Alternativt crossing:traffic_sign=yes om der er problematisk å bruke traffic_sign på en vei.

  Edit: Det er et proposal som foreslår crossing:signed=*. Det er samme konsept.

De to siste løsningene tillater i alle fall “gradvis” mapping. Dvs. at informasjon kan bli lagt til, både fra flyfoto og fra survey, uten at det er lett å gjøre feil ved å påstå for mye. Det liker jeg.

Har du preferanser og/eller andre forslag?

Jeg begynner å skrive på en wikiside. Jeg kommer til å anbefale i hovedsak NKA sin modell men også med crossing: som tillegg.

Mantra:

 • Være pragmatisk for minimumsinfo
 • Bevare og tillate maksimumsinfo

Å ha full info gjør det også mulig å endre tagging-scheme i fremtiden ved å bare omorganisere eksisterende data.

Stoppet litt opp for meg med den teksten på wiki. Har skrevet litt men det er litt uorganisert og delvis uferdig: Norway/crossings - OpenStreetMap Wiki

Men jeg tenker at vi kan snakke litt om dette på vårt første Jevnelige nett-møter for vårt community som jeg tenkte sette opp i januar.

1 Like