Zebra på kryssene (Norway)

Dette innlegget gjelder noden highway=crossing som man vanligvis finner der en bilvei og gang/sykkelvei krysser hverandre.

image

Nylig har jeg jobbet en del med disse og det er ikke helt konsekvent. Jeg har sett flere steder (i Oslo) at crossing_ref=zebra brukes for å merke strekmerkede gatekryss.
Dette ser for meg ut som en spesifik sak fra andre land. Dette bekreftes av JOSM:

image

Virker som de er brukt spesifikt i Tyskland, UK og Frankrike: Key:crossing_ref - OpenStreetMap Wiki

Men ref er jo en referanse til et eller annet, ikke en beskrivelse av veien. Derfor syns jeg at den andre måten, crossing:markings=zebra virker mye riktige for Norge, dette da i kombinasjon med crossing=marked.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:crossing:markings

Hele opplegget er i overkant uryddig. Taggen crossing= kan ha både marked, unmarked, traffic_signals og uncontrolled.

Så jeg tenker at det logiske er

crossing=unmarked → ingen videre tagging
crossing=marked → legg på crossing:markings
crossing=traffic_signals → legg på crossing:markings og traffic:signals=*
i tillegg finnes crossing:island=yes/no, lit=yes/no, tactile_paving=yes/no

Jeg syns at crossing=uncontrolled er meningsløs. Hvis det ikke er tagget lys så er den enten marked eller unmarked. Dessuten passer crossing_ref ikke inn da den beskriver spesifikke trafikksystemer som ikke finnes i Norge.

Jeg foreslår at:

 • Norsk community fastslår en norm.
 • Etter etablert norm er det fritt frem å endre alle highway=crossing som ikke følger normen.

Målet er å ha mer homogen tagging i Norge for å gjøre data mer brukbar. Alle tagger over finnes i wiki, men det jeg foreslår er en entydig bruk av dem.

Venter i spenning på tilbakemeldinger <3

1 Like

Bare noen datapunkter:

 • Taginfo angir 15.8k crossing=uncontrolled, 13.1k marked og 6.1k zebra for Norge. Det er 4.8k crossing:markings=zebra.
 • Den norske Map Features wiki-siden angir bare highway=crossing.
 • Den globale wiki-siden omtaler crossing=uncontrolled som “approved”, og crossing=marked som “other used” og “duplicate”.
 • Importfilene i Norge har brukt crossing=uncontrolled.
 • iD bruker crossing=uncontrolled + crossing:markings=yes som default, om brukeren ikke velger noe annet.

… og rett over 9000 crossing=ref der 99.77% er zebra.

Men resultatet av unmarked er jo denne typen merking: crossing=uncontrolled;marked | Tags | OpenStreetMap Taginfo Norway

og det det uryddige systemet gir slike utslags: crossing=zebra | Tags | OpenStreetMap Taginfo Norway

Trenger opinion fra @Noen og Traktor som har flest bidrag med crossing_ref i Oslo.

image

Endringsforslaget er altså

fjerne crossing_ref=zebra (2300 i Oslo nå (eksakt!)).
legge til crossing=marked
legge til crossing:markings=zebra (615 i Oslo nå)

Et bilde over utbreding. Rød er crossing_ref, grøn er crossing:markings.

Fyi så lagde jeg valideringsregler for det jeg nevnte over. Så… hvis det var full konsensus så kunne jeg trykket på “Fix” og lastet opp :slight_smile:

image
hele Norge

Nr 2 kan være mest kontroversiell siden den gjetter at alle “uncontrolled” egentlig er zebra.
Nr 5 er også på gjette-fronten siden den gjetter at alle crossing=marked skal være zebra-merking.
Nr 3 ligner litt, da den gjetter at crossing:marking=yes skal være zebra.

Det er vel ikke så mange steder i Norge som har noe annet enn Zebra. Noen tips på avvik?

Hvis jeg kjører FIX på alle de så gjenstår følgende tags på node highway=crossing i Norge:

barrier=block
barrier=bollard
barrier=kerb
barrier=sally_port
bicycle=designated
bicycle=dismount
bicycle=no
bicycle=yes
bus=yes
button_operated=no
button_operated=yes
cargo=passengers;vehicle
[... check dates...]
construction=yes
crossing:barrier=half
crossing:barrier=no
crossing:island=no
crossing:island=yes
crossing:markings=no
crossing:markings=yes
crossing:markings=zebra
crossing=foot
crossing=island
crossing=marked
crossing=ski
crossing=snowmobile
crossing=traffic_signals
crossing=traffic_signals;marked
crossing=uncontrolled
crossing=uncontrolled;marked
crossing=uncontrolled;unmarked
crossing=unmarked
crossing=yes
crossing=zebra;marked
crossing_ref=toucan
crossing_ref=unmarked
crossing_ref=zebra
direction=145;325;55
direction=150;330
direction=55;235;325
direction=80;260;145
direction=both
ele=198.65
ele=199.13
ele=580
ele=580.82629399999996
ele=580.86956799999996
ele=581
ferry=yes
fixme=Crossing has been moved
fixme=Incomplete
fixme=Position
fixme=Road has changed
fixme=Should be moved further down the street
fixme=Should be proper crossing
fixme=Should probably be removed.
flashing_lights=sensor
flickr=https://www.flickr.com/photos/mtbboy1993/43106154044/
foot=designated
foot=yes
footway=crossing
give_way=yes
hazard=crossing_traffic
highway=crossing
highway_1=traffic_signals
hiking=yes
horse=no
horse=yes
information=guidepost
island=yes
kerb:left=lowered
kerb:right=flush
kerb=flush
kerb=lowered
kerb=no
kerb=raised
layer=-1
level=0
level_crossing=uncontrolled
lit=yes
mapillary=1172354616523147
mapillary=128886319228225
mapillary=134786001973247
mapillary=142139324544252
mapillary=154410443289707
mapillary=1763219277213089
mapillary=207927924213141
mapillary=216839143152760
mapillary=2883753061885729
mapillary=4004736139618688
mapillary=4078067938980145
mapillary=451637769236677
mapillary=453799442351089
mapillary=495881121835150
mapillary=497080838098645
mapillary=508599207158772
mapillary=613290972939454
mapillary=803976737170077
mapillary=836018927126433
mapillary=876058329792235
mapillary=958559801648630
maxwidth=9
name=Fiskepirterminalen (7)
name=Grev Wedels gate
name=Hjorten
name=Kværnervn. i Ski
name=Sollerud gård
name=fotgjengerovergang
note=Crossing moved here 2019
note=Dette overgangsfeltet er midt i krysset og ikke på siden
note=There is not a zebra crossing here, removed crossing_ref=zebra.
operator=DNT Oslo og Omegn
operator=Oslo kommune Bymiljøetaten
public_transport=stop_position
railway=crossing
railway=crossing;tram_crossing
railway=crossing;tram_level_crossing
railway=level_crossing
railway=tram_crossing
railway=tram_level_crossing
railway=tram_level_crossing;tram_crossing
rcn_ref=4
ref:nsrq=48566
ref=D10;D12
ref=D9
segregated=no
segregated=yes
sloped_curb=no
sloped_curb=yes
snowmobile=designated
snowmobile=permissive
snowmobile=yes
source=Bing
source=GPS
source=GPS;surwey
source=Knowledge
source=Nordre Gullhella vel
source=Norge Orthofoto
source=Norway Orthophoto
source=bing
source=bing aerial;N50map
source=bing;Norway Orthophoto
source=bing;knowledge
source=bing;local knowledge
source=bing;streetlevel imagery
source=bing;survey
source=gps;survey
source=knowledge
source=local knowledge
source=local_knowledge
source=survey
source=survey (GPS)
start_date=2019-12
supervised=no
supervised=yes
surface=asphalt
surface=sett
survey:date=2016-05-31
survey:date=2017-06-05
survey:date=2018-05-14
survey:date=2018-06-24
survey:date=2018-08-12
survey:date=2018-08-15
survey:date=2018-08-18
survey:date=2018-08-19
survey:date=2018-08-21
survey:date=2018-08-25
tactile_paving=incorrect
tactile_paving=no
tactile_paving=yes
time=2006-04-23T10:01:40Z
toll=yes
tourism=information
traffic_calming=bump
traffic_calming=chicane
traffic_calming=choker
traffic_calming=cushion
traffic_calming=hump
traffic_calming=island
traffic_calming=no
traffic_calming=table
traffic_calming=table;choker
traffic_island=no
traffic_island=yes
traffic_signals:arrow=no
traffic_signals:arrow=yes
traffic_signals:countdown=no
traffic_signals:direction=both
traffic_signals:minimap=yes
traffic_signals:sound=no
traffic_signals:sound=walk
traffic_signals:sound=yes
traffic_signals:vibration=no
traffic_signals:vibration=yes
traffic_signals=pedestrian_crossing
was:crossing=uncontrolled
was:crossing_ref=zebra
was:highway=crossing
wheelchair=limited
wheelchair=no
wheelchair=yes

This forum is indeed connecting the world :slight_smile: Form a NOT Norge perspective, crossing=uncontrolled considered valuable – some consider this a misnomer (a US interjection, no quote given, too late today), yet crossing=marked is not a valid replacement, as crossing=traffic_signals (here) always are marked just as well.

Crossing:markings to some degree helps a lot. Maybe some day – when crossing:signals is adopted – there will be clear guidance.

Crossing:ref – personal opinion – considered an abomination outside UK.

@Hungerburg Hello, welcome to Norway :slight_smile:

The reason I spoke against uncontrolled is because it’s basically the opposite of crossing=traffic_signals, and if it is used for that then you can’t use marked/unmarked.
I do suspect that everywhere with traffic signals also has zebra markings in Norway (I don’t think I’ve ever seen a crossing marking that wasn’t zebra here), but…

When there are no traffic signals, its more relevant to say marked or unmarked, because we have a lot of unmarked crossings in our OSM-data (in general, as long as its not a motorway or other big high traffic
road - you can just cross wherever, in practice).

So, every situation needs three types of value: unknown (not yet mapped), yes, and no.
It would as you say possibly make sense to drop marked/unmarked from crossing, and only us crossing:markings */no

I’d be on board with that if there was consensus.

image

Either way, I think it’s a priority to get rid of crossing_ref=zebra. If we can agree what the correct replacement is.

Vi har tre tilfeller:

 1. Umerket overgang → crossing=unmarked
 2. Merket overgang (uten lys) → crossing=uncontrolled eller crossing=marked eller crossing=zebra
 3. Overgang med trafikklys → crossing=traffic_signals

Problemet med nr 2 ovenfor er at taggen skal fange opp både “ikke trafikklys” og “merket” samtidig, som er vrient i ett og samme ord. Men både uncontrolled og marked fungerer som skille fra nr 1 og nr 3, synes jeg.

Siden iD (og JOSM) bruker crossing=uncontrolled tror jeg ikke det vil fungere å velge noe annet. Det er også den som er “approved” tag. Men det ville være bra å få konsensus om at dette er standarden i Norge.

Ok for meg å fjerne crossing_ref=zebra om det allerede står crossing=uncontrolled/marked/zebra der. Og kan gjerne endre crossing=marked/zebra til crossing=uncontrolled.

Jeg ser ikke behovet for crossing:markings=zebra fordi alle merkede overganger i Norge har sebra-striper. (Kan heller bruke den taggen om det skulle finnes unntak).

Ser heller ikke behovet for crossing:signals=* fordi det allerde fremgår av crossing=traffic_signals at det er trafikklys der.

For way’en over gaten håper jeg det holder med bare highway=footway + footway=crossing, slik at det ikke blir full dublering av alle tags.

Jeg mener at både crossing=marked og crossing=uncontrolled kan ha sin naturlige plass i OSM.

Der jeg vet sikker at det er en merket overgang uten trafikklys bruker jeg crossing=uncontrolled, uten unntak, da denne er anbefalt for det formålet. Når man kartlegger basert på flyfoto er det dog ikke alltid så lett å se om det finnes trafikklys eller ei. Det er kanskje kontroversielt, men det er til disse tilfellene jeg har funnet bruk for crossing=marked. Jeg har lest denne taggen som “Merket overgang med ukjent status ift. signalbruk”. Dette fordi ordlyden strengt tatt ikke utelukker at overgangen kan ha signalstyring. Ser fra wikien at dette kan være feil.

Om det er flere som har tolket crossing=marked på samme måte som meg, så ville jeg ikke anbefalt dette. Er dog enig i at crossing=zebra I alle fall kan endres til crossing=marked.

Inntrykket mitt er at datakonsumere som regel ikke er glade i å måtte researche nasjonale sær-regler. Så selv om det strengt tatt ikke er nødvendig, så skader det heller ikke å være eksplisitt.

Ja den dobbleringa av tagger på crossing-wayen og crossing-noden kommer til å å bli slitsom. Jeg hadde foretrukket å angipe alle wayene og redusere den til highway=footway + footway=crossing (eller cycleway-variantene) + vanlige veitagger, som surface, lit, etc.

Presets går å endre på, og begge produktene støtter “per land”-innstillinger. Men samtidig så er jeg åpen for å bruke uncontrolled som negativ value kontra traffic_signals, og da flytte all info om markering til crossing:markings. Det er ganske ryddig syns jeg.

Ja, man må da forutsette at alle kryssene har både markering og at de er zebra. Det går sikkert å ha det slik, men jeg syns det er litt for synsende, og dessuten veldig uryddig hvis det er unntak - og at kun unntak har disse nøkklene.

Dette også ref. denne:

Dette handler mer om detaljene på lyset, som om det er lyder og slikt, så det er bare bonusdata på fotgjengerkrysset.

Det jeg ønsker er å følge wiki, men at hele landet blir likt. Wikien gir meg et inntrykk at det er mange måter som er “riktig”. Jeg prøver å finne en logikk i taggene som kan føre til homogenitet. Kanskje vi kan være en forebild for andre land på dette også.

Så mitt forslag nå er å endre:
crossing_ref=zebra & crossing=zebracrossing=uncontrolled;crossing:markings=zebra
crossing=unmarkedcrossing=uncontrolled;crossing:markings=no
crossing:markings=yescrossing:markings=zebra
…glemte jeg noe nå?

Jeg skjønte det. Jeg ser hvor du kommer fra, og setter pris på initiativet ditt.

Det jeg refererte til var en idé ikke antydet av deg; at crossing:markings=zebra er overflødig siden denne må antas å være default i Norge. Det stemmer i teorien, men tror ytterst få data consumers er villige til å gjøre nok research til å finne ut at de i Norge kan anta crossing:markings=zebra i gitte situasjoner. Om man ønsker at informasjonen skal bli brukt syns jeg det er tryggest å ikke utelate den.

Om man hadde et API til OSM der man kunne spurt om data og fått denne type nasjonale selvfølger med på kjøpet hadde det vært en annen sak. Jeg har ikke funnet en slik tjeneste.

Høres greit ut, så lenge du ikke overskriver crossing=traffic_lights. Du kan antakelig også automatisk sette crossing=traffic_lights hvis crossing=zebra + crossing:signal=yes.

Siterer fra wiki crossing=uncontrolled:

Despite the name, this tag is not for uncontrolled crossings: for unsignalized, unmarked crossings, use crossing=unmarked.

Tolker det som at det er trygt å legge til crossing:markings=no, men kanskje problematisk å gå bort fra crossing=unmarked.

Ville passet ekstra på at du bare gjør dette for fotgjengeroverganger på bilvei. Det er ikke utenkelig at crossing:markings=yes brukes på crossings for andre transport-moduser også.

Til forslaget:

 • Vi kan ikke endre crossing=unmarked, den er jo noe helt annet enn crossing=uncontrolled.
 • Jeg synes ikke vi skal gjennomføre en mass-edit som skaper en stor mengde nye crossing:markings=*. Det er som sagt en tag som ikke behøves i >99% av tilfellene, så best å unngå å vise den overalt.
 • Ok å slette crossing_ref=* (men må legge til crossing=uncontrolled dersom det ikke finnes crossing=* fra før på objektet).
 • Ok å endre crossing=zebra til bare crossing=uncontrolled.

Men så må flere mene noe om dette da.

Om vi er enige om å bruke crossing=uncontrolled for overganger uten lys så er fortsatt den største usikkerheten min knyttet til hva vi bør gjøre med crossing=makred/zebra.

Jeg tror at:

 1. Mange overganger sofamappes uten å ha blitt surveryet.
 2. Når man sofamapper en overgang er det lett å se hvorvidt den er merket, men vanskelig å se om den er lys-styrt.
 3. Slike uavklarte overganger ofte havner i crossing=marked fordi dette er den naturlige måten å indikere at en crossing ''i alle fall er merket".
 4. Dette medfører at man ikke nødvendigvis skal stole på wikien i at crossing=marked impliserer crossing:signals=no.

Om man skal ta dette på alvor medfører det at man bør endre crossing=makred/zebra til en av følgende:

 1. crossing=yes + crossing:signals=unknown + crossing:markings=zebra
  Denne er kontroversiell fordi crossing=yes er udokumentert. Alternativt kan man droppe crossing= fullstendig.
 2. crossing=uncontrolled + crossing:signals=unknown (+ crossing:markings=zebra)
  Denne er også kontroversiell siden crossing=uncontrolled vanligvis impliserer crossing:signals=no.
 3. crossing=marked + crossing:signals=unknown (+ crossing:markings=zebra)
  Kanskje min favoritt? Siden crossing=marked alt er utydelig ift. lys-signaler, så syns jeg denne måten å tagge på bare gjør usikkerheten eksplisitt.

Men hva tenker dere? Er dette et stort nok problem å ta høyde for? Stoler dere på at crossing=makred/zebra impliserer crossing:signals=no?

:white_check_mark:

Hvis det er definisjonen for den taggen syns jeg den skal fjernes helt fra Norske data. Den er å likestille med highway=road eller barrier=yes.

Men det betyr også logisk sett da at crossing ikke burde brukes til noe som helst.

marked/unmarked dekkes egentlig av crossing:markings */no
traffic_signals dekkes av crossing:signal yes/no
… og uncontrolled betyr alt bortsett fra traffic_signals :smiley:

For et opplegg :smiley: Det er jo helt tydelig to, eller flere overlappende standarder.

Jeg er enig med @harahu at det er bedre å tagge eksplisitt enn å forutsette at alle gjetter at zebra er overalt. Men, det er jo heller ikke et krav å mappe inn markings eller zebra, det vi snakker om her er jo bare HVORDAN man skal markere zebra hvis man har lyst å gjøre det. Hvis jeg mass-retagger så handler det i hovedsak da om å oversette uønsket zebra-tagging til ønsket zebra-tagging. Jeg listet opp forslag som vill gjettet at mye er zebra, men jeg tror ikke jeg kommer til å “trykke på den knappen” :slight_smile:

Jeg syns det er bedre å la dette stå tomt. Manglende tagger kan man få inn via StreetComplete. Hvis du ikke ser hva som er på bakken fra sofaen, tagg det ikke. Bare legg opp til at noen som er på bakken kan fylle i. Så jeg ville unngå alt som er i “generisk”- eller “unknown”-stilen av tagger.

Jeg ønsker i stort sett ikke å gjette frem tagger i masse, bare reformulere eksisterende informasjon i en homogen struktur.

Jeg tror også det er riktig, og det gjelder for crossing=uncontrolled også, men implikasjonen da er at vi ikke bør retagge med crossing:signals=* i det hele tatt.

Det er ok for meg å endre fra crossing=marked til crossing=uncontrolled, men det krever bred tilslutning siden taggen har vært mye brukt. Og så unngå å innføre disse ekstrataggene da.

Ja, det er det. Overganger føles som noe av det mest rotete vi har i OSM. Det er massevis av inkompatible forslag som bruker de samme taggene til subtilt ulike ting. Here be dragons.

Likevel er både crossing=uncontrolled og crossing=unmarked offisielt approved™. :person_shrugging:

Ikke helt lett dette.

Er med på den. Per nå ville jeg i alle fall med god samvittighet gjort følgende:

 1. crossing_ref=zebracrossing:markings=zebra
 2. crossing=zebracrossing=marked + crossing:markings=zebra
 3. crossing:signals=yescrossing=traffic_signals + crossing:signals=yes.

Ingen av disse endringene legger til informasjon som ikke alt er tagget, ei heller tror jeg de kan misforstås. Men gjerne gjør litt research ift. hva de ville betydd i form av overskrivninger.

Å endre på crossing=marked/unmarked/uncontrolled opplever jeg som skumlere, og jeg ville kanskje ventet litt med det, siden det hersker uenighet om hvordan de skal tolkes.

At det er så mange fotgjengerovergangstagger å velge mellom og uklarheter rundt hva de betyr, henger sammen med hvordan OSM har utviklet seg over tid. Om jeg husker rett, var wikisidene for fotgjengerovergang opprinnelig skrevet av engelskmenn som tok utgangspunkt i britiske forhold. Mye av innholdet var komplett uforståelig og uanvendelig utenfor Storbritannia, og det ble mye rot og forvirring.

Jeg har ingenting imot at man endrer crossing_ref=zebra til crossing:markings=zebra. crossing:markings=* virker som et nokså gjennomtenkt opplegg.

Jeg har sett mange gangfelt som er skiltet, men som ikke er merket i veibanen. Det er ganske vanlig i Tromsø. Var det i alle fall før. Maling er sikkert dyrt, og vinteren er lang, og da vises ikke veimerkingen under snøen.

Så da må vi tagge umerket men med skilt også :sweat_smile:
Ser at det er en crossing=informalsom egentlig burde brukes en del, men passer kanskje bedre på selve wayen (ikke noden).

Jeg mener også at highway=crossing er brukt i overkant mye, på steder som ikke trenger slik tagging, f.eks. der en driveway krysser et fortau. Dette kan være ekstremt irriterende data i f.eks. OSMand hvis man har på at den skal varsle hver gang man kommer til en highway=crossing. Det var så ekstremt at jeg måtte slå det av.

Så, crossing=informal er egentlig riktig å bruke mange steder der det idag er “unmarked” eller “uncontrolled”. Det kan være mer pragmatisk å bare la være å bruke denne.


Prøver å oppsummere litt

For å ikke overflomme forumet så snakket vi litt på chatten imellom og vi kom vel egentlig frem til to forslag som jeg kaller 1) det pragmatiske forslaget, og 2) det logiske forslaget.

Det pragmatiske forslaget

Dette går ut på å gjøre minst mulig endring i dagens tagging, men å sneve inn litt på bruken av zebra.

crossing=unmarked (kryss uten streker)
crossing=uncontrolled (kryss med streker) alternativt. crossing=marked
crossing=traffic_signals (lyskryss, streker er implisitt antatt)

Det logiske forslaget:

Her utgår vi fra at crossing-taggen er “skunked” som betyr at den har blitt forvridd av feilbruk slik at den nå ikke kan brukes riktig.

Derfor anbefaler dette forslaget at man ser litt bort fra crossing=*, som her egentlig kunne deprekeres helt, og at man går over til den mer eksplisitte taggingen på crossing:.

crossing:markings=no (kryss uten merker)
crossing:markings=yes (kryss med merking)
crossing:markings=zebra (kryss med zebramerking)
crossing:signals=yes (trafikklys)
crossing:signals=no (ikke trafikklys)

Fordelen er at all informasjon skrives eksplisitt. Ingen gjetting. Manglende tag kan antas være “ikke mappet enda” eller “ukjent”. Men det blir også litt mer tagging å skrive inn, og store mengder data må oppdateres.

Et stort problem

Det blir imidlertid veldig vanskelig å gjennomføre en endring hvis ikke inputtene til OSM får med seg det vi velger. Her snakker vi om iD (OSM web editor), StreetComplete (mobilapp) og til viss del JOSM som alle har presets som kan lede brukere til å legge inn data på en annen måte enn den vi ønsker. Det er til stor del av denne grunn som det pragmatiske forslaget er kortere vei til mål.

Løser vi noe?

Men hvis vi bare følger tradisjonen med hva jeg mener er uryddige tagging-skjemer… hvor ender vi opp da? Da fortsetter vi bare i en uheldig… og svært utydelig… mapping av Norge, og det vil aldri ta slutt. Jeg syns at man burde sette ned foten og ta grep for å holde ting på stell. Inkl. da å få iD og StreetComplete til å tagge “riktig” (uansett hva vi velger å gjøre her). Men… dette innebærer helt sikkert at vi må ta dialogen til internasjonalt nivå og det er kanskje lettere ting å gjøre i livet en å prøve å få til global konsensus :smiley:

Please excuse the noise:

That is right, uncontrolled <> signalled. But: These two are for crossings with pedestrian priority only. So it is not wrong for it to be exclusive.

On the other hand, crossing=unmarked is for crossings with vehicle priority. That is how I see it.

Perhaps reasoning like this may be behind iD editor dropping support for crossing=marked.