Wel of geen naam op perrons

Hi allen,

Aanleiding: ik zag dat A67-A67 deze week landelijk overal “name=Spoor #” heeft toegevoegd aan perrons. Bij mijn weten hebben sporen in Nederland geen naam, enkel een nummer (wellicht uitzonderingen daargelaten).

Ik had 't al teruggedraaid bij een lokaal station als zijnde een beschrijvende naam voor ik zag dat 't een landelijke wijziging was.
Ik interpreteer "name — The name of the station/stop. Platform numbers are given using ref=." als dat “spoor 1” (of perron 1) een nummer is, en dus enkel via ref moet zijn, maar als ik de verschillende wiki-pagina’s vergelijk, zijn ze het er wel over eens dat ref= sowieso het nummer moet bevatten (en eigenlijk local_ref ook), maar name lijkt me niet juist (en dubbelop).

Wellicht goed om te weten wat de meerderheid prefereert en we dat aanhouden? Ik kon het nog niet vinden op dit forum.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:public_transport%3Dplatform → geen name, ref=number en/of local_ref=number
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:railway%3Dplatform → ref=number, name=the common name of the platform (en https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Tag:railway%3Dplatform#Discourage_Name_tag )
(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dplatform → name=* - If the platform has a common name (not a reference number))

Voor mij persoonlijk is het net zoiets als een rijtje genummerde loodsen of andere genummerde series, die krijgen ook geen naam maar een ref. Dus mijn voorkeur is name te bewaren voor echte namen, wat in Nederland bij perrons niet voorkomt bij mijn weten.
(En als we het wel toevoegen, dan heb ik een voorkeur voor “Nijmegen, perron 1” als name (en nog steeds ref=1) over “spoor 1”). Ik kan overal mee leven, maar om consistent te zijn in het hele land…

(Natuurlijk kunnen naast 1-35 ook de a en b varianten bestaan :))

Ik heb vooral ontbrekende tags aangevuld. Zo mist de tag railway=stop vaak en inderdaad de naam op de perrons. Op de perronborden staat wel degelijk bijvoorbeeld ‘Spoor 1’ en niet slechts ‘1’. Bij stations die uitgebreid getagd waren stond de naam vaak al correct, maar bij de eenvoudig getagde stations ontbrak deze tag of was slechts het nummer uit de ref-tag gekopieerd.

Ter aanvulling. Dit zijn vele kleine edits waar ik uren mee bezig ben geweest, geen landelijke mechanische bewerking.

Sporen en hun nummers bij spoorwegstations slaan allereerst op de betreffende treinsporen. Sommige worden enkel voor rangeren etc gebruikt, en hebben voor passagiers geen nut.
Een perron op een treinstation kan meerdere sporen bedienen. Het is dan gebruikelijk zo’n perron te verdelen, en de delen te benoemen naar de treinsporen die bediend worden. Er staan dan fysiek ook borden met de aanduiding ‘spoor xx’ (spoor met kleine beginletter). Lijkt me niets op tegen dit als naam in OSM te vermelden. Soms is er nog weer een onderverdeling in bv. ‘spoor 3a’ en ‘spoor 3b’ als betreffende spoordelen door een wissel gescheiden zijn.
Perronnummers worden nauwelijks meer gebruikt bij spoorstations. Maar voor hoofdstation Groningen lees ik nog wel eens over ‘eerste perron’; dat betreft dan het perron waar men kan in/uitstappen op treinen van de sporen 1a, 1b, 2a en 2b.

Een perron van een treinstation met meerdere sporen wijkt wat dat betreft af van een perron op een busstation. Bij die laatste wordt een groot perron onderverdeeld in aparte perrons met een eigen aanduiding (meestal een hoofdletter).
De term perron heeft dus in de praktijk een wat andere betekenis als het gaat om treinen of bussen.

Pragmatisch gezien: als ik weet dat ik moet gaan rennen voor een overstap is het heel prettig als er in OSM duidelijk ‘Spoor 3a’ als naam van een peron staat - zeker als dit een deel perron is (bv. Den Bosch), of zo een die half buiten het station ligt (bv. Zwolle).

Zelfs de NS App (Google maps) heeft geen goed perron overzicht van grotere stations.

Prima toevoeging van de sporen op deze manier voor hier in de regio (de kleinere stations) . Wel een meerwaarde op de kaart. Zover ik weet hangen boven de perrons bordjes met “spoor xx”. Ja da’s een kleine letter s, maar goed…

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Spoor_1_symbool.jpg

Enkel een ref lijkt me voldoende voor een perron. In OSM hoeft ‘name’ niet getagt te worden als deze overeenkomt met ‘ref’: het zijn beide identiteitslabels, alleen geeft ‘ref’ aan dat het een code is. ‘name’ is in zulke gevallen met name handig als de naam afwijkt van de code in ref. Dat is bij sporen/perrons zelden zo.

‘Spoor’ hoort er niet voor, net zo min als we ‘Station’ voor elke stationsnaam zetten of ‘Lijn’ voor elke genummerde busroute; dat het hier gaat om sporen/perrons, stations, en buslijnen is immers uit de andere tags al duidelijk. In het Nederlands zet je dat ervoor om aan te geven dat je het over een spoor/perron hebt en niet een willekeurig nummer. Zoiets als ‘spoor 3’ kan later wel een volwaardige naam worden van iets anders op die plek — een restaurant op het perron of een fietspad over het voormalig tracé of zo — een generiek iets kan later een naam worden, maar dat is een ander fenomeen.

In ieder geval lees ik zowel voor als tegenstanders, dus dan laat ik ze in het vervolg erop staan (hoewel ik ze niet actief toe ga voegen)

Het argument “staat ook op de bordjes” ben ik het overigens niet mee eens: Restaurant Hap taggen we ook als name=Hap amenity=restaurant, zelfs als de gevelletters ook Restaurant bevatten

(P.s. voor ref is er ook geen bezwaar tegen 3a of 3b, bij mijn weten)

Ik ben tegen het taggen van name=Spoor 3, want dit is al makkelijk terug te vinden in de ref tag. We zijn met het taggen van name=* dubbel aan het taggen en we gaan loodrecht in tegen de richtlijnen die we hebben over namen (zie Wiki).

Zoals al genoemd is niet alles wat op een bord staat een naam. Hier heb ik het ook al over gehad met de Duitse OSM-gemeenschap en daar is dezelfde conclusie bereikt.[1]

Hoewel ik het helemaal met iedereen eens ben dat een zichtbaar nummer of de vermelding “Spoor 3” meerwaarde aan de kaart geeft, vind ik het niet aan ons om dit in te vullen met een foutief geplaatste name tag, maar aan kaartenmakers zoals Carto en Organic Maps om dit duidelijk weer te geven. Het is Carto immers ook gelukt om de ref tag op golf=hole netjes weer te geven.

Ik begrijp niet echt waarom ‘Spoor 3’ niet de naam van het spoor (perron of halve perron) is. Het staat zo op de borden en wordt ook als naam gebruikt. Hierdoor is ook meteen duidelijk dat het om een spoornummer en niet om een perronnummer gaat. Dat het ook mooi op de kaarten verschijnt is een bijkomend voordeel, in mijn ogen dankzij correct taggen (volgens ‘name is the name only’) en niet dankzij taggen voor de renderer.

Daarnaast lijkt de Duitse discussie vooral te gaan om tags als ‘name=Speeltuin’ op een speeltuin. Dat is een andere discussie. Ook lijkt het me niet dat de Duitse OSM-gemeenschap de tagging in Nederland moet gaan bepalen.

Spoor 3 is simpelweg het derde spoor, net zoals hole 3 het derde hole op een golfbaan is. Da’s precies waar de ref tag voor uitgevonden is. Als bij hole 3 een bordje met “Hole 3” staat, dan voegen we hier ook geen name aan toe. Hetzelfde geldt voor sportvelden, zie daarvoor ook deze edit van mij. Een naam zoals Spoor 3/Hole 3/Veld 3 toevoegen vind ik “verkeerd taggen voor de renderer”. Daarbij is, zoals ik al noemde, niet alles wat groot op een bord staat per sé een naam.

Het verschil tussen een spoornummer en een perronnummer lijkt me niet aan de orde als je specifiek een perron of een spoor aan het taggen bent. Beide hebben hun eigen “main” (hoofdzakelijke) tags.

De beheerder van een sportpark kan een veld toch gewoon ‘Veld 1’ noemen? Net als ‘Veld A’, ‘Veld Noord’, ‘Veld blauw’, ‘Veld ’, ‘Veld ’, etc. Dit zijn allemaal namen, net als ‘Spoor 1’. Onze grootste steden hebben zelfs een naam die zeer beschrijvend is. Het is niet aan ons om de fantasieloosheid van een naamkeuze te beoordelen.

Wat wij betreft horen al deze namen gewoon in de name-tag. De ref-tag kan eventueel daarnaast gebruikt worden als er ook een duidelijke referentie is, zoals bij genummerde of geletterde sporen, velden, etc.

1 Like

Blijkbaar hebben we hier al een speciale tag voor: railway:track_ref. Die is zelfs al 185.000 keer gebruikt.
Ik weet niet wat die name tags verder nog toevoegen afgezien van de tagging voor de renderer.

Dat is op zich niet heel storend, zolang er maar geen ‘Spoor’ voor staat. Dus name=3 en ref=3 voor het perron voor spoor 3 is prima (zei het dubbelop). Anders moet je ook ‘Station’ voor de stationsnaam zetten. Nergens voor nodig bij deze klasse van objecten, want de hoofdtag maakt dat al duidelijk. ‘Spoor’ is in dit geval wat het is (of eigenlijk: ‘perron voor spoor …’), ‘3’ is de ref/naam.

Maar een spoor (of perron) heet geen “drie” of “drie B”, het is het spoor/perron met nummer 3. “Ik ga op station Nijmegen naar drie” snapt niemand, in tegenstelling tot “ik ga in Nijmegen naar Smullers” (wat duidelijk wel een naam is). Naar het derde spoor of spoor 3 is wel duidelijk. (Ongeacht het feit dat perron en spoor door elkaar gebruikt worden)

Een perron is geen spoor dus spoor in de nametag is volgens mij prima in dit geval… In de landen om ons heen word ook vaak de name tag gebruikt op een perron met alleen spoornummer of met een voorvoegsel zoals ‘spoor’ . Zelfs gehele stationsnamen staan er in, zoals iemand hier ook al voorstelde. Ja dat is allemaal niet wiki-correct, niet alles is zwart/wit. Kunnen we natuurlijk wel naar toe als we concensus bereiken. :slight_smile:

P. S. over de ref-tag is geen discussie, dat is gewoon duidelijk.

Op mijn huis staat ook een bordje met een nummer, maar dat is toch echt niet de naam van mijn huis…

Mijns inziens is dit inderdaad vervuiling van de name-tag, het is overduidelijk een referentie naar het spoor wat bereikbaar is via het betreffende perron. Het perron is gewoon een middel om dat spoor te bereiken en heeft verder over het algemeen geen naam.

Ik heb perrons bij name altijd de naam van het station (of bus/tramhalte) gegeven. Zeker niet het perronnummer.
Ik ben zéér tegen het invullen in de name-tag van een ref(erentienummer) of erger nog, de ref met het voorvoegsel. Zie het voorbeeld van Interstate 5 op de wiki over de Name-tag:

Voor wat betreft track_ref: dat is een referentienummer van het spoor. Dat is het spoornummer (in Nederland in stations meestal gelijk aan het perronnummer, maar op de vrije baan kan het ook iets met letters zijn). Zie bijvboorbeeld op sporenplan.nl → Geavanceerde tekeningen…
Santpoort Noord heeft sporen 1, 2 en 3, en voor reizigers perron 1 en 3.
Driehuis heeft wel een perron 1 en 2 (in de volksmond spoor 1 en 2), maar de sporen hebben daar als ref BB en BO, omdat dit technisch een halte en geen station betreft.

Op een spoor kan je eigenlijk niet de ref gebruiken, omdat die bedoeld is voor het referentienummer van de spoorlijn. In Nederland gebruiken we dat niet echt, maar in België, Frankrijk en Duitsland hebben alle (grote) spoorlijnen een nummer, wat door de spoorbeheerder, sommige hobbyisten en zeker in België ook wel redelijk algemeen gebruikt wordt.

Over perronnummers: In Nederland wordt eigenlijk altijd het spoornummer gebruikt, maar in sommige landen hebben perrons aparte nummers en kunnen er dus méérdere sporen aan één perron liggen. Ik heb dat wel eens gezien, maar weet niet meer waar.

Utrecht CS heeft 8 perrons (1 t/m 8), met daaraan in totaal 16 sporen (1/2, 3/4, 5/7, 8/9, 11/12, 14/15 18/19 en 20/21).
De spoornummer worden vooral gebruik door reiziger en vervoerders. De perron nummers worden meer gebruikt door Prorail en aannemers. Een aannemer bouwt een perron kap of kiosk namelijk als het goed gaat op een perron en niet op een spoor.
Het zijn dus 2 verschillende aanduidingen die allebei hun functie hebben. Daarom heb ik een beetje moeite met het opknippen van perrons in stukjes. Er is namelijk maar 1 perron te zien met zijn eigen referentie nummer.
Onder anderen in Finland en rond Berlijn wordt de railway:platform_edge tag (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:railway%3Dplatform_edge) veel gebruikt. Helaas wordt die voor zover ik weet nog alleen op https://www.openrailwaymap.org/ gerenderd, maar wat niet is kan nog komen.

Ok, dan nog een principiële vraag.
Niet taggen voor de renderen - wanneer gebruik je ‘ref’ of ‘local_ref’?

Bijvoorbeeld (even buiten NL springen, vanwege super veel detail) Hamburg; dit is een node op het spoor en ziet er goed uit, de perron stop_position aanduiding is begrijpbaar en klopt met DB Navigator app - dit werkt ook voor b.v. Den Bosch 6a/6b als 2 stops op 1 perron (NS app):

Maar er is ook dit, wat óók klopt en een goede aanvulling is in het groter geheel - imho, minder interessant voor een renderer als bovenstaande aanwezig is:

Dan over renderers, voor mij is OsmAnd de belangrijkste.
Bij bepaalde styles doet die echt zijn best… b.v.

…maar in werkelijkheid zie je dus helemaal niks in Hamburg, want niet op ‘platform’. En niet in NL, want geen ‘local_ref’.

Carto lijkt alleen ‘name’ te renderen op zowel perron als spoor (‘busway’ anyone?), maar zelfs OpenRailwayMap laat niet altijd ‘ref’/‘local_ref’ op perrons of sporen zien, maar grappig genoeg wel de ‘ref’ op een ‘escalator’ :roll_eyes:.

Terug naar NL; Eindhoven. Dit is een hutje mutje met ‘ref’ en ‘name’ op sporen en perrons. De ‘name’ wordt bijna overal getoond, dus nu dubbel! (Maar ten minste wel nuttig, mits uitlijning tussen POIs een beetje fatsoenlijk is)

Kennelijk is station/perron/spoor tagging uitermate inconsistent en zelfs niet consistent met een redelijk begrijpbare internationale rule te renderen :frowning:

(For fun: in dit geval was er ook een 'name=Lübeck-Hamburger Bahn" op de ‘railway=rail’ getagged, dus ik wist waar ik heen moest rennen ;))

Beetje off-topic maar helemaal eens, dit zie je ook in NL nu met alle snelwegen die bijv. name=Rijksweg A1 heten. Of nog erger Rijksweg A1 Noordzijde/Zuidzijde…