Weergegeven straatnaam heeft een typefout

Mijn ervaring is dat straatnamen (op zijn minst binnen Nederland) vaak domweg niet kloppen bij OpenStreetMap. Neem nu mijn ervaring van vandaag: binnen, wat hoogstwaarschijnlijk nog het stadsgebied van Arnhem is, wordt de straatnaam Mariasingel vermeld. Een eerste indicatie dat er iets niet kopt, is de naam van de nabijgelegen weg Marasingel, dus niet Mariasingel. Maar dan: Google Maps heeft het hier over de weg De Laar, en mijn ervaring is wel dat zoals de straatnamen binnen Google Maps worden aangeduid het hoegenaamd altijd juist is. In dit geval weet ik dat niet zeker, omdat de beelden van Google Street View hier helemaal geen straatnaam laten zien.

Over plaatsnamen gesproken, daar faalt Google juist jammerlijk. Deze laat de weg (waarschijnlijk) De Laar binnen het gebied van Elst vallen, terwijl OSM het weergeeft als binnen het stadsgebied van Arnhem. Hier ga ik ervan uit dat de binnen OSM weergegeven grenzen van de plaatsnaamgebieden zonder meer juist zijn, dat leert mijn ervaring wel.

Dus, op algemener niveau, wat zou het fijn zijn als de straatnamen binnen OSM beter klopten (en de plaatsnamen binnen Google Maps/Google Street View, maar daar ben ik nu niet, dat besef ik). Voor de (waarschijnlijk) juiste informatie combineer ik de diensten dan maar…

Hallo gnomons en welkom op het forum!

Een belangrijke regel van OpenStreetMap is dat Google Maps niet gebruikt mag worden als bron voor aanpassingen in OpenStreetMap, dit heeft te maken met de licentie van Google Maps.

Het mooie van OpenStreetMap is dat als iets niet klopt dat jij het dan zelf aan kan passen. Het beste kan je even langs de desbetreffende straten fietsen en zelf checken of het nog wel klopt. Als secundaire optie is de BGT ook een redelijke bron, maar dit vervangt niet het in persoon checken.

Geef maar even aan of het lukt om het aan te passen! En of je hulp nodig hebt met beginnen.

Ik zou er geen gif op durven innemen. Teveel gevonden die duiden op Google Maps/Streetview bron en absoluut fout zijn of straatlengtes ernaast.

1 Like

Google Maps is meestal de laatste die zaken correct op de kaart heeft. @eggie heeft in het geval van de nieuwe delen van de Marasingel een klein typfoutje gemaakt; niets meer dan dat. Dat gebied is qua paden en straten trouwens behoorlijk in flux, dus een aantal zaken zullen nog niet kloppen.

Vanaf de Stratenmakersveste loopt een fietspad genaamd ‘De Laar’. Op Google Maps is die naam doorgetrokken naar de nieuwbouwstraten, maar dat klopt niet. De BGT en de BAG (adressen) noemen die Marasingel. Dat zal dus ook op het straatnaambordje staan te zijner tijd.

Ik heb de kaart iets aangepast daar.

Klopte de straatnaam inderdaad niet?

Alleen een spelfoutje.

Tja… ik heb toch niets met Maria, maar met Mara evenmin. :grinning:

Nog erger… Ik kan het me niet eens herinneren. :upside_down_face:

edit Verbeter de Kaart
De Laar ligt een stukje meer naar het oosten, maar die situatie was wellicht anders in het verleden.

edit 2 Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten