Bron voor straatnamen / Straatnamen in buitengebied

Ik probeer de straatnamen in het buitengebied rondom de gemeente Venlo in OSM in te voeren. Ik ben benieuwd welke bronnen betrouwbaar zijn en aanbevolen worden.

Wat zijn betrouwbare bronnen voor straatnamen? Momenteel gebruik ik hoofdzakelijk de PDOK viewer en kies daar voor BGT Achtergrond kaart met de dataset “Geografische namen” en “Kadastrale Kaart” → “OpenbareRuimteNaam”. Zijn er nog meer bronnen voor straatnamen die betrouwbaar zijn?

Verder zou ik graag willen weten hoe ik om moet gaan met straatnamen uit andere bronnen (bijvoorbeeld Google Maps). Ik ga er van uit dat ik deze niet mag overnemen als dat mijn enige bron is. Vaak probeer ik een dergelijke straatnaam te verifiëren door te zoeken op Google zelf naar alternatieven bronnen maar hierbij vang ik geregeld bot. Voorbeelden zijn de straatnamen “Schaapsbroek Veldweg” en “Zandweg naar Velden”. Google Maps toont deze maar ik kan nergens een verificatie vinden dat dit klopt.

Het meest betrouwbaar is natuurlijk eigen observatie van een straatnaambordje ter plaatse. Als dat niet mogelijk is (omdat je er niet in de buurt bent of omdat er geen bordje hangt), dan is de BGT-laag de beste bron die je kan gebruiken.

Tip: straatnamen willen nog wel eens veranderen op de grens van gemeenten.

De BGT wordt immers door de gemeenten bijgehouden, en komt doorgaans overeen met wat de gemeente officieel vastgesteld heeft.

Mocht je een fout vermoeden in de BGT, omdat je ter plekke een andere naam vindt dan in de BGT, dan kun je dat terugmelden via Verbeter de Kaart.

Wat op Google Maps staat is doorgaans niet nauwkeuriger dan eigen observatie en BGT, en bij wegen in het buitengebied vaak extreem onnauwkeurig, maar het kan je wel wijzen op afwijkingen die het onderzoeken waard zijn. Uiteraard is het daarbij belangrijk om nooit data af te leiden uit Google Maps, en dat doe je ook correct hier.

Wat jouw specifieke voorbeeld betreft: de naam Schandelo is zo te zien de naam van een buurtschap. Gemeenten zetten die namen vaak in als straatnaam in de adressen zodat het adres niet alleen de officiële woonplaats heeft (meestal een groter dorp in de buurt), maar ook de naam van het buurtschap of gehucht. Het komt voor dat de straat zélf een andere naam heeft. Die staat dan doorgaans ook niet in de BGT, en zul je dus ter plekke moeten verifiëren. Als lokaal observeren niet kan, dan kun je nog eens kijken of je een dorpsvereniging kan vinden die je van informatie kan voorzien.

Dit is een voorbeeld van een straatnaam in een buurtschap: 't Búttendykswechy in Nieuwebildtzijl.

De adressen van de huizen aan die weg hebben als straatnaam Nieuwebildtzijl, maar dat is dus geen straat maar het buurtschap (deze situatie is eigenlijk nog complexer, maar dat terzijde). De daadwerkelijke straatnaam (die hier vrij recent is) komt niet voor in de adressen. Dat kan in Schandelo ook spelen.

Schandelo is inderdaad ook een buurtgemeenschap, er staan ook komborden aan de grenzen.

Als ik het goed begrepen heb zijn er eigenlijk 4 stappen om te achterhalen welke straatnaam een straat heeft.

  1. Straatnaambordjes, deze zijn de 1e keuze aangezien deze zichtbaar zijn op straatniveau en door de weggebruiker als referentie gebruikt kunnen worden. Dat de huisadressen niet overeenkomen met de straatnaam kan voorkomen en is geen rede om af te wijken van het bordje ter plaatsen.
  2. Officiële documentatie indien een straatnaambordje ontbreekt. Bij voorkeur BGT maar ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld gemeentelijke of overheidswebsites ook prima als bron kunnen gelden.
  3. Mocht bovenstaande ontbreken dan kan je ervoor kiezen om de straat de naam te geven van de huisadressen die er aan liggen (wat voor een groot deel in Schandelo gebeurd is).
  4. Is er geen straatnaambordje, officieël document of gebouw aan een weg dan zit er niks anders op dan geen straatnaam geven.

Ik ga in ieder geval vanmiddag even door Schandelo rijden om te kijken of er straatnaambordjes staan, ik capture dan meteen voor Mapillary.

Ja dat klopt wel ongeveer, hoewel het voor de doorgaande wegen niet raar is om de buurtschapsnaam daarop te houden bij punt vier; dat is dan gewoon zowel straatnaam als buurtschapsnaam.

Wat de adressen betreft helpt het om te bedenken dat in Nederlandse adressen addr:streetname staat voor benaming van openbare ruimte, en dus niet per se de straatnaam is. In 99% van de gevallen is dat overigens wel zo.

Hier staat zo te zien wel een bordje:

(Slagboom en Peeters luchtbeelden 2020)

Dat kan ook een adresbordje zijn met ‘Schandelo 104-110’ of zo, maar wie weet.

De komborden eindigen daar ook.

Jeroen, Hoe kijk je dan aan tegen Graan voor Visch, is dat een straatnaam - wijknaam - buurtnaam doorhalen wat van toepassing is ?
Om OSM wordt de twijfel nog verhoogd door het zwaartepunt van Graan voor Visch, bezuiden de Van Heuven Goedhartlaan te leggen, de noordelijke grens is de historische Geniedijk.

Ik heb medelijden met de postbodes daar.

Dat lijkt me een prachtig voorbeeld van een buurt (of wijk, dat hangt even van de indeling van Hoofddorp af die ik niet ken) waar de straatnaam ook effectief zo heet. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Heel strikt genomen zou je kunnen zeggen dat de buurt zo heet, en de straten er dus naamloos zijn, maar dat is in dagelijks gebruik gewoon niet het geval. Hulpdiensten verlangen namelijk van de gemeenten dat alle straten voor zover mogelijk een naam hebben, zeker in de bebouwde kom.

Op de kruising met de Hoofdweg hangt ook een straatnaambordje.

Maar wat bedoel je met het zwaartepunt? De place-tag ligt middenin de woonwijk waar je hem zou verwachten (benoorden de Van Heuven Goedhartlaan).

Bij Schandelo ontbreken soms straatnaambordjes (eigen ervaring).
De straatnamen en de adressen van de huizen zijn ook niet altijd logisch.
Ik heb er ooit zaken aangepast met hulp van iemand die er woont. Bij navraag bij de gemeente hoe het zat bij een bepaalde weg heb ik geen zinvol antwoord gekregen.

Er is ook nog een website van de overheid met straten (ook daar ben ik een keer op een fout gestuit):
https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/wegbeheerders.aspx

Er zijn spijtig genoeg meerdere vreemde situaties met benoeming van namen. Zo hebben we in Friesland meerdere plaatsen waar de addr:street letterlijk “Nummer” of “Nr” zijn genoemd. In het veld is daar niks van terug te vinden.

Bij een afwijking tussen de addr:street & de straatnaambordjes (of BGT) hanteer ik “official_name=*” om de addr:street terug te laten komen op de wegen.

Ah ja, de gemeente Sùdwest-Fryslân. Bijzonder geval dat. :slight_smile:

Heb je eigenlijk ooit nog uit kunnen vinden of ze die namen ook officieel hadden vastgesteld via een raadsbesluit? Ik kreeg daar het vermoeden dat het een soort van ambtelijke databasehack was om met adressen om te kunnen gaan die wel een plaatsnaam hebben maar geen openbareruimte-aanduiding (straatnaam).

Helaas “Schandelo 109-110”. Ik ben die gehele straat afgereden, behalve dit bordje staan er geen straatnaamborden.

Dat is veelbelovend! Op die website staan veel straten uit deze regio op met namen (waar deze bij OSM ontbreken). Op dat overzicht van Rijkswaterstaat staat bijvoorbeeld de “Schaapsbroek Veldweg” benoemd. Ik neem aan dat deze bron betrouwbaar genoeg is om alle straatnamen die in OSM nog ontbreken toe te voegen?

Hi Jeroen, hier https://www.openstreetmap.org/node/6634470540 daar staat ook Graan voor Visch Zuid, maar verwarrend geen Graan voor Visch straat namen die vindt je in het noordelijke deel :slight_smile: en nee ik kan t morgen niet even vragen, heb er wel enige kennis van maar dit zat niet in mijn pakket, zeg maar voor mijn tijd.

Dan is er gezien het straatnaambordje niets mis met Schandelo als straatnaam. Benieuwd waarom Google Maps een andere naam hanteert; vaak zit er in de buurt dan een pad of weggetje wat wel zo heet.

Dat bedrijventerrein draagt inderdaad ook de naam Graan voor Visch. Lekker verwarrend:

https://bizgraanvoorvisch.nl/

Zie je dat ze alleen op die website al drie varianten van de naam gebruiken? Bedrijveninvesteringszone Graan voor Visch, Graan voor Visch-zuid, BIZ Graan voor Visch (dat bekt lekker), en bij contact ook nog Bedrijventerrein Graan voor Visch. Ik zou er dan voor kiezen om ‘Graan voor Visch’ voor de woonbuurt te behouden, en ‘Bedrijventerrein Graan voor Visch’, ‘BIZ Graan voor Visch’, of ‘Bedrijveninvesteringszone Graan voor Visch’ voor het bedrijventerrein met ‘Graan voor Visch-zuid’ als alt_name.

Persoonlijk had ik het bedrijventerrein ‘Vleesch noch Visch’ genoemd om verwarring te voorkomen; gemiste kans van de gemeente Haarlemmermeer. :stuck_out_tongue:

Wel gezocht, helemaal niks kunnen vinden. Tijdens de zoektocht wel gemerkt dat er nog meer plaatsen zijn in deze gemeente met deze vreemde afwijking. Wel wrang dat dit soort ambtelijke dwalingen in de toekomst kunnen leiden tot straatnaambordjes met “Nr” erop…

Ik heb vandaag even een mail gestuurd naar de gemeente Súdwest-Fryslân, maar even kijk wat de achterliggende reden is.

:smiley:

De postbezorger heeft het niet zo moeilijk hoor:
Ieder blok huizen of een straat of flat heeft een andere postcode.
Dus PostNL kan daar prima mee uit de voeten.

Wat voor het huisnummer doorgaat bestaat uit 5 cijfers.
De eerste 3 cijfers zijn in feite de straat of de flat.
De laatste 2 cijfers zijn dan het huisnummer.

Maar als je dat niet weet vervult “Graan voor Visch” de functie van straatnaam.
En is 18166 het huisnummer.

Het is maar hoe je er naar kijkt.

Der internationale diskussie over adressen is nog veel “leuker”. Onmogelijk om dat uniform te mappen, zelfs binnen 1 land.

Wat betreft bronnen voor straatnamen: kijk ook eens naar het Nationaal Wegenbestand, https://nationaalwegenbestand.nl, te downloaden via https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/nwb-wegen/geogegevens/shapefile/Nederland_totaal/?C=M;O=D
Het NWB is weliswaar ook niet foutloos, maar geeft samen met BGT een goede indicatie voor de officiële straatnamen.

Leuk is trouwens om met bijvoorbeeld Qgis NWB-wegen aan de OSM-wegen te koppelen. Vervolgens kun je dan verschillen tussen straatnamen zien, en dit vervolgens eventueel controleren en aanpassen in OSM.

Mijn methode tot nu toe was te kijken naar BAG adres node en die straatnaam te gebruiken. Werkt natuurlijk alleen als er gebouwen langs de weg staan en dat is niet altijd in het buitengebied.

Toch is dit ook niet een waterdichte methode, zie bijv (voor Zuid-Holland):

Tag “addr:street” not matching a street name around

Als je gaat inzoomen vindt je aardig wat “echte problemen” maar ook dingen iemand een fout heeft gemaakt in de officiële stukken tot een complete chaos.

In Rotterdam bijvoorbeeld heet de weg Waalhaven N.z. officieel maar in openstreetmap staat hij als Waalhaven Noordzijde. Ooit heb ik hem eens hernoemd naar zijn officiële naam maar inmiddels is hij weer terug naar Waalhaven Noordzijde met de officiële naam in een official_name tag. Ik kan er wel mee leven omdat alle adres nodes “Waalhaven Noordzijde” als adres hebben op eentje na zover ik weet.

Ook worden er wel eens spaties vergeten of spellingfouten gemaakt. Ik heb wel een een melding gemaakt maar uit alles kan je merken dat het een moeilijk proces is voor de gemeente om dit te corrigeren alleen zeggen dat niet zo maar gaan je allemaal moeilijk vragen stellen.