Votering på laddstationer

FYI, vår vän NKA har startat en votering på laddstationer för elbil. Det är bra om flest möjligt deltar i voteringen: Proposed features/EV Charging Station Mapping - OpenStreetMap Wiki

Föreliggande diskution här: Charging stations (sites or individual chargers?)

1 Like

Jag förstår inte hur voteringssidor fungerar eller hur man gör.
Ska jag editera sida? Om så, hur formaterar jag mitt svar? Ska jag lägga till min osm-user eller sköts det automatiskt?

(Tydligen är det här något “alla” redan vet, så jag får väl erkänna min okunskap)

Tryck på “redigera wikitext” på stycket för voteringen så ser du hur de andra har gjort. Gör på samma sätt :slight_smile:

För dom som har synpunkter eller anmärkningar till den proposal kan lämna dom på samma sida.