Verdere verbetering van OFM routering door FietsRouteNetwerk

Stel: je wilt met zo weinig mogelijk inspanning en zo mooi mogelijke fietsroute op OFM maken.

Je kiest daarom voor “tolwegen vermijden” waarmee de route zoveel mogelijk fietspaden, fietsroutes en knooppuntroutes zal volgen.

Dan ervaren fietsers met OFM soms één of meer van de volgende problemen:

 1. Het resultaat is een route die soms flinke omwegen maakt.
 2. Het resultaat is niet altijd de mooiste route.

Dat hoeft, wat mij betreft, geen probleem te zijn want een recreatieve route is per definitie één grote omweg.
En… de “mooiste route” bestaat niet.
En… als je een omweg te groot vind (omdat je ook je doel nog moet bereiken) dan volstaat het toevoegen van een paar via-punten om de route in te korten. Of om deze route “mooier” te maken.

Maar… ik spreek ook regelmatig fietsers die deze omwegen (soms) wél onlogisch, overdreven, onterecht of niet optimaal vinden. En, moet ik toegeven, als je een route direct op de GPS maakt is het invoegen van extra via-punten niet de meest eenvoudige actie.

Knooppuntroutes:

Knooppuntroutes vormen een netwerk van fietsverbindingen en bestaan uit mooie segmenten én verbindingen tussen mooie segmenten. Maar de verbindingen hoeven niet noodzakelijkerwijs óók mooi te zijn.

Individuele knooppuntroutes zijn ondergeschikt aan het totale netwerk. De vereiste aansluiting op het netwerk, maakt een specifieke route soms minder optimaal.

Knooppunt routes leiden tot omwegen, in het bijzonder als de route in eerste instantie door vertrekpunt en bestemming wordt bepaald. Dit effect wordt versterkt indien je onderweg nog specifieke waypoints wilt bezoeken die niet aan een knooppuntroute liggen.

Knooppuntroutes op een GPS met OFM fietskaart zijn (imo) behoorlijk overbodig. In Nederland routeer ik nooit via (knooppunt)fietsroutes (“tolwegen vermijden”) en het resultaat is niet slechter (in vergelijking met mijn “knooppunten periode”), meestal wel korter.
Knooppuntroutes worden alleen op een zomerse zondag nog gebruikt als zijnde te vermijden routes.

Niet alle mooie fietswegen zijn opgenomen in het (knooppunt)fietsroute netwerk.
Het nieuwe (?) fietspad langs “De Swette” (Friesland) ontbreekt. Zo ook het fietspad langs de Beneden Regge (Lemele, Overijssel). In April 2013 was het net (bijna) klaar toen we er reden (suggestie van de campingeigenaar), maar nu anderhalf jaar later gaat er nog steeds geen knooppuntroute overheen. Het Bernard de Roijpad (Amersfoort langs de Eem) is net klaar en is nu al wél knooppuntroute.

In sommige gebieden loopt over ongeveer elke mogelijke fietsweg/pad een (knooppunt)fietsroute.
De knooppunten helpen dan niet bij de keuze om de “mooiste” route door dat gebied te maken. In feite is er (voor de GPS routering) geen verschil tussen “alle wegen met knooppunten” of “geen knooppunten”.

(Knooppunt)routes die óók dwars door een stad of woonwijk voeren ontbreken regelmatig. Logisch en begrijpelijk, maar wel nadelig voor GPS routering.
De wel aanwezige knooppuntroutes of fietspaden lopen vaak buitenom (en dus via een omweg). Maar daar lopen dan vaak ook de tertiay/secondary wegen direct naast het fietspad. Of de fietsroute gaat zelf over de tertiary/secondary.

Knooppuntroutes zijn (imo) bedoeld voor fietsers zonder GPS (en met Bikepointer).

Maar knooppuntroutes worden – terecht – wel door OFM gebruikt voor routering. Je kunt geen mooie route berekenen én zonder (knooppunt)fietsroutes én zonder zelf voldoende via-punten te plaatsen.

Ligfietser: “om de ‘snelste’ fietsroute te kunnen berekenen, misbruik ik de knooppuntroutes en die zijn helemaal niet “snel” alleen maar mooi (nou ja, niet altijd) en meestal tot omwegen leidend.”

Voorbeeld 1:
In Krimpen aan den IJssel ontbreken knooppuntroutes die dwars door het grote dorp of de kleine stad voeren.
Gevolg: “tolwegen vermijden” = 6,3 km; snelste/kortste route = 3,3 km.
Dit is IMO een slecht voorbeeld. Als je kiest voor “tolwegen vermijden” kun je een omweg verwachten.
En als je die omweg niet wilt: één viapunt (bijvoorbeeld op “Landszoompad-Zuid”) is voldoende om de “fietsroute”-route op het laatst 3 km. in te korten.
Maar… hier ontbreekt wél een (knooppunt)route dwars door Krimpen.

Voorbeeld 2:
Een goed voorbeeld van een niet optimale route voor een specifiek doel.
Routerend vanuit Kanis naar de Houtkade, Grecht.
De knooppuntroute 71-64-81 moet bij knooppunt 64 óók verbinden met knooppuntroute 64-63.
En dus volgt de knooppuntroute de Van Teylingenweg (tertiary, autoverkeer) en niet de Mijzijde (unclassified, uitsluitend in gebruik voor bestemmingsverkeer, zonder dat hiervoor een verkeersbord nodig is).
En dus word ik naar de Houtkade over twee bruggen, via een omweg en over de Van Teylingenweg gestuurd en dat is onjuist/ongewenst/niet optimaal.

Voorbeeld 3:
Een goed voorbeeld van een “niet optimale” (qua prijs-kwaliteitverhouding) route.
Baambrugse Zuwe is geen slechte fietsroute, maar ook geen echt fijne route.
Fietsen langs de Angstel (LF7) is wél een echte aanrader. In ieder geval is deze route (magenta) 16 km. lang.
De “betere” (groene) route is véél korter (7,6 km) (inclusief [scenic=yes] omweg nog mooier: 9,3 km).

De vraag is nu of OFM routering verbetert kan worden met betere tagging van “goede fietswegen”?

Het idee is om OFM naast LF-routes, Knooppuntroutes en lokale fietsroutes een “supernetwerk” aan te bieden:

 • verbindende wegen die ontbreken in bovengenoemde routes.
 • mooie wegen die ontbreken in bovengenoemde routes.

Dit zou bereikt kunnen worden door extra tags op sommige fietswegen zetten:

 • [bicyle=use_faster_routing]
 • [bicyle=use_scenic_routing]
  Vroeger werd dit soort tagging ook wel direct op de way gezet, maar dat moet als verouderd worden gezien, sinds de introductie van relaties.

Je maakt dus twee nieuwe relaties (landelijke routes):

 • type=route
 • route=bicycle
 • network= “NL Faster Routing” en “NL Scenic Routing” (of: “NFR” en “NSR”?)
 • name=“NL Bicycle Connections” en “NL Bicycle Scenic”

**Network = “NL Faster Routing” bevat, om de voorbeeld situaties te verbeteren:

 • Landszoompad (voorbeeld 1)
 • Mijzijde (voorbeeld 2)
 • Korte Zuwe (voorbeeld 3)**

**Network = “NL Scenic Routing” bevat, om de voorbeeld situatie te verbeteren:

 • Boterwal (voorbeeld 3)**

Dankzij het feit dat deze tagging een relatie (route) is, is het mogelijk om in één stap alle wegen binnen de relatie zichtbaar te maken (BTO), of te muteren (onderhoudbaarheid).

De Router heeft nu verschillende opties: neem deze netwerken mee in de routering, één of beide, of geen van beide.

Een volgende vraag is of je dit supernetwerk van “fietswegen” ook op de kaart moet tonen?
Of alleen “NL Scenic Routing” (vergelijkbaar met de “groene wegen” op de papieren Michelin en ANWB kaarten)?
(Zichtbaar of onzichtbaar maken is mogelijk door een aanpassing van de typefile.)
Of gebruikt je deze weg-kenmerken uitsluitend “onder water” bij de berekening van de route?
Of niet…

Eric,

Zeker niet om het af te schieten, maar wie gaat het beheren? Wie bepaalt wat de optimale routes zijn? De locale mappers of een clubje van “Het Supernetwerk”?
Eigenlijk kan ik wel leven met de al ingewikkelde huidige situatie. Je weet uit ervaring wel dat de knooppuntroutes niet altijd de mooiste routes zijn. Al fietsend wijk ik er voortdurend van af.
De ontbrekende knooppuntroutes in bepaalde dorpen zouden we dan kunnen laten aansluiten. (zoals in Krimpen) Dat lijkt me wel belangrijk. Op het Eiland van Dordrecht heb ik ook tijdelijke knooppunt / LF routes gemaakt zolang de dijktrajecten zijn afgesloten. Dit om de optie “Tolwegen Vermijden” niet te frustreren. Volgens mij heb ik ze zelfs "omleiding dijkverzwaring"genoemd.
Wat ik wil zeggen is dat aan de huidige “knooppuntroutes” nog wel wat te verbeteren valt.

'k Ben benieuwd wat de mogelijkheden zijn…'k Denk dat als er super mooie routes moeten worden gemaakt de “tag” schilderachtige routes het simpelste is. Dat dekt dan de lading het meest. Daar zou dan de Renderer wat mee kunnen. Je zou een forum gedeeltje (draadje) kunnen maken met “De mooiste route”.

Interessante ideeën Eric, maar scenic routing netwerk is er al in de vorm van lcn, rcn en ncn routes. Dat die niet helemaal stroken met jouw opvattingen over schilderachtige routes daar zijn de meesten hier het wel eens. Om daar nu een nieuw alternatief netwerk voor te bedenken is niet erg realistisch, zie opmerking van Eggie. De meest simpele manier om het te bewerkstelligen is zelf je eigen favoriete fietsroutes in jouw omgeving op een of andere manier te publiceren (bv via de lokale VVV) zodat je die als lcn route in OSM mag zetten. :sunglasses: Andere optie is op een of andere manier inspraak te krijgen in het fietsknooppuntennetwerk, geen idee bij wie je dan moet zijn en/of wie die routes heeft bedacht.

Zo’n network= “NL Faster Routing” zou echter in de toekomst wel denkbaar zijn als de netwerken van de fietssnelwegen verder uitgekristalliseerd zijn. Ik kan me voorstellen dat er dan een routenetwerk komt met snelle fietsverbindingen zoals er nu ook een knooppunten netwerk is ontstaan met recreatieve fietsroutes.

fietsplan drenthe heeft het over primaire hoofdfietsstructuur en secondaire hoofdfietstructuur, dat neigt naar cycleway=primairy cycleway=secondary

scenic geld ook voor andere vervoersvormen, en dat recreatieve rijden doe ik ook wel eens met ouders.

zo ook groningen voorbeeld

Er bestaat een (omstreden) manier van taggen die in de buurt komt met wat AnkEric beoogt:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Class:bicycle

De vraag of jij er mee kunt leven is net zo weinig relevant als de vraag of ik er mee kan leven.
Eggie, jij rijdt meestal “kortste route”, ik rijd altijd “snelste route” en ik routeer nooit via “tolwegen vermijden” (met uitzondering van routes in Engeland). Dit “netwerk” is dus ook niet iets wat ik wil, maar iets waarvan ik denk dat het de routering verbetert voor anderen die wel kiezen voor “tolwegen vermijden”.

De lcn en rcn routes zijn onvolledig voor scenic routing en dus als iemand zijn/haar eigen GPS routes maakt op basis van deze netwerken. Dat is hét probleem en dat heeft niets te maken met “mijn opvattingen over schilderachtige routes”.
Alleen de ncn routes zijn (per definitie) volledig als het mijn doel is om de Noordzeeroute (LF1) te volgen.

Dit is én onrealistisch én zeker niet simpel.

Eric: “Wilt u mijn route publiceren?”
VVV: “Waarom, wat voegt deze route toe aan de al bestaande routes?”
Eric: “Ehhh, bijna niets. Alleen ‘De Boterwal’ ontbreekt in hier het knooppuntennetwerk.”
VVV: “Zucht…!”

Waarom kunnen we op OFM ontbrekende wegen niet zelf toevoegen? Waarom moeten wij aan de knooppuntenclub of VVV vragen om hun routes te completeren? Waarvan ik nu al jaren constateer dat ze dat gewoon niet doen.
Heeft OFM niet een eigen verantwoordelijkheid voor de optimale routering van haar eigen kaart?
Net als Michelin, ANWB en OnRoute (OFK) kaarten altijd al groene wegen hebben toegevoegd aan hun kaart. Omdat het hun eigen kaart is. Omdat het kan én mag. Omdat het nut heeft voor (sommige) gebruikers.

Als je iets afschiet als zijnde “niet erg realistisch”, verwacht ik wel minimaal enige motivatie.
De opmerkingen van Eggie bewijzen nu juist dat de door mij gesuggereerde oplossing wél realistisch is:

De realiteit is dat de knooppuntroutes hier (tijdelijk, maar wel voor meerdere jaren) stuk zijn. Soms staat er een omleiding aangegeven, soms ook niet.
Om dit op te lossen heeft Eggie vervolgens precies datgene gedaan wat ik hier ook voorstel: een niet bestaande, niet gepubliceerde route toegevoegd aan het routenetwerk. Dit om de optie “Tolwegen Vermijden” niet te frustreren.

Vraag 1: Zijn de door mij genoemde voorbeelden reële problemen, als je (op de wat mij betreft verkeerde manier) routeert met “tolwegen vermijden”? Is het “goed” als een route én twee keer zo lang wordt én minder mooi?

Vraag 2: Hoe lost de concurrent (routeplanner van de Fietsersbond) dit op?
Het resultaat van deze vergelijking was voor mij verrassend: voorbeeld 2 (Mijzijde, Kanis) verliest Fietsersbond, maakt zelfs een extra “idiote omweg”, voorbeeld 3 (Baambrugse Zuwe) wint Fietsersbond.

Als (…) je dit inderdaad een probleem vindt, zijn er meerdere – simpele – oplossingen denkbaar:

 • óf: routeer nooit via “tolwegen vermijden”.
 • óf: verwijder alle knooppuntroutes van OFM. Maar bewaar wel de LF-routes (dit zijn principieel mooie en doorgaande fietsroutes, ontworpen als fietsroute, niet als verbindingsroute).
 • óf: als (…) je de knooppuntroutes wél wilt gebruiken op OFM, voeg dan (…) de ontbrekende wegen toe aan het Route netwerk.
  **
  Stelling:** knooppuntroutes voegen op de GPS niets toe. Maar knooppuntroutes zijn wel schadelijk: ze vermijden routes die niet vermeden zouden moet worden.
  Vraag 3: geef een voorbeeld van een knooppuntfietsroute die mooier is dan de “snelste route”. Niet anders, maar mooier!

Stelling: de aanwezigheid van knooppuntroutes bemoeilijkt het maken van een route die een LF-route volgt. Zie de Wereldfietser: “wie heeft voor mij een track van de ‘Xxxx Route’?”
Ik denk dan: waarom maak je die niet zelf? Beter, actueler dan mijn track van x-jaar oud. Maar ik moet toegeven: het is best lastig om te zien waar de ‘Xxxx Route’ loopt en waar deze niet loopt (maar een lcn, rcn route).

Voor wat betrteft het [Scenic Routing] netwerk zijn de “optimale routes” objectief vast te stellen:

 • én: vrijliggend (dus niet: parallel aan een autoweg)…
 • óf: fietspad
 • óf: path + [bicyle = yes]
 • én: in het buitengebied (dus niet: het zoveelste fietspad bedoelt om een Vinex wijk te ontsluiten)
 • én: ontbrekend als knooppuntroute.

Voorbeelden:
“De Swette” (Friesland), fietspad langs de Beneden Regge (Lemele, Overijssel), Fietspad Wiericke (april 2014, Bodegraven), Kerkepad (Cabauw), non mandatory cycleway langs “De Hoekse Molen” (Montfoort), Het Klaphek (IJsselstein), Rijnveldsche Pad (Haarzuilens-Maarsen over de (3 jaar oude) fietsbrug A2), de Bonnenweg, Binnendijk (Hoek van Holland).
(Ja, ik weet het: de Bonnenweg, Binnendijk voldoet niet aan mijn eigen criteria).

Voor wat betreft het [Faster Routing] netwerk zijn de “optimale routes” objectief vast te stellen:
De optimale route – op het moment dat “vermijd tolwegen” een “idiote omweg” maakt - is de “snelste route” (volgens OFM). Het enige wat moet gebeuren is één (bepalend) wegsegment uit de “snelste route” toevoegen aan het Route netwerk zodat “snelste route” óók wordt meegenomen in de mogelijke routes op basis van “vermijd tolwegen”. Het “Landszoompad-Zuid” (voorbeeld 1) is dus niet door mij bedacht!

Vraag 4: vergelijk een route (van N52.11530° E4.83697° naar N52.27041° E5.32885°) met “tolwegen vermijden” (groene route) met de snelste route (magenta route). En probeer in te schatten wat het verlies aan informatie is op het moment dat je knooppunten verwijderd van OFM.

Vergelijking:

 1. Branderpad = knooppuntroute. Dus wordt Branderpad gevolgd (+1). Ongeacht de omweg (-1).
 2. De knooppuntroute volgt (om aan te sluiten op andere knooppuntroutes) de Provinciale weg N401 (-1).
 3. Over Kanaaldijk zijn beide routes het met elkaar eens.
 4. De knooppuntroute volgt het fietspad langs de Eem (+1). Consequentie: route gaat dwars door Baarn (-1).
  Dus, wat mij betreft geen winnaar, maar knooppunten voegen niets toe. Eén via-punt toevoegen langs de Eem aan de snelste route is voldoende om de “snelste route” tot winnaar te verklaren.

Met die laatste zin ben ik het dus helemaal eens. De knooppuntroutes zijn te pas en te onpas getagd. Ja … ze zijn er in echt, maar het is een wirwar van “vanallesennogwat”. Het is er helemaal vergeven van.
De LF routes hebben trouwens ook onverklaarbare omwegen waar ik de logica niet van inzie.
In het met wegen bezaaide Nederland werkt het dus gps-routeren niet volmaakt.

Ga je echter over de grens (nee… niet de Belgische… dat is het zelfde laken en pak) dan werkt het allemaal veel beter.
In Frankrijk liggen de regionale en nationale routes veel verder uit elkaar. Daar rijd ik dus wel met Tolwegen vermijden. Zeker langs meanderende riviertjes.
Ook lopen die routes gewoon door de steden heen en kom ik weer goed uit. (Net als in GB)
Kies je hier voor “via de weg”(kortste route) dan leidt de route van de rivier weg en gaat het dwars door het heuvelland met alle hoogteverschillen vandien. Je snijdt de meanders wel af.
Zo kwam ik afgelopen zomer een Nederlandse fietser tegen in de Bourgogne die ergens de weg had gevraagd en de fietsroute langs het kanaal de Nivernais had verlaten. Ja… hij reed nu de kortste route, maar zeker niet de snelste. Heuvel op en heuvel af. Gps en/of kaart had hij niet bij zich. :slight_smile:
Zo’n heuvelroute terug naar m’n vertrekpunt rijd ik dan wel met kortste route. De heuvel op is met m’n E-bike geen probleem.
Ja… voor E-bikes zou je dus ook een aparte routering kunnen verzinnen.

Ik weet niet of het te realiseren is dat er nog een instellingsmogelijkheid komt. Rijden via de knooppuntroutes of rijden via de regionale/landelijke routes en dan de knooppuntroutes uitsluiten. Wil je dit toch dan via een andere instelling van de gps. Bv.
a. Via de weg + tolwegen vermijden: Alle getagde routes.
b. Instelling snelste weg (tijd) + tolwegen vermijden de regionale / landelijke routes. (en knooppuntroutes vermijden)

Het nadeel is dan wel dat veel knooppuntroutes al regionaal getagd zijn ipv lokaal.

Er zou dus iets verzonnen moeten worden voor de Nederland/Belgische situatie, maar buiten de Bene(lux) moet het ook nog werken.

Trouwens in Nederland kies ik (OFM) altijd voor instelling kortste route om hier vervolgens doorlopend van af te wijken als ik op de gps of in het echt een leuker pad tegenkom. Kom ik een pad tegen dat niet op de kaart staat… helemaal prima… Dan heb ik weer wat te hobby-en.
Daar hoef je niet mee te kunnen leven, maar misschien wel mee kunnen omgaan.
Probleem is ook weer dat op een aantal fiets-gps-en geen Tolwegen vermijden aanwezig is. Edge touring? Hoe die het truukje doen… geen idee? Ook zijn er natuurlijk meer OSM kaarten. Tot nu toe bevalt de OFM mij het best.

Wanneer ik echt lange(ere) afstandroutes wil rijden probeer ik toch een track te downloaden. Dat werkt voor mij ook prima.

… maar wellicht kan Ligfietser wat met de ideeën? De functie… knooppuntroutes vermijden?

Je hele verhaal staat vol met zinnige opmerkingen en commentaren, maar zodra er ergens het woordje “mooi” staat, begin ik weer te steigeren.
Ik fietste in 2013 langs de Loire en ben er na 300 kilometer weer gillend weggevlucht wegens onhoudbare lelijkheid en saaiheid.
Toch is het Frankrijks meest populaire fietsroute en zeer geliefd bij ontelbare fietsers die het zeer mooi vinden.

Ik ben nog op zoek naar het boek met de definitie van “mooi” die ik ondersteun.

De strekking van het verhaal is: Hoe kun je er voor zorgen dat de lokale routes (lees knooppuntenroutes) de gps ongunstig gaan beïnvloeden? Dat is een prima idee.
Volgens mij zou dat moeten kunnen mits de mappers de knooppuntenroutes als lokale routes mappen. uiteraard is het dan aan de renderer om er evt. wat mee te doen.
Eigenlijk was dat idee van de Onroute fietskaart helemaal niet slecht. De N-wegen op slot op instelling fietser en open bij instelling voetganger.

Over mooi valt inderdaad niet de discussiëren. Die steile weg door het bos was schitterend, maar voor de gemiddelde fietser niet te doen.
Die Loire-route is op sommige trajecten inderdaad een verschrikking (Blois, Orléans, Gien) en ook nog levensgevaarlijk door het autoverkeer.
Misschien was het er toch mooi, maar ik kon niet kijken vanwege de langsrazende vrachtwagens. :roll_eyes:

Marc,

300 km platheid zeker gelardeert met kastelen. Oostenrijk heeft er ook zo een, langs de Donau. De routemakers hadden kennelijk geen zicht op jouw smaak. :smiley:

OT:
Marc, ik ga steigeren als iemand een compleet verhaal kwalificeert op grond van één woordje: “mooi”.
En sorry, maar ik weet geen beter woordje. Prettig? Fijn? Fietsvriendelijk? Optimaal uit alle oogpunten niet zijnde de afstand (want dat is een ander en zelfstandig criterium)?
En je geeft vervolgens één voorbeeld van een route waarvan gezegd wordt dat deze “mooi” is, maar dat volgens jou niet is. Hetgeen weer net zo subjectief is als het begrip “mooi”.
Voor iedere regel, bewering, mening kun je minimaal één uitzondering bedenken.
Uitzonderingen bevestigen de regel.
Teveel uitzonderingen maken dat je de regel moet heroverwegen.
Tenzij het een axioma betreft.

Helaas voor mij is jouw voorbeeld ook meteen het enige voorbeeld dat ik zelf ken.
We konden op een gegeven moment geen (uitgebloeide) zonnebloemen meer zien.
Na één kilometer rees er één centimeter kerktoren boven het maisveld uit…
Na twee kilometer rees er twee centimeter kerktoren boven het maisveld uit…
Na drie kilometer…
Maar de kastelen maakten heel veel goed!

Verder gebruik ik “mooi” (bewust) niet als criterium. Alle voorbeelden die ik noem zijn voorbeelden van “echte, als mooi bedoelde fietsroutes/fiestpaden”. Dat mooie fietsroutes in mooie gebieden mooier zijn dan mooie fietsroutes in niet mooie gebieden is, alweer helaas, onvermijdelijk.

Of moet ik een fietsroute beoordelen op:

 • Afstand (omwegen)
 • Inhoud
  Totdat iemand vraagt wat ik met “inhoud” bedoel. En ik zeg: onder andere “mooi” en de mate waarin de vouwen uit mijn broek worden gereden.

Ook in discussies moet je proberen hoofd- en bijzaken te scheiden.
Of je komt met een voorstel voor een betere vlag om de lading te dekken.
Graag jouw “woordje” om aan te geven dat ik 10 keer liever langs de Waal of de Nederrijn fiets, dan langs de Loire.

Eggie, ik heb je onjuist geciteerd, maar ik denk daarmee wel juist…

Doordenkend op jouw reactie én mijn ervaring afgelopen zomer in België (waar ik, niet verder vertellen, soms gerouteerd heb met “tolwegen vermijden”) is nu de hypothese dat de overdaad aan knooppunten in Nederland en België de routering in deze landen negatief beïnvloed. In tegenstelling tot de landen die niet gehinderd worden door knooppuntroutes. Ik hoef nu toch niet te herhalen dat ik hier bedoel: op de GPS, niets ten nadele van knooppuntroutes.

Het is nu winter. Voorstel: maak eenmalig in week 52 een OFM zónder knooppunten en mét overige routes.
Volgens mij is dat simpel aan te geven in het script welke routes je wel en niet wilt renderen.
Ik kan best een hele winter zonder laatste update van OFM leven. En dus een winter lang een kaart zonder knooppuntenroutes uittesten.
Ik ben zelfs bereid “tolwegen vermijden” aan te zetten. Af en toe, want anders rijden we 2-3 keer per week dezelfde route (LF4 uit mijn hoofd).
De “normale” gebruikers hebben dan in week 01 weer een normale kaart.

Waarom zou ik knooppuntroutes niet renderen? De meeste gebruikers willen juist die knooppuntroutes op mijn kaart. Er wordt heel veel gezeurd waarom die knooppunten zo onduidelijk zijn, ze moeten nóg groter. Anderen geven aan dat er uitsluitend over die knooppuntroutes gerouteerd moet kunnen worden. Kortom de meningen zijn hierover verdeeld.
Als je een kaart wilt zonder knooppuntroutes: mijn scripts staan online, je mag gerust je eigen kaart maken. En anders zijn er genoeg andere OSM kaarten zonder knooppuntroutes of je kan mijn kaart niet routerend maken met Mapsource.

@AnkEric,

'k Denk dat jij dan beter met de Freizeitkarte kan routeren. Dan heb je geen last van de routes, maar ook geen mogelijkheden met het truukje Tolwegen vermijden.
Het idee blijft interessant, maar het zal aan de renderers zijn om er wat mee te doen. Ben toch benieuwd of het kan. De landelijke en regionale routes voorrang geven.
Een kaart zonder knooppunten is weer een verarming. Zie de garmin-osm-kaart! Daar worden door waypoint zelf nu weer knooppunten aan toegevoegd.
Staan de knooppunten er wel op?.. is steeds de vraag die ik krijg.
Met de OFM kan ik naar tevredenheid omgaan en zelfs mee leven :slight_smile: … en instelling? … De kortste weg! :sunglasses:

De knooppuntroutes zijn regionale routes (rcn), ik zou niet weten welke andere regionale routes je bedoelt in Nederland. Op de grensstreek na zijn dat er niet veel.
Ik ben het er mee eens dat er een wildgroei aan knooppuntroutes is ontstaan, in Flevoland zijn ze gewoon uit de grond gestampt ‘om er bij te horen’ (kennelijk was er teveel geld over bij de Provincie). In de Provincie Utrecht is recentelijk het netwerk onder handen genomen en zijn onlogische routes van de kaart verdwenen. Het heeft nu eenmaal zijn tijd nodig om uit te kristalliseren.
Vooralsnog peins ik er niet over die knooppunt routes niet te renderen noch te gaan vermijden, veel van die routes gaan ook over mooie wegen en paden en die wil ik niet vermijden.
Als je het er niet mee eens bent prima, ieder staat vrij zijn of haar eigen kaart te maken of een andere OSM kaart te gebruiken.

Ipv de renderer aan te pakken, zou je ook het knooppuntennetwerk van OSM up to date kunnen houden.
In AnkErics eerste voorbeeld 3 is er nl. een en ander veranderd in het fietsroutenetwerk (nieuwe route van KP 02 en 36).
Deze wijziging zie ik nog niet in OSM.

Zie de links die ik in een ander topic heb geplaatst.

Eric, ik schreef toch:

Het gaat mij erom dat het zinloos is om het begrip “mooi” (of “aangenaam”, “leuk”, subjectiviteit dus) onderdeel te laten zijn van een algoritme dat je route moet bepalen.
Als iets 2 keer zolang is, dan is dat objectief meetbaar en controleerbaar, maar wat bedoel je met “minder mooi”
Minder mooi dan wat?
En is het 3% minder of 47%?

Iets is pas “mooi” als je er op zijn minst één keer ook gefietst hebt en je het met de ander eens bent over dat “mooi”, maar 2x zo lang is altijd waar.

Precies, gewoon renderen, dan hoef ik als ik een knooppuntenroute fiets (ook al is het maar voor een deel) niet iedere keer bij de borden af te stappen (die in 50% van de gevallen toch al onleesbaar zijn beklad of van de paal geslagen) om te zien hoe ik verder moet.
En zoals bekend, routeren is niet verplicht, Je kunt het gewoon uit laten staan.

Kortom: ik beweer nergens dat ik vind dat de knooppunten niet gerenderd moeten worden.
Het is één van de mogelijke oplossingen voor een door mij gesignaleerd mogelijk probleem: “Als (…) je dit inderdaad een probleem vindt”

Als je wilt beweren dat “mooie wegen en paden” worden vermeden zónder knooppunten, dan graag minimaal één voorbeeld.
Zonder voorbeeld beschouw ik dit als een loze kreet. Ik ken de voorbeelden in ieder geval niet en daarom zeg ik vooralsnog: vrijwel alle mooie wegen en paden worden óók zonder knooppunten gerouteerd.
**
Omgekeerd: juist als je wél via knooppunten routeert mis je veel.**
Voorbeelden ter onderbouwing:

“De Swette” (Friesland)
fietspad langs de Beneden Regge (Lemele, Overijssel), april 2013.
Fietspad Wiericke (april 2014, Bodegraven)
Kerkepad (Cabauw)
non mandatory cycleway langs “De Hoekse Molen” (Montfoort)
Het Klaphek (IJsselstein)
Rijnveldsche Pad (Haarzuilens-Maarsen over de (3 jaar oude) fietsbrug A2)
Bonnenweg-Binnendijk (Hoek van Holland)
Vroonweerseweg, Vllaardingen
Kooipad, Streefkerk
Reevlietpad, Koolwijk
Hoonaardpad, Haastrecht
Zuringkade, Oudewater
Smidskade, Langeraarse Plassen
Korssesteeg, Westbroek
Fietspad dwars door de Hollandse Hout, ten noorden van Oostvaardersplassen
Fietspad dwars door Knarbos (ten oosten van Oostvaardersplassen)
Wetering-West, Wetering, en de nieuwe (2013-2014) fietspaden ten oosten van Wetering-Oost (Weerribben)
Het fietspad van Ossenzijl naar Steenwijk (ten noorden van de Weerribben en aansluitend op het vorige voorbeeld)

Als ik de tracks ook ga meetellen: vrijwel alle “Tiendwegen”…!

Allemaal (fiets)paden die geen onderdeel vormen van het knooppunten-netwerk (op OSM?!)
Veel van bovenstaande voorbeelden heb ik pas gereden nadat ik al meerdere malen over de nabij gelegen knooppuntenroutes was gereden. Ik vind dat… jammer.
(En sinds die ontdekking rijd ik dus nooit meer met “vermijd tolwegen” tenzij noodzaak (Engeland, bijvoorbeeld)).

Deze vraag is vergelijkbaar met iemand dat zijn eerste auto koopt en vraagt: “waar zitten de trappers?”
Antwoord: dit is een GPS, die kan zelf routeren en heeft geen knooppunten nodig.

Pakketaanbieding: OFM met gratis Bikepointer…

Ligfietser, RMN is net klaar met het Utrechtse netwerk, het is vanmiddag gepresenteerd, uitgewerkt door bureau Folkertsma verkeerstechniek op basis van OSM gegevens met bronvermelding.