Vandalisme, anonieme notes, onduidelijke imports en massa-edits etc.

Andries,

ik heb bovenstaande quote gebruikt om dit topic te starten.

Ik zal er op toezien dat dit topic niet escaleert of divergeert.

Ik herken jouw observaties volledig en vind dat er een oplossing moet komen. Ik weet geen panklare oplossing en dat de DWG niet gelijk ingrijpt en het voordeel van de twijfel geeft begrijp ik ook, een beetje.

Wellicht dat OSM aan zijn eigen succes ten onder dreigt te gaan: meer en meer toepassingen (PoGo bijvoorbeeld) en meer en meer laagdrempelige editors met hun artefacten en meer en meer links naar andere bronnen voor import, al dan niet in strijd met de licentieregels.

Langzaam wordt OSM onwerkbaar voor de serieuze mappers: we hebben geen tijd of zin meer om naar alle notes te kijken en zijn meer tijd bezig met het herstellen van andermans foute edits dan met zelf creatief bezig zijn.

Ik heb geen panklare oplossing en beperk me hier dus tot een aantal suggesties, waarvan vele al door anderen genoemd zijn, inclusief mijzelf over verscheidene topics verspreid; gaarne serieus commentaar en opbouwende bijdragen!

Notes:

 • geen anonieme notes meer toestaan: nadeel: goedwillende ongeregistreerde bijdragen worden zo gemist.
 • anonieme notes in een afwijkende kleur of beperkte stay-alifetijd indien geen reacties
 • notes met reacties (blijkbaar in behandeling) een afwijkende kleur gedurende een bepaalde tijd
 • niet meer dan n notes per tijdseenheid/sessie vanaf een IP-adres

nieuwe mappers:

 • nieuw mappers kunnen een edit alleen in de wachtruimte zetten totdat een lokale (NL) groep “OSM-moderators” de edit zien, beoordelen en voorzien van eventueel commentaar goedkeuren of retourneren
 • grootte van eerste changesets beperken om massa-import en grote schade tegen te gaan
 • een geautomatiseerd systeem van welkoms-wiki (die wiki alleen door mod’s te editen) bij een eerste edit incl. verificatie van e-mail adres

onzin tags:
*OSM is rijp en uitgebreid genoeg om geen massa’s nieuwe tags (key/values) meer nodig te hebben. Alleen values als name, note, straatnaam e.d. zijn nog free text, alle andere moeten voorkomen in de catalogus van OSM; nieuwe K/V’s alleen na goedkeur DWG anders geblokkeerd voor upload

vervelende mappers

 • lokale groep OSM mod’s zou zonder inbreng van DWG in ieder geval een tijdelijke ban op user (ID, IP) kunnen leggen, al is het maar voor een week als bedenktijd en om een edit-war te voorkomen.

Laat ik voorop stellen dat ik alle frustratie en irritatie rondom dit thema volledig begrijp. Echter osm is nog steeds in veel opzichten de beste kaart die er is, ondanks dat enkele mensen niet weten hoe zich binnen een samenwerkingsproject dienen te gedragen. Ook is iedereen hier vrijwillig en voor zijn/haar plezier. Dus als er een activiteit is (bv. het oplossen van notes) die vooral frustratie bij je oproept ben je vrij om dit aspect van osm te negeren.
Met het bovenstaande wil ik enkel wat relativeren. Het is zeker niet mijn betoog dat er geen probleem is of dat een discussie er over niet nodig zou zijn.

Over discussie gesproken:

Dit heeft als nadeel dat als een edit enige tijd blijft liggen er in tussen tijd allerlei conflicten kunnen ontstaan.

Ik geloof dat er in Belgie een dergelijk systeem in gebruik is. Dit was ooit vermeld in osm weekly, maar ik kan dat niet meer terug vinden. Dit lijkt mij zeer de moeite waard om uit te zoeken of dat ook voor ons nuttig kan zijn.

Op wikipedia is een systeem waar je door een mod kan laten controleren of een gebruiker meerdere accounts vanaf een ip adres gebruikt. Weet iemand of bv. de DWG ook over dergelijke middelen beschikt?

Zou het mogelijk zijn om nieuwe mappers maar beperkte rechten te geven, totdat ze “bewezen” hebben van goede wil te zijn. Ik denk dan aan een systeem dat ze bijvoorbeeld alleen maar nieuwe zaken kunnen toevoegen, maar ook dat heeft natuurlijk weer nadelen. Eigenlijk heeft iedere beperking voor nieuwe mappers nadelen, maar om iedere mapper zomaar alle rechten te geven heeft ook nadelen, zo blijkt keer op keer.

Zoals ik ook al een eerder geschreven heb, maak ik gebruik van heel veel verschillende IP-adressen omdat ik via een VPN online ben. Natuurlijk ben ik hiermee geen gemiddelde gebruiker, maar ook dat zou je weer kunnen ondervangen door IP-adressen uit te sluiten waar door meerdere accounts -in een kort tijdsbestek- gebruik van gemaakt wordt. IP en account zouden idd aan elkaar gekoppeld moeten worden, zodat het niet volstaat om een nieuwe account aan te maken of het IP te wisselen en per e-mailadres ook maar één account toegestaan.

Martin, helemaal goed dat je een nieuw topic hebt aangemaakt.
Dat is een mooie lijst met suggesties die echt een verschil kunnen maken!
Ik zal kijken of ik de suggesties kan doorspelen / voorleggen aan mensen die daarover gaan.

In de tussentijd lijkt het me goed om minder te schromen de DWG in te schakelen indien nodig.
Ik heb vanavond de tijd genomen om een keurige en goed gedocumenteerde Engelstalige e-mail te sturen aan de DWG.
Schrijven gaat me vaak niet zo soepel af vanwege o.a. perfectionisme en concentratieproblemen maar gelukkig is dat laatste recent iets verminderd en daarom draag ik nu graag een extra steentje bij.
Teruglezend valt op dat HOTW in het begin goede wil toonde en wilde communiceren maar dat het misliep toen hij de mogelijkheden van Overpass Turbo en mechanical edits ontdekte, ongeduldig werd en zich begon af te zetten tegen de community en geheel zijn eigen gang begon te gaan. Ik heb bij de DWG aangegeven dat als hij een laatste kans zou willen aangrijpen dit zich zou moeten uiten in radicaal ander gedrag en dat met mij waarschijnlijk vele anderen op zijn minst verontschuldigingen verwachten van zijn kant.

Wat ook alvast zou kunnen helpen is de toevoeging van een ervaren Nederlandse danwel Vlaamse mapper aan de DWG.

Hoewel al je opmerkingen en ideeën hun waarde hebben, denk ik persoonlijk dat deze opmerking de enige realistische is. Alle andere suggesties zie ik niet snel gebeuren, hoe zinvol ook, die voorstellen zijn denk ik te controversieel in wereldwijd OSM verband.

Met een dergelijke lokale MOD groep (dat hoeven er voor NL denk ik hooguit twee te zijn), zou er al veel leed voorkomen kunnen worden.

Ik heb diverse keren contact gehad met de DWG. Meestal wordt het accuraat opgepakt. Dan krijgt het verzoek een request nummer. Begrijpelijk is dat de DWG zeer voorzichtig is met het opleggen van een tijdelijke block. Daarom is de eerste stap om op changeset niveau de onrechtmatigheden aan te geven.

Ook ik probeer me beter te verdiepen in de werking van de DWG. Soms heb ik het gevoel dat de gedachte van het forum niet de gedachte van de DWG zijn. Soms vind ik de antwoorden/argumenten redelijk van de DWG. Het blijft altijd lastig, en heb begrip voor de voorzichtigheid die betracht wordt.
Een aantal leden van de community steken veel energie in het controleren van nieuwe mappers. (PS dit is noodzakelijk naar mijn mening). Om de volgende redenen:

 • Het welkom heten in de community

 • Het filteren van beginnersfoutjes en hulp bieden bij het oplossen ervan

 • Het ontdekken van vandalisme

De DWG hanteert het onderstaand beleid:

 • Algemeen commentaar op changeset discussies;

 • Een publiek zichtbaar “block” bericht naar iemand, die eerst goed doorgelezen moet worden doorlezen voordat de gebruiker verder kan gaan met het aanbrengen van nieuwe changesets;

 • Verwijderen van beledigende opmerkingen of commentaar op changeset discussies;

 • Tijdelijk blokkeren van een gebruikersaccount voor maximaal 96 uur;

 • Voorleggen door DWG aan OSMF tot permanente blokkade

Wat kan de DWG meer dan een andere mapper?
Redigeren
Wanneer gegevens zijn gekopieerd van een no-licetntie-compatibiele bron, kan de dwg ingrijpen om de geschiedenis te bewerken.

Verbergen van aanstootgevend materiaal
De DWG kan notes en discussies aanpassen op verzoek. Ook kan een dergelijk verzoek worden gedaan als iemand per ongeluk persoonlijke informatie, die ze niet van plan waren om te delen, heeft geplaatst.

Gebruiker blokkeren
De dwg kan u dwingen om een bericht te lezen voordat een nieuwe changeset wordt geplaatst en kan daarna een korte (tot 96 uur) blokkade instellen. In het OSMF BAN Policy Document over hoe en wanneer een blokkade wordt gebruikt.
Het dwingen om de mail te lezen zal kunnen worden ingezet als reactie op de changeset achterwege blijft. Er wordt in deze mail niet geïmpliceerd dat de mapper iets verkeerds zou hebben gedaan, en bevat vriendelijke taal.

Elke gebruikers blokkade wordt begeleid door een openbare blokkerende boodschap. Alle blokkades zijn publiekelijk vermeld.

Permanente blokkade
Zal aan de OSMF worden voorgelegd door de DWG.
Een permanente blokkade zal alleen worden overwogen in extreme gevallen, na meerdere falende pogingen van de dader en de gewraakte handelwijzen blijft gedurende een periode van ten minste drie maanden, maar meestal meer. Voordat een gebruiker is permanent geblokkeerd, ze hebben minstens één waarschuwing, in hun eigen taal vertellen ze expliciet dat onbepaalde blokkade wordt ingesteld als ze doorgaan met hun gedrag. Een permanente blokkering kan enkel worden geplaatst indien ten minste de helft van het DWG zich hiervoor heeft uitgesproken en driekwart van degenen die zich hierover hebben uitgesproken voorstander zijn van het blok. Permanente blokken kan worden opgeheven door een DWG-besluit, of na een geslaagde oproep aan de OSMF of een persoon of instantie aan wie OSMF gedelegeerde dit recht heeft toegewezen. De blokkade geldt ook andere accounts die bediend worden door de geblokkeerde gebruiker.

Uitzonderingen
De DWG bhandeld mappers meestal met respect, geeft de tijd om te reageren en blokt spaarzaam. Wie zich kan veroorloven om geen respect op te brengenvoor deze communicatie, is enkel en alleen bezig met als doel OSM te vernielen. Deze gebruikers kunnen, zonder enige horten of stoten, worden geblokkeerd.
Bovenstaande geldt ook niet voor mappers die niet reageren op herhaalde pogingen te communiceren met de DWG. Zij kunnen worden geblokkeerd totdat ze antwoorden.
Bovendien is zij niet van toepassing op de mappers die in strijd zijn met auteursrechten, databankrechten, en andere soortgelijke rechten.