Активни ОСМ мапери на подручју Србије

Преглед активних ОСМ мапера на подручју Србије
https://openstreetmap.rs/aktivni-maperi/