toegang paden staatsbosbeheer

Ik ben een openstreetmap beginner (qua editing dan) en vraag me af wat de juiste access tags zijn bij het volgende bord:
https://www.bosgrond.nl/images/objecten/object78/portrait-bordVeluwe.jpg

Met de documentatie van Staatsbosbeheer erbij (http://sbb.hrgroep.nl/downloads_extra/sbb/Handboek_Recreatie_hoofdstuk_4.pdf) betekent dit: primair bedoeld voor wandelaars.
Expliciete verboden staan eronder.

Dus: wegen en paden toegestaan voor fietsers en wandelaars.
De volgende access tag volgens mij.
foot=yes
bicycle=yes
Verboden voor motorvoertuigen: motor_vehicles=no

Deze borden zijn typisch gebiedsborden, worden niet bij elke afslag herhaald. Tenzij een pad als ruiterpad is aangegeven dus volgens mij ook nog: horse=no

Maar wat doe ik met de paarden op die stukken die als ruiterroute/menroute zijn gemarkeerd?
Is dat horse=designated in combinatie met de 3 bovenstaande (foot, bicycle, motor_cycle)?

Heb ik het zo goed begrepen?

Ik heb wel gezocht naar info hierover, ook wel wat discussies gevonden, maar geen eenduidig antwoord. Mijn excuses als ik een handleiding/FAQ/best practises over het hoofd heb gezien.

Remke

Edit 26/3: link naar plaatje aangepast naar 1-tje die wél werkt.

Hoi Remke,

Ik denk je hebt het prima begrepen. Zeker motor_vehicle=no (let op: vehicle, niet vehicles; zonder s) en horse=no waar toepasselijk. Fietsen zijn niet expliciet verboden, dus ze mogen inderdaad.

Het enige wat nog mist is de beperking zonsopkomst t/m zonsondergang. Dat kan zo (voor gevorderde):
foot:conditional = yes @ (sunrise-sunset)
bicycle:conditional = yes @ (sunrise-sunset)
horse:conditional = yes @ (sunrise-sunset)

Het is alleen niet yes, maar permissive
Het betreft particuliere terreinen, waarvan de eigenaar de toestemming elk moment kan intrekken en dan gebruik je permissive.

Verder nog toevoegen dog=leashed Vrijwel op alle terreinen moet de hond aangelijnd zijn.

Ik weet niet hoe dat bij jullie zit maar de link naar het plaatje van het bord doet het niet.

Ah, zonder md in de link zie ik 'm nu ook.
Hoe komen jullie erbij dat fietsen er mag? Staat daar niet vermeld maar ga er maar vanuit dat het niet mag.

D’r staat niet dat je er niet mag fietsen, terwijl gemotoriseerd verkeer expliciet verboden is.

Weer een voorbeeld van een van de vele slordigheden in bebording.

Ik twijfelde ook over de fietsen, staat niet expliciet onder de verboden, maar er staat ook duidelijk wandelen op wegen en paden. Verwarrend. In google actie op dit forum leidde mij naar het handboek van SBB: http://sbb.hrgroep.nl/downloads_extra/sbb/Handboek_Recreatie_hoofdstuk_4.pdf. Op blz 71, sectie ‘openstelling’ staat:

Deze tags heb ik ook gevonden in de documentatie. En ook de
foot:conditional = yes @ (sunrise-sunset)
bicycle:conditional = yes @ (sunrise-sunset)
horse:conditional = yes @ (sunrise-sunset)

Ik kom dit gebruik echter erg weinig tegen (eigenlijk nog niet gevonden, maar er zullen vast genoeg voorbeelden zijn). Ook bij terreinen waarvan mij bekend is dat ze van NM of SBB zijn. Is er in Nederland een conventie/consensus over het gebruik van permissive? En dezelfde vraag m.b.t. de ‘foot:conditional = yes @ (sunrise-sunset)’. Is het gebruikelijk om dat aan de tags toe te voegen? Enerzijds is het zuiver/correct, anderzijds arbeidsintensief en wellicht verwarrend als het niet consequent wordt toegepast.

Daarom is het ook beter helemaal niets te taggen daar voor bicycle.
Gewoon weglaten, tenzij er specifiek op het bord vermeld staat dat fietsen alleen mag tussen zonsopkomst en -ondergang, of alleen op daartoe bestemde paden o.i.d.

Gelderland:
foot:conditional"=“yes @ (sunrise-sunset) 8x
foot:conditional”="permissive @ (sunrise-sunset) 135x

Zie overpass-turbo: http://overpass-turbo.eu/s/RU3

Deze sectie is dan ook een informatief deel, waarbij men kiest om de meest voorkomede gebruiker vriendelijk te verwelkomen.

Sectie 3: zijn de gedragregels, hier verbied men, wat niet mag.

Art461 W.v.S

Hier wordt niet de “Overige verboden” methodiek toegepast.
en niet op " blijkbare wijze" aangegeven.

dus

Al het andere mag: je kan daar permissive zetten.

“van” als bedoeld “in eigendom”
Er zijn nogal wat terreinen die niet in eigendom zijn, maar wel in beheer, er zijn erfpacht constructies.

Er zijn situaties waarbij een G12a naast een accessbord van SBB staan. ( of zelfs 10 meter achter elkaar)
Waarbij op het SBB bord staat, voor gemotoriseerd verkeer verboden.

Dit houd wel degelijk in dat er op het G12a met een brommer en snorfiets niet gereden mag worden.

Waarom:
Accessbord, uitvoeren Wetboek van starfrecht art. 461 is de strafbepaling, grondslag is Burgelijk Wetboek Boek 5 art. 22
G12a, Wegenverkeerswet 1994 en Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Deze twee combinaties fungeren naast elkaar.
Wat bij de een verboden is en bij de ander niet, dan is het verboden!

Inmiddels hebben we enkele Gemeentes aangeschreven. Waarbij de Gemeente Staatsbosbeheer verzocht heeft het bord aan te passen of weg te halen (omdat het bord niet op grond van Staatsbosbeheer stond of dat het bord zo was geplaatst dat vanwege de richting van het bord leek of het op het gebied achter het bord (fietspad) betrekking had.

Zo zijn er ook G13 borden, waarbij je met een elektrisch snorfiets niet in mag op basis van het accessbord "voor gemotoriseerd verkeer verboden "

immers alleen de ingeschakelde “verbrandingsmotor” snorfiets is verboden bij een G13.
RVV Plaats op de weg, art 5

Zulke zaken komen naar voren omdat wij zeer lokaal met routering voor OSM bezig zijn voor alle verkeersgroepen.
Er zijn situaties die al meer dan 10 jaar bestaan, totdat er een OSMér langs komt.
De regels hanteert, zoals ze zijn, en een G12a op slot zet voor brommers of een melding maakt en later de situatie herziet.

Zo ook dit topic

@Remke: leuk dat je toegang in natuurgebieden tagt,
daar hebben we samen nog veel werk te doen en is OSM de enige bron die daar een breed overzicht voor geeft voor wandelaars, fietsers, ruiters… !

Zie naast het voorgaande ook dit eerdere draadje hierover:
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=736035#p736035

Het plaatje in jouw post opent bij mij niet, maar ik ga ervan uit dat [het een bord is zoals deze](het een bord is zoals deze):
https://www.bosgrond.nl/images/objecten/object78/portrait-bordVeluwe.jpg

In aanvulling / reactie op het voorgaande:

-tag WEL bicycle=permissive, het feit dat het onbenoemd is op dit bord betekent dat je er wel mag fietsen [permissive], en de afwezigheid van een verbod is ook informatie .

-Dat zou pas anders zijn als er zou staan “OVERIGENS verboden toegang”, dan is alles wat niet als toegestaan is benoemd verboden, maar dat is in dit voorbeeld dus niet het geval (het enkele verwijzen naar "Art 461 W.s.S houdt op zichzelf nog geen verbod in, maar is het artikel dat in beeld komt als je de op het bord genoemde toegangsbepalingen overtreedt)

-voor fietsen is de permissive-toegang *impliciet * aangegeven (is niet verboden), voor voetgangers expliciet, beiden vallen in OSM onder =permissive en zijn het taggen waard
(als je bicycle=
leeg laat, dan is voor anderen niet duidelijk of er nou is geconstateerd of fietsen wel/niet is toegestaan).

-Dat bij ontbreken van een verbod de toegang is toegestaan volgt expliciet uit onderstaand artikel BW 5:22 (vandaar ook het “op blijkbare wijze” in het terecht door Allroads aangehaalde 461 WvS, dat de strafrechtelijke evenknie is van het civielrechtelijk vastgelegde “permissive” toegangsrecht (bij gedogen van de eigenaar)

-foot:conditional=… is niet fout, maar toch raad ik je sterk aan om gewoon foot=permissive / bicycle=permissive te gebruiken

Ik heb eerder zelf ook foot:conditional / bicycle:conditional gebruikt voor openstelling tussen zonsondergang / opkomst, maar ben daar van afgestapt omdat dat zo onnodig complex is dat blijkt dat veel dataverwerkers in bepaalde gevallen de mist ingaan
(bijvoorbeeld als iemand zo’n onnodige / tegenstrijdige algemene access=no tagt of als een router als default voor een wegtype bicycle=no heeft en de *bicycle:conditional=permissive @ … *-waarde niet goed begrijpt, wat vaak genoeg voorkomt)

De sluiyng in de donkere uren (die ook niet zo heel bijzonder is, komt in meeste natuurgebieden voor) zet ik nu in algemene access:conditional en opening_hours. Alleen bij bijzondere periodieke seizoenssluitingen -die wel bijzonder zijn- gebruik ik de complexe (positieve) foot:conditional (samen met algemene access:conditional)

Ik zou zo’n bospad (dus zonder seizoenssluiting) als in de hierboven aangehaalde foto dus taggen als

foot=permissive
bicycle=permissive
motor_vehicle=no
horse=no
dog=leashed
access:conditional=no @ (sunset-sunrise)
opening_hours:sunrise-sunset

Over die laatste twee kan je natuurlijk ook weer twisten, maar zo hoef je in ieder geval niet met dubbele waarden te werken die ook weer vaak verkeerd worden begrepen, conform Good Practice en zijn er twee manieren om de openingsuren te vinden
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice#Don.27t_over-use_semi-colon_separated_values

En nog het genoemde wetsartikel :
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005288/2018-09-19#Boek5_Titeldeel3_Artikel22

Zie dat het voorbeeld van een niet routerende weg met foot:conditional in aangehaalde oude post nu niet meer werkt omdat de tagging in de tussentijd is aangepast / verbeterd

Hierbij recenter voorbeeld (obv v11):

Geen van deze drie routers wil routeren over deze weg met onderstaande tags:
-Graphhopper
-OSRM
-Brouter

De foot:conditional-waarde wordt niet herkend en alleen de algemene access=no resteert dan en houdt de boel op slot…

access	no
bicycle:conditional	permissive @ (sunrise-sunset)
foot:conditional	permissive @ (sunrise-sunset)
highway	track

Ook de OSM-standard carto raakt van deze complexe en tegenstrijdige tagging van de leg en rendert de weg op dezelfde manier als een weg die in het geheel verboden is.

Het is aan ons als mappers om zo te taggen dat datagbruikers de data goed kunnen verwerken (zonder *onjuiste * tags te gebruiken zoals wordt bedoeld in “tagging for the renderer”)

Om je data bruikbaar te maken dus alsjeblieft:
-geen onnodige foot:conditional=… als het ook kan met foot=…
-geen onnodige algemene access=no als bepaalde vervoerswijzen (onder voorwaarden) zijn toegestaan voor het algemene publiek

Veel dank (:

De waarden van foot, bicycle, motor_vehicle, horse en dog overschrijven echter de access:conditional=no @ (sunset-sunrise) (volgens de restrictie-hiërarchie zoals die op de Wiki staat).

Bedankt voor alle reacties, het wordt steeds helderder voor mij. Specifiek m.b.t. de laatste opmerkingen van @Multimodaal en @AndriesWijma:
Ik voel erg veel voor de strategie van Multimodaal, uit de volgende overwegingen…

  • effectief routeerbare paden voor fietsers en wandelaars voor de meeste routers

  • de sluiting tussen zonsondergang en zonsopgang is in elk geval in de tags opgenomen, zuiver informatief voor degene die de tags in zijn volledigheid interpreteert

  • sluiting tussen zonsopgang in NL natuurgebieden is een erg algemene eigenschap en volgens mij redelijk algemeen bekend. Zelfs bij perfecte routers (met interpretatie van de conditional tags kan ik overdag een route plannen en 's nachts die track proberen te volgen en dan het bewuste bordje tegenkomen.

Ik zie het voorstel van Multimodaal dus als de beste compromis tussen zoveel mogelijk volledige informatie en zo veel mogelijk praktisch bruikbaar in overeenstemming met de regels van de terreinbeheerder/terreineigenaar.

Nu rest mij nog de taak om ook nog dusdanig handig te worden met JOSM dat ik dit een beetje vlot en zonder fouten kan invoeren. Dat geeft niet, al doende leert men en gaandeweg zal ik wel de slimme werkwijzes ontdekken.

Je vroeg in het begin om een eenduidig antwoord maar je kiest nu precies het antwoord dat tegen alle overige antwoorden ingaat en waarbij een vreemde mix van openingstijden en verkeersregels wordt gecreeerd.

Mijn opmerking ‘het wordt steeds helderder’ slaat met name op het feit dat ik door de antwoorden steeds beter aanvullende documentatie kan zoeken om begrip te krijgen van de betekenis van de verschillende tags. De link naar de tag-zoekmachine geeft me ook zelf de mogelijkheid om te zoeken naar het gebruik van specifieke tags, dat is ook erg leerzaam voor me. Eerlijk gezegd zie ik geen eenduidigheid in het gebruik in de praktijk op Openstreetmap en ook geen eenduidigheid in de antwoorden hier. Dat komt wellicht voor een deel ook omdat mensen soms commentaar leveren op 1 van de tags, waarbij ik niet altijd begrijp wat dan de bedoelde/gewenste overige tags zijn. In die zin heb ik niet het antwoord gekregen waarop ik hoopte. Kennelijk hebben verschillende mensen toch verschillende meningen over wat het ‘beste’ is. En ja, ik ben ook maar een mens, dus daarom uit ik ook mijn mening. Ik leg die juist aan jullie voor, om mijn gedachtengang te delen.
Principieel ben ik een fan van juistheid en zo veel mogelijk volledigheid van vastlegging van informatie, maar als dat in praktijk betekent verminderde bruikbaarheid van diezelfde informatie doordat verwerkende tooling die juiste en volledige informatie niet correct interpreteert, wordt een principiële opstelling discutabel.
Ik wil dus zo juist mogelijke tagging, maar wel met maximaal voorkomen van onjuiste interpretatie door dataverwerkers.

Let op: Uiteindelijk blijft verantwoordelijk en juist gedrag van de gebruiker in het veld (dus respecteren van aanwijzingen in het veld) voorop staan! Openstreetmap is geen vrijbrief om maar overal te struinen, te fietsen of te rijden.

In beginsel lijkt het volgende mij toepasselijk:


highway=track
access:conditional=permissive @ (sunrise-sunset)

Maar nu is mijn vraag: wat geldt nu voor de verschillende transportmodi (foot, motor_vehicle, nou ja de hele hierarchie). Gelden de toegangs regels van de access tag? Of die van highway=track? Mijn begrip uit https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Conditional_restrictions is dat het expliciet opnemen van de access tag al de defaults van highway=track overschrijft, voor alle transportmodi. Is dat correct?

In dat geval is volgens mij als geheel het volgende correct (de dog=leashed staat volgens mij sowieso buiten kijf)


highway=track
dog=leashed
access:conditional=permissive @ (sunrise-sunset)
motor_vehicle=no
horse=no

Vraagtekens heb ik dan bij:
carriage=no toevoegen. Lijkt me correct, maar is het ook ‘good practise’? Is het niet overbodig vanwege horse=no (volgens de accesshierarchie wiki zijn ze niet hierarchisch verbonden)
opening_hours: is het wel of niet een goed idee om hiervoor te gebruiken?

En een vraag over de verwerking door routers en renderers: leidt bovenstaande tot het (in elk geval door mij) gewenste gedrag, namelijk wel zichtbaar en routeerbaar voor fietsers en voetgangers, niet voor paard (al dan niet met wagen) en motorvoertuigen.

highway=track
access:conditional=permissive @ (sunrise-sunset)

De toegangsregel van de access tag overschrijft de default waarde van de highway. Er schuilt echter een adder onder het gras want dit geldt namelijk alleen voor het tijdsbereik dat door de access tag wordt beschreven. Dat betekent in dit geval dat er 's nachts geen beperkingen gelden.

Ik heb veel geleerd van dit draadje, zeker over permissive and dog=leashed. Kon het meteen toepassen:
https://www.openstreetmap.org/changeset/82673020

… zie https://www.mapillary.com/map/im/d5nQ9Ncsp8ubnkBLOtQnmg

Bedankt, iedereen!