Taggning av busshållplatser/kollektivtrafikstaggning i Sverige

Ja, just det, här är den:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sweden/Public_transport#Taggningsexempel_busshållplats

Under rubriken “Hur skall vi tagga nu?”

Citat:

“Dock så använder vi viss dubbeltaggning, dessa är: public_transport=stop_position ==> får även highway=bus_stop eller railway=tram_stop etc.”

Detta har varit ett lyckokast. Fastän jag tror personligen inte att det har varit syftet eller ens avsett.

Det är alltså bara att jämföra:

Exempel 1.)
Hållplats “Herrenwasser” (OpenStreetMap)

Taggning så som föreslås highway=bus_stop vid sidan om vägen tillsammans med pt_platform.
Vad det är frågan om är en smygövergång till Ptv1-modellen.

Jag vill påstå att det för karttittaren eller datakonsumenten inte är särskilt attraktivt. Hållplats framgår ungefärligen. Hållplatskartor kan man inte göra här.

Exempel 2.)
Hållplats “Kalkwitz Teiche” (OpenStreetMap)
Likadan taggning som Ptv2 i Sverige! Dvs pt_stop_position+highway=bus_stop samt pt_platform+highway=platform.

Här framgår det tydligt (ok, man valde node istf way för hållplatsserna) var bussen stannar och var hållplatsen är: overpass turbo

Vilket är att föredra: modellen där karttittaren och datakonsumenten får ut mest möjliga information (Exempel 2), eller någon modell som inte medför detta, men som i annat avseende är best lämpad (import?) (Exempel 1)?

Vad det frågan om är rätt enkelt. I en hållplats-moell som följer Ptv2 så “flyttar vi ut” highway=bus_stop till pt=platform.

Och i nästa steg så är argumentationen “vad skall vi till med pt-taggarna på hållplatsen, vi slopar dem, de gör ändå ingen nytta”.

Och wuppsi har vi hållplatsser enl Ptv1 i stället för ursprungliga Ptv2-hållplatser.

Dvs en smygande omvandling till Ptv1-modellen.

Men tyst! Det skall du inte få veta i det här skedet!

En mycket tänkvärd fundering.

gtfs:-taggarna, t ex “gtfs:stop_id” skall efter samtliga tillängliga osm-wiki sidor taggas tillsammans med public_transport-taggar. Jag hittar trots ivrigt letande inte någon wiki-sida som i detta sammanhang gör en koppling till highway=bus_stop eller highway=platform.
Detta är ju helt följdriktigt, eftersom Ptv1-modellen (med highway=bus_stop-taggar) är högst rudimentär i jämförelsen med Ptv2-modellen.

wiki-sidor:

Nu har vi fått en fil som innehåller gtfs:stop_id-data för samtliga hållplatser i Sverige. Den har beretts i Norge… Och den innehåller endast highway=bus_stop för respektive gtfs:stop_id-tagg (alltså en “pairing” highway=bus_stop och gtfs:stop_id).

Jag har kollat lite i tyskland vad gäller gtfs:-taggar och kan där inte hitta någon som helst “pairing” highway=bus_stop och gtfs:stop_id-tagg. Den rådata med gtfs:-taggar från respektive institution innehåller ingen hänvisning till vare sig public_transport eller highway=bus_stop, dvs Ptv1 eller Ptv2. Vilket ju närmast är självklart. Vad bryr de sig om osm och deras taggningsscheman?

Som sagt, överallt där man tittar, där det informeras om gtfs:stop_id och osm, sker detta i sammanhang med public_transport-schemat (=Ptv2). Men det är kanske jag som inte hittat något i den vägen.

Med bakgrund av ovan så hade jag ju antagit att import-filen hade innehållit en pairing public_transport=stop_position och gtfs:stop_id.

Det verkar vara någon som gör nudging åt ett visst håll. Vem kan det vara?

Väldigt kul med alla insinueringar, men vad har GTFS med OSM-tagging att göra? Detta är data från Samtrafiken som visar påstigningspunkter i Sverige och det är deras ID och positioner som kommer fram i filen, som de i sin tur har fått från transportbolagen. GTFS är bara ett format som datan sparas i.

Filen kan användas på det sätt användaren finner bäst för egna behov.

Inga insinueringar, utan ett konstaterande att import-filen utformats till att passa endast Ptv1-modellen. Rådatan kommer från Samtrafiken och filen har beretts i Norge så att det passar Ptv1-modellen … Idel fakta.

Filen har “tillverkats” av en norsk user. Korrekt?

I filen görs kopplingen gtfs:stop_id ↔ highway=bus_stop. Korrekt?

I filen görs INTE kopplingen gtfs:stop_id ↔ public_transport=stop_position. Korrekt?

Rimlig slutsats:

 1. filens “konstruktör” utgår ifrån att det endast finns Ptv1-modellen i Sverige, vilket är bevisligen fel,

eller

 1. filens “konstruktör” på detta sätt ensidigt tar ställning för Ptv1-modellen.

Men vi tackar i alla fall för det mycket storsinta erbjudandet att vi får använda filen (anpassat för Ptv1) hur vi önskar!

This thread seem to drift into a monologue of conspiracies and exotic wiki interpretations.

But to stick to the substance: stop_id’s in GTFS refers to the bus stop (platform), not to the stop position.

 • According to the gtfs.org reference:

  For stops/platforms […], the coordinates must be the ones of the bus pole — if exists — and otherwise of where the travelers are boarding the vehicle (on the sidewalk or the platform, and not on the roadway or the track where the vehicle stops).

 • According to taginfo, 81% of gtfs:stop_id=* are tagged highway=bus_stop, as well as 90-98% of the other alternative gtfs tags.

 • All the coordinates in the Swedish GTFS3 feed and used by bus routes refers to bus stops on the side of the highway. These coordinates are used in the file.

 • The same is true for the Swedish Netex feed and for the public Swedish stop register.

From my experience with many GTFS data sets: GTFS-stops are defined as being located besides the street, not on the street.
So, using PTv2 terms, public_transport=platform should be seen as a valid equivalent to GTFS-stop.

I do not want to make a statement here pro/con hw=bus_stop and where to place that, but want to mention that the note in the OSM-wiki “highway=bus_stop should be placed besides the road” is much, much younger than the original page about highway=bus_stop. In the beginning it was not defined where to place that.

I personally see highway=bus_stop as a legacy key/value pair just to have an icon on the Carto-map, because Carto does not care about public_transport=* (PTv2). And I personally see highway=bus_stop being linked to public_transport=platform.

Just my 2 €-ct

Ok, bra att veta. Coordinaterna anger gtfs:stop_id vid sidan om vägen, där enl Ptv2 platform ligger. Då skall pt=platform ha gtfs:stop_id-taggen.

En annan sak är att den svenska osm-wiki helt tydligt anger att pt=stop_position skall taggas tillsammans med highway=bus_stop, eller rättare tvärtom.

De flesta förespråkare för Ptv2-modellen är medvetna om att highway-taggningen på Ptv2 endast är provisoriskt i avvaktan på att Ptv2-taggarna renderas (detta sägs även uttryckligen i den svenska wiki-sidan.

Sedan kan det vara en personlig åsikt att highway=bus_stop-taggen bör “pairas” med den ena eller andra public_transport-taggen.
Faktum är dock att vi har taggat våra Ptv2-modell hållplatser enl den svenska wiki-sidan.
Jag har påvisat (med hjälp av overpass) att detta även ger ett bättre resultat än om vi hade satt highway=bus_stop på public_transport=platform (hållplatskartor!).
Jag har famhållit denna aspekt gång på gång och har inte fått någon motsägelse i denna del.
Så med tanke på att highway-taggarna på public_transport anses provisoriska och i bästa fall kan komma att kunna slopas helt, bara renderingen för pt kommer, så är det att föredra att den kombination av taggar (som i den svenska wiki-sidan förespråkas) bibehålls när den nu ändå finns och ger bättre result.

Sammafattning:

 1. de svenska Ptv2-hållplatserna har upprättats helt i enlighet med en svensk wiki-sida. @NKA det är bara att ta fram läsglasögonen.

 2. de svenska Ptv2-hållplatserna ger ett bättre resultat (hållplatskartor!).

 3. vid ett val mellan:
  a. att följa den svenska-wiki-sidan,
  b. det faktiska utfallet, resultatet
  c. personliga preferenser

bör det självklara valet vara:
3a. och 3b.

Dvs så som dern svenska-wiki-sidan anger pt=stop_position tillsammans med highway=bus_stop.

Så länge plattformerna sitter ihop med (gång)vägnätet kan resten av hållplatsen se ut hur som helst för min del.