Steegjes

Bij het mappen van steegjes in een binnenstad zit in dubio over de juiste highway-tag.
Te smal voor auto’s, maar er is geen bebording die aangeeft dat het een voetgangerszone of fietspad is.

In de AND-donatie zijn deze meestal getagd als highway=pedestrian.
In diverse steden zijn een aantal heel smalle steegjes omgetagt tot highway=footway.

Zelf had ik er enkele al omgetagd tot highway=service, service=alley.
Nu heb ik deze laatste opgezocht http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:service%3Dalley
en gevonden dat deze meer bedoeld is voor brandgangen etc.

Hoe vinden jullie dat steegjes gemapt moeten worden?

Hi,

Je zou kunnen overwegen om de steegjes te mappen met highway=residential, en width=1.5 of wat dan ook. Als je in de Wiki kijkt (hier: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dresidential)) lijkt me dat een consistente manier van taggen.

Hugo

Deze pagina lijkt me consistent, maar errg leeg. :wink:

Ik denk dat je deze bedoelt: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dresidential

Als het steegje te smal is voor auto’s vind ik highway=residential verwarrend.
Op de kaart kun je dan niet zien dat er niet door kunt met een auto.

Als ik een paar voorbeelden bekijk (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tagging_samples/urban), zou ik eerder een highway=path kiezen.

Highway=path ben ik geen voorstander van. Dat is voor mij een pad dat niet speciaal aangelegd is, en niet of beperkt als zodanig onderhouden. Deze steegjes zijn vermoedelijk verhard, dus daar is geen sprake van. Ik zou zelf voor highway=footway gaan, of eventueel highway=residential. In beide gevallen kan er nog een bicycle=yes bij.

En als daar wel een motor of invalidewagen door mag rijden / kan rijden, heeft met de breedte te maken. Dan kan het geen highway=footway zijn!!, ook geen highway=cycleway zijn!!! De vervoersgerelateerde highway’s. Zo zijn er ook in het buitengebied best veel van deze weggetjes. Waar een auto niet mag/kan komen, overige vervoersmiddelen wel.

Dan moet je een keuze maken uit de lagere weg gerelateerde highways, road, unclassified, residential, track, path.

Als voorbeeld de motor:
highway=footway
motorcycle=yes

een zeer rare combinatie, je mag dan wel niet voor de renderer taggen, zo’n combinatie is totaal niet logisch.

en vervoersgroepen uitsluiten door bv alleen highway=footway te taggen, is not done.

Er wordt teveel in termen van auto fiets wandel gedacht.
Er zijn nog vele ander kleine vervoersgroepen.

Hoe zit het ruiters en de footway?!

Road is niet voor minder belangrijke wegen! Road is voor: “er kan hier een auto rijden, maar ik weet niet wat het is. Kan iemand dat alsjeblieft fixen”.

klopt, mijn inzicht maar ten dele.

er kan hier een auto rijden= hier is een weg, Kan iemand dat alsjeblieft fixen

een steegje taggen met path is volgens mij geen goed idee. De pagina waar path in een urban context wordt genoemd, staat de zelfde foto waar op de footway pagina met footway wordt getagged. Footway is een tag die gebruikt wordt voor paden die in principe voor voetgangers zijn aangelegd, dat geldt m.i. niet voor een steeg. dan blijft highway=cycleway of highway=residential, beiden eventueel met access restricties over.

Er zijn voorstellen die een nieuw tag willen voor dit soort steegjes: residential_narrow. Weet niet of ik dat zou ondersteunen. Het is echter een breder probleem,

Hugo

dus is het highway=residential cycleway valt ook af om dezelfde reden als footway

Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Het is mooi symmetrisch. Houdt er echter rekening mee dat heel veel fietspaden buiten de bebouwde kom ook voor voetgangers toegankelijk zijn. Om de een of andere reden worden die altijd als highway=cyclepath ge-tagged.

Hugo

Is dat niet meer een gevolg van de verkeerswet? Voetgangers lopen op de stoep, bij ontbreken op het fietspad, bij ontbreken op de weg. Of om je opmerking anders te schrijven:‘houdt er echter rekening mee dat heel veel wegen buiten de bebouwde kom ook voor voetgangers toegankelijk zijn. Om de een of andere reden worden die altijd als highway=tertiairy of highway=unclassified ge-tagged.’

Ik denk dat er meer mee wordt bedoeld dat een fietspad alleen voor fietsers is (verplicht fietspad) en een fiets/voetpad is (onverplicht fietspad). Binnen de bebouwde kom wordt consequent de eerste gebruikt als er een apart voetpad of een stoep naast het fietspad is, en de tweede als er geen voetpad of stoep naast het fietspad is en het de bedoeling is dat voetgangers op het fietspad lopen. (in helmond wordt dit iig consequent gedaan weet niet of andere steden het zo nauw nemen). Buiten de bebouwde kom staat echter vaak het eerste bord, terwijl er geen stoep of voetpad aanwezig is en voetgangers gedwongen zijn om op het fietspad te lopen. Officieel mag dit niet (het is een verplicht fietspad dus je moet verplicht fietsen), en zou dit alleen mogen als het tweede bord er staat, maar geen haan die daar naar kraait volgens mij.

Excuus voor de grote plaatjes, weet niet hoe je in de forumtags grote kunt instellen

Volgens de Nederlandse verkeerswetgeving mag je op elk fietspad waar geen stoep naast ligt lopen. (zolang er geen verboden voor voetgangers bord staat natuurlijk) Dat is overigens de afgelopen weken ook al vaak genoeg vermeld op dit forum.

Bekijk deze site
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging#Wegen_binnen_de_bebouwde_kom

Ik krijg het idee dat vaak twee dingen door elkaar worden gehaald: het recht om ergens te lopen, en de toegewezen plaats op de weg. Je mag in NL overal op de openbare weg lopen, behalve op autowegen/snelwegen en bij expliciet verbod. Als je dan ergens loopt is de aangewezen plek de stoep, het fietspad of de berm, in die volgorde. Soms zie je <=80 km wegen zonder fietspad waar voetgangers/fietsen toch geen toegang hebben, dat is dan aangegeven met een apart verbodsbord.

Wow wat een vriendelijke reacties allemaal.

Allereerst probeerde ik alleen de post van iemand anders wat te verduidelijken.

Ten tweede doet het feit of het wel of niet mag niets af aan de inhoud van mijn post het eerste bord is expleciet bedoeld als fietspad waar je geen voetgangers tegen het lijf loopt het tweede bord is bedoeld als voetfietspad. Als een gemeente netjes is past het dat consequent toe. Ik heb het wat onhandig verwoord en had het moeten verwoorden als dat ik dacht dat het ook niet mocht, daar zat ik dus verkeerd, maar dat was ook niet mijn punt. Waar het om gaat is dat de borden iets zeggen over het wegbeeld. Weten of het een fietspad is waar voetgangers op lopen en een pad waar geen voetgangers komen is bijzonder handig als fietser. Ook als voetganger is het fijn te weten of je moet opletten voor hardfietsende fietsers als niet. Je weet immers of je lekker kunt doorkarren of voetgangers van je sloffen lopen. Je mag in principe overal lopen, maar dat betekend nog niet dat een weg daarvoor bedoeld is. Het eerste bord geeft aan dat het bedoeld is voor fietsers en niet voor voetgangers (aparte stoep of apart voetpad) het tweede dat het bedoeld is voor fietsers en voetgangers en rolstoelen en ander langzaam verkeer. Netzoals een oranje zwaailicht ook geen verplichtingen schept maar wel iets aangeeft.

Nee, daar gaat het juist fout (en beginnen de misverstanden en irritaties).

G11 (verplicht fietspad) houdt niet in dat het alleen voor fietsers is*. G13 (onverplicht fietspad) houdt niet in dat het gemengd is fietsers/voetgangers.

De verplichting is voor de fietser (mag niet op een naastgelegen weg fietsen, ook niet als er geen verbodsbord voor fietsers op die weg is geplaatst). Bij onverplicht fietspad, kiest zij/hij zelf of fietspad of naastgelegen weg wordt gevolgd.

Voetgangers hebben de toegang (c.q. verplichting) zoals door anderen uitgelegd. Dus als er naast een fietspad, verplicht of onverplicht, een trottoir is, moeten ze daar lopen en niet op het fietspad (wat ze uiteraard niet altijd doen; pas op. :slight_smile: ).

*En G12a, verplicht fiets/bromfietspad, houdt ook niet in dat het alleen voor (brom)fietsers is.

Hoe is de informatie op http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging tot stand gekomen? Waar zijn de Nederlandse pagina’s over het voorstellen van een bepaalde tag?

Voor bromfietsverbindingen wil ik een voorstel maken, om een nieuwe waarde aan highway te koppelen om een beter onderscheid te maken op de kaart.

Kan ik hiervoor direct een internationaal proposal opstellen?

Om terug te keren naar de OP:
Het zijn m.i. inderdaad highway=service;service=alley

Laat de behulpzame toevoegingen (“…for access to utilities” of “met als doel toegang te geven tot een gebouw of als vluchtweg dienst te doen”) je niet van de wijs brengen.

Een ‘alley’ ligt langs de zij- of achterkant van een gebouw of huizenblok en is vaak niet breed genoeg voor een auto. Waar het verder toe dient, ligt niet opgesloten in de term ‘alley’. Een blinde muur (dus geen toegang tot een pand aan een kant van een steegje) is zeker ook mogelijk.

Als het wel breed genoeg is voor een auto, en zeker als het toegang geeft tot een garage achter een huis, dan lijkt highway=service afdoend.

(en ik zie dat Google vertaalt ‘steegje’ inderdaad met ‘alley’)