Stacaravans

Naar aanleiding van enkele eerdere opmerkingen in het topic over gewijzigde gemeentegrens Groningen, even het volgende.

In de BAG zijn op het terrein van het Grunopark te Harkstede honderden kleine objecten ‘verdwenen’. Het ging hier met name om vaste standplaatsen voor stacaravans.
Een deel bleek fysiek verdwenen en is nu ook in OSM verwijderd. Een deel is fysiek nog aanwezig en is nu in OSM voorzien van de ref:bag:old tag.

Volgens een brief van het ministerie horen stacaravans uitdrukkelijk NIET in de BAG te staan. Gemeenten die dat wel hadden gedaan, kregen de opdracht e.e.a. aan te passen.

Vraag is nu wat we hiermee aanmoeten in OSM. In navolging van de BAG stacaravans ook verwijderen, of ze laten staan in de geest van ‘het is zichtbaar op de grond, dus …’

Stacaravans kunnen en worden in de praktijk ook verplaatst. Dat betekent dat in een gebied met zo’n honderd van die caravans, er jaarlijks nogal wat verhuizingen zullen plaatsvinden. De BAG houdt e.e.a. niet meer bij voor ons, en het is ondoenlijk dit handmatig te doen. Op dat gebied zal de kaart van OSM dus al snel niet meer de werkelijkheid weergeven.

Ik stel voor om stacaravans derhalve ook uit OSM te verwijderen.

Er is een verschil tussen stacaravans, woonwagens en standplaatsen, net zoals er een verschil is tussen woonboten en ligplaatsen.
De stacaravans op het Grunopark stonden als gebouw in de BAG, wat niet conform de BAG definitie is. De plekken waar de stacaravans stonden zijn staplaatsen en geen standplaatsen er horen dus volgens mij ook niet in de BAG. Staanplaatsen en Ligplaatsen in de BAG zijn als ik het goed heb plekken voor permanente bewoning. Deze plekken hebben een eigen adres en aansluitingen voor Gas, water, licht en riolering. Eventuele schuurtjes op het perceel komen wel in de BAG, mits afsluitbaar en groter dan 1m2.
Het wisselt per gemeente of de contour van de standplaats/ligplaats, dan wel de contour van woonwagen/woonboot in de BAG staat. Waarschijnlijk omdat de laatste zichtbaar is op een luchtfoto. Op termijn verwacht ik dat het steeds meer de contouren van de standplaatsen/ligplaatsen zullen zijn.
Bij het begin van de BAG import is er een behoorlijke discussie geweest over hoe de standplaatsen/ligplaatsen uit de BAG te mappen op OSM. Door de verschillen tussen de gemeentes was de keuze redelijk arbitrair. Mede omdat er geen OSM consensus was voor het taggen van percelen is toen gevallen op building=static_caravan en building=houseboat.

Gertjan

Wellicht zou een landuse=static_caravan/houseboat gebruikt kunnen worden. Ik zie gelijkenissen met landuse=garages of allotments zoals beschreven in de wiki.
Zou dan ook geen conflicten geven bij gemeenten waar ze zowel de static_caravan voor het gehele gebied hebben ingetekend als de woning, zoals bijvoorbeeld in Hellevoetsluis.

Dus zoiets als landuse=static_caravan op het hele gebied (het zijn tenslotte vaak meerdere geclusterde kavels) en static_caravan=plot op de individuele kavels.

Ik zou de stacaravans in OSM laten staan. Ik herken het door Henk geschetste probleem dat er wisselingen kunnen zijn, waardoor de data kan verouderen. Dat is echter geen reden om data niet in OSM op te nemen. Ik heb bijvoorbeeld alle winkels/restaurants etc. in mijn dorp (Pijnacker) gemapt. En pas daardoor heb ik gemerkt hoe ongelofelijk vaak winkels verhuizen/failliet gaan.

Dat de BAG geen updates meer geeft is een nadeel. Dat is niet onoverkomelijk. Het is niet uit te sluiten dat we in de toekomst vaker updates krijgen van luchtfoto’s. En het goede oude handwerk hebben we ook nog steeds. Het voordeel ook van de stacaravans laten staan is dat OSM dan ws een van de weinige/de enige kaartaanbieder is die info kan geven over aantallen en locaties van de stacaravans.

Overigens was de regel bij de BAGimport dat we niet de omtrek van de standplaats zouden gebruiken maar alleen de opbouw: ‘bij een static_caravan mag alleen de opbouw (het gebouw) als building in OSM worden opgenomen.’

Greetz, Johan

Goed argument. Ik laat ze verder staan.

Ik mis hier eigenlijk een conclusie in deze thread.

We hebben hier 3 elementen voor elke standplaats:
Woonwagen percelen: In de huidige BAG. Worden omgezet naar: building=static_caravan (zie #2)
Schuurtjes e.d. op dit perceel: In de huidige BAG: building=yes
Woonwagen: Uit een oude BAG of handmatig met luchtfoto. building=static_caravan

Blijven we de percelen gebruiken uit de BAG?
En zo ja, met welke tags?

We mappen voor de werkelijkheid, niet voor wat de overheid in zijn database heeft staan. Die database is enkel een mogelijke trigger van wijzigingen, maar dat kan niet betekenen dat die achteloos wordt overgenomen.

We behouden de percelen niet.
In de initiële BAG handleiding staat dit volgens mij gied verwoord