Sammanhängande waterways

Jag såg en länk till den här nånstans för ett tag sedan:

Jag noterar att det på flera ställen saknas sammanhängande waterways genom sjöar. Alltså, att en älv, å, bäck etc är tillflöde till en sjö, och en annan älv, å, bäck är utflöde, men det finns ingen way som knyter ihop in- och utloppet till en sammanhängande waterway.

Är det en god ide att skapa såna sammanhängande waterways? Visst, ruttberäkning för båt är nog inte lika vanligt förekommande som för bil/cykel etc, men det kanske finns en skönhet i det ändå? :slight_smile:

Ah, jag såg just den här tråden:

…givetvis efter att jag skapade mitt eget inlägg :roll_eyes: Nå, hur som helst. Några specifikt svenska synpunkter i ämnet? :slight_smile:

Skummade igenom den tråden igår, som jag förstår det verkar konsensus vara att karta “virtuella” linjer igenom sjöar om det är samma vattendrag som fortsätter på andra sidan. Kan tycka att det för oss i Sverige med alla småsjöar borde gälla samma, frågan är väl vart man drar gränsen. Vänern (virtuell linje tillhörande Göta älv, med inkommande flöden anslutna till den) och Vättern (virtuell linje tillhörande Motala ström, med inkommande flöden anslutna till den) kan jag tycka kan ha virtuella linjer, Mälaren kanske inte?

En Sverige-specifik aspekt man kanske kan fundera på är att vi ju förhoppningsvis någon gång i framtiden kommer få tillgång till Hydrografi i nätverk, vilket innehåller topologikorrekta linjer genom alla sjöar och vattendrag.

En annan aspekt är att Huvudavrinningsområden faktiskt är öppna data redan idag, och det skulle kunna vara en bra datakälla för att fixa de problemen som waterwaymap visar; som jag förstår det borde alla vattenflöden inom ett (huvud)avrinningsområde ha samma färg i WaterwayMap?

pls dont! :smiley:

ja, om det är en jätteliten vattensamling längs en älv, eller en fördämning, men det finns inga älvar i sjöar. det är ingen i den tråden som har förklarat för mig varför det är viktigt med älvar i sjöar. Ser ut som att det är rendering som ska bli snygg.

Handlar väl också lite om vad datat ska användas till.

Hydrografi i nätverk tar det lite till sin spets, det innehåller stomlinjer (som de kallas där) även i havet. Anledningen är att det ska gå att göra beräkningar på vatten"nätet", t.ex. för översvämningskarteringar och hur utsläpp påverkar. Så ska OSM kunna användas till sånt finns det ju ett behov för detta.

Å andra sidan kan man såklart argumentera för att stomlinjerna bör kunna genereras ur befintligt data ganska enkelt (ta en sjö, sätt en nod i mitten, dra dit alla in- och utflöden med respektive riktning).

Flera större vattendrag är mappade som relationer. För att dessa relationer ska bli sammanhängande, antar jag att man antingen måste ta lägga in “ways” genom sjöar som vattendraget flyter igenom. eller att ta med sjöar i relationen?

Meh, nu är det alltså två såna här trådar. :cry:
Den första va jobbig nog. Jag tänker iaf aldrig sitta och rita älvar genom sjöar i någon större utsträckning. Som blev diskuterat i den andra tråden - ja det finns undantag. Detta betyder imho inte att det ska vara standard-praxis att rita älvar överallt … som dom tydligen har gjort i hela ryssland… :open_mouth:

Förlåt. Men även om det fanns en tråd så är det alltid intressant (tycker jag) med svenska synpunkter på svenska. Kanske dyker upp nåt nytt :slight_smile:

Men du är ju moderator, du får väl moderatisera bort den här tråden :stuck_out_tongue:

va inte så jag menade, men jag har förgäves försökt få svar på min fråga där. nu kändes det som att jag måste göra det här också. jag är lite uppgiven bara. :cry:

endera så dyker det upp nåt nytt, eller så hoppar jag i älven! :wink:

…i köppäbä… :smile:

Tagga inte för renderaren säger jag.
Denna renderare skulle kunna rita anslutna sjöar i samma färg och alla skulle vara nöjda och anse att inget mer jobb skulle behöva göras.

Kan dock hålla med om att det finns undantag. En liten damm i en å kan det väl vara vettigt om å-linjen fortsätter även genom dammen. Men inte i en större sjö. Ingen tycker ju att det är så i verkligheten.

Spammar vidare med att säga att jag såklart också lade lite tid på att förbättra vattennätverket i mitt närområde när jag upptäckte tjänsten för nån vecka sen. Så den är inte dålig (tvärtom), men den lockar till att utföra något som kanske egentligen inte riktigt ska vara målet.

Exakt min åsikt :slight_smile:

Vilket jag påpekade, men blev inte åhörd. Men det är ju den här typen av datadriven koppling som ger mest mening: SK53: "Last day 2 map for #30DayMapChallenge (lines) is …" - OSM Town | Mapstodon for OpenStreetMap

:wink:

1 Like

Jag upptäckte en underlig sak när jag endast visade vattenvägar längre än 3000 km.
T.ex. Dalälven ser ut som jag förväntar mig. Ett utlopp och så förgreningar inåt i landet till ett större antal höga platser. Ungefär som ett träd.

Men i norra Sverige finns en sammanhängande vattenväg som har 3 st utlopp i Bottenviken men även något söder om Murmansk i Ryssland. Då jag har lite svårt att begripa hur det skulle fungera fångade det mitt intresse.

Upptäckte då att nästan hela Europa och Ryssland sitter ihop i ett enda enormt vattendrag som är 261 336 mil lång.
Jag har svårt att tro på detta. Har någon en rimlig förklaring?

Säkert 1 bäck nånstans som rinner åt fel håll :slight_smile: