Runstenar i Sverige

Jag har ett litet intresse för runor på fritiden. Runor i norden dokumenteras väldigt systematiskt, och jag funderar lite på om runstenar kanske borde taggas på ett bra sätt även i OSM. Just nu verkar det vara lite varierande hur runstenar blir taggade.

Bäst vore det om vi kunde vara några runnördar som kunde hitta någon slags konsensus över hur runstenar ska taggas. Runnördar lär ha koll på hur runinskrifter är dokumenterade i Norden, men om inte:

Först skrivs en “translitterering” ner. Translitterering innebär att man ersätter varje runa med en bestämd latinsk bokstav. Därefter görs en så kallad “normalisering”. Det innebär att man uppskattar hur texten lär ha uttalats på fornöstnordiska (“runsvenska”). Ofta dokumenteras även en variant på fornvästnordiska (“runnorska”) av tradition. Till sist dokumenteras en nusvensk översättning samt ofta också en engelsk.

Jag föreslår då att man i taggen inscription bör skriva ner runstenens text med runor i unicode. Vidare kan man kanske göra exempelvis inscription:translitteration, inscription:normalisation och kanske inscription:sv för respektive variant av texten. Alternativt om man använder typ translation:sv eller så istället.

Vad tror ni? Finns det några fler amatörrunologer här inom OSM-communityt?

Jag har en “förslagsrunsten” här: Node: 11994522339 | OpenStreetMap

1 Like

Jag har inte något speciellt stort intresse i just runor så jag har någon åsikt om vilka varianter av texten som är viktigast att skriva ner. Jag tycker alla de där du skrivit ner om exempelstenen skulle vara intressant att läsa om men då kanske främst på Wikipedia där jag tror fler skulle hitta och förvänta sig den här typen av information om intressanta objekt som inte är direkt kartografisk information. Nu har exempelobjektet mer information om översättningar än både Wikidata och Wikipedia som är länkade. Jag tycker det skulle vara värdefullare att fylla på med översättningar och annan intressant information i Wikidata och ev Wikipediatext och se till att det finns länk till Wikidata från noden.

1 Like

Väldigt bra poänger. Wikipedia är väl kanske bättre lämpat för den nivån av detaljer. Då återstår kanske frågan vad som ska stå i inscription=… Svenska, engelska, fornnordiska, translitterering eller runor med unicode? Jag lutar åt runor med unicode, eftersom det faktiskt är vad som står på själva runstenen. Sen är det i princip alltid en skylt bredvid där det står en svensk översättning. Då kan man ju faktiskt lägga den svenska översättningen på skylten i inscription=.

1 Like

Efter att ha sovit på saken är jag än mer övertygad om att arvelius tänker helt rätt. Wikipedia ska såklart stå för all information i detaljform. Det räcker med att inscription= är själva texten på runstenen (helst i unicoderunor, men näst bäst i translittererad form) i min värld. Resten kan man läsa på wikipedia. Viktigt att wikidata + wikipedia finns taggat i den mån det går alltså.

En annan tanke jag fick är att runstenarna har ett signum som består av en eller ett par bokstäver för landskap + ett nummer. Bokstaven är en förkortning. U innebär exempelvis Upplands runinskrifter. Men många runstenar är också kända under ett visst namn. Ett exempel kan vara U 114 i Uppland, som är känd som Ladbrostenen. Då tänker jag att det borde vara name=Ladbrostenen och official_name=Upplands runinskrifter 114. Finns inget namn på en viss runsten får helt enkelt signumet vara name-taggen.

Hur låter det här?

Jag har en ny exempelsten här nu: Node: ‪Nolbystenen‬ (‪2622722963‬) | OpenStreetMap

Låter inte “U114” som en ganska typisk ref=U114 ?

1 Like

Hmm, det låter iofs ganska rimligt. Men wikin verkar ju mest prata om typ vägar och så?

Fast det finns iofs vissa exempel tillsammans med heritage= och historic=ser jag nu. Borde man isf köra någon undertagg, typ ref:samrun= (kort för samnordisk runtextdatabas)?

Det finns 110000 lyktstolpar som också har en ref=* så… det är inte bara vägar i alla fall :slight_smile:

lamp_mount | Keys | OpenStreetMap Taginfo

Ha. Ja där ser man. Räcker bara grundläggande taggen (ref) eller borde man göra en ref:[något lämpligt]?

Om det inte är väldigt entydigt (som med vägar) tycker jag ref:-varianten är bättre, det säger mer om vad det egentligen är för identifierare (gäller särskilt om det bara är en siffra eller så).

2 Likes