Länkar till Fornsök

Tråden om runstenar fick mig att skriva följande, som jag funderat på ett tag.

Runstenar och andra skojigheter (själv jagar jag gamla gränsrösen i skogen) finns ju med hyfsad sannolikhet i Riksantikvarieämbetets databas över fornlämningar, så det kan vara lämpligt med en ref: dit också. I taggsoppan i dag hittar man

 count |   key
-------+---------
   210 | raä:ref
   154 | ref:raa
     1 | ref:raä

så det finns gott om “prior art” för både raä:ref och ref:raa (men lustigt nog inte en enda raa:ref!).

Sedan är frågan vad taggen ska innehålla. De flesta exemplen i dag innehåller det så kallade RAÄ-numret, av typen “Ryd 47:11”. Det verkar dock som om RAÄ själva är på väg bort från det och till de mer praktiska L-numren (L2023:123), så det kanske är lämpligare att vi använder de sistnämnda. (I OSM-databasen finns dessutom minst två andra nummertyper — GUID:ar och någon sorts hex-strängar — men det gissar jag är diverse interna databas-id:n hos RAÄ som råkat “läcka” ut i websiten, men som borde bytas mot L-nummer).

(Rubriken är illa vald. Jag borde ha skrivit “referenser till” eller något i den stilen — det är inte http:-länkar jag menar utan just ref:-taggar av något slag.)

Också relevant kan vara att RAÄs kulturhistoriska lämningar finns i NGP sedan i våras. Enligt RAÄ kommer fornsök och deras övriga befintliga tillhandahållanden finnas kvar på överskådlig framtid, men det finns ju andra fördelar med NGP (i detta fall att det är planen att även andra, t.ex. länsstyrelser och kommuner, ska ladda upp sina register över lämningar dit).

Så möjligen skulle ett alternativ kunna vara att använda ref:se:ngp:kulturhistorisklamning=<uuid>. Mindre användarvänligt än L-numrena, men fungerar då även för andras lämningar framöver.

Missade den här tråden. Men ja, väldigt bra tänkt. Känns lämpligt att hänvisa till de nya numren om RAÄ är på väg bort från de gamla. Troligen finns många nummer redan hänvisade till i wikidata, så det borde inte vara så svårt att leta rätt på dem.

Det vore såklart bra om det kunde bestämmas ett enhentligt sätt att ref-tagga allt. Även runstenar har ett eget nummer hos RAÄ, så även där kan man med fördel få in en till ref-tagg.