Resume af møde med KL vedr. cykeldata i OpenStreetMap

I mandags 6/3 2023 havde Ballerup Kommunes GIS-afdeling et møde med KL og Dansk Cykelturisme. I er måske bekendt med at KL har været i gang i to år med projektet “Gode cykeldata til alle”. Ballerup Kommune var allerede tidligt ude, da projektet startede for 2 år siden, at påpege "Glem nu ikke OpenStreetMap" i den sammenhæng vedr. cykeldata i Danmark.

I mandags var så endelig muligheden for at fremlægge Ballerup Kommunes synspunkter samt hvad OSM data bruges til i driften eller til andre forvaltninger og hvorfor OSM er godt egnet til cykeldata. Dernæst kom der nogle forslag til hvad KL burde arbejde videre med.

OSM data bruges i Ballerup fx til skolevejsanalyser via pgRouting (plugin til PostgreSQL/PostGIS databasemiljø), isokroneanalyser over afstande/tid på cykel/elcykel, geocoding(samt reverse geocoding), rekreative friluftdata & fx kunstværker er OSM stedet kommunale informationer placeres, POIs lookup/download via QuickOSM plugin i QGIS. De nævnte ovenstående ting ville Ballerup Kommune aldrig kunne lave så nemt, lav budget og sømløst uden OSM data.

En Ballerup GIS medarbejder påpegede også, at QGIS (Open source GIS software) får mere og mere funktionalitet indbygget der tager udgangspunkt i OSM data. Da mange kommuner bruger QGIS, så er det naturligt også at sætte sig ind i disse nye spændende muligheder som ikke kan lade sig gøre uden OSM data. Det er især Routing i alle former ( klassiske A-B ruter, Roundtrip, isokroneanalyser, matrix, sales man problem osv) der tænkes på her.

Disse nye muligheder set fra GIS afdeling synspunkt mangler helt i KLs oplæg vedr. “Gode cykeldata til alle” Fx KL cykeldatamodel data er ikke nævnt til at være navigationsklar. Mødet var derfor en mulighed for at fremlægge nogle andre veje at gå.

Der var lavet en slidepræsentation (kan online ses her)

Første forslag var at via servere hos GeoDanmark/GeoFA så skulle der være download arkiver for hver af de 98 kommuner, 5 regioner og landsdækkende med OSM vejnetsdata (GeoFabrik gør det samme hver dag for alle verdens lande) samt også lave en WFS tjeneste. Opdatering kunne ske dagligt eller ugentligt. Denne OSM databroker ide ville gøre det lettere for offentlige ansatte GIS medarbejdere hurtigere/lettere at få adgang til OSM data.

Dernæst var der flere slides der omhandlede hvor udbygget OSM cykeldatamodel (de facto international cykeldata model) allerede er. Det blev nævnt at et af hav af 3. partsudviklere allerede har bygget en forretning oven på OSM data (se fx listen vedr. cykling)

Dette leder så til hovedsynspunktet om. at kommunernes ROI (return of investment) for cykeldata området er størst, når indhold/værdiberigelse starter i OSM regi og dernæst vandrer automatisk i datasæt, der findes i statslig/kommunal regi og sættes sammen med andre datasæt fx cykeltællinger, demografiske data, støjdata mm. I den forbindelse blev også nævnt muligheder for borgerinddragelse via ground truth (ude i marken) værktøjer som StreetComplete & Every Door.

Der blev endelig også forslået en ide om at få dansk oversat version af OpenRouteService primært beregnet til cykling (almindelig cykel, elcykel, MTB, racecykel, el-cargo cykler profiler).

Det var i korte træk resume af mødet. KL tog noter og fremlægger hjemme i baglandet Ballerup Kommunes input, indspark og synspunkter vedr. cykeldata.

  1. marts 2023 har følgegruppen til “Gode cykeldata til alle” projektet et møde. Ballerup Kommune forventer at KL fremlægger nogle af ovennævnte synspunkter, ideer mm. på dette møde. Følgegruppen består af fx Trafikstyrelsen, VD, Region Hovedstaden, Supercykelsti-samarbejdet, ITU, Cyklistforbundet, Kbh. Kommune, Dansk Cykelturisme, GeoDanmark, Det Kommunale cykelfagråd, Dansk Kyst og Naturturisme.

Videre arbejde
Det blev aftalt at Ballerup Kommune afsætter nogle timer af til KL vedr. diverse OSM spørgsmål.

Hvis nogen har yderligere spørgsmål eller noget de vil uddybet i ovenstående, så skriv en kommentar nedenfor.

Mvh.
Søren Johannessen

Disclaimer - Jeg er ikke direkte ansat af Ballerup Kommune, men er tilknyttet som ekstern GIS konsulent.

4 Likes