Pyöräteiden merkinnät

Moi!

Jatkan jälleen uudella pyöräilyaiheella 8) Tällä kertaa sysäys tulee kuitenkin vähän tavallista kauempaa: European Cyclists’ Federation on tehnyt analyysiä Euroopan maiden pyöräilyinfrastruktuurista käyttäen lähdemateriaalina OpenStreetMapia.

Ensimmäinen ajo näytti, että Suomessa on valtavat määrät nimenomaan pyörille tarkoitettuja väyliä, mikä näin tottumattoman silmään kuulostaa hiukan erikoiselta. Niinpä olen käynyt tekijöiden kanssa kirjeenvaihtoa siitä, miten aineiston suodatukset kuvastaisivat enemmän suomalaista arkitodellisuutta.

Muutoksia parametreihin on tehty, mutta näyttää siltä, että jonkin verran olisi korjattavaa myös datassa.

Pari esimerkkiä:

Suomessa on jokseenkin merkittävä määrä pyöräteitä, jotka on merkitty tällä hetkellä merkinnöillä highway=cycleway ja foot=yes. Näitähän on siis aivan joka paikassa (OverPass Turbo -linkki). Mitenkään uniikisti suomalainen tagiyhdistelmä tämä ei ole, vastaavaa tagitusta näyttää olevan myös esimerkiksi Tukholmassa, mutta en tiedä sen enempää paikallisesta liikenteestä kuin OSM-perinteestäkään…

Vahva veikkaus on, että Suomessa useimmiten kyseessä on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, jolloin oikeampi tagitus olisi highway=cycleway, foot=designated, bicycle=designated.

Toinen omaan silmääni Tampereella pistänyt merkintä on access=yes pyörätiellä. Siinä, missä tuota ylempää voi tyyliseikkana, tämä on jo aidosti virheellinen merkintä: sehän tarkoittaa yleistä käyttöoikeutta, jolle sitten jatkona tulevat merkinnät ovat vain täsmentäviä. Vaikka esimerkiksi Tampereella Pispalan valtatien pyörätiellä ei tagien mukaan saa sentään ajaa moottoriajoneuvolla, esimerkiksi hevonen tai joku muu vähemmän motorisoitu liikkumisväline siellä voisi nykytagituksen mukaan kulkea. Näitä on selvästi vähemmän kuin tuota ylempää tagausta, mutta kuitenkin jonkin verran ympäri Suomea.

Tämä ei ole mikään erityinen kutsu korjata välittömästi kaikki, mutta ehkä huomio, joka on jäänyt itseltäkin tekemättä: kun esimerkiksi OSM:n oletuskarttatyyli ei näytä näitä eri tavoin tagattuja pyöräteitä erilaisilla viivoilla, saattaa puutteelliset tai jopa virheelliset merkinnät jäädä vähän piiloon.

1 Like

Hei taas, ja kiitos jälleen hyvästä aloituksesta!

Ja juu, aika hurjalta näyttää tuo analyysin pylväsdiagrammi Suomen kohdalla.

Ja siis erinomainen yleinen huomio! Pitäisi tosiaan yrittää rakentaa jonkinlaista konsensusta, miten erilaiset tieverkoston alimmat tiet tulisi tagata mahdollisimman johdonmukaisesti.

Ainakin Helsingissä myös hyvin moni tie, jolla ei ole pyörätien liikennemerkkiä on OSMissa tagattu niinikään tuolla highway=cycleway ja foot=yes -yhdistelmällä. Näitä on Helsingissä (ja monessa muussa paikassa Suomessa) todella paljon! Esimerkiksi tälläinen pätkä tietä Meilahdessa, merkattu näin karttahistorian mukaan 12 vuotta sitten

En siis hae tässä millään tavalla ketään “syyllisiä”, vaan pikemminkin esim. tuo linkki ja sen muokkaushistoria on osoituksena siitä, että tuollainen (varmaankin ääneenlausumaton ja dokumentoimaton) konventio on syntynyt OSMiin joskus todella aikaisessa vaiheessa ja metastoitunut sitten ihan kaikkialle.

Näistä tageistahan oli puhetta trakemmin jo aiemmassa threadissa sekä tuon perusteella aloittamassani ketjussa (eli argumentteja ei liene syytä toistaa tässä). Konsensus taisi olla, että ne pitäisi merkata highway=path, ja sitten bicycle=yes sekä mahdollisesti foot=yes, koska niiltä puuttuvat lähes kaikki liikennemerkit (erityisesti: sekä pyörätien että kävelytien liikennemerkki, eikä esim. pyöräilyä ole erikseen kielletty pyöräkieltomerkillä). bicycle=designated-arvo voisi puolustaa paikkaansa myös highway=path-tiellä, jos ja vain jos sillä on myös luonnossa jonkinlainen pyörätien reittimerkki (ei siis liikennemerkki)?

Myös bicycle=designated-tagin taginfon kronologia osoittaa, että se alkoi yleistyä paljon hitaammin kuin foot=yes-tagi. Toki erot noissa johtunevat myös siitä, että erilaiset designated-arvon OSMiin tuovat liikenne/reittimerkit ovat varmaankin harvinaisempi ylipäätään luonnossa. En heti löytänyt tietoa siitä, milloin nuo tagit ovat tulleet käyttöön. Ehkä designated-arvon myöhempi synty selittäisi eroja myös niiden käytössä.

Näyttääpäs erikoiselta tuo palkki Suomen pyöräteistä. Täällä päin ei ainakaan pidä paikkaansa että vain 2% pyöräteistä olisi yhdistetty jalkakäytävään. Ehkä kaksi prosenttia pyöräteistä on ilman jalkakäytävää.

Wikin mukaan pyörätielle, siis merkillä D5 osoitetulle tielle, kuuluu aina highway=cycleway ja foot=yes. Tämä ohje tosin on ollut voimassa samanlaisena jo 15 vuotta, tosin suomalaisille todennäköisesti tutummissa piirto-ohjeissa ei tätä nykyäänkään mainita. foot=yes johtuu wikin mukaan jalankulkijan velvollisuudesta käyttää pyörätien tai ajoradan reunaa, jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai jos sillä kulkeminen ei käy haitatta päinsä (TLL 13 §). Tämä on minusta ihan järkevää.

Jos taas pyörätie on yhdistetty tai rinnakkain jalkakäytävän kanssa, olisi syytä käyttää arvoa designated jalankulkijalle. Tämäkin on todettu jo vuonna 2008. foot=designated on ainakin aiemman foorumikeskustelun perusteella aiheellista myös, jos tiellä on erillinen jalankulkijamerkki, joka voi olla merkkien D4, D6, ja D7 lisäksi esimerkiksi neliön muotoinen jalankulkijamerkki F52, jalankulun viitta F19, pyöräilyn ja jalankulun viitta F20.2 tai tiehen maalattu jalankulkija F7. bicycle=designated määräytyy samalla tavalla, mutta jalankulkija vain vaihtuu pyörän kuvaan. Tätäkään tuskin on tarvetta muuttaa.

access=yes ei todellakaan kuulu pyörätielle, ellei kyseessä ole joku Pohjoisbaanaakin käsittämättömämpi keksintö kartoittaa kaikille ajoneuvoille yleisesti sallittu ajorata highway=cycleway:na, joka taas minusta on väärin, koska ajoradalle on omat ominaisuustiedot. Pyörätien ja ajoradan erottelusta onkin keskusteltu jo aiemmin, se keskustelu voidaan jättää omaan ketjuunsa.

Yllä olevista asioista viimeisimpänä mainitun ja omissa ketjuissa esillä olevissa highway=servicen, residentialin tai pathin sekä cyclewayn välisen valinnan määrittelyn lisäksi en ainakaan itse näe tarvetta millekään uusille säännöille tai ohjeille. Vaikuttaa lähinnä siltä, että ohjeita ei ole noudatettu ja/tai yleisesti tunnetut käytännöt ovat yli vuosikymmenen aikana muuttuneet. Ohjeiden tarkentamisestakaan (ja selkeyttämisestä) ei ikinä kuitenkaan ole haittaa.

Vähän uutta asiaa tähän ketjuun: olen saanut käsityksen, että jos samalla väylällä pyörätien (ja jalkakäytävän) kanssa joko yhdistettynä tai rinnakkain on merkillä D9 osoitettu ratsastustie, on kyseessä highway=bridleway sekä foot=designated ja/tai bicycle=designated(+foot=yes). Tästä en löytänyt wikistä ohjetta, josta olisin asian voinut tarkistaa. Tämmöisiä teitä joilla olisi yhtä aikaa keyen liikenteen väylän merkki ja ratsastajamerkki ei taida kovin montaa Suomessa olla ja siksi varmaan ohjeitakaan en niin helposti löytänyt.

Hei,

Ja kiitos tuosta “Tags for Routing” linkistä! Olen toki käynyt tuolla sivulla aiemminkin, mutta tuo taulukko on kyllä todella hyvä. Onkohan se kaikkine alaviitteisiin piilotettuine poikkeuksineen tosiaan nykyisellään täydellinen ja tyhjentävä?

Huomioosi liittyen, nythän tuo kenttä sanoo, että pelkkä bridleway poissulkee kävelyn ja pyörät. Niillä muutamilla hevosteillä, joihin olen itse törmännyt on ollut kyllä myös pyöräkieltomerkki, mutta muunlaisiakin ehkä löytynee maastosta?

Minusta taas tuossa Piirto-ohjesivussa olisi (aiempiin keskusteluihin viitaten) paljonkin paikattavaa ja itse asiassa sen nykyinenkin teksti selittää myös aika paljon kartan nykyisiä epäselvyyksiä. Esimerkiksi “Pyörätie tai jalkakäytävä”-osuudessa todettiin vielä vuosi sitten, että:

Useimmiten cycleway, lisäksi foot=designated, erityisesti jos merkattu liikennemerkillä “yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä/pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain”. Tai footway + bicycle=yes jos pyöräilylle on lähellä soveltuvampia reittejä tai pelkkä footway jos pyöräily on kielletty tai mahdotonta.

highway=path on Suomessa käytetty lähinnä metsäpolkuihin ja vastaaviin. Lisää alempana.

Koska ohje sanoi (vielä hyvin vähän aikaa sitten), että path on metsäpoluille ja että (käytännössä) muuten saa soveltaa, niin tästähän nykytilanne seuraa melko suoraan.

Tekstiä pitäisi varmaan muuttaa siten, että siinä todettaisiin aivan eksplisiittisesti ja yksinomaisesti—myös johdonmukaisesti esimerkkien kohdalla—,että highway=cycleway tagin voi laittaa tielle jos ja vain jos sillä on pyörätien (ym. yllämainitut) liikennemerkit. Jos siis näin halutaan. footway ja cycleway -merkinnät liikennemerkittömille teille seuraa minusta aika suoraan tällaisen eksplisiittisen maininnan puuteesta ja toteamuksesta, että path on käytössä lähinnä metsäpoluille.

Myös designated-tagin käyttöä pitäisi selkeyttää ohjeisiin. Aikakin bicycle=designated-tapauksessa pyörätien reittimerkin/viitan olemassaolo voisi myös oikeuttaa tuohon tagiin liikennemerkin ohella. Samoin merkattujen/viitoitettujen lenkkipolkujen kanssa. Lisäksi, jos Pohjoisbaana tosiaan halutaan muuttaa highway=service-tieksi polelta pituudeltaan C2-liikennemerkin takia, sillä varmaan säilyy kuitenkin tuo bicycle=designated-arvo pyörätien merkkinä (ym.) sekä esim. lanes=3-maininta myös service-osuuksilla? Tämänlaisetkin “poikkeukset”, eli tietty designated arvo muulla kuin cyclewaylla ja footwaylla olisi hyvä sisällyttää eksplisiittisesti ohjeisiin. Monimutkaiseksi menee.

Itse olen kyllä kallistumassa sen puoleen, että (kuten yllä ja noissa mainituissa muissa ketjuissa on pohdittu) liikennemerkittömät tiet voisi merkata highway=pathilla. Ongelmana on tietysti, että tämä yksi arvo sitoo sitten alleen keskenään erittäin erilaisia “polkuja” esimerkiksi neljä metriä leveistä, tasaisista ja hyvin ylläpidetyistä, rakennetuista ja kaikille polkupyörille hyvin soveltuvista väylistä aina maastossa tuskin erottuviin ja männynjuurten miinoittamiin, tuskin puoli metriä leveisiin kinttupolkuihin. Muutos pathiin siis vaatisi erittäin paljon lisää kuvailevia tageja toimiakseen ollenkaan reititystarkoituksissa. Tai aivan minimissään vähintään esimerkiksi erottelun informal=(yes|no).

Edelleen: minusta juuri tämä ongelma selittää hyvin noita cyclewaytä Suomessa. Ja sitten tuohon path-muutokseen pitäisi hakea laajaa konsensusta, dokumentoida se yksiselitteisesti myös piirto-ohjeisiin ynnä muualle. Ja lopuksi sitten tehdä karttaan erittäin paljon muutoksia ja lisätageja noille patheille.

Itse liityin OSMiin tällä käyttäjänimellä vuonna 2008 ja toisella nimellä (jonka salasanan unohdin aika aikaisin) jo jossain vaiheessa vuonna 2007. Silloin koko Suomi oli valkoista karttapohjaerämaata ja ilmakuvista käytössä vain Landsatin pikselimössö. Jokainen uusi tie kartalla oli ilon aihe itsessään, ja tagittaminenkin vähän vapaampaa. Näitä laskuja tässä sitten kai maksellaan… :slight_smile:

Tieliikennelain mukaan pelkkä ratsastustiemerkki kieltää pyöräilyn eli pyöräkieltomerkki ainoastaan selventää asian lakia tuntemattomalle kansalaiselle. highway=bridleway-sivulla on määritelty, että bridleway pitää sisällään myös jalankulku- ja pyöräilyoikeuden. Siksi OSM:issa pitää suomalaiselle ratsastustielle erikseen laittaa foot=no ja bicycle=no, seuraavaa poikkeusta lukuun ottamatta:

Ratsastustiemerkin kanssa allekkain saa kuitenkin asentaa yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän merkin, jolloin tiestä tulee yhdistetty pyörätie, jalkakäytävä ja ratsastustie. Tämän voi katsoa vaikka Kuntaliiton "Liikennemerkkien käyttö kaduilla” -oppaan 3. painoksen luvusta 4.7, sivulta 54. Vierekkäin asentamalla saadaan yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä sekä ratsastustie rinnakkain. On päätetty, että yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä on highway=cycleway+foot=designated eikä highway=footway+bicycle=designated.

Se, mihin hain vastausta oli, että vaihtuuko highway=cycleway+foot=designated-yhdistelmä highway=bridleway+bicycle=designated+foot=designated-yhdistelmään kun merkkeihin lisätään ratsastustien merkki, vai säilytetäänkö highway=cycleway+foot=designated ja lisätään ainoastaan horse=designated. Itse olisin highway=bridlewayn kannalla, koska muutkin tiet on määritelty korkeimman sallitun tienkäyttäjän perusteella, esim. pyörätie ei ole footway koska siellä saa ajaa myös pyörällä, ajorata ole cycleway (?) koska siellä saa ajaa autolla.

Näyttää piirto-ohjeet olleen aika vääriä, eihän pyöräilyn mahdottomuutta kuulu arvioida annettaessa tielle bicycle=designated/yes/no. Nyt kun tässä kävin nuo pyöräteitä koskevat ohjeet, niin voisin sanoa ainakin seuraavien asioiden olleen pielessä (tai sellaisia, joita haluaisin muuttaa):

  • Heti ensimmäinen kohta on väärin, koska foot=designated on pakollinen, kun pyörätie ja jalkakäytävä on yhdistetty.
  • Toisessa kohdassa puuttuu sidewalk-avain.
  • Neljännestä kohdasta puuttuu foot=yes.
  • Kuudes kohta ei voi olla bicycle=designated+foot=designated, koska kuvassa ei näy liikennemerkkiä. Olisiko tämä path tai footway?
  • Seitsemännestä kohdasta puuttuu motor_vehicle=no.
  • Yhdennessätoista kuvassa on metsäpolku, jonka pitäisi aina olla path?

Ainakaan cyclewayta ei minusta pitäisi laittaa kuin liikennemerkillä osoitetulle tieliikennelain mukaiselle pyörätielle ja sitä tulisi aina käyttää tieliikennelain mukaisella pyörätiellä, joka ei ole samaan aikaan ratsastustie.

Pohjoisbaana täyttää designated-arvolle vaaditun “explicitly designated for use by cyclists” -ehdon pyöräilyopasteilla ja (laittomilla) pyörätiemaalauksilla. Kaistatiedot voi luonnollisesti säilyttää, koska kaistat ovat olemassa väylän ajoratamaisuudesta riippumatta.

Jalkakäytävä kun ei aina tarvitse liikennemerkkiä ja tieliikennelain mukaan se voi olla ajoradasta erotettu tai erillinen jalankululle tarkoitettu tie, niin footway olisi ehkä mahdollinen ainakin asfaltoidulle väylälle. Mutta sitten jos pyöräily onkin jokamiehenoikeudella sallittu, koska sitä ei ole kielletty erillisellä jalkakäytävän merkillä… Ehkä se sitten on joku highway=path+informal=no+surface=asphalt+smoothness=...+width=... jne.

Tuolloin en tiennyt koko kartan olemassaolosta mitään ja ulkomaisten keksimää järjestelmää sovellettiin ainakin nykyään epäjohdonmukaisen tuntuisesti vähän sinne päin, mikä nyt on osoittautunut aika kehnoksi ratkaisuksi. Pari kertaa on käynyt mielessä, että saattaisi olla jopa helpompaa uusia koko järjestelmä, jolla näitä teitä kartalle pistetään. Lopulta kuitenkaan mitään enemmistöä tyydyttävää muutosta ei saada aikaan ja lopputuloksena on monimutkaistuva ja teippailemalla paikattava järjestelmä, jonka soveltuvuus moneen asiaan on heikko. Suomen sisällä meillä on kyllä mahdollisuus saada muutettua omia käytäntöjämme tiettyyn pisteeseen asti ja panna ne toteutumaan kartalle, mutta jokaisen maan lainsäädäntöä kunnioittavan kartan teko yhteisillä määritelmillä ei tule ikinä onnistumaan täydellisesti. Minulla ei sen kummemmin ole tietoa siitä, että miten näitä asioita pitäisi alkaa korjailemaan ja miten esimerkiksi saavutetaan riittävä yksimielisyys Suomen pyöräteitä koskevien ohjeiden muuttamiseksi.

Jep, tähän juuri kiinnitettiin huomiota, ja siksi lähdin kirjeenvaihtoon 8)

Jep, tämä on totta; tosin aika vähissä taitavat olla sellaiset paikat, jossa on pyörätie mutta ei lähistöllä käyttökelpoista jalankulkuväylää.

… Tosin parhaillaan Tampereelle juuri rakennetaan sellaista - Rongankadun pyörätiellä on tarkkaan ottaen muutama kohta, jossa on odotettavissa jalankulkuliikennettä, ja suunnittelija totesi, että jalankulkija saa tarpeen vaatiessa liikkua myös pyörätiellä. Mikäpä siinä sitten.

Jep, tässä ei minustakaan pitäisi olla mitään epäselvää, mutta syystä tai toisesta tosiaan maassa näyttää olevan pilvin pimein yhdistettyjä väyliä, joissa on vain tuo foot=yes cyclewayn seurana. Mietin, lieneekö joku editori, jossa tuo on ollut oletusasetus tms. mutta en ole tutkinut tarkemmin, onko noita tageja lisätty nimenomaan sovelluksella.

Itselleni tulee tuollaisia mieleen muutama lyhyt pätkä Tampereen ympäristössä - esim. Pirkkalassa Anian rantatiellä on muutaman sadan metrin matka, jolla on allekkain jalkapyörätien ja ratsastustien merkit. Lisäsin siihen hevosen itse, mutta näköjään vain yes, muutin sen äsken muotoon horse=designated.

Nykyisellään esim. tuo mainittu pätkä - samoin kuin kaikki muutkin, mitä nyt itselläni mieleen tulee - on cycleway. Tässä ajatuksessasi on kuitenkin logiikka.

Ylipäätään kun muistelen tuollaisia teitä, joissa (yhdistetyn) pyörätien kaltaisella väylällä on sallittu jotain muita liikennemuotoja, tuntuu, että ehkä turhankin paljon on suosittu tietyn väylätyypin jatkuvuutta; meillä löytyy esimerkiksi kohtalainen määrä pyöräteitä, joilla saa ajaa moottoriajoneuvoilla, vaikka oikeastaan tällaisia merkintöjä ei pitäisi olla yhtään.

Nopeasti katsoen samaa mieltä noista. On ollut suunnitelmissa muokata sivua (lisää), mutta en ole vielä ehtinyt pystyä käymään läpi.

1 Like

Hei vielä,

Juu, mitään valmista sabluunaa tähän tuskin löytyy. Mutta joku suunnitelma olisi ehkä hyvä formuloida jotta saadaan esimerkiksi edes mielipiteitä järkevästi kysyttyä johonkin konkreettiseen ja mietittyyn muutosehdotukseen. Siis ettei käy niin kuin hyvin kuvaat, että tehdään vaan loputtomasti epäkoherentteja laastariratkaisuja.

Olisiko teistä järkevää luoda pikkukorjausten asemesta tuolle piirto-ohjewikisivulle nyt eri nimellä, viereen “varjosivu”, johon näitä uudistusehdotuksia kootaan ja uutta piirto-ohjetta hahmotellaan? Muut osuudet tuosta ohjesivusta voi varmaan säilyttää, mutta kevyen liikenteen osuuden voisi kopioida aluksi varjosivulle, jossa sitä voisi alkaa muuttaa radikaalisti, itsenäisesti muusta ohjesivusta.

Sitten meillä olisi lopulta kasassa ainakin jäsennelty ja selkeä muutosehdotus, johon isompi porukka voisi ottaa habermaslaisittain deliberatiivisen rationaalisesti kantaa. Olisi ehkä kiinnostava kuulla, mitä esimerkiksi isommat, suomalaiset OSM-datan jatkokäyttäjät (kuten HSL ja pyöräkarttasivustot) olisivat konkreettisesta ja valmiista ehdotuksesta mieltä.

Tuota piirto-ohjesivun kenttää pitäisi uudistaa aika lailla ottamaan eksplisiittisesti kantaa mm. juuri siihen, mitkä liikennemerkit määräävät highway-tagin arvon (siis C2 vs. Pyörätiemerkki ja Hevostie vs. Pyörätiemerkki, ym.). Ehkä tämänkin saa esitettyä tuollaisessa kaksiulotteisessa taulukossa selvästi, mutta vaatii varmaan vähän miettimistä.

Tavallaan itse kyllä ymmärrän hyvin sen, että OSMissa on nimenomaan suosittu väylätyypin jatkuvuutta liikennemerkkien kustannuksella, kuten @ssundell kirjoittaa. Kuinkahan moni tilaa taksin Pohjoisbaanan keskelle, koska siinä on tuo huoltoajomerkki? Ja kuinkahan moni taksi ajaisi Baanalle tilaajan perään? Lähinnä Baanoilla tulee vastaan hyvin satunnaisesti erilaisia huoltotyötä tekeviä ajoneuvoja. Mutta on samalla kyllä sanottava, että näissä mainituissa threadeissa esitetty muutosehdotus enemmän kaikkia liikennemerkkejä seuraavasta kartoitussuunnasta olisi kyllä paljon selkeämpi ja yksinkertaisempi, varsinkin kun tosiaan designated-arvo ottaa sitten huomioon vaikkapa pyörätien laillisesti merkityksettömät mutta kuitenkin luonnossa esiintyvät maalausmerkinnät.

Sanottakoon muuten, että piirto-ohjesivun karttakuvaesimerkit ovat vanhentuneet myös ihan siinä konkreettisessa mielessä, että karttakuvien esimerkit ovat peräisin ikivanhasta vaihtoehtoisesta karttapiirtoalgoritmistä (jonka nimeä en enää edes muista) ja joka ei ole ollut vuosiin käytössä.

Vielä tähän uudistukseen liittyen kolme spesifiä kysymystä:

Juu, noissa linkatuissa aiemmissa threadeissa on tämä poikkeus tosiaan mainittu. Nykykäytäntö on merkata nämä highway=footway, footway=sidewalk ja mahdollisesti selventävästi vielä bicycle=no, jos ne eivät ole liikennemerkillä merkattuja yhdistettyjä kävely- ja pyöräteitä.

Tätä tuskin tarvitsee muuttaa, mutta kieltämättä se rikkoo tuota muuten eleganttia ja yksinkertaista “liikennemerkki vaadittu footway:lle”-aksioomaa. Selvitäänkö tällaisen poikkeaman kanssa? Perustuuhan tuo jalkakäytävän jalankulkustatus kuitenkin lakiin ja liikennemerkin puuttumisen mahdollisuus on siinä eksplisiittisesti mainittu ja sallittu.

Toisekseen:

Niin, itse ymmärsin että bicycle=designated ja bicycle=no -arvot seuraavat suoraan liikennemerkeistä/reittiviitoista ja lainsäädännöstä. Eli ensimmäinen pyörätien liikennemerkeistä tai reittiviitasta ja jälkimmäinen joko pyöräkieltomerkistä tai lainsäädännöstä (mm. moottoriteillä ja kävelytien liikennemerkillä merkatuilla teillä ei saa ajaa pyörällä). bicycle=yes on taas siinä mielessä hankalampi, että jokaisenoikeudet (entiset jokamiehenoikeudet) sallivat pyöräilyn kaiketi kaikilla muilla teillä, joilla sitä ei ole jotenkin eksplisiittisesti ja laillisesti, mm. yllä olevin perustein kielletty.

Oma ehdotukseni olisi, että bicycle=yes tagin voisi rauhoittaa, ensisijaisesti, sellaisille highway=path-teille jotka sopivat ominaisuuksiensa puolesta poikkeuksellisen hyvin pyörälle ja joilla pyöräily on laillista, mutta joilla ei ole pyörätien reittiviittaa. Eli juurikin arvioimaan pyöräilyn mahdollisuutta ja mahdottomuutta.

Siis mm. juuri niille teille, jotka on nyt merkattu (oletettavasti) tästä syystä virheellisesti cyclewayksi ja muuttuvat ehdotuksen mukaan patheiksi. Tällöin jokaisen pathin pyöräiltävyyttä ei tarvitsisi aika työläästi erikseen päätellä puolen tusinan eri ominaisuustagin erilaisilla jatkumoilla olevista arvoista. Toki tämä bicycle=yes arvo on sitten sovellettavuudeltaan vähän sumea.

Viimeisenä:

Niin, mites tässä tulisi tosiaan menetellä? Onko kävely nykyään sallittua kaikkien pyöräteiden (ei siis puhuta yhdistetystä kävely- ja pyörätiestä) laidassa vai vain joillakin ehdoilla? Nythän OSMissa on jo olemassa bicycle=use_sidepath-tagi vähän vastaavaa tilannetta varten pyörille. Tämänkin tagin soveltamisessa pitää käyttää harkintaa siitä, kulkeeko tien “vieressä” tai “läheisyydessä” pyörätie, jota pitäisi (mahdollisesti kulkusuunnasta riippuen) lain mukaan preferoida. Vuodena 2020 uudistus kai lisäsi tuon laidassa pyörätien laidassa kulkemisen ihan eksplisiittiseksi velvollisuudeksi jalankulkijalle. Pitäisikö tämän takia tehdä uusi, vastaava foot=use_sidepath-tagi?

Tästä tuli muuten mieleeni vielä täsmennys: bicycle=designated voidaan merkitä ainoastaan, jos pyöräily väylällä on ylipäätään sallittu. Kaikki yllämainitut F-sarjan merkit ovat opastusmerkkejä, jotka eivät muuta väylän luonnetta. Tämä tuntuu olevan esim. työmaaurakoitsijoille ja katutilavalvonnalle tavattoman hankala pala, ja pyöräily ohjataan usein tilapäisellä reitillä jalkakäytävälle noilla merkeillä; tämä ei kuitenkaan muuta jalkakäytävää pyörätieksi, vaan sillä ajaminen on laitonta, jos väylälle ei samalla vaihdeta (tilapäisesti) D6-merkkiä.

Eli täsmällisemmin muotoiltuna: F-sarjan merkeillä voidaan muuttaa vaikkapa pihakadun tai huoltotien asemaa siten, että tagaus muuttuu (tien oletusmerkinnästä) bicycle=yesbicycle=designated. Vaikkapa aiemmin mainitulle ratsastustielle, jalkakäytävälle tai moottoriliikennetielle ei kuitenkaan ole asiaa, vaikka opastemerkit kuinka sinne ohjaisivat. Oikeus pyöräillä täytyy antaa muilla merkeillä.

Näkisin, että ehkä niin, että korjaa tuolta sivulta välittömät virheet ja käydään sitten mahdollista sisällön uudistamista läpi saman sivun keskusteluosiossa. Oma kokemukseni wikeistä tuppaa olemaan, että jos vanhan sivun rinnalle tehdään uusi sivu, jonka pitäisi ajan mittaan korvata vanha, käytännössä muodostuu kaksi sivua, joilla on osin ristiriitaista tietoa, koska siihen viimeiseen “poistetaan vanha sivu” -vaiheeseen ei koskaan päästä :stuck_out_tongue:

Mielestäni liikennemerkkiä ei voi vaatia, kun ei sitä lakikaan vaadi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että mikä tahansa jalan kuljettava väylä olisi footway, koska laki koskeen nimenomaan tieliikennettä. Aivan yksiselittäistä määritelmää sille, mikä on footway ja mikä on path tuskin on laista löydettävissä, mutta jotain suuntaviivoja varmasti voidaan antaa.

Itse en ole tainnut merkitä yhdellekään polulle tuota bicycle=yes -tagia, koska pyöräily sinällään on tosiaan sallittu. Sen sijaan olen käyttänyt vaikeusasteen määrittelyyn siihen tarkoitukseen määriteltyä tagia mtb:scale; toki se on maastopyöräilytagi, ja siten kalibrointi voi olla välillä eri kuin tuo nykyisen wikisivun “vaarisi voi ajaa tässä pyörällä”, mutta mtb:scale=0 tai mtb:scale=0--merkintöjä käytetään Suomessa tyypillisesti myös esimerkiksi hyväpintaisilla metsäteillä. Ei sillä, eipä se eksplisiittinen yes mitään maksa, enkä pidä sen lisäämistä mahdottomana, jos siitä jollekulle on hyötyä.

Ei vain pyörille, aivan yhtä hyvin sitä voi käyttää jalankululle. Ja käytetäänkin: itse olen lisäillyt kaduille foot=use_sidepath-tagia silloin, kun kadulle on piirretty erillinen (yhdistetty pyörätie ja) jalkakäytävä. Olen itse asiassa lisännyt noita muutamiin paikkoihin myös nimenomaan D5-merkityille pyöräteille, kun vieressä kulkee erillinen jalkakäytävä.

Uutta ei siis tarvitse tehdä, se on jo määritelty. Jalankulun osalta laki on myös siinä mielessä pyöräilyä kiitollisempi, että jalankulkijalla on velvollisuus käyttää jalkakäytävää aina, kun sellainen on (jos nyt ei lähdetä nipottamaan siitä, että lain mukaan jalankulkijan on käytettävä “jalkakäytävää tai piennarta”, jossa siinäkin tietysti päästään arvioimaan, koska kadulla on piennar, jota jalankulkija voisi käyttää esim. toisella puolella katua kulkevan jalkakäytävän sijaan).

Hei,

Kiitoksia hyvistä ja perustelluista vastauksista (siis myös @Viima lle)!

Ihan hyvä huomio! Ja tuo jo olemassaolevan wikisivun keskusteluosio on tosiaan jo valmiina olemassa viilauksia varten.

Voisin ilmoittautua myös vapaaehtoiseksi tähän muutostyöhön, kunhan muilta työkiireiltäni ehdin. Ja muutoksiani saa ja pitää toki muokata ja korjailla edelleen jos töppäilyjä tulee tehtyä.

Tämäkin on kyllä ihan totta! Access-tagi on vähän huono tagi tuon idean koodaamiseen! Toisaalta: jos designated-arvo seuraa liikennemerkistä, noista “F”-maalauksista ja reittimerkeistä, ja pathille ei kannata bicycle=yes-arvoa laittaa koska se on niille aina ilmiselvä, niin jääkö yhtään mitään tietä, jolle se kannattaa ylipäätään ollenkaan laittaa (paitsi ehkä selventävänä tagina kuten ehdotin)?

Vaikka tagittamista ei kannata tehdä vain jotain reitittäjää silmälläpitäen, niin sitten noille patheille pitänee lisätä tosiaan koko joukko erilaisia kuvailutageja, jotta jokainen retittäjä ymmärtää sisällyttää ne myös tavallisen pyörän käytettäväksi (ja ihan vastaavasti kinttupolkujen erottelu leveistä pyöräväylistä tarvitsee ilman designated-arvoa olevillle patheille aivan samat puoli tusinaa tagia, vain radikaalisti eri arvoilla).

Ja kiitos huomiosta, että tuo foot=use_sidepath on myös olemassa. Ja toki foot=yes tagi highway=cycleway-tiellä kertoo jo yhdistelmänä, että sillä on käveltävä reunassa (kuten ajoradalla vain pientareella).

Tieliikennelain 13 § mukaan: ”Jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai jos sillä kulkeminen ei käy haitatta päinsä, jalankulkijan on käytettävä pyörätien tai ajoradan reunaa.”

Tässä voi hyvinkin pohtia sitä, kuuluuko foot=yes automaattisesti kaikille pyöräteille, myös niille, joiden lähellä on jalkakäytävä? Periaatteessa lähellä oleva piennar tai jalkakäytävä voi muuttua käyttökelvottomaksi talvella niiden ollessa auraamatta, mutta kesäisin reititysohjelma taas saattaisi suosia pyörätietä käyttökelpoisen pientareen sijaan. Tuo use_sidepath varmaan sopisi tähän: jalankulkija on velvollinen kävelemään muualla, mutta se on kyllä sallittu tarvittaessa.

Kävin läpi yhteensä 30 satunnaisesti valitsemaani pyörätietä, joilla oli foot=yes Kajaanissa, Helsingissä, Vaasassa, Joensuussa ja Kuhmoisissa. 83% muutoksista, joissa viiva sai highway=cycleway+foot=yes-yhdistelmän, oli tehty JOSM 1.5 -editorilla ja keskimäärin 9,5 vuotta sitten (uusin 10 kk sitten, vanhin 16 vuotta sitten). Muita editoreita oli JOSM (7%), Potlatch (7%) ja iD (3%). Tein samanlaisen satunnaisen valikoiman teistä, joilla on highway=cycleway+foot=designated. Näistä vain 50% oli tehty JOSM 1.5 -editorilla (iD 43%, Potlatch 3%, Merkaartor 3%) ja keskimäärin 4,6 vuotta sitten (uusin 6 päivää sitten, vanhin 14 vuotta sitten). Näihin editoreita koskeviin lukuihin voi hyvin vaikuttaa myös editorin yleisen suosion muutos. Niitä teitä, joissa oli foot=designated, oli huomattavasti enemmän ja osassa niistä oli alun perin ollut foot=yes, kunnes joku niitä muutti myöhemmin.

Vaikka liikennemerkin avulla jalkakäytävän tunnistaminen olisi helpointa, voi tieliikennelain jalkakäytävä (“jalankulkijoille tarkoitettu ajoradasta rakenteellisesti erotettu tai erillinen tien osa taikka erillinen tie”) olla highway=footway. Silloin path jää metsäpoluille ja muille rakentamattomille tai epämääräisille väylille, joita ei voi varmuudella luokitella jalkakäytäväksi tai pyörätieksi.

Totta, OSM:in bicycle=designated sisältää oletuksen siitä, että pyöräily on sallittu. Ei taida olla mitään tapaa ilmoittaa, että ”pyöräilijöitä kehotetaan menemään tänne, mutta pyöräily on oikeasti kielletty”. Vaikuttaa siltä toisessa ketjussa mainitsemaltani ”yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, ajoneuvot kielletty” -tapaukselta. Pitää muistaa ohjeissa, että pyörän kuvalla varustetulla merkillä on vaikutusta OSM:iin vain, jos pyöräily on sallittu ja silloin yes voidaan (täytyy) korottaa designatediksi.

Keskustelusivussa wikissä on ehkä se vaara, että monistamme keskustelun foorumeilta sinne ja lopulta saa kahlailla kolmessa foorumiketjussa ja wikisivulla läpi kymmeniä viestejä saadakseen minkäänlaista käsitystä siitä, mitä ollaan tekemässä. Sellainen taas ei olisi käytännöllistä esim. HSL:lle tai niille, jotka eivät ole tässä keskustelussa aktiivisesti mukana olleet. Selkeämpää olisi, jos meillä olisi yhteinen luonnos uusista ohjeista wikissä ja niistä keskusteltaisiin yhdessä paikassa. Periaatteessa tuo luonnos voisi olla keskustelusivulla ja keskustelu luonnoksesta ja sen muuttamisesta käytäisiin samassa paikassa. Aina kun johonkin asiaan tulee ratkaisu tai edes varteenotettava ehdotus, kirjattaisiin se luonnokseen ja lopulta, kun mitään uutta ei enää saada aikaan, kyseltäisiin että sopiiko tämä luonnos esim. HSL:lle. Samalla voisi päivittää kuvat kartoista (ja liikennemerkeistä) nykyaikaan. Tietysti selkeät virheet piirto-ohjeista pitää saada pois ilman mitään pidempiä keskusteluja.

1 Like

Juu,

Voisin lähipäivinä yrittää ottaa uudet kuvat kaikista nyt puhutuista eri liikennemerkeistä sekä lisäksi pyöräteiden uusista suuntalisäkilvistä ja maalatuista nuolista. Tuo oneway=(yes|no) pyörätiellä pitäisi tosiaan lisätä piirto-ohjeisiinkin hiljattain muuttuneen lainsäädännön takia, vaikka siirtymäaikaa onkin vielä jäljellä.

Uudet kuvat olisivat ehkä hyvät, niin niihin voisi linkata sitten kuvan tarkan kohdan myös uutena ja ajantasaisena karttakuvaesimerkkinä (ja ehkä myös tarkkana koordinaattilinkkinä karttaan, niin uudet kuvakaappaukset kartasta olisi jatkossa helppo ottaa). Olisi ainakin yksiselitteistä, mistä on kyse.

Täytyy katsoa, onko vanhan järkkärini akku vielä voimissaan. Voi kyllä olla, että menee muiden työkiireiden takia ensi viikon lopulle. Mutta tällaisista helpoista jutuista voisin aloittaa muutostyöt.

Niin, tätä muotoilua pitää kyllä muuttaa radikaalisti myös piirto-ohjeisiin. Tuo ajatus “metsäpoluista ja rakentamattomista ja epämääräisistä väylistä” kun nimenomaan ei tulisi (ainakaan kaupungeissa) yleisesti pitämään jatkossa lainkaan paikkaansa. Aika iso osa path-teistä kun tulisi jatkossa olemaan rakennettuja ja ylläpidettyjä, selkeitä väyliä.

Esimerkiksi Helsingissä on [Edittejä tarkistusten jälkeen:] aika lähekkäin Hietaniemen hautausmaan ohi kulkeva pyörätie, jolla on yhdistetyn kävely- ja pyörätien liikennemerkit molemmissa päissä. Vähän etelämpänä on Ruoholahdesta Salmisaareen johtava pyörille sopiva väylä. Sillä on itäpäädyssä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty -merkki ilman huoltoajoa sallivaa lisäkilpeä. Tuolla Hietsun ohi johtavalla reitillä on liikennemerkki ja täten se säilyy highway=cycleway ja bicycle=designated (ym.) -tagattuna muutosehdotuksen mukaan jatkossakin, mutta tuo Ruoholahdesta Salmisaareen johtava tie kai muuttuu pathiksi (vai pedestrianiksi? ), kuitenkin ilman mitään pyöräspesifejä tageja.

Esimerkiksi tuolla aiemmin tässä threadissa linkkaamallani tiellä Meilahdessa (ja esim. myös valtaosalla Helsingin laajan Keskuspuiston poluilla, yms, yms.) ei ole mitään liikennemerkkejä eikä valtaosalla myöskään reittiviittoja, eli ne ja se tulisi ehdotuksen mukaan tagata highway=path ilman mitään pyöräspesifejä tageja.

Ongelma on, että nuo kaikki kolme mainitsemaani ja linkkaamaani väylää ovat fyysisiltä ominaisuuksiltaan (leveydeltään, päällysteen materiaalilta ja sen laadulta/tasaisuudelta sekä ylläpidon tasoltaan, ehkä jopa valaisultaan) täysin identtisiä. Lisäksi, koska tuolla Hietsun ohi johtavalla reitillä on yhdistetyn kävely- ja pyörätien merkki, edes pyöräilijän lailliset velvollisuudet eivät taida juuri erota noista Meilahden, Ruoholahden tai vaikkapa Keskuspuiston väyliltä?

Kuitenkin: yksi näistä on jatkossa cycleway (ym. pyöräspesifejä tageja täynnä) ja muut pelkkiä patheja nimenomaan ilman mitään muitakaan pyörätageja. Oma pelkoni on, että aika moni reitittäjä ihan vaan tästä syystä—ja siis aiheetta—sulkee ne normipyörältä tai ainakin mekittävästi muuttaa näiden teiden painotusta pyöräilylle. Kuten sanottua, tagitusta ei toki pidä tehdä mitään spesifiä renderöijää tai reitittäjää silmälläpitäen, mutta kestänee kauan, ennen kuin reitittäjät osaavat ottaa nämä muutokset huomioon. Pitäisi ihan tarkistaa eri reitittäjien koodista Githubista, millaisia tageja ne tarkkaavat!

Tein nyt kuitenkin aikani kuluksi ensimmäisen ehdotuksen uusiksi piirto-ohjeiksi kävely- ja pyöräteille.

Linkki tähän ehdotussivuun tässä OSM wikissä. Uudet kuvat ja liikennemerkkien symbolit puuttuvat vielä.

Yritin tehdä taulukosta mahdollisimman selvän ja saada sen tiedot vastaamaan tässä (ja muissa tässä viestissä mainituissa keskusteluissa). Mutta tässä on vain ehdotus kyseessä Erityisesti rtakaisematta jäi vielä, miten menetellä bridlewayn kanssa, jolla on myös pyörätien liikennemerkki. Ja entäs “moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty” -merkki (ilman mitään lisäkilpiä). Nimestään huolimatta se ei siis vissiin kiellä ajoa moottoriajoneuvolla kategorisesti, eli siksi tällainen tie on service eikä path?

Yritän laittaa viestiä tästä keksuitelusta ja ehdotuksesta jotenkin näin tämän foorumin kautta vaikkapa käyttäjille @HSL_PALAUTE , @HSL_PALAUTE ja @houtari , jos haluavat kommentoida ehdotusta OSM:n datan jatkokäyttäjien näkökumasta.

4 Likes

Olen tägännyt kansantajuisesti. Silmissäni niin kevyen liikenteen väylä kuin retkeilyreitti millä saa/voi pyöräillä ja kävellä ansaitsee ID:n tarjoaman Cycle & Foot path -merkinnän (highway=cycleway, bicycle=designated, foot=designated).

Esim. tälläinen noin 2 metriä leveä kunnostettu ns. retkeilyreitti sujahtaa joukkoon hienosti eikä eroa vaikkapa kaupungissa vastaavasta väylästä muuten kuin ettei liikennemerkkiä ole, eikä kulkijalle sillä liikennemerkillä taida olla mitään väliä. Kuvan reitti sopii erinomaisesti vaikka työmatkapyöräilyyn, ei ole mikään kinttupolku. Ainakin minun liikkumiselle on tärkeämpää erottaa nämä leveät helpot väylät kinttupoluista kuin erottaa nämä liikennemerkityistä.

Niin, tällaista tagausta on harrastanut aika moni muukin (aiemmin myös allekirjoittanut). Jos on seurannut noita suomenkielisiä piirto-ohjeita, sekin on (ainakin vielä muutama kuukausi sitten) kannustanut tähän myös. Siellä kun todettiin, että path-arvo on vain poluille ja cycleway vain ensisijaisesti pyöräteille, niin juuri tuollaisille liikennemerkittömille reiteille on sitten voinut kukin arpoa omaan silmään sopivan arvon footwayn ja cyclewayn väliltä.

Yksi ongelma lienee, että Suomessa (toisin kuin monessa maassa mm. Keski-Euroopassa) saa ja voi kävellä ja pyöräillä melkein millä tahansa teillä ja poluilla. Moottoritiet (ym.), omakotitalojen pihat ja aidatut alueet taitavat olla melkein ainoita poikkeuksia. Jalkakäytävällä ei saisi pyöräillä, mutta voi kyllä ja varmaan osin siksi aika moni tekeekin, ehkä tosiaan ‘kansantajuisesti’, juuri niin.

Toivottavasti noille leveille retkeilypoluille laitetaan muitakin kuvailevia tageja (esim. kuvailemaan pinnoitteen materiaalia, leveyttä, pinnan tasaisuutta, talvihuoltostatusta, ym). Silloinpa kysymys kuuluu, mihin noita cycleway, footway (ja designated) -tageja ylipäätään tarvitaan.

Itse olen kallistumassa (tässä ja monessa muussa threadissa käytyjen keskustelun perusteella) siihen, että nuo highway-avaimen tagit voisivat seurata liikennemerkeistä. Silloin ei tarvitsisi arpoa ja taikoa tyhjästä arvoja footwayn ja cyclewayn väliltä tuollaisille leveille ja liikennemerkittömille poluille. Ainakin designated-arvosta OSMin oma wikikin sanoo, että tämä tagi soveltuu vain ja ainoastaan sellaiselle tielle, jolla pyöräily on paitsi laillista, myös jotenkin erikseen osoitettua (esim. liikennemerkeillä tai reittiviitoilla).

Mutta, juu, kuten tuosta @ssundell lin avauksesta käy ilmi, tämä olisi melko iso muutos nykytagitukseen Suomessa. Ja kuten mainitsin, olen itse kääntymässä siihen suuntaan, että tämä olisi hyvä muutos.

Kuten kirjoitat, on tosiaan (jatkossakin) erittäin tärkeää erottaa tuollaiset leveät väylät kapeista kinttupoluista, mainitsemistasi syistä. Mutta: nykyäänkin tämä erottelu on mahdollista tehdä ja pitäisi tehdä nimenomaan noilla mainitsemillani kuvailutageilla. cycleway-tagi on tämän ajatuksen ilmaisemiseen vähän tylppä väline.

2 Likes