Proposal voor landcover

area:highway=* surface=*

BGT wordt ingetekend tot een bepaalde openbaarheidsgrens, daarna kan je hetzelfde gebruiken.

OK, dat kan ik respecteren. Het is ook niet eenvoudig :smiley:

Tsja. Idealiter zou je hetzelfde doen als de Top10: een weg heeft dan 2 geometrieën, 1 vlak en 1 lijn. Het vlak kan worden gebruikt op de grotere zoomniveaus voor weergave, de lijn op de kleinere zoomniveaus voor weergave, en de lijn kan ook gebruikt worden voor de netwerkanalyses (lees: routering). Maar ik begrijp dat iets dergelijks veel te complex zou worden voor OSM, want wat doe je dan bijvoorbeeld met een A2 Utr-Ams met 5 rijbanen en 2 vluchtstroken, 27 meter breed? Geef je elke rijbaan z’n eigen lijn? of 1 lijn per rijrichting?

Mensen hebben maar 1 reden nodig om het hele voorstel af te keuren. Pakketverkoop scoort heel laag in OSM-land! Dus hoe meer je erin zet, hoe kleiner de slaagkans.

Als je 1 ding voorstelt, heb je 2 mogelijkgheden, 1 op goedkeuring en 1 op afkeuring.
Als je 2 dingen voorstelt heb je 1 mogelijkheid op goedkeuring (allebei de dingen goed) en 3 op afkeuring (een van de twee of beide afgekeurd)
Als je 3 dingen voorstelt heb je 1 mogelijkheid op goedkeuring (alle drie goed) en 7 op afkeuring

Nou is het geen wiskunde, maar hoe je het ook bekijkt, elk deelvoorstel verhoogt de kans op afkeuring. Zelfs flowerbed.

Ik zou inzetten op alleen grass en trees.

Dank voor het meedenken. Ik neig er zelf ook steeds meer naar. Heb 2 vervolgvragen dan:

  1. Wanneer zou jij dan landcover=trees toepassen? Je had op wiki aangegeven de duplicaten met natural er uit te halen.
  2. Grass is duidelijk, ik neem aan dan wel nog steeds landuse=grass deprecaten? Die hoort gwn echt niet thuis in landuse

Bomen: ik gebruik nu standaard natural=wood, dat heeft het voordeel dat het logisch klopt (met de nu gangbare betekenis van natural, namelijk: ontstaat, stroomt of groeit vanzelf).
Landuse=forest gebruik ik helemaal niet meer, sinds er een controverse is bijgekomen dat het al of niet over bosbouw moet gaan. Ik heb daar geen inzicht in, dus ik hou het bij dat er bomen (en kreupelhout) groeien: natural=wood.

Gras: Daar zou ik niet op voorhand over depreciation beginnen (daar vallen gelijk weer een aantal loopgraafbewoners over) maar alleen het bieden van een logischer alternatief. Meer iets van de groei in de gaten houden en over een jaar evalueren of zo. Voor trees trouwens ook.

Nu groeit het gebruik van landcover=trees en landcover=grass door, ondanks de weigering van met name OSM Carto om het te renderen, en ondanks het ontbreken van support in de presets. Da’s niet voor niks. Door approval en bij voorkeur een commitment van een paar data users/ renderers en tools (JOSM en Id) om het te gaan ondersteunen als het approved wordt, zou je een versnelling kunnen zien. Zo niet dan was het toch niet zo’n goed idee en kan je beter de stekker eruit trekken, zo ja dan ga je naar een omslagpunt toe waarbij de meerderheid van de nieuwe bomen- en gras-tags als landcover ingegeven worden.
En dan is het pas tijd om over deprecation te beginnen, lijkt mij.

Persoonlijk ben ik inmiddels van mening dat de zinvolle values van landcover ook onder natural vallen. Wood voor trees, vind ik aanvaardbaar, grassland voor een grasveld vind ik wat wringen, maar als je landuse=forest voor een plukje van 5 bomen of een kilometer bomen langs de weg gewend bent, dan zeg ik al gauw: nou dan kan een grasveldje wel grassland zijn.
Maar voor deze eigen voorkeur ga ik het voorstel niet afkeuren.

Ik ben het er mee eens dat landuse=grass niet in landuse thuishoort. Persoonlijk zou ik er nog steeds liever surface=grass + area=yes voor gebruiken, al is het alleen maar om niet landcover te introduceren als zoveelste aparte tag voor gras.

Niet als ze eerst bij een bomenkwekerij gekweekt worden en daarna pas op locatie worden geplant, of als de zaden van de bomen in kaarsrechte banen worden geplant als een soort monocultuur. De gewassen op landuse=farmland/orchard/meadow groeien ook vanzelf, maar echt “puur natuur” kun je het niet noemen. landuse=forest wordt ook voor die bossen gebruikt en als ik een paar ouwe rotten in OSM goed begrepen heb was dat al het geval lang voordat ook maar iemand specifiek over bosbouw sprak.

area=yes aan een polygoon toevoegen? Is dat niet dubbelop?

Voor een grasveldje gebruik ik zelf geen grassland omdat een grasveldje normaal (vrijwel) alleen gras is en ook regelmatig gemaaid wordt.
Grassland is meer een veld waar gras en andere planten (kruiden) hun gang kunnen gaan en als natuur beheerd wordt…

Uit de wiki:
However in Europe, natural=grassland is used to tag abandoned, formerly cultivated land and wasteland, covered with wild grasses and/or other herbaceous plants.
Usually this tag is used for natural grassland areas, but in some areas it has been used for any area of grass.

Dat laatste is het hele punt: natural kan je niet zien als “puur natuur”. Je kan alleen iets kweken op basis van zijn eigen groeikracht, dat maakt het voor OSM natural. De gewassen op farmland zijn ook natural, maar we mappen niet de gewassen maar het landgebruik: akker.
Als grasland gebruikt wordt als weide is het landgebruik weide, en map je niet meer het gras; maar als je het gras zelf mapt dan is het natural want het groeit op eigen kracht.
Een losse boom is natural; een bomenrij is natural, ook al is er in europa nauwelijks een boom of bomenrij te vinden die niet gepland, gekweekt, geplant en gepamperd is. Inmiddels geldt dat dus de facto ook voor bos. Het onderscheid puurnatuurbos vs aangelegd bos is er niet meer in OSM, al zijn er nog steeds mappers die voor zichzelf dat proberen aan te houden. De facto is natural=wood precies hetzelfde als landuse=forest: een gebied met vooral bomen.

Je ziet dezelfde beweging als bij bos. Van grote stukken puur natuur naar “er is vooral gras”, en naarmate er gedetailleerder gemapt wordt gaat de grootte van het areaal er minder toe doen. Het onderhoud van grasgebieden gaat omgekeerd: van gladgeschoren naar coupe Crooswijk, oftwel laat die kruiden maar groeien, alleen de randjes gladscheren.

Een closed way is nog geen area. Er moet een main tag bij die het tot een area maakt. Surface is een bij-tag, die ook op lijnen (dus ook gesloten lijnen) kan worden toegepast, dat maakt het dus nog niet tot een area. Zelfde voor barriers.

Ik meen me ook iets te herinneren over een niet onbelangrijke renderer die plotseling besloot om area=yes niet meer te verwerken om te bepalen of een closed way als area polygon of als closed way behandeld moest worden.

1 Like

Fair: een closed way behoeft natuurlijk geen area te zijn (als het een lijnelement als highway etc. betreft), maar samen met de tag landuse, landcover etc. wordt het natuurlijk wel automatisch een area. Immers: bij landuse zetten we ook nooit area=yes. Dat bedoelde ik, misschien niet volledig uitgedrukt.

Precies, en ik voeg toe dat in het geval van surface, de closed way niet zomaar een area is. Dus is area=yes niet dubbelop.
Toch vind ik surface als hoofdtag niet heel gelukkig. Surface is MI een bijkomend attribuut, waarbij de hoofdtag moet uitwijzen of het over een lijn of over een vlak gaat. Het ís geen object, het zegt iets over het object waar het bijstaat.

2 Likes

Dan heb je aan landcover net zo weinig.

Zoas ik hierboven al betoogde.

1 Like

Maar is het wel zo handig als een tag zowel als subkey gebruikt kan worden (surface=* op een highway) als eigen toplevel key om de bedekking van een vlak aan te geven? Zeker omdat highways voornamelijk lijnen zijn en grass/trees etc vlakken. Slaat ook op het bericht van Peter. Daarnaast, landcover is breder inzetbaar voor oppervlaktes zoals trees, flowers en in de toekomst mogelijk nog anderen. Surface heeft dat minder omdat sommige waardes zoals bijv trees daar niet horen.

We halen landuse=grass weg. Denk dat de meeste er wel mee eens zijn dat die daar niet thuis hoord. Dus netto komen er geen manieren bij. Het wordt zelfs duidelijker omdat grass logischer is in landcover dan landuse.

Zoals Mateusz terecht op wiki zei, je moet voorkomen dat een ongedefinieerde periode hebt waar landuse=grass niet wordt gedeprecate tot nader order maar landcover=grass wel geapproved wordt. Dan krijg je de discussie wat nu te gebruiken. Ik denk dat landuse=grass er prima uit kan.

Dat denk ik ook, maar zodra je deprecate zegt slaan er mensen op tilt, en niet de minste. Als je het dan ook nog wil doen met een tag die 5,5M keer in de database staat… ik heb deze diskussie al een paar keer eerder meegemaakt. Ik zou iets zeggen van nu gaan we voor acceptatie, als dat er is gaan we aanbevelen en de voorkeur geven ; en dan aangeven onder welke toekomstige omstandigheden je kan gaan denken over uitfaseren van landuse=grass, en hoe je gaat monitoren of het zover is.

En dan nog denk ik dat het zonder commitment vooraf niet gaat werken!
Maar misschien ben ik te pessimistisch en is de tijd er rijp voor.

Toegevoegd: O ja, over diskussie wat nu te gebruiken: dat krijg je onherroepelijk, wat er ook uitkomt. Het verzet wat je op de forus krijgt is van een handjevol mensen, maar er zijn veel mappers die net zo denken en die gaan echt niet anders taggen omdat dat hier bedacht is.

We hebben het proposal aangepast. Het is nu alleen landcover + de waardes trees en grass. Maar wel met deprecate van landuse=grass.

We hebben ook iets meer proberen uit te leggen dat dit proposal een voor de lange termijn is, bijvoorbeeld om het taggen van bossen eens op te lossen.

1 Like

Heb je een oplossing kunnen vinden voor New tag for light forests?