Proposal voor landcover

Je kunt surface=* + area=yes gebruiken. Dat heb ik aangedragen in How do I tag a gravel area? en toen gingen er meerdere duimen omhoog.

Gevoelsmatig vind ik het een beetje vreemd dat er geen feature tag is. Maar dat heeft landcover=* ook, en place=* vaak ook. Moet ik maar aan wennen, dus. Veel main keys betekenen zowizo alleen "Dit is een * ".

Zoals ik het zie is surface een eigenschap van iets anders, terwijl landcover juist het ding zelf is dat je wil mappen (omdat het niks anders is dan een stuk verharding). Qua semantiek lijkt mij landcover dan het beste, want dat zegt letterlijk iets over waar de aarde op die plek mee bedekt is. En dat kan gras, of bloemen, maar ook klinkers, grind, asfalt, stelconplaten enzovoorts zijn.
Terwijl semantisch surface een eigenschap is van iets anders (dus bijvoorbeeld parkeerplaats heeft een surface van gras, of klinkers, of grasstenen, of zo).

Maar in de voorbeelden die ik gaf, is er niet iets anders om te mappen. Zoals die tegels rondom het dijkhuisje, en rondom het pomphuis. En ik zou niet het hele haventerrein van Den Oever als kade willen aanmerken, dat is 1 grote vlakte van klinkers (waar iemand enthousiast doughnuts heeft gedraaid). Het stuk rechts zou ik nog als kade kunnen zien, maar niet de hele vlakte, dat lijkt mij niet correct:


(sorry, heb zo gauw geen eigen foto…).

Vooralsnog ga ik maar Casper’s methode gebruiken, denk ik, maar semantisch zit dat me niet echt lekker.

Je hebt gelijk dat niet de hele vlakte een kade is, het is meer een plein of zo.

Als je landcover als zelfstandige feature ziet, waarom surface dan niet? (Nog steeds gewoon vrijuit aan het denken).

1 Like

De reden waarom wij dergelijke verhardingen niet in het proposal hebben gezet is vanwege de discussie rond dergelijke verhardingen en het taggen van wegen als vlakken. Wij wouden ons niet in die discussie mengen. Dit zou het proposal daarnaast ook te groot maken (nu al wordt er geneigd naar inkrimpen).

Dat probeerde ik uit te leggen in mijn vorige antwoord: omdat ik landcover als een ding zie, en surface als een eigenschap van een ding.
Dus landcover is een object met eigenschappen, terwijl surface een eigenschap is van een object.
Dus een object parkeerplaats kan als eigenschap een bepaald type surface hebben (klinkers of asfalt). En als je die gedachtengang volgt, dan voelt een vlak met surface=* en area=yes gewoon niet lekker.

't is denk ik een kwestie van data modellering en semantiek, iets waar ik veel mee bezig ben en ben geweest de laatste jaren.

Dat doe ik, maar als je een landcover als iets zelfstandigs ziet, dan zou ik niet weten waarom je een surface ook niet als iets zelfstandigs zou kunnen zien. Omgekeerd, als een laag straatstenen geen zelfstandig ding is, waarom een laag gras dan wel?
Er zijn surfacewaarden die geen aparte bedekking zijn (ground), maar dat geldt ook voor dit landcover-voorstel (bare_rock). Ik zie het grote verschil niet. Ik kan begrijpen dat het voor jou verschillend aanvoelt, maar dan zijn er anderen die het precies omgekeerd aanvoelen, of juist geen verschil, of nog een ander subtiel onderscheid. Netto is het onderscheid er dan de facto niet.

1 Like

area:highway=* surface=*

BGT wordt ingetekend tot een bepaalde openbaarheidsgrens, daarna kan je hetzelfde gebruiken.

OK, dat kan ik respecteren. Het is ook niet eenvoudig :smiley:

Tsja. Idealiter zou je hetzelfde doen als de Top10: een weg heeft dan 2 geometrieën, 1 vlak en 1 lijn. Het vlak kan worden gebruikt op de grotere zoomniveaus voor weergave, de lijn op de kleinere zoomniveaus voor weergave, en de lijn kan ook gebruikt worden voor de netwerkanalyses (lees: routering). Maar ik begrijp dat iets dergelijks veel te complex zou worden voor OSM, want wat doe je dan bijvoorbeeld met een A2 Utr-Ams met 5 rijbanen en 2 vluchtstroken, 27 meter breed? Geef je elke rijbaan z’n eigen lijn? of 1 lijn per rijrichting?

Mensen hebben maar 1 reden nodig om het hele voorstel af te keuren. Pakketverkoop scoort heel laag in OSM-land! Dus hoe meer je erin zet, hoe kleiner de slaagkans.

Als je 1 ding voorstelt, heb je 2 mogelijkgheden, 1 op goedkeuring en 1 op afkeuring.
Als je 2 dingen voorstelt heb je 1 mogelijkheid op goedkeuring (allebei de dingen goed) en 3 op afkeuring (een van de twee of beide afgekeurd)
Als je 3 dingen voorstelt heb je 1 mogelijkheid op goedkeuring (alle drie goed) en 7 op afkeuring

Nou is het geen wiskunde, maar hoe je het ook bekijkt, elk deelvoorstel verhoogt de kans op afkeuring. Zelfs flowerbed.

Ik zou inzetten op alleen grass en trees.

Dank voor het meedenken. Ik neig er zelf ook steeds meer naar. Heb 2 vervolgvragen dan:

  1. Wanneer zou jij dan landcover=trees toepassen? Je had op wiki aangegeven de duplicaten met natural er uit te halen.
  2. Grass is duidelijk, ik neem aan dan wel nog steeds landuse=grass deprecaten? Die hoort gwn echt niet thuis in landuse

Bomen: ik gebruik nu standaard natural=wood, dat heeft het voordeel dat het logisch klopt (met de nu gangbare betekenis van natural, namelijk: ontstaat, stroomt of groeit vanzelf).
Landuse=forest gebruik ik helemaal niet meer, sinds er een controverse is bijgekomen dat het al of niet over bosbouw moet gaan. Ik heb daar geen inzicht in, dus ik hou het bij dat er bomen (en kreupelhout) groeien: natural=wood.

Gras: Daar zou ik niet op voorhand over depreciation beginnen (daar vallen gelijk weer een aantal loopgraafbewoners over) maar alleen het bieden van een logischer alternatief. Meer iets van de groei in de gaten houden en over een jaar evalueren of zo. Voor trees trouwens ook.

Nu groeit het gebruik van landcover=trees en landcover=grass door, ondanks de weigering van met name OSM Carto om het te renderen, en ondanks het ontbreken van support in de presets. Da’s niet voor niks. Door approval en bij voorkeur een commitment van een paar data users/ renderers en tools (JOSM en Id) om het te gaan ondersteunen als het approved wordt, zou je een versnelling kunnen zien. Zo niet dan was het toch niet zo’n goed idee en kan je beter de stekker eruit trekken, zo ja dan ga je naar een omslagpunt toe waarbij de meerderheid van de nieuwe bomen- en gras-tags als landcover ingegeven worden.
En dan is het pas tijd om over deprecation te beginnen, lijkt mij.

Persoonlijk ben ik inmiddels van mening dat de zinvolle values van landcover ook onder natural vallen. Wood voor trees, vind ik aanvaardbaar, grassland voor een grasveld vind ik wat wringen, maar als je landuse=forest voor een plukje van 5 bomen of een kilometer bomen langs de weg gewend bent, dan zeg ik al gauw: nou dan kan een grasveldje wel grassland zijn.
Maar voor deze eigen voorkeur ga ik het voorstel niet afkeuren.

Ik ben het er mee eens dat landuse=grass niet in landuse thuishoort. Persoonlijk zou ik er nog steeds liever surface=grass + area=yes voor gebruiken, al is het alleen maar om niet landcover te introduceren als zoveelste aparte tag voor gras.

Niet als ze eerst bij een bomenkwekerij gekweekt worden en daarna pas op locatie worden geplant, of als de zaden van de bomen in kaarsrechte banen worden geplant als een soort monocultuur. De gewassen op landuse=farmland/orchard/meadow groeien ook vanzelf, maar echt “puur natuur” kun je het niet noemen. landuse=forest wordt ook voor die bossen gebruikt en als ik een paar ouwe rotten in OSM goed begrepen heb was dat al het geval lang voordat ook maar iemand specifiek over bosbouw sprak.

area=yes aan een polygoon toevoegen? Is dat niet dubbelop?

Voor een grasveldje gebruik ik zelf geen grassland omdat een grasveldje normaal (vrijwel) alleen gras is en ook regelmatig gemaaid wordt.
Grassland is meer een veld waar gras en andere planten (kruiden) hun gang kunnen gaan en als natuur beheerd wordt…

Uit de wiki:
However in Europe, natural=grassland is used to tag abandoned, formerly cultivated land and wasteland, covered with wild grasses and/or other herbaceous plants.
Usually this tag is used for natural grassland areas, but in some areas it has been used for any area of grass.

Dat laatste is het hele punt: natural kan je niet zien als “puur natuur”. Je kan alleen iets kweken op basis van zijn eigen groeikracht, dat maakt het voor OSM natural. De gewassen op farmland zijn ook natural, maar we mappen niet de gewassen maar het landgebruik: akker.
Als grasland gebruikt wordt als weide is het landgebruik weide, en map je niet meer het gras; maar als je het gras zelf mapt dan is het natural want het groeit op eigen kracht.
Een losse boom is natural; een bomenrij is natural, ook al is er in europa nauwelijks een boom of bomenrij te vinden die niet gepland, gekweekt, geplant en gepamperd is. Inmiddels geldt dat dus de facto ook voor bos. Het onderscheid puurnatuurbos vs aangelegd bos is er niet meer in OSM, al zijn er nog steeds mappers die voor zichzelf dat proberen aan te houden. De facto is natural=wood precies hetzelfde als landuse=forest: een gebied met vooral bomen.

Je ziet dezelfde beweging als bij bos. Van grote stukken puur natuur naar “er is vooral gras”, en naarmate er gedetailleerder gemapt wordt gaat de grootte van het areaal er minder toe doen. Het onderhoud van grasgebieden gaat omgekeerd: van gladgeschoren naar coupe Crooswijk, oftwel laat die kruiden maar groeien, alleen de randjes gladscheren.

Een closed way is nog geen area. Er moet een main tag bij die het tot een area maakt. Surface is een bij-tag, die ook op lijnen (dus ook gesloten lijnen) kan worden toegepast, dat maakt het dus nog niet tot een area. Zelfde voor barriers.

Ik meen me ook iets te herinneren over een niet onbelangrijke renderer die plotseling besloot om area=yes niet meer te verwerken om te bepalen of een closed way als area polygon of als closed way behandeld moest worden.

1 Like

Fair: een closed way behoeft natuurlijk geen area te zijn (als het een lijnelement als highway etc. betreft), maar samen met de tag landuse, landcover etc. wordt het natuurlijk wel automatisch een area. Immers: bij landuse zetten we ook nooit area=yes. Dat bedoelde ik, misschien niet volledig uitgedrukt.

Precies, en ik voeg toe dat in het geval van surface, de closed way niet zomaar een area is. Dus is area=yes niet dubbelop.
Toch vind ik surface als hoofdtag niet heel gelukkig. Surface is MI een bijkomend attribuut, waarbij de hoofdtag moet uitwijzen of het over een lijn of over een vlak gaat. Het ís geen object, het zegt iets over het object waar het bijstaat.

2 Likes