Private track, or non-track, in Schellinkhout

Dear Dutch community,

1.5 years ago we had a complaint about this track

https://www.openstreetmap.org/way/476187655/history

a land owner said people were walking through their garden based on OSM apps, and wanted the track removed. At the time, we decided to mark it as private only, instead of deleting it outright.

The land owner has now complained again, saying people were still walking through their garden brandishing some app that routes them along that path.

It is mapped as a “grade5” track, so not really much more than grass someone has been walking or driving on. Perhaps it should really be removed. I assume that because of the path layout in the area, it does indeed present an attractive opportunity - a hiker at the Zuiderwijmers picnic area https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.64453&mlon=5.14432#map=17/52.64453/5.14432 looking for the nearest bus stop will always want to cross the grass and use the “Stapel” bus stop :wink:

I’ll leave it to the Dutch community to decide what to do with that track. I’ll send an email to the complaining land owner saying that I have raised the matter with the Dutch community. I will also point them to this thread though I don’t know if they will trouble themselves to join.

Bye
Frederik

Apps are evil.

Such requests are made from time to time. We should respond kindly but determined. It is their path and our project.

The question is if the path is there or not.

The aerial imagery doesn’t consistently show the path.
In some sets it is clearly there, in others it is not. (or one among the many tractor tracks)
But the field it runs through does seem to be consistently divided in two by the path.

The path leading to it from the Zuiderwijmers is much more pronounced and consistent.

In Basecamp and my GPS pedestrian profiles consistently route around the path on several maps.
Only ATV, Dirtbiking and Offroading will use it in some maps.

So I wonder how big the problem really is and if it being there in Openstreetmap is the cause of people using it.
An app is an easy scapegoat when confronted with an angry landowner.

Weg met die track, staat niet in de BGT, dus privé en niet als track te herkennen op de luchtfoto. Je moet geen gedalk hebben in je weiland. En dat aansluitende stuk naast de boerderij hoort er ook niet in. Dat is gewoon een erf en daar hebben buitenstaanders niks te zoeken.

Vooropgezet dat BGT erg makkelijk is, maar om iets te verwijderen omdat het niet in BGT staat en dus privé is, gaat me te ver.
Maar in dit specifieke geval ben ik het er echter wel mee eens, duidelijk niet zichtbaar op de luchtfoto en grote twijfels aan de mapping kwaliteiten van de originele mapper.

Edit: kleine nuancering

Lastig altijd weer…Het stuk over het erf vind ik niet echt een track. (edit: althans niet bedoeld als doorgaande weg naar dat spoor door het weiland) Ben ook benieuwd of mapper dit na grondige survey heeft ingetekend of willekeurig heeft toegevoegd omdat hij iets zag op een luchtfoto.
Maar wellicht reageert mapper nog?

edit… Formeel is het niet verkeerd gemapt als de track er in werkelijkheid is. Routeren zal het niet. Ben niet zo van het verwijderen onder druk van de eigenaar van het land, maar constructief overleg kan wellicht ergens toe leiden en hakken in het zand leidt meestal tot niets.

edit2… Wanneer dat stuk over het erf zou worden verwijderd zou ik geen moeite mee hebben…, maar waarschijnlijk gaat het meer over het stuk door het weiland dat problemen geeft.

edit3… Betreffende mapper heb ik middels PB gewezen op het lopende draadje voor zover de DWG dat niet al heeft gedaan.
Wanneer het over een track van mij zou gaan zou ik ook graag op de hoogte zijn.

Het deel oostelijk van het erf is op de PDOK luchtfoto totaal niet zichtbaar als track en loopt ook dwars door een landbouwperceel heen (overigens allemaal oude 3dshapes-data die ook wel een update zou kunnen gebruiken).

Dat het wegens ‘private’ niet routeert kan best, maar voor veel gebruikers zal de zichtbaarheid van een track op de kaart voldoende zijn er overheen te kunnen.
Verder kan ‘private’ natuurlijk slechts indien de eigenaar/rechthebbende dit duidelijk maakt middels afgesloten hekken en art 461 bebording.

Maar gezien de eerste twee argumenten ben ik er een voorstander van het deel oostelijk van het erf ook van OSM te halen.

Mijn mening is “verwijderen”
Op AHN2 is te zien dat er voorheen wel degelijk een pad liep door het land.
Op AHN3 is te zien dat er wel degelijk iets aan gedaan is om het bewuste pad te verwijderen.

Op locatie zal dan ook blijken dat het pad er niet meer ligt, het zal zich weer gaan vormen omdat er “te veel” doorheen gelopen wordt.
Ik geef de eigenaar gelijk dat hij dit verzoek heeft ingediend.

Ook nog eens gekeken. Vaak zijn die tracks een jaar ondergeploegd… daarna verschijnen ze weer. Dat stuk tussen het erf en het oostelijke perceel kan zeker weg.
Dan is er getagd volgens de laatste luchtfoto (edit: en superview jan 2020) en klopt het in OSM. Dus eens met Commodoortje.

Ik heb het verwijderd

Die Limburgers zijn doeners +1 :slight_smile:

… edit … en in dit geval terecht, want je kan niet meer van een track spreken… wellicht is dat ooit wel eens het geval geweest.

Ben slechts import; 32 jaar reeds, maar een Limburger word je nooit :confused:

Dart zijn twee constateringen die ik kan bevestigen. Eens met de verwijdering.

Gezien het beschikbare foto materiaal, kan ik volledig instemmen met de verwijdering.

Hier de zeurende landeigenaar! Had ik eerder geweten dat ik zelf inspraak kan hebben in de routes, had ik eerder de “trouble” genomen om er iets aan te doen. Helaas is mij daar niet op gewezen, maar heb ik het door deze link zelf uitgevonden.

Verbouwereerd lees ik het disrespect van sommige gebruikers voor andermans eigendom. Het zal jou maar overkomen dat er zomaar iemand je erf op stapt die het volste recht denkt te hebben daar te zijn en je nog voor rotte vis uitmaakt als je hem of haar erop wijs hier onrechtmatig op privé terrein te zijn. En, er is dus een debiel geweest die deze track, letterlijk langs mijn keukenraam, in OpenStreetMaps heeft gezet! Dat is echt niet ok.
Gelukking zijn er ook weldenkende gebruikers. De track is geen pad, was geen pad en zal nooit een pad worden! Het is dus terecht verwijderd. Mijn dank daarvoor. Hoewel ik nog steeds een lichte stippellijn zie lopen, hoop ik dat het nu écht niet meer verschijnt in wandelapps.

Ik wil alle gebruikers van OpenStreetMaps op het hard drukken, de meeste weilanden of andere landerijen zijn in eigendom van een agrariër. Al zou er een koeien-, schapen- of trekkerpadje lopen, betekent het niet dat u daar ook mag lopen. Tenzij expliciet aangegeven (met een bord) dat er een wandelpad over agrarisch gebied loopt, en die zijn er ook genoeg, dient u er vanuit te gaan dat u dit terrein niet mag betreden. Het is immers geen openbare ruimte.

Door G. Kazimier (thans te Hoorn) werd jarenlang het wel en wee van/in/over Schellinkhout opgetekend.

Op zijn site http://www.geschiedenisschellinkhout.nl/1911_1915/1915/1915.html is te lezen dat B&W het pad in 1915 hebben onttrokken aan het openbaar verkeer.

Daarvoor was het inderdaad een voetpad door de weilanden om van Wijdenes naar Schellinkhout vv te komen (bijv schoolkinderen).
Nmm betreft het dus een historisch pad dat er niet meer is, of niet meer hoort te zijn.

Beste Bianca,

Welkom op dit forum.

Lees je eens in op een regenachtige middag als het werk gedaan is; er valt veel te ontdekken! Ook over vergelijkbare zaken.

Een paar dingen wil ik toch even hier als reactie op jouw bericht noemen:

In OSM kunnen en worden duidelijk zichtbare wegen en tracks ‘gewoon’ gemapt, omdat ze er zijn. Privé EN verboden toegang doet niet ter zake. Als voorbeeld zijn ook de paden in de tuin van Kasteel Drakenstein gemapt.

Dit alles op basis van luchtfoto’s, waarnemingen in het veld en ander kaartmateriaal.
De officiële topografische kaart toont deze paden ook gewoon.

Jouw verzoek om alle privépaden dan maar van de kaart te halen zal het dus zeker niet halen; jammer maar helaas.
Los van wettige rechten en rechten uit jurisprudentie om over een pad te mogen (recht van overpad, privéweg maar toch toegankelijk etc.) zullen en mogen deze paden en wegen gewoon gemapt worden. Ze kunnen immers ook als oriëntatiehulp gebruikt worden (“bij de derde zijweg rechtsaf”).

De eigenaar van een weg of pad heeft de plicht om, als hij doorgang wil voorkomen, dit duidelijk kenbaar te maken middels deugdelijke hekken en/of de bekende Art. 461-bordjes. Zo zit dat in Nederland.

Liever zien wij natuurlijk iets als "Welkom op dit pad, van zonsopgang tot zonsondergang, van maandag tot en met vrijdag, mits uw hond aangelijnd, verboden voor fietsers, ruiters en gemotoriseerd verkeer etc. :slight_smile: en op andere tijden doe je het hek dicht.
Dit natuurlijk als het pad een doorgaande functie zou hebben.

Het pad in kwestie zal van alle kaarten verdwijnen, maar sommige gebruikers hebben een off-line kaart in hun GPS-apparaat en daar blijft het natuurlijk tot de volgende update.

Voor mensen die een routeringsapp gebruiken voor het uitzetten van een route zal het pad in kwestie zeker niet gebruikt worden: voor verwijdering al omdat er ‘private’ op stond en nu niet meer omdat het pad er niet meer is.

Ik hoop dat e.e.a. je nu duidelijk(er) is!

En tegen het disrespect van gebruikers van jouw eigendom: daar kunnen wij hier natuurlijk niets tegen doen, helaas.

Met vriendelijke groet

Bij andere beschouwing is het zogenaamde wandelpad waarschijnlijk nooit meer geweest dan een trekkerspoor op de voorlaatste versie van het PDOK-luchtfotomateriaal.

Ik begrijp je reactie maar het is nu eenmaal toegestaan om iemands erf op te lopen tenzij anders aangegeven of kenbaar gemaakt. Maar er is wel een groot verschil tussen iemand die een privépad op de kaart zet en iemand die er op zo’n manier gebruik van maakt. Ik zou nooit ongevraagd of zonder goede reden een akker of weiland op lopen of door een tuin gaan banjeren.

Overigens bedankt voor jouw klacht aangezien dit de qualiteit van de kaart ten goede komt.

1- Verbouwereerd lees ik dat iemand in één ademteug de woorden “disrespect” en “debiel” gebruikt.
2- Nog verbaasder ben ik dat zo maar wordt toegegeven aan een - in mijn ogen - respectloze manier geuite wens om wegen van OSM te verwijderen.
3- Het ware beter geweest om de genoemde weg over b.v. een week te verwijderen: dan kan het forum ook zien over welke weg het gaat. Gelukkig zijn er ook toepassingen die OSM-data met wat vertraging tonen.

Ik praat noch een onheuse bejegening door een mapper, noch een onjuiste tagging, noch betreden van privé-terrein goed, maar dat rechtvaardigt nooit het gebruik van scheldwoorden op een forum.

Er wordt niet ‘zomaar’ toegegeven. De toonzetting, daar kun je het niet mee eens zijn, maar door diversen is beargumenteerd dat er basis van luchtfoto’s en perceelgrenzen geen sprake is van een track, zodat het van OSM verwijderd is.

Overigens vind ik de toonzetting bij nader inzien ook niet zo netjes…