Overpass script voor smalle landuse=forest source=3dShapes?

Ik ben die forest shapes die een boomkruin breed zijn (10 meter max of zo) en veel langer dan breed (minimaal 15 meter of zo) aan het opruimen. Dus staren naar de luchtfoto en mompelen: “yep, tree_row”. Of peinzen of het wel of niet broadleaved deciduous is: fietsen.

Kan iemand een overpass scriptje bedenken? Ik zoom me in-uit rot om ze te vinden.

Gehoekte treerows geen bezwaar :upside_down_face:

Van mij mogen ze blijven staan. De vogels die er wonen zal het een zorg zijn of je het bos of boomrij noemt dus er is geen noodzaak om dat te veranderen.

Je hebt gelijk: het is nergens noodzakelijk voor maar het past wel in het hier vaker genoemde streven om 3dShapes te saneren. Het maakt de kaart ook eenvoudiger vooral in verder aaneengesloten farmland.

Misschien wel belangrijker: een tree_row is toch geen OSM forest? Ik bedoel in de zin van bosbouw zoals omschreven in de NL wiki die doorclickt naar
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:landuse%3Dforest

2 Likes

Gebruik van natural=tree_row in jou context is zeker niet fout. Een bomenrij is een landschappelijk element die je zeker in landbouwgebieden nog wel eens wilt vinden. Net zozeer als dat ik een bomenrij kan tekenen maar ook iedere boom indiviueel kan mappen met natural=tree. Het is aan de mapper op welk detailniveau hij/zij wilt mappen.

het coulissenlandschap van het platteland in Taxandria. Als je geluk hebt met drie rijen diepe doorkijkjes… :slight_smile:

De OSMOSE fabriek heeft allerlei, weet niet waarvandaan "criteria’ ingevuld. Eentje is als natural=wood (mogelijk ook forest) een getekend oppervlak van > 20 m2 heeft, mag het blijven staan, en van mij mag veel, in de Duitse club zelfs bomen individueel + bomenrij voor alle zekerheid. Er is ook nog tree_group maar dat rendered niet op Carto. waar wel weet ik niet.

Sommige minima:
farmland 100m2
meent 500m2 of misschien nu minder
gebouw… daar ben ik een paar keer ‘te klein’ tegengekomen maar wat de maatstaf is heb ik niet naar gekeken.

Osmose view “Klein landgebruik”

  • Na 100 regels zie je 100/1100 rows.
  • Klik herhaaldelijk op “show more rows” tot alle 1100 regels geladen zijn
  • Zoek op je regio
  • Klik de link “source” in de eerste kolom van je regio
  • Klik op “kaart” in de zwarte balk bovenaan
2 Likes

Verdomd, ik heb hoogstpersoonlijk een bos gecreëerd van 1 m²!

Maar on-topic: ik heb nogal wat uren gestoken in Valkenstijn in Assen. Als iemand meent dat allemaal te moeten veranderen in boomrijen - want dat zijn het - dan zou ik me wel lullig voelen.

Ja, en als een mapper meer detail aan brengt is dat okay, niet okay is als een mapper deze detail weer terug draait/veranderd naar minder detail.
Dat geldt ook voor samenvoegen farmland en verwijderen forrest.

2 Likes

Het is prima dat je dit als vlakken hebt getekend. Als er een andere mapper komt die op een kleiner detailniveau werkt is het prima als deze naar natural=tree_row worden omgezet.

Helemaal mee eens.

Maar als antwoord op de originele vraag. Ik kan alleen het oppervlakte niet opvragen maar anders zou het script er zo uit zien. Als iemand weet hoe je het oppervlakte opvraagd in overpass kan dat in onderstaande functie worden toegevoegd.

wr(if: (area()/(length()/2)) < 15)[landuse="forest"]({{bbox}});
(._;>;);
out;

Mocht je toevallig OSM in een PostgresSQL database hebben staan, dan is de volgende query van toepassing (deze werkt wel :slight_smile: )

select way 
from public.planet_osm_polygon pop  
where (ST_Area(way) / (ST_Perimeter(way)/2)) < 15 and landuse = 'forest'

De manier om de lengte te berekenen is echt grof maar geeft best een mooi resultaat (postgresql manier):

Natuurlijk niet. Helemaal niet prima.
Ik schrijf juist dat ik daar uren werk in heb zitten. Dat hoeft dus niet te worden versimpeld naar een paar lijnen.

Ziet er echt keurig uit!

Op mijn todo lijstje staat het Bels Lijntje. Soms grenst dat aan echt forest, Er zijn ook lange kaarsrechte stukken (immers abandoned railway) eiken. Ik moet er niet aan denken daarvoor individuele kruinen in te tekenen; of zelfs maar bomen. :slight_smile:

1 Like

Bedoel je hier? Dat ziet er voor mijn gevoel wel bosserig uit. Er staat nu nog niks, west van het pad. Maar ik ben lokaal niet bekend.

ja en nee. Ik begrijp wat je bedoelt maar ik zie ook 3dShapes grass die dwars door jongere bedrijfsgebouwen lopen of over farmyards lopen. Ook zie ik dat grote percelen 3D grass inmiddels akker zijn waarbij de geploegde voren doorlopen naar wat al farmland heet. Dan is samenvoegen niet weghalen van detail lijkt mij.

Ook daar ben ik niet bekend maar voor hetzelfde geld zou ik er een groot stuk bos overheenklatsen :slight_smile:
De noordelijke grenslijn ligt wel errug slecht en zou moeten worden goedgelegd.

Edit: oei! nu heb ik al een klein stukje bos per ongeluk er op gemapt! :shushing_face:

Farmland samenvoeging met verlies van detail

Daar zijn losse farmland percelen.
RVO en de boer (de (osm)mapper voor de Overheid), zal toch wel weten hoe het in elkaar zit.

BRP (licht grijs overlay) Gewaspercelen binnen de AAN (licht groen) Agrarisch Areaal nederland

Een leidraad is ook de DKK perceelsgrenzen


tezamen met zo’n bewerkingsgang, eggen, ploegen maaien is een indicatie, wat bij elkaar hoort over DKK grenzen heen.

Dat is dan niet correct, data is aan verandering onderhevig.

Dat is inderdaad rigoureus. Ook op het hoogtebestand is duidelijk te zien dat er wat “bos” tussen zit.

inclusief onderbegroeiing.