Over fietspaden, fietstroken en fietssuggestiestroken

Na een tijdje op het forum gekeken te hebben en eerst even onder “Peatsmoke” gewerkt te hebben, toch deze NL community maar eens wat verder gaan volgen en inlezen.

Bij het mappen, omdat ik het nu ook echt goed wil gaan doen, heb ik begrepen dat, wanneer je een fietspad naast een weg maak, de weg de tag bicycle: no of use_sidepath dient te krijgen. Welke van die twee heeft de voorkeur en waarom?
Verder loop ik tegen een, in mijn ogen, veelgemaakte fout aan dat een fietssuggestiestrook als fietsstrook getagd wordt. Ik denk dat het een enorme klus gaat worden om dit allemaal te verbeteren, of is dat voor OSM geen probleem en kan ik dat gewoon staan laten?
Even voor de duidelijkheid: een fietsstrook is een duidelijk (middels ononderbroken lijn) afgescheiden strook waarop om de zoveel meter een fiets op het wegdek staat. Is de strook voorzien van een onderbroken streep zonder om de zoveel meter een fiets, dan is het een suggestiestrook.

Wie kan mij hiermee helpen?

Als er bij een fietspad een verplicht fietspad bord staat dan tag je de hoofdrijbaan met bicycle=use_sidepath, als er bij de hoofdrijbaan een verboden voor fietsers bord staat dan tag je de hoofdrijbaan met bicycle=no.

Dit verschil is er omdat in Nederland fietsen met tenminste drie wielen en een breedte van tenminste 75 cm een verplicht fietspad bord mogen negeren. bicycle=no betekend geen fietsen, bicycle=use_sidepath betekend geen fietsen tenzij …

Om het verschil tussen een fietsstrook en een suggestiestrook aan te geven hebben we respectievelijk cycleway=lane en cycleway=shared_lane

Er is ook binnen de NL community afgesproken, dat de fietspaden getagged worden met het nummer van het verkeersbord, als dat voorhanden is.
Dus:

  • traffic_sign=NL:G11 verplicht fietspad mofa=yes moped=no
  • traffic_sign=NL:G12a verplicht bromfietspad mofa=yes moped=designated
  • traffic_sign=NL:G13 onverplicht fietspad mofa=no moped=no

Overzicht verkeersborden: verkeersbordenoverzicht.nl

Als je JOSM gebruikt, is er een style beschikbaar, die de traffic_signs zichtbaar maakt.
Deze moet je wel zelf inbrengen in JOSM, staat niet in de standaard lijst met styles:
http://duinoord.home.xs4all.nl/OSM/JOSM/NL_traffic_signs/Styles_Traffic_signs-style.mapcss

Wat fietsstrook en fietsuggestiestrook betreft, in NL vindt je nauwelijks fietsstroken met een doorgetrokken lijn, de meeste fietsstroken hebben een onderbroken lijn.
Ik vind het zelf prettig als er een onderscheid is tussen de rode fietsstroken, voor mij de echte, en de zwarte/grijze, de semi fietsstroken.
Dus tag ik de rode met cycleway=lane en de grijze/zwarte met cycleway=shared_lane
Anders moet je weer een extra tag invoeren: cycleway:colour=red voor de rode stroken.
Kan ook, maar dan moet er nog maar eens een duidelijke afspraak over gemaakt worden.

Dan zal ik rondom mijn woonplaats eens alle fietspaden op de juiste manier gaan taggen, want daar ontbreekt het nogal eens aan… :wink:

Mag ik dan meteen van de gelegenheid gebruik maken om hierover een afspraak te maken? :slight_smile:
Imo (en die van het RVV1990) is het nl niet van belang welke kleur de strook heeft. Essentieel voor een strook is dat er een fiets op afgebeeld staat. Heb het nog eens even nagelezen (was alweer wat lang geleden dat ik hiermee bezig was :wink: ) en artikel 1 van het RVV is duidelijk in de begripsbepaling:
fietsstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht;

Omdat in art. 23 van het RVV1990 bepaald wordt dat oa niet geparkeerd mag worden op een fietsstrook, is deze imo niet gedeeld, dus lijkt mij voor een echte fietsstrook gewoon de tag cycleway=lane van toepassing. Op de suggestiestrook (ongeacht of die rood is) en waarop geen fiets afgebeeld staat, zou dan gewoon de tag cycleway=shared_lane horen.
Aangezien ik een fervent fietser ben en ik voor mijn routes vaker gebruik van OpenRouteService, loop ik vaker tegen foutief getagde fietspaden aan. OSR vermijdt imo de shared_lane in de meest veilige route, terwijl de lane wel meegenomen wordt.

Duidelijk…
Ik ga het aanpassen. :

In Surhuisterveen hebben ze een tussenvorm: een suggestiefietspad. Er staan geen borden, en de tegeltjes met een afbeelding van een fiets zijn voor een automoblist niet of nauwelijks zichtbaar. Bovendien waren er eerder parkeerhavens langs dat stuk weg.

Mag ik nog even van jullie kennis gebruik maken voor het volgende:
In sommige gevallen zijn paden bedoeld als fiets- en wandelpad, maar omdat in bijlage 2 van het RVV 1990, daarvoor een bord ontbreekt zoals in Duitsland “Gemeinsamer Geh- und Radweg” worden die in Nederland -om een bordenjungle te voorkomen- deze aangeduid met een geslotenverklaring voor motorvoertuigen en bromfietsen, al dan niet met één of twee borden.
Nou vraag ik mij af of het, in dit soort gevallen, toegestaan is om dit soort paden met bicycle=designated en foot=designated te taggen. In bossen of op heidegebieden zie ik die tag, ondanks het ontbreken van het bord G07, als bedoeld in bijlage 2 van het RVV 1990, voorkomen, vandaar deze vraag.

Welke borden zijn dat dan? C6? C12? C13?

Ik zou het niet doen. “designated” is volgens mij alleen bedoeld voor de G-borden (de blauwe dus). De inverse van een geslotenverklaring is wat mij betreft niet hetzelfde als een G-bord.

Nou ja, er staat nu een bord C12, als bedoeld in bijlage 1 van het RVV, maar het is weer zo’n situatie waar een “zatte” wegbeheerder aan het werk is geweest.
Zie de situatie hier.

De weg is alleen te bereiken via een fiets- bromfietspad en daarmee is het gebruik door motorvoertuigen al verboden… Het idiote is dat het pad uitkomt op een ander voet- en fietspad. Wat nu de meerwaarde is van bord C13 is mij geheel onduidelijk, zeker omdat het bord aan de andere kant van het pad/weg ook staat.

Edit: C13 vervangen door C12… :wink:

Als je bord C12 (niet C13) in deze situatie zou weghalen dan zou bord G12a (lijken te) gelden voor dat weggetje. Dat lijkt qua toegang geen verschil te maken. Een reden voor de huidige oplossing kan zijn dat men (brom)fietsers niet in verwarring wil brengen over de doorgaande fietsroute langs de weg. Als ik het weggetje verder bekijk met Mapillary dan kom ik een houten brug tegen met bord C21 dat aangeeft dat voertuigen zwaarder dan 5 ton geen doorgang hebben. Dat is een aanwijzing dat er wel (regelmatig) weggebruik van motorvoertuigen is voorzien op basis van ontheffing van het inrijverbod.
Een mogelijke andere oplossing zou kunnen zijn om onder bord G12a een wit bord met pijltjes naar links en rechts te plaatsen en bord C12 weg te laten. Het ontbreken van expliciete toegangsbeperking schept echter onduidelijkheid.

Zoiets bedoel je (de meest extrame bebording op een fietspad dat ik tegengekomen ben):

Amper 10 meter eerder staat een G12a (zijweg tussen de 2 borden in is een G13)

Dit soort verboden als op die brug komen vaker voor en zijn volgens mij voornamelijk voor aannemers en dergelike die zich eraan te houden hebben als ze werkzaamheden te verrichten hebben. Die kaalslag in het voorbeeld van EOSfoto is niet verricht door iemand op de fiets en ook die honderden boomstronken langs de weg zullen ze niet via een baggagedrager afvoeren :smiley:
Verklaart nog steeds de rare bordencombinatie (C12 na G12a) niet, maar zo te zien zijn ze nog niet klaar, dus mogelijk veranderd de bebording nog.

Ah, nooit gedacht aan ontheffingen.
Dus als je een ontheffing hebt om borden G12 en/of G12a te negeren, betekent dat nog niet dat je die andere borden ook mag negeren.
Weer wat geleerd…

Goed dat het forum er is, zo duik ik nog eens in het RVV…

Artikel 87 RVV:
Door het bevoegd gezag kan ontheffing worden verleend van de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, eerste en tweede lid, 6, eerste, tweede en derde lid, 8, 10, 23, eerste lid, 24, 25, 26, 42, 43, 46, 53, 61b, alsmede artikel 62 voor zover het betreft de verkeerstekens C1, C2, C4, C6 tot en met C21, C22a, D2, D4 tot en met D7, E1 tot en met E3, F7 en de verkeerstekens genoemd in de artikelen 73, 76, 77, 78, 81 en 98.

De politie is de enige die een algehele vrijstelling heeft van het RVV, voor zover dat voor de taak noodzakelijk is. Daarvoor hoeven ze niet eens met zwaailicht en sirene te rijden.

Hi OESfoto,

En dan voegt een degelijk werkende verlener aan een ontheffing de volgende zinsnede toe, “slechts ten behoeve van en gedurende de duur van de werkzaamheden”. Je kunt er niet zoals in vroeger dagen, gewoon bij de parkeermeter mee parkeren :frowning: Terwijl de (lichte)verkeersjongens ook door rood mochten rijden. Eigenlijk kon je vreemd genoeg met die oude onbeperkte vorm alles behalve te hard rijden.
In het voorbeeld van Andries kan G12 gebruikt wordt om auto’s te weren, maar wat zit of staat er op de zijweg ?

Ik heb zojuist de NL:Cycleway Wiki aangepast voor wat betreft het gebruik van “bicycle=use_sidepath” en “cycleway=shared_lane”, dat stond er nog niet goed op.

Mooi. Hoe werkt dit trouwens met voetgangers? Als er op een weg geen foot=no heeft wordt daar nu gewoon een route over gezet terwijl er wellicht een fietspad/voetpad naast ligt.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Cycleway#Fietspaden

standaardwaarde? foot=designated, dit is niet waar, voor elke situatie.

RVV http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2014-03-20#HoofdstukII_Paragraaf1_Artikel4

Eens: voetgangers zijn niet altijd toegestaan op het fietspad (hoewel ze daar zelf vaak al spooklopend anders over denken)

Zag daarnaast in de Wiki dat bij fiets(suggestie)stroken de aanwezigheid van het fietssymbool als criterium voor wel/niet “shared” is aangegeven.
Dat is volgens mij niet helemaal correct.

Dit symbool bepaalt (zoals hierboven aangehaald) dat een bepaalde strook volgens het RVV een fietsstrook is,
maar daarmee is nog niet gezegd dat bestuurders van motorvoertuigen de fietsstrook niet mogen gebruiken.

De enige harde, specifieke regel die ik zo snel zie die op alle fietsstroken van toepassing is staat in RVV artikel 23, lid 1, onder b:

Welke bestuurders wel/niet op de fietsstrook mogen rijden, wordt niet bepaald door de aanwezigheid van het fietssymbool, maar door de uitvoering van de streep die tussen de fietsstrook en de rest van de rijbaan ligt, zoals is te lezen in RVV art 10, lid 2:

Dus als er een strook een fietssymbool staat, maar er is geen streep, dan mogen motorvoertuigen deze dus gebruiken. Sterker nog: obv RVV artikel 3, lid 1 *(Bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden) * zouden ze dat in bepaalde gevallen ook * moeten * doen…

Ik zou zeggen: als er geen voetpad of troitoir is het fietspad taggen met “foot=designated” en de hoofdrijbaan met “foot=use_sidepath”.
De tag “foot=no” mag je volgens mij alleen gebruiken als er een C16 bij de hoofdrijbaan staat.

Als er geen voetpad naast het fietspad ligt, gebruik je de tag segregated=no, wel een voetpad segregated=yes
foot=designated is een onding in dit geval, het is een fietspad en geen voetpad.