Öppna data från Lantmäteriet

Lantmäteriet har idag släppt en vektorkarta under CC-BY, den borde väl vara möjlig att använda som underlag?
Kanske till och med importera automatiskt om det sker med försiktighet så man inte dubblerar eller skriver över?
http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/oppna-data/hamta-oppna-geodata/#faq:gsd-oversiktskartan-vektor

Låter jättebra! Ska titta på datat i filerna. Det var ett tag sedan jag läste om att Lantmäteriet skulle släppa öppna data, men jag har inte tittat på formatet.

Är det någon annan som är på hugget?

Tror det största problemet är att kunna använda datafilerna, det levereras väl i hyffsat speciella format som bara kan läsas av dyra GIS program?

Om ni har tips på hur man kan få upp datat i JOSM eller liknande så hojta till. Jag sätter mig gärna och karterar med det det här datat som grund!

det finns experter som sysslor med importer. Du nå dom väl genom epostlistan (jag själv är inte med). Det är sällan att någon svarar här på form. Importer behöver ju alltid övervägas någrant - det bli snabb mycket data men lika viktigt är att någon känner ansvar för det som importeras.

Enligt http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Shapefile ska det vara möjligt att importera ESRI shape-filer (som är det som levereras av Lantmäteriet) i både Potlatch 2 och JOSM som kartlager, för att inte fucka upp befintligt data. Ska testa detta, återkommer med hur det går…

Finns det någon som har praktiska råd för hur man kan använda sig av lantmäteriets öppna vektordata i OSM? Sedan sommaren har översiktskartan släppts vilket gör att man kan testa systemet rent tekniskt. http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Sverigekartor/Ladda-hem-/#faq:Sverige-120-miljoner

Men 2016-01-01 släpps även terrängkartan fri, och då blir det ju högintressant.

http://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/pressmeddelande-lantmateriet-slapper-smaskalig-kartinformation-fri/

Man kan också notera att kartan inte är helt fri, eftersom lantmäteriet kräver att man har källhänvisning. Enstaka data är aldrig skyddat av upphovsrätt, men en “hel samling” omfattas av katalogskyddet. Om man tar hela terrängkartan och införlivar med OSM så är det OK, förutsatt att det finns en källhänvisning någonstans. Hur löser man det?

Sedan kan man ju alltid undra om Garmin kommer att försöka sälja sin friluftskarta till dagens höga priser…

Allra viktigast är väl gränser, som ju utom i specialfall är omöjliga att observera i verkligheten. Där är ju Lantmäteriet den enda källan.
De ändras ju faktiskt då och då; t.ex. har gränsen mellan Solna och Stockholm nyligen anpassats till Hagastadens (planerade) gatunät.

Källhänvisningar finns här: http://www.openstreetmap.org/copyright
Ja nu finns även fjällkartan, terrängkartan och vägkartan släppta.

Nåt nytt vad gäller detta? Licensen är ju ännu friare nu, finns det nåt sätt att importera till OSM? Eller åtminstone få upp det som ett lager.

Du hittar Lantmäteriets Topografiska karta, Ekonomiska kartan och flygfoton från 1960 och 1975 som standardval i Sverige på “Imagery”-menyn i JOSM.

Jag försöker med denna gamla tråd.

Jag är ny användare i OSM men jag jobbar en del med GIS. Jag gick faktiskt med här för att jag insåg att Lantmäteriet och andra myndigheter har en mängd öppna kartdata som jag tror skulle vara intressanta att ha i ett format där man dels kan se olika typer av data tillsammans och dels kunna se sin position på kartan om man är ute i verkligheten så att säga.

Vet någon om någon har börjat göra något med Lantmäteriets öppna data i OSM?

Hur är det med Riksantikvarieämbetets Fornsök, är något gjort där? Det finns även intressanta kartor från Naturvårdsverket med markklasser, de är i rasterformat så jag vet inte hur man kan importera dem men det måste gå på något sätt.

Finns det intresse för detta och hur gör jag?

Förresten, det finns gratis GIS-programvara att ladda ner: QGIS

Jag gick igenom e-postlistans arkiv och det ser inte ut som något är gjort för Lantmäteriets data. För Nationella Marktäckedata från Naturvårdsverket verkar arbete pågå. Däremot hittar jag inget om fornminnen.

Jag tror att det tekniska är lösbart men mina frågor är:
Är detta intressant att få in?
Det blir manuellt arbete även om man importerar. Vill någon hjälpa till?

Det skulle väldigt intressant att få in! Det.fimms.en hel del som inte är mappat. Ta Stockholms skärgård t.ex, där finns bara.byggnader på de mest tätbefoökade öarna.

Det borde väl i teorin gå att skapa en mjukvara som matchar och “ger förslag” på ändringar, som antingen nekas eller godkänns. Sen slänger man bort datat. Till slut skulle man få in hela datakällan i OSM. Eller finns det någon praxis redan för manuella importer?

Hallå EvaSara

Jag har gjort ett litet försök. Se t.ex sidan https://wend.se/vif/
Men det har stannat av just nu. Under länken ‘forum’ på denna sida har jag skrivit litet om vilka verktyg jag har använt.

Har använt Lantmäteriets öppna data för att skapa en egen ‘Tiled map’ enligt protokollet https://en.wikipedia.org/wiki/Tiled_web_map

Har även tittat på QGIS3 på min MacBookAir. Men det är stort, mycket stort. Och då är jag ändå pensionerad programmerare.

Björn W

Jag har bidragit manuellt till openstreetmap, ser det lite ungefär som att sticka, nåt avslappnande att göra. Jag gör mest i områden där jag själv använder kartan. Nyligen la jag in cirka 700 myrar, manuellt, med lantmäterikartan som referens att kolla på när det är oklarheter, men annars flygfoto. Men jag inser ju att detta är hopplöst arbete, det är ungefär 50 aktiva kartläggare i Sverige, det skulle ta tiotals år att lägga in allt, utan någon form av import behövs.

Tyvärr verkar hela OSM-projektet vara lite i kaos / brist på styrning, det verkar inte finnas någon riktig guide eller policy för importer och ingen organisation, och brist på centraliserade tekniska lösningar, det verkar vara upp till vilken hemmakartläggare som helst att hitta på egna metoder att importera.

Jag ser att det skett importer i vissa delar av Sverige, och på vissa ställen ser det helt okej ut, på andra ställen ser det riktigt illa ut med trasiga hackiga polygoner. Man kan göra väldigt mycket skada med en dålig import.

Jag kartlägger mest i glesbygden och OSM-kartan där är ofta väldigt dålig baserade på gamla lågupplösta satellitbilder med molntäcke här och var. Jag har funderat att själv börja på labba med att göra import av lantmäteridata på mindre områden för att snabba på mitt eget kartläggande, men det känns som det borde göras centralt, eller jag vill inte bara göra nåt utan att veta vad andra håller på med i Sverige.

Finns det nån övergripande strategi i den här frågan, eller gör var och en sin egen grej hemma på kammaren?

FYI, en del har hänt sen november jag postade sist i den här tråden. Jag gjorde ett datorprogram som skannar lantmäteriets rasterkarta och skapar naturpolygoner efter det som man sen manuellt kan justera och lägga in. Naturen i nationalparken Muddus har jag kartlagt på det sättet om ni vill se hur resultatet blev.

Anledningen att jag skannade rasterkartan istället för att använda vektorkartan direkt är att vektorkartan är i skala 1:50000 - 1:100000 och geometrin är förenklad därefter, dels låg detaljnivå men också ganska stora positionsfel, så jag tycker inte man ska använda det datat öht. Rasterkartan max inzoomat är gjord för 1:10000 och där slipper man förenklingar (nästan) helt och hållet.

Tyvärr är OSM:s funktioner för att namnge natur (skogar, myrar, kullar, sluttningar etc) inte så väl utbyggda, och efter jag deltagit i internationella tagging-listan blev det smärtsamt uppenbart att OSM-projektet som sådant är inte intresserat av att förbättra de funktionerna. Det gjorde att jag tappade sugen på att göra högkvalitativ kartläggning av natur – det går helt enkelt inte att nå till samma kvalitet som Lantmäteriets kartor, och OSM-projektets ledande personer är ointresserade av att göra något åt det – så jag slutade tvärt.

Istället började ett nytt projekt som handlar om att importera Trafikverkets NVDB-data, Openstreetmap är ju handlar ju ändå mest om just vägar. Det projektet går att läsa mer om här: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Sweden_highway_import där finns instruktioner om hur man kan hjälpa till.