När städar ni bort relationer?

Noterade några route relationer som känns tämligen inaktuella och/eller trasiga. Bitvis hittar jag ingen information och i andra fall tyder informationen på att OSM är inaktuell.

Till exempel dessa skidspår, Relation: ‪El-Ljus‬ (‪957742‬) | OpenStreetMap Relation: ‪Lätta‬ (‪953343‬) | OpenStreetMap Relation: ‪Expert‬ (‪953341‬) | OpenStreetMap dessa fundera jag på om man bara ska göra delete på

och några etapper på Dalkarlsvägen Relation: ‪Dalkarlsvägen etapp 12, 2014 Yngves val‬ (‪3768467‬) | OpenStreetMap Relation: ‪Dalkarlsvägen etapp 12 2012‬ (‪2927760‬) | OpenStreetMap där den officiella versionen på https://www.dalkarlsvagen.se/ har 11 etapper. Här tänker jag att justera etapp 11 så att den når ända fram till Norrtull och sedan ta bort.

Hur ser ni på att städa/ta bort sådant? Är det något ni gör? Gör ni något innan för att till exempel den som lagt till det en gång i tiden inte ska bli “ledsen”?

Har du varit på plats och vet att tex det “svarta spåret” inte finns kvar längre? Isåfall, radera. Om inte, låt det vara. Allra bäst är väl förstås att komplettera så att relationerna blir kompletta, men att radera nåt man inte är säker på skulle jag inte göra.

Bara om jag är säker på att det relationen försöker avspegla inte finns kvar i verkligheten, eller om det är nåt alldeles uppenbart som tex flera relationer för samma sak, en relation som saknar medlemmar, eller nåt liknande.

Jag hittar ofta relationer på vandringsleder, MTB- och skidslingor mm. och som verkar vara “trasiga”. Anledningen till att jag stöter på dessa, är att vägar från NVDB ofta utgör delavsnitt för dessa relationer. Om vägen uppdateras behöver eventuella relationer på den också uppdateras.

Ibland är det enkelt att reparera relationerna. Exempelvis om det är en slinga runt, där start och slutpunkt är samma. Ibland är dessa relationer väldigt “spretiga”. Med flera alternativa vägar, startpositionen som inte är slutpositionen etc. Svårt att veta vad som gäller. Eventuella gissningar från min sida är ju inte ok.

Generellt finns det väldig många trasiga relationer för olika typer av leder. Vissa/många av dessa verkar ingen bry sig om heller. Jag personligen tar dock aldrig bort sådana. Kanske någon i framtiden fixar dessa.

Jag bryr mig för lite om relationer, de är för komplexa.

Rutt relationer har alltid varit ett problem, tycker som @Wulfmorn sa i PT diskussionen att ett GPX spår på karta är för det mesta mycket bättre och säkrare. Samtidigt gillar jag att veta exakt vilken väg rutterna tar relativt det som finns på kartan. Detta är OSM:s styrka att det går att uttrycka vilken relativ position saker har.

@bagis Angående Ursvik spåren så vet jag inte de verkar vara listade på spårkartan, men utan GPX track. Jag gissar att de mest kör i de med konstnö där. Ursviks motionsområde i Sundbybergs kommun, Stockholms län på Skidspår.se

Alltså rutt relationer borde göras de ska inte sparas som de gör just nu för man får sådana här problem hela tiden. De bör vara GPX rutter som versionshanteras kanske syncas med ändringar i Openstreetmaps geometri. Detta är ett problem som e.g. Sörmlandsledens officiella karta har där det hela tiden är svårt att veta den officiella sträckningen för att vägar och stigar ändrar sig så mycket i Stockholms området.

För att vara extra tydlig. Jag har inget emot att OSM har alla dessa transportrelationer. Det jag ifrågasätter är hur realistiskt det är att upprätthålla datakvalitet på dem över tid.

Ref. frågan den här tråden belyser: Om data ser fel ut och den som la in den först, eller någon annan, inte verkar underhålla den - vad är nyttan i att behålla den? Jag hade sökt efter officiell information om den, och ev. kontaktat den som la in den först. Om det verkar som den inte finns kan man lika gärna ta bort den eftersom man inte kan reparera nåt som inte finns. Om man därimot hittar bevis för den, men inte kan veta exakt hur man ska reparera så sätt en fixme på eller nåt.

Ett exempel på ruttrelation som inte verkar underhållas är Lugnetområdet i Falun. Där finns stigar, skidspår, skidbackar, “tracks”, “footways” i en, som jag tycker, en enda röra. Genom att stigarna och spåren är ofta väldigt nära varandra, är det svårt veta vad som gäller. Om man jämför mot LM:s Mina karta, är det också mycket som inte matchar.

Denna “röra” fanns redan innan jag började med väguppdatering i området, så jag känner mig inte helt skyldigt till detta. Även om mina ändringar kanske har förvärrat röran. :wink:

Tack för era svar.

Msiipola beskriver rätt bra varför frågan dök upp för mig. Jag började roa mig med att uppdatera och lägga till spår i området då det ger mig en extra anledning att ta en promenad. När jag lägger in spåren så får jag ett gäng valideringsvarningar och på kartorna så blir det lätt rörigt.

Ni bekräftar rätt bra det jag redan tänkte. Försök att fixa, kolla med de som gjort saker tidigare (i det här fallet verkar både den som lade till det och den som senast gjorde en riktad uppdatering fortfarande vara aktiva), och i sista hand så kan det vara en idé att faktiskt städa.

Jag hör också tanken om att spår snarare borde göras som ett overlay, det kan jag faktiskt hålla med om då väldigt många vägar (ways) hackas upp i småbitar för hantera relations som ansluter och lämnar. Problemet jag ser här att jag inte funnit några bra sådana som respekterar öppet data utan det blir inlåsta plattformar.

Alltså ang föråldrade rutt-relationer och att städa bort dem. En sådan relation är ju en konstruktion. Någon har bestämt att de och de vägar/stigar skall tillsammans utgöra t ex en vandringsled. Denne någon får naturligtvis inte vara mapparn själv; då är det frågan om personliga poi (jag har sett sådana! vägen till och från jobbet som ruttrelation, jaja mensan).
Denne någon bör anges som “operator”; det bör vara obligatoriskt. Om t ex hembygdsföreningen NN anges som operator, blir det mycket enklare att många år efter inritandet av rutten få upplysning huruvida rutten fortfarande finns och i så fall i med samma utformning.
När man som mappare ritar in sådana objekt som inte fysiskt är iakttagbara bör en omsorgsfull mappare tänka på hur mappare i framtiden kan komma att hantera t ex rutten. Förutom “operator” kan man ange information om denna rutt i description- eller note-taggen.
När uppgifter saknas i operator-, description, eller note-taggen är dessa rutter så att säga “herrelösa”. Det är väl sådana herrelösa rutter som avses i den här tråden. Det bör inte finnas något hinder att ta bort dessa herrelösa rutt-relationer i synnerhet om de har uppnått en viss ålder.
Lärdom vid inritande av rutter: ange riklig med information som underlättar nästa generation av mappare att hantera dem.

Om man tittar på rutter i Falun i Lugnetområdet finns där mågna:
bild

Vid en snabb koll på dessa hittar jag ingen som har operator angiven eller annat som anger någon ägare.Och flera av dessa är “trasiga” på olika sätt.

Vad sägs om att lägga en fixme-tag på dessa rutter med begäran om info om rutten och dess operator. Efter säg 2-3 månader tar du bort rutterna om ingen info har förts in.
Som jag tidigare skrev så står inte rutt-relationer för sig själv - de är konstruktioner. Därför bör högre krav ställas att föra in så mycket info som möjligt om operator etc än vad gäller andra lätt iakttagbara, fyskiska objekt.
Här berörs osms princip om verifiablity. Om ingenting finns som tydligt tyder på att vandringsrutten verkligen finns - bort med dem.

Så… nu har Bohusleden fått sin operator-tag (Changeset: 148773480 | OpenStreetMap). Ingen aning varför det inte skett tidigare.

Så som jag uppfattar operator taggen så är det den som underhåller objektet (i verkligheten) som ska anges. I de nämda fallen Falu kommun eller Västkuststiftelsen. Det är väl lite mycket att hoppas på att de ska underhålla dessa saker i OSM eller ens känna till att OSM existerar. Eller missförstår jag dig?

Rutter är konstgjorda objekt. De finns inte i verkligheten. Om du @bagis och jag bestämmer oss för att skapa vandringsleden “Den fina leden” då måste vi göra något, dels måste vi komma överens om vilka stigar som ingår i vår led, vi måste märka ut den och framför allt vi måste låta omvärlden informera om leden, annars är det ingen som vet om ledens existens. Så det är vi @bagis och jag som agerar operator. Alternativt att den mappare som ritar in vår led i description- eller note-taggen skriver att det är @bagis och @archie som grundlagt leden, allt i det syfte att andra, nya mappare om 10 år kan kontakta oss för att undra om leden fortfarande finns (skyltarna finns inte längre och ingenting i övrigt tyder på att det finns den här konstgjorda skapelsen vandringsleden “Den fina leden”).

Generellt tycker jag det vore bra med ett namn på den som skapade leden, som är aktiv, och har intresse av att underhålla ruttens relation.

Hur är det i andra länders vandringsleders relationer?


Generellt tycker jag rutter/relationer på vandringsleder o.dyl. känns mer viktiga och relevanta, än exempelvis relationer på vägar (där namn och ref finns) eller busslinjer (där man kan hitta info från andra källor).

1 Like

Det är ju Falun kommun som har tagit fram de lederna.

De ska finnas dokumenterade på lugnet.se

Ex mtb-lederna: https://www.lugnet.se/download/18.298fa98d184b9275af141efc/1670323137008/MTB-karta_2021.pdf

1 Like

Två olika saker, att underhålla förändringar i rutten, att hantera förändringar av geometrier i OSM. Rutter är lika konstgjorda som gatunamn, samma problem lite svårare att hantera bara.

1 Like

ergo: bättre dokumentation (op, descr, note) - precis det som tjatet handlar om.

Denna diskussion gränsar till absurditet.

@archie Varför skulle man t.ex. ta bort en rutt för att inte operator är angiven? Ungefär samma som att ta bort ett gatunamn av samma anledning. Blir mycket städning att göra när de flesta gator i Sverige ska rensas…
En rutt är för det mesta uppmärkt på plats och ibland även namngiven på plats. Att utan lokalkännedom sitta framför skrivbordet och ta bort den är ren vandalism.

Jag har t.ex. lagt rätt många timmar och svettdroppar både till fots, på cykel och framför datorn på att lägga in vandrings- och cykelleder på Lugnet. Visst kan det hända att någon nybörjare eller någon annan av misstag råkar ställa till något i relationen. Det är inte hela världen. Men när @Msiipola går fram som en ångvält och byter ut alla vägar till andra vägar är det inte ett misstag. Det är vandalism. Du vet att du förstör data för andra för att få in data du själv värderar högre. Sen tycker du att det är upp till någon annan att städa upp efter att du kraschat porslinsbutiken.
Normal prioriteringsordning hade varit att först försöka undvika att ha sönder något, och om inte det går, laga det man haft sönder. Att påstå att den som lagt in datat första gången ska hålla koll på alla dina redigeringar och städa efter dig är jäkligt fräckt!

Vi har haft den här diskussionen förut, men du har tydligen fortfarande samma attityd.
Varför ska någon ens lägga tid på göra undersökningar och lägga in det i OSM när du ändå kommer med en stor kvast och ersätter det med myndighetsdata som saknar det av värde som fanns där från början?
Vad du (och många andra) inte verkar förstå är att lokalkännedom är det som gör OSM unikt. Myndighetsdata kan man lika gärna gå till myndigheten för att hämta.

  1. Häng inte upp dig på operator. Om du hade läst tråden här ovan så hade det stått klart för dig att det är bristen på information (operator, description,note, website) om rutter som jag kristiserade. Det är vanligt hyfs mot sina medmappare att man infogar sånt på rutter av skäl som jag har angivit ovan i tråden.

  2. nu svarar jag oombedd för @Msiipola. Vad han har gjort är följande (på lätt svenska.) för dig @AndersAndersson:

a. han har importerat vägar från vägdatabasen, så att vägarna efter importen innehåller mer information än innan. Det är uppenbarligen det du kallar för vandalism. (en passant; så finns dina vanliga inslag i diskussioner med även här a. alla andra än du själv har bristande lokalkännedom b. andra som förbättrar osm är vadaler).

b.) han har efter importen försökt att inlämma de importerade vägarna (med ökad information) i rutterna som finns på stället,

c.) han har därvid kunnat konstatera att rutterna dels redan var i dåligt skick - gap - samt att information saknades som hade kunnat underlätta att infoga vägarna i rutterna.

d.) han har därför i den här tråden ställt frågan huruvida dessa redan trasiga rutter kan raderas.

@Msiipola har dels försett vägarna (grundstenarna i rutter) med mer information samt dels varit angelägen om att få veta hur redan trasiga rutter lämpligast skall hanteras.

Det absurda inslaget står du @AndersAndersson för när du på fullt allvar likställer en ökning av information på vägar (genom @Msiipolas import) med vandalism.

Ok, dags för lite moderatoransvar. Sluta angripa varandra med ord som “absurd” och sånt. Det är onödigt aggressivt och hör inte till den slags dialog vi behöver använda det här forumet till.

2 Likes